Transcript
      Expression
      Mutation
      Predicted ORFs
      Variation
      References

ZF_LNC002136

Transcript Name: rnf150aia2
Type: Intronic
Genomic Location: chr9:1631991-1639003
Nearest Gene: rnf150a (NM_001017554)


rnf150aia2
Exons
16319911639003
Expression Information

Negligible Expression across RNA-Seq datasets

Mutant Information


ChromosomeMutant PositionZFIN ID

No retroviral insertion mapping detected
Predicted Open Reading Frames


ORFRangeSequence
1. 138-248 MTESCSRFITFVFRCSVPSALLWKCVCVCVCVFIYFD
2. 179-280 MQCSQCFTLEVCVCVCVCVYIFRLDCACMRVRAL
3. 288-323 MSSRDTKNIYLS
4. 378-509 MDGEVTLAPVSAWSYTLDIWHSQFAPFFTFFATSPALVVVCGTR
5. 434-541 MAFPVCPFLHFFCDVSCFSCCLWNSIRVFEVEVFPG
6. 541-663 MTDRGGGLHLLQCSAPHLDAFRHVSCFCVCTRRWLTSLYAV
7. 691-768 MQTNYCPLSVYFIVFIYFACVSAYAM
8. 639-794 MVNFTICCVNRRRAEESHADQLLSTFGLFYRIYLFCMCFCICNVGRHMCSSW
9. 656-799 MLCKQAESRGVTCRPTTVHFRFILSYLFILHVFLHMQCRPPYVFIMVT
10. 883-1128 MCLIAFMVLTVLLPYSDNTVNHLSFKNCHILYTVKLTHLLYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIHTVEVIIISPPWNFVFFF
11. 1142-1180 MMYNRARKCSQYV
12. 1165-1233 MFTVCLIIFFLLEKVLFVLFRLE
13. 1176-1370 MSDNIFSSGESLICFISARIKAVFNFLKYILGSKLLAPLSYISFDSLQNKPSLYNNLPNYSNLPS
14. 1649-1699 MHILLYFCTFCPYSTPI
15. 1759-1848 MKVYTVFYRNMKDYTFYTTILKIILYYTAL
16. 1969-2025 MIILYYTTILTIIPYYTTL
17. 2089-2145 MIILYYTAILKIILYYTAL
18. 1722-2264 MLNKSLYCIIPQYESLYCILPQYERLYILYHNTEDYTVLYRIMKDYTTLYHNIKNYTVFYRNLKVYIVLYNNMEVYTVLYRNNDYTVLYHNIDDYTLLYYIMKDYTVLYHSIEDFTVFYHNIDDYTVLYRNIEDYTVLYSIMKDYTALYRNIEDYTVLYRNLKVYTVLYHNMKVYTVFTAI
19. 2264-2383 MRDYTALYRNIEDYTVLNRNLKVYTVLYHNMKVYTVFTTI
20. 2383-2463 MRDYTALYHNIEDYTVFYHNINIIPQY
21. 2492-2572 MKDYTALYHNIEDYTLFYHNMNIIPQY
22. 4169-4219 MNDYTAILKIILYYTAL
23. 4219-4368 MNDYTAILKIILYSTSIRILYRNIEDYTVLYRIMNDYTAILKIILYYTAL
24. 4368-4418 MNDYTAILKIILYSTSI
25. 4702-4740 MPTRFRITPQTKH
26. 4647-4787 MNLQFSNIENKLIISYIYNANTLQNNTTNQALIYCSCKFGFRQCSIF
27. 4857-4904 MAEECEYHQAALWLSK
28. 4934-4975 MFAVSALQNFVLGV
29. 5003-5167 MKTTSCSSTTHTKHHYNYHHLMLVPLPSTAIPKIQCVCVCYVRDLFSECVFQALN
30. 5124-5204 MYVICFQSVFSKHSISIAKAIPQLLNG
31. 5313-5345 MHFTCRRRESV
32. 5367-5444 MTSSGGGHMTLKSTGNTLIYSGENKY
33. 5651-5716 MNKEVPCLAQVLLTDFNRVSNS
34. 5668-5910 MSCSGASHRLQQSFKLLIVLWVSSIKSELYLNSLLDSSQGIVWAILQLDSLSLKASESLLGCVLDHCLAEMSTLGSSSSSC
35. 5939-6019 MFIYTEEGQRLAEELLRDFSCCLGFHC
36. 6132-6188 MDFTGCSQHPGNISSQQHH
37. 6113-6208 MCFLCIYGFHWLFPTSGEHFKSTASLEICFLG
38. 6196-6249 MFSRINKDVFENKGLSLL
39. 6218-6385 MCSRTKDCPFCKCFICNIYASAVNGQKLTRIISLQLMYNNNYCFYFTVSVGFRGIH
40. 6403-6438 MGELINNNKNTL
41. 6570-6641 MIFVTTLLHAARLDPFNHTNIRFV
42. 6595-6723 MQRDWIPSTIQTSDLCDFCVTHLRFQGNIGQLRGCIERRNEMH
43. 6713-6742 MRCIRGGERR

Variant Information


Variant PositionrsIDReferenceAlternate

No variation reported in dbSNP within the exonic region of the transcriptReferences

lncRNA has been predicted by:

Pauli A, Valen E, Lin MF, Garber M, Vastenhouw NL, Levin JZ, Fan L, Sandelin A, Rinn JL, Regev A, Schier AF
Systematic identification of long noncoding RNAs expressed during zebrafish embryogenesis.
Genome Research (2012) 22:577-591
PMID: 22110045

Expression information has been derived from:

Retroviral insertion lines mapping to lncRNA loci has been derived from: