Transcript
      Expression
      Mutation
      Predicted ORFs
      Variation
      References

ZF_LNC001661

Transcript Name: zgc:174944oa
Type: Overlapping
Genomic Location: chr4:57052217-57252261
Nearest Gene: zgc:174944 (NM_001114585)


zgc:174944oa
Exons
5705221757252261
Expression Information

Negligible Expression across RNA-Seq datasets

Mutant Information


ChromosomeMutant PositionZFIN ID

No retroviral insertion mapping detected
Predicted Open Reading Frames


ORFRangeSequence
1. 86-166 MWIQLYSTLHCIHVASVVLDDVLCLTP
2. 223-381 MVSLQYTRTTSSLENPYNCPVLQLLLVKFLYFWYKILCSLLYLLFFFFSKIKT
3. 485-553 MPALLLNGYIKVVVLATPGCCGY
4. 541-633 MLWLLKSPHVKTCHLIGFVLHYFFHAVKVLL
5. 566-721 MSRPAISLVLFCITFFMQLKFCCDLYPKFCIFIIIPRHLLVALINCSMSYIL
6. 1171-1311 MLRFQCRVSSPHRVTQTVPGEHPPNQALHNPLTTAEIRQIKHIIASS
7. 1376-1432 MSIRKCLCVLIHHIHLLAD
8. 1348-1470 MTRYCTTLHYVYTQMPVCPHSSYSFTRRLTVGIEHRLVSPA
9. 1789-1881 MYLRKTDSLQIKRSPCFCFHSPKKSLYPNTL
10. 1905-1997 MVFVVFIKYLKSFFFSYGLCKMKIKYGFKMV
11. 1981-2019 MALKWFDLCIVYT
12. 2195-2239 MSFCCVHIVYYLQNK
13. 2312-2350 MQASKHAQTHLLN
14. 2437-2499 MQQRKVTYKLKLYYFMQQPYI
15. 2557-2721 MFSFSFFFFFFGACTGKTIVRLLFHSTPKPQFGPRYSAGQKRPAAGPEKASLWPD
16. 2843-2878 MSHSAANRPTAC
17. 2595-2951 MYWENYCSPLISFHPEAPVWPKVFGRPKKASRWPRESLALARLGPGSESGNATGLGSPWLTRFRHDSGNASNGFLEVLFLSLPCHTQQQTVPLHAEVPCPMKPKIQRYLQMVETILACT
18. 2888-2965 MSYEAKNTTLPANGGDNPSLHLKFCQ
19. 3038-3070 MDRHCSGGRVS
20. 3087-3197 MLDDHTHTSNSFQLVFITFFSRNMLFCSLAPTTGFRL
21. 3094-3225 MITHTQVIASSLFLLRSSAGTCFSVLSLPPPAFASSFTHFCYVT
22. 3394-3474 MKNPMISMHRKNIRTSCILNQVITKSL
23. 3596-3631 MYARLKNTFNVL
24. 3745-3822 MTQSVVIGLLHVTSPCPSPSLDYSSS
25. 3624-3848 MSYNIELFLPPFLTDSHMNRPSDLVSKPLLYMTLICGDWPYDPVCCDWTTACYITMSITISGLQFILTIYSDFIV
26. 3776-3979 MLHHHVHHHLWTTVHPNNIQRFYSVIKENMTSILPYQFEPASDEEEATVAENQASQLQTRLEQDISQW
27. 3903-3995 MRKRPQLQKTKRVNFKHDWSRTFLNGKCQYC
28. 3998-4027 MALRVVFVTN
29. 3976-4236 MVSVNIVNGTSSCIRDKLINYLLNLCRCTCGNCIKMPSEVENLCCKEVRQYSIVSAVNEHLTISTSSSSEEIEVKLLFFIQTISIII
30. 4293-4337 MVNNIETAIGLNVRI
31. 4327-4377 MCEYKTNFTSIVRKAIN
32. 4396-4425 MYFFYTYTKV
33. 4497-4541 MFYTSKNISIATCVG
34. 4557-4598 MPIQIFVIISCYTS
35. 4637-4666 MVTYTILFVY
36. 4626-4718 MIFLWSHIQFYLSTEVNMYYSYVTIYHSKLF
37. 4733-4768 MPLQTFMFYKLL
38. 4922-4999 MNYYTSVCCLKTSPPPNLTIVGYKKD
39. 4843-5028 MHKHVMSYQFVLESVKVVCQSKHLCYYELLYKCLLSENFTSPQSYHRRLQEGLTRFQTNQHA
40. 5028-5138 MIHHPGFEPNCLNPYTLQNIYNIYQCDYGRLRLRTTE
41. 5217-5264 MTIESDMLIKRSLFTK
42. 5487-5615 MGNCFFLCWSVVFCTKGLGNGNFLQFIHKWRGVHNDDLEDQFQ
43. 5545-5673 MGIFFNSSTNGEGSIMMTSKTSFSSSSTYPIIRIYIVILLYIY
44. 5747-5812 MPVLSIPLFLILATPFCTLLVL
45. 5853-5927 MKRCKVQSIIAKQTINKENKQKKAN
46. 5970-6041 MNGKTTFFGVNLRIRLWKASSEDV
47. 6037-6108 MSDNDDSISQHPSAPSCCTVLFQL
48. 6047-6121 MMTQFLNILQHPLVAQYSFNFEESL
49. 6325-6504 MRVHILEVVNQRNPLGHLLWSRCRGSDAAVNMISDATLPLLHQFTLLVFSQFIQFLKQTC
50. 6428-6520 MLRCHFFTNSHSLFFPSLFNFLNKPVKQKNE
51. 6536-6574 MNKNLFHCTFKCA
52. 6579-6641 MSNTNPSRSAIHRRTGLSCAP
53. 6568-6693 MCLECQILTLLEVPYIVELGYLALPEILLDLCMTVSDDVIHL
54. 6836-6913 MFYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYI
55. 6748-6927 MVATSNLIALKMHSNIKIGLFKNCNTSLVNVLYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYMKLHT
56. 6999-7028 MAYTKKWEHK
57. 7084-7122 MTYLVSQHAYLLQ
58. 7217-7249 MSTKCVILEQV
59. 7228-7263 MCHTGTSLIAQP
60. 7212-7301 MQCRRNVSYWNKFNCTALKIYTREKKCINK
61. 7444-7494 MAGSATFCCTYTWGKSG
62. 7507-7635 MCQCGVAPYHTLICKLDTLQTAPANMFQKQCILHLHTWAFPQS
63. 7416-7664 MFPTGVLPTNGWLSHFLLYIHLGQIWLKATYVPMRCCSVSHFDLQIGHVANSSRKHVSKTMYFASPYMGLSTILINKELFVKF
64. 7748-7780 MVVSSGLKVES
65. 7802-7933 MSEAPFTLMRFKFCYGYANRPHYAGVLERRKRSVSKTLERPFSF
66. 7989-8042 MEAGLQTFAFLIGAFPEY
67. 8143-8196 MENIPRTRVNLQREQCTL
68. 8312-8383 MLRRRAAYMSVIFTVWIFITKRSR
69. 8627-8656 MTNVREYVVR
70. 8646-8729 MSLDKDNKMNEIARLINIVRLDPAGDAW
71. 8766-8861 MGCSACPRVSVWSRDVRFQCFGVDGELFRNAG
72. 8809-8925 MCVFSVLVWTESCSETLGKTRVWTWIVFILKRRFKTKTH
73. 8981-9025 MRSFGCADSRSLYRC
74. 9034-9078 MVHQRMSLLCQQFHI
75. 9365-9412 MVCCDVLYTKKDKKNQ
76. 9378-9458 MYSIQKRTKKINKNDIGHKHNSFKISI
77. 9418-9468 MTLGINIIHLKYQFSKR
78. 9482-9595 MFRYSDILYNNISEKYSLQILNRKNILAANDSPSHCSQ
79. 9570-9605 MTLQVIVHSELG
80. 9608-9646 MLFRTHTCMLISI
81. 9695-9730 MCEYKTNFTSVL
82. 9852-9893 MLAVFTERNTACDL
83. 9980-10039 MSMLAHLTLAHRSLINKHPW
84. 10036-10092 MVTYMVSSLMPKLIVKSIQ
85. 10221-10304 MAKHLMIRFQGDSFEAIRVNSFIYESTV
86. 10291-10335 MNQQFKTLYIYRFKP
87. 10379-10417 MEGYFQKTIVWAL
88. 10629-10685 MHELRKCDEGTPRIQVLQM
89. 10408-10776 MGSLSKLERWGVFPISKIKRRLYPGTNIEDGTRFVKNRFPEEMVSLPYSTKIETAEGPQHFRVMHTNQVKTCRLCMSSENVMKERPEFRCFKCDERGHFARTCTAVLGPDCKLALIPAGSLSR
90. 10987-11055 MIVNRHPIKKGYLLVVLLKVSIV
91. 11086-11163 MVPSSKLGGNNLWLLRQLSNQASVEH
92. 11166-11279 MFTENILSAERCEARSLNSTQCLPPLAVSQTCVESDFF
93. 11398-11433 MHDTRSWICQMS
94. 11330-11617 MMRTVQDSSIKKDYKYLKHHWPGCTIQGRGSVKCHDLTLYEDLTKKCPANLKNQRHPRTILLIPFWCTCIKARMMRRFVSVTVSFVHGGRELKTSA
95. 11732-11872 MLKMRANRSDTLQHCSQSRCSASTFASNRGPEFSTFSTFDQSESRQC
96. 11869-11910 MLKPGGRNCSKNHR
97. 11982-12026 MTRSSGGGSEVKKVH
98. 12224-12256 MSGKSQSHVRR
99. 12246-12383 MSDADWISRLKKFASTGVWPSNEGNRPAPRQKKWHEIYQRVCISFT
100. 12310-12417 MRETGQLLDKKSGMRFIKGCVFRLHDITFVEICLTE
101. 12470-12502 MSYLFFNVKVF
102. 12489-12518 MLKCFKFHVF
103. 12592-12627 MSVQYTACGFKA
104. 12632-12670 MFLSSSSYSSFRF
105. 12863-12979 MPIAISWAEDFAWRCAEMHIWFSHSKGTFLSQYVFIFIY
106. 12960-13121 MCLFLFTRMPFLFHDYMYFCDLFSAEYCFCCSSTNGATTCPYCTCSGGDGDETT
107. 12922-13215 MVFTLKRYIFESICVYFYLLECLSFFMIICIFVIYFQQSTASAAPAQTVQQPAPTVPAQEVMETRQLEAQPQPPSTPSVASKISPQLSMVHFLKSQKK
108. 13215-13274 MTISVFQVFKVFKVQFKVQT
109. 13426-13458 MVRVTVFKATF
110. 13415-13486 MVRSWSGSQFLKLHFNLLSLDNDT
111. 13630-13764 MIIFFLLGESLICFISNTFFKVNIMSLFKLFFFLAYSTKQTIVIQ
112. 14070-14111 MYVFVEMHDVIIVQ
113. 14131-14187 MQYFIPLVVKKNICLHIAP
114. 14425-14514 MFKKLLLLKYKSLILLIFCKNSIVFDLLIN
115. 14741-14899 MLFVLPFLSSPNQDFPDPTLLQQSQILVWLEDHHRLTFSPVQQCVVLLHQARL
116. 15199-15306 MLLIDIYLQNALCYTACLYRHRTFKFLPPSSHPLRQ
117. 15227-15346 MHFVILLVCTDTGPSSFCPRPHIHYGSDQFHRTVRHCLSK
118. 15559-15669 MFTVVKEKKMDGKEVERKKRNNCIGKYFCFFKENVYW
119. 15659-15754 MFIGEILLMIFGIEKHNKVFKNNHLKSKVFRL
120. 15760-15792 MISCEGTHSNM
121. 16256-16318 MCPGVRLSCSSWILAIAQSFG
122. 15958-16335 MGSKGKPELRDNLQLWYYPPQPALTYNQAPAPDRFFCHSLLLWMPYKLWRVKVLCPNPACGQHQLTGGGLQKRARQVLDIDRMYNMVTETLICTKCKASHVSWSQTVLQQLDLGHRSEFRVILTQK
123. 16134-16343 MWTASADRWRSAEKGTAGSGHRQDVQHGYRNPHLYQVQSLACVLESDCLAAAGSWPSLRVSGNSHTEVSN
124. 16392-16868 MKILYKYIYIYIYIYIYIYIYIYVYINILLFLRYACDIRVIRLLRERGLGNSPTRVIKQLKENHSEEWLQRLARYTTQCVDFLSEPGVLPITFQEPPAPTVVPSCKWLLTVYSQDILTRLNEIHARITSTHGSILKMDSTKKVSGYSSIYNFFIIFQHW
125. 16910-16996 MVLLLSNLDHKKAGRDSKRNRTLAHLCWQ
126. 17065-17190 MGWSEDTRRLVWIHLLFCMWTVGAALMWVRPNSKPGLEDGRS
127. 17180-17248 MAGVDCEIGHLALYAQDCCGMYN
128. 17251-17355 MLINCIPSSCHGSLRAFLNGMRLMFLCYAKQSEHC
129. 17386-17499 MLMSTSISPGRSWLSIAGGGPVGRRLPSFYLNSFLLSS
130. 17591-17626 MHSGPPWCRALY
131. 17058-17771 MVDGLVRRYQEAGVDPPAVLYVDCGCCTDVGETKLKARFRGWPELTVKLDIWHFMRRIAVGCTTDAHQLYPIFMSRISACIFEWDAADVSLLRQTKRALLMSQGWPALTDADVNKHLTREELALHCRRRTRGEETTILLLEQLLTELMSNKGNDSLGVPLLDKERMKHIWSVQKKHIKCIQDPPGVVLYTETGSITKGGVLLRTYRCARGSKSLESFHLHLNHFIPGMILHKHCVKTH
132. 17675-17800 MCQGLQVSRVLSFTPQSFHPRYDSAQTLCKNALNVFVCLFFN
133. 17775-17807 MSLCVCFLIKS
134. 18251-18382 MSLSNIMLQALREIYLYISLSSLYFHCISLDVLSRIFIMFWISD
135. 18391-18426 MFLFVSSLTLSF
136. 18342-18563 MFCPEYLLCFGSLIKMYVFVCFFLDVELLKLLATSTPNLTWLLKFVYLCFIYFFQVSSLECSICSSRLVRHCRT
137. 18461-18781 MALKICLFMFHLFFSGELIGVQYLFQQTGQALQNMNPDCEQTAELIEELNVDEREEDEGFCDISEDHTIVDPEAAVTILLHIEIGFLHCSHQQCRFFASLHMPCTGP
138. 18850-18903 MMTKTMMMTTMMMVMKRL
139. 18609-18941 MWMSEKKMRASVTSVRITLLLIRRLLSPSSSTLRSGSSTAVTSSVASLPVSTCPALVPDPPAQPEEPISPVPLEPEEAMEDDDEDNDDDDDDDGDEETVSPTNFCLYSDLE
140. 19006-19086 MITETIMELCIEKFNMLFYFVVLSLGC
141. 19116-19274 MWAGWLNIWLSFGPTKASASPTRRPRRSLVFGKACMTKTRSGWCMQLDTRSDC
142. 19339-19377 MCAGCKQCSCSLA
143. 19469-19501 MVSDPARLPQD
144. 19533-19586 MGGTSMQLVEGRELKTSA
145. 19695-19742 MQTWQELSPGSHTAVP
146. 19747-19905 MESGVSQLAQLRLSSSLAPQAAKLCSPPGAAPSFNSQHLTAVIAYGHTTLREL
147. 20095-20217 MDRFPGNDMEMEGLARKDKENGLDNRRGDKENGLDNRQRDR
148. 20156-20305 MGWITDEEIKKTDLTTDKEIDKMKSPANEEVRKVRISKRYKEEYAQRKQQ
149. 20286-20345 MHKESNSNCRSRKCKRCKKI
150. 20529-20561 MLFRSSICLFT
151. 20760-20810 MRKVPSSKLGGNNLWLL
152. 20435-20836 METEDDTEILIDNGLTIKGVKSEVRRLKNRDYVVSFKHLPVYLADEEILSKLERWGVFPISKIKRRLYPGTNIEDGTRFVKNRHPIKKGYLPDLPEGFRSVVVIMFASHAKGPQFETGRKQPLAFMTIVKSGFC
153. 20898-20960 MGVSCRLKDTSVSVIRVGMVR
154. 20986-21054 MKTLWKVTLRLSLRWHHKTVLSP
155. 21082-21177 MALQAEGLLLETGRKHSDLLLRTFSIGSLLTG
156. 21177-21215 MIHDTRAWICQMS
157. 21334-21408 MRQKLWLHKMSVIRPNRDLNPGPSN
158. 21419-21466 MLYRLSYPGSTTVIYK
159. 21544-21606 MVGVDVAKTRQVTLRLGLWFL
160. 21597-21632 MVFVGVDISTTQ
161. 21689-21730 MSFCCCGNEWTLNN
162. 21675-21752 MIPAECLSAVVAMNGHSTIEKIPSMP
163. 21715-21765 MDTQQLKRFLPCLRSVT
164. 21913-21945 MATQSATPMSP
165. 21789-21959 MLASKILFLLYHIPSLPHFRKRKHSGRAISTACTKRRLEVTDGNTECDTNVTLKSLP
166. 22062-22205 MFLLVISPFLFSEKTLLFFSSYQHNAFPKKQWKCKQLTTAAILKTGRT
167. 22154-22264 MEMQTIDDCCNFKNGEDIVGRIQTCAGRPQWISSPSP
168. 22312-22359 MPSTHIVHPDETFIER
169. 22392-22439 MSVTRPDRDLNPGPSD
170. 22340-22447 MKLSSSDSSTAKAVAPQNERHTPGQGLEPWTLRLKV
171. 22450-22497 MLYRLSYPGSETVIFK
172. 22575-22637 MVGVDVAKTRQVTLRLGLWFL
173. 22628-22663 MVFVGVDISTTQ
174. 22720-22761 MSFCCCGNEWTLNN
175. 22706-22783 MITAECLSAVVAMNGHSTIEKIPSMP
176. 22746-22796 MDTQQLKRFLPCLRSVT
177. 22944-22976 MATQSATPISP
178. 22820-22990 MLASKILFLLYHIPSLPHFRKRKHSGRAISTACTKRRLEVTDGNTECDTNITLKSLP
179. 23084-23236 MCGMFLPVISPFLFSDITLLFFSSYQHNAFPKKQWKCKQLTAAAILKKGRT
180. 23185-23295 MEMQTIDGCCNFKKGEDVVGRIRTCAGRPQWISSPSP
181. 23343-23390 MPSTHIVHPDETFIKR
182. 23423-23470 MSIIRPNRDLNPGPSN
183. 23371-23478 MKLSSNDSSTAKAVAPQNEHHTPKQGLEPWTLKLKV
184. 23481-23528 MLYRLSYPGSTTVSYK
185. 23606-23668 MVGVDVAKTRQVTLRLGLWFL
186. 23659-23694 MVFVGVDISTTQ
187. 23751-23792 MSFCCCGNEWTLNN
188. 23737-23814 MITAECLSAVVAMNGHSTIEKIPSMP
189. 23777-23827 MDTQQLKRFLPCLRSVT
190. 23975-24007 MATQSATPMSP
191. 23851-24021 MLASKILFLLYHIPSLPHFRKRKHSGRAISTACTKRRLEKTDGNTECDTNVTLKNLS
192. 24108-24158 MTYVWYVPPCDEPLSLQ
193. 24115-24267 MCGMFLLVMSPFLFSENTQLFFSSYQHNAFPKKQWKCKQLTTAEILKTGRT
194. 24374-24421 MPSTHIVHPDETFSKR
195. 24454-24501 MSVIRLNRNLNPGPST
196. 24402-24509 MKLSANDSSTAKAVAPQNERHTPEQELEPWTLNLKV
197. 24512-24559 MLYRLSYPGSTTVIYK
198. 24637-24699 MVGVDVAKTRQVTLRLGLWFL
199. 24690-24725 MVFVGVDISTTQ
200. 24782-24823 MSFCCCGNEWTLNN
201. 24768-24845 MITAECLSAVVAMNGHSTIEKIPSMP
202. 24808-24858 MDTQQLKRFLPCLRSVT
203. 25006-25038 MATQSATPMSP
204. 24882-25052 MLASKILFLLYHIPSLSHFRKRKHSGRAISTACTKRRLKITDGNTECDTNVTLKNLP
205. 25146-25298 MCGMFLRVISPFLFSENNLLFFSSYQHNAFPKKQWKCKQLTTAAILKTGRT
206. 25247-25357 MEMQTIDDCCNFKNREDVVSKIQTCAGRPQWIPSPSP
207. 25409-25456 MPSTHIVHPDETFIKR
208. 25489-25536 MSVIRPNRDLNPGPSD
209. 25437-25544 MKLSSSDSSTAKAVAPQNECHTPEQGLEPWTLRLKV
210. 25547-25594 MLYRLSYPGSTTVIYK
211. 25672-25740 MVGVDVAKTRQVTLRLGLWFLSV
212. 25725-25760 MVFVGVDISTTQ
213. 25774-25896 MSTSCHTLGNVNIQDVPLAQPAPKGGWRLWMATQSATPMSP
214. 25785-25910 MSHFRKRKHSGCAISTACTKRRLEIMDGNTECNTNVALKNMP
215. 25946-26047 MQNTKHYTITASYRIAAVALVWYVPPCDMPLSLQ
216. 26013-26162 MFLHVICPFLFSENTQLFFSSYQHNAFPKKQWKCKQLMTAAILKRNRMWV
217. 26105-26176 MEMQTIDDCCNFKKEQDVGIVSRT
218. 26269-26316 MPSTHVVHSDETFSKR
219. 26261-26374 MSSCLVHMLCIQMKLSASDSSTAKAVAPQRVSHARTQT
220. 26358-26402 MPEHRLEPWTLYRLR
221. 26571-26693 MSINNTLGRSQGSIPDWSRYLTRFSNGSIMNISFILNESSI
222. 26905-26976 MGQLYAFRAGKIFDPFISQVLYRV
223. 27172-27225 MGQSYAFRAGKRIDPFTS
224. 27393-27485 MLIVHQKICLRTQALGSPLSPSWSIYRQEIH
225. 27337-27489 MIATRWTQLPAGRERGKTQCSLSTKRYVSGRKPWDHRYHPPGAYTGKKSIN
226. 27416-27508 MSQDASPGITAITLLEHIQARNPLISCYGSY
227. 27549-27605 MFILSLVLFNICFFIVLFF
228. 27581-27610 MFFYCFIFLR
229. 27624-27743 MEHLYSQTGKTLTPVLQNPEEEDRLVEEVHDEDLQDDGFE
230. 27712-27963 MTRIYKMTGLSRRSWRTSQFKCCMRMTPAVISETAPHLRLCLSPQHYWLSRPHQLVEKDSFLAQPPQCRHSHPSLETVSLLRLR
231. 27753-28043 MEDITVQVLYEDDPCRDLRNSPSSSPLPQSPALLAEPSTSAGGEGQLPSPAPSVPSQPSKSGDSLSVEAQVRYIKNLILFSLFLFHIYYIYSVFTRE
232. 28059-28106 MALLGGTRCRIWLLIW
233. 28182-28229 MLINSASTTSLDISFS
234. 28236-28301 MGALRHRSAPESLQVWRASSAV
235. 28490-28546 MDETVIQLFELNQKTLIQW
236. 28602-28658 MNNTYHLLSGFNGGKRIRK
237. 28918-29241 MPNHANPHHSLPHCTSPYHGVPRHTDLHHSAPHLASLHHSVPHHTSLHHSAPYCAGPHHSAPHCICPHHGVLLSTDPQHGVPHCTTPHSTRCCAAHFRTWIIVWHTCF
238. 28875-29252 MPPRCAPFHRPPRRYAQSRQPPPQSATLHQPLPWCAPSHRPSPQCAPSRQPPPQCAPSYQPPPQCALLRRPPPQCASLYLPPPRCAPFHRPPARCAPLHHPPQHQMLCSPFQDLDHCLAHLFLIQT
239. 29545-29595 MGTGEEKCLQQMWATKD
240. 28658-29659 MSVLTQGLTPLDPIAVADTQLPLPRGKLDEAPTTSGPKHKFVFPPNKEGQAPLLRPGQKSASATTTVCSFLPDATTVCSFPPAPTTVCPITPTPTTVCHIAPAPTMVCPVTPTFTTVRPISPASTTVCPIIPASTTVRPIAPAPTTVRLIVSAPTTVCSFPPTPSTVCPIAPPPTAPDVVQPISGPGSLFGTLVFNPDMSVSMVIPSFAAPTSSAVPASPAPAVPPPAPAPPAPAVPPPAPAPPAPAVPPPAPAPPAPAVPPPAPAPPAPAVPPPAPAPPAPAVPVSRYIQRNRRRWEQEKKSVCSKCGQPKTKEFGHSRFVLRGLVGRTAPAK
241. 29724-29765 MGTLSLSFYLIFVC
242. 29717-29794 MLHGYSLSLILFNFCVLIFSILKWHL
243. 29950-30036 MYLYYCLIYCVYKTKYIYRVLFLYNVYNK
244. 30023-30088 MCIISKYIYIYIYIYIYIYIYI
245. 30106-30171 MCTINKYILYCFYLLYIIQFIY
246. 30178-30285 MFLFCFLYFLNCFAILIFVFILINHFAYYLFLCAFI
247. 30465-30509 MLFKNNIHIIIVISI
248. 30631-30810 MTFRMTCNMQLKYHIMHSHKAANTTASEICRIFSVLLRLVRLRVSEKIGPLPMLSERSTI
249. 30648-30815 MQYATKIPHYAQSQSREHYCKRNLSHFFRSFAACSLASERKDWAPSYAKRALYHLS
250. 31013-31069 MTQNDSVTQKSMHIGTTLD
251. 31023-31148 MTQLLRNQCTLAPPWIDILLLSCKAVFFLFITYSSDSTTQQA
252. 31166-31267 MVTTLDSVSSDLSSNFSGTCYFASTAQKKAGIEC
253. 31289-31318 MTFTLGFLVL
254. 31357-31488 MVVITARLWIRSLYWPSSYPLRPQMHLRAYTRLHCKKTMKRQLK
255. 31678-31749 MVTSLLVMIKSGEFHFKPFRFKKA
256. 31749-31820 MKTEVENAVIVPASSRMQSERFTI
257. 31768-31875 MQSLFPLPLACKASALPFELIPLTAINSWRFSTWSK
258. 32016-32186 MPNDELLRNQCTLALPCIDILLLSGKAVFFFFFFFYIIFSLARAAPIRRLEVPWCNG
259. 31942-32361 MPGIVRFSFEGPTWSCSSKRVRSPACRMTSYSEINAHWHCLVLTFCYFLARPFFFFFFFFTLFSLWPGQHQSEDLRFHGVMVSTLDSESSDPSSNLGGTLFFYQHRTKKAGLAFLSLEENDSYSELFSKHGRKWPVSSAG
260. 32300-32374 MTVTLSFLANMAESGRLAQLVRVWC
261. 32477-32530 MLQDSCEKAAEIAQLGER
262. 32585-32674 MLFYFVHKGQVTESHPKSLAASPLSPPAST
263. 32701-32736 MVTLLLAMIPMA
264. 32847-32882 MICTTQKPAKLT
265. 32968-33012 MQSLFPLPLPCKASA
266. 32949-33023 MKTEVENAVIVPATSPMQSERLTMS
267. 32852-33073 MYYTETGKADVSSFALNPQGATSFAIKANVKRYENRGGECSHCSRYLSHAKRALNHELIPLKAINNWRFSTWSK
268. 33215-33370 MPNDELLRNQCTLALPCIDILLLSGKAVFFFFFFFFFLHYFLFGPGSTNQKT
269. 33141-33392 MPGIVRFSFEGPTWSCSSKRVRSPACRMTSYSEINAHWHCLVLTFCYFLARPFSFFFFFFFFYIIFSLARAAPIRRLEVPWCNG
270. 33388-33567 MVSTLDSESSDPSSNLGGTLFFNQHRTKDAGIAFLSLEENDSYSELFSKHGRKWPVSSAI
271. 33506-33580 MTVTLSFLANMAESGRLAQLFRAWC
272. 33683-33736 MLQDSCEKAAEIAQLGER
273. 33872-33958 MPNDELLRNQCTLPPPCIDILLLSGKAVL
274. 33879-34214 MTSYSEINAHCHRLVLTFCYFLARPFYNFFLIYIFSLAWAAPTGRLLLSLAVSGRLAHTATCKSWLFLVTPANHFVSWNQDSPYSWLRQPIVFRVTMNAMANQSLYIIHDLY
275. 34204-34239 MICTEIKDFVAD
276. 34291-34338 MNNHYSNVNYYNIIII
277. 34380-34433 MLFDQANCTVLLQKEDCV
278. 34493-34540 MQKYGHTDKKCKVIDF
279. 34563-34604 MIKHVDEILLAEKE
280. 34573-34620 MLMKFYLQKKNRHLID
281. 34650-34688 MEIDLKEVKIIGD
282. 34692-34730 MTRLNIRKSQITK
283. 34938-35018 MARGVASKQGVQSDSDEVFNERRFRNK
284. 34918-35025 MIDSYSEWLEEWPASKECSQTVMKCLMKEDLETNRC
285. 35092-35157 MGRKHEFRDGVRLIITGKGREN
286. 35245-35328 MEQNNGINDFCIVYRTAVLGTWCSLDVQ
287. 35258-35341 MELMTFALFTGLQFWGPGAAWTCSSLLM
288. 35570-35632 MHEANCILDTGQHKKGNQKPC
289. 35629-35700 MLNSKIERENKTDLLAYDNLTESV
290. 35714-35761 MDVSRRWVAAGRASAV
291. 35731-35826 MGCSWKGIRCVKHMLDKLAVHFTDGGDPRLIK
292. 35865-36023 MNELDQLDWRKLRKNKIKHNYILKLFYLTHVSFLEFLKLFLFFYFRHIILILL
293. 36239-36376 MGVHFLLIRFYFLNVGVFKFYLHFYYSHSYFNFGGEEEEEKINYLY
294. 36388-36426 MRMEHFYYGIIGS
295. 36279-36437 MLEFLNFIYIFIILILILILVGKKKKKKLITFIDKVYENGTFLLWDNWKLIRV
296. 36682-36717 MTIGHFCGDLII
297. 36998-37099 MSQVVLMLVEVVIYIKDAHIVQFWYAEKGCRKRK
298. 37047-37142 MHILFSSGMQRKVAERGSNVQGLQRAKGLQND
299. 37102-37149 MSRGCKEPRDCRMTDK
300. 37467-37553 MTQCCIFLAHEHKQRKPVHEQIDSLSRIT
301. 37553-37672 MTALPTCNTVLTTFDSEIMPYSASRNHVACTHSEPPQTQQ
302. 37672-37734 MTSNSQHTLKNRKLIGFCKLT
303. 37632-37748 MWHAPTVNLHKHSNDVKFAAHTQKQKADWLLQVDLICSL
304. 38013-38051 MKNLEYYYNTLTT
305. 38063-38095 MQNKTIRLKSQ
306. 38100-38129 MAGLDMRTPE
307. 38188-38256 MSIWSLWDHQSVIILYCNTCRSA
308. 38181-38300 MSNVNLESLGSSKCNNIVLQYLSLCLNHKIFIKFVFYSKK
309. 38362-38391 MQNRTIEWAF
310. 38382-38522 MGFLNLMPWYTANYPSWSSTFLLMCGVFLVICFSFRESDREHHPKQH
311. 38530-38619 MNTLESGVQTYPHLYNHLQRDAEVLFARCL
312. 38613-38660 MFMKLFFSQSPSLCLQ
313. 38789-38836 MFCCIHVMCATFCPIL
314. 38763-38843 MKHPVHMRKCFAAFMSCVQLFVQFCRH
315. 39057-39179 MFPSTYFMHILQMRIKKTVDGNAMMRINFENVHKKLMHLTG
316. 39226-39264 METLLPHKLQHAH
317. 39210-39278 MRINGDGNTFTAQTPACALKKVM
318. 39257-39286 MRIKKGHVIC
319. 39312-39488 MCEWIKRQAEHIIKHLKYYFGHYKTPYHFTINVIILLMTSRIKSACAPRLTSSNATECE
320. 39488-39523 MSSLQCGSSCVY
321. 39514-39582 MCLLRSDELLKLIPHRSCSHTRV
322. 39588-39629 MQHSVVRHCEKGQD
323. 39533-39658 MSYLNSSHTEAAVTLEFEHATFCCTALRKGAGLNNMIRYKKK
324. 39740-39769 MILQVRVHQT
325. 39849-39878 MEVYGEKSPV
326. 39903-39938 MVFLQCGSSCVY
327. 39829-39945 MHSHAYEWKSMGRKVQCDRGSSACEWFFSSVDPHVFIKG
328. 39839-39973 MRMNGSLWGEKSSVTVAQVHVNGFSPVWILMCLLRDNDRLKLFPH
329. 39987-40067 MVFLHCGSSCVYKGLMSSKNFSHTECM
330. 40071-40106 MVSLQCESSCVD
331. 40155-40190 MVSLRCGSSCVD
332. 40097-40225 MCRLRDDERLKLFPHGVHVNGFSPVWLIMCRLRDDGLLKLFPH
333. 40197-40235 MMVCSNSSHTECM
334. 40265-40309 MCGLKFNDWLKLFPH
335. 40393-40437 MSACVWFLSSVNHHV
336. 40323-40442 MVSLQCGSSCVYKGLMSSKYSSHNECMCMVSLQCESSCVG
337. 40433-40477 MCRLRDDKRLELFPH
338. 40449-40487 MISGWNSSHTECM
339. 40532-40561 MCFFPKLFPH
340. 40576-40614 MILVFPFKNTISL
341. 40618-40680 MSIFLNFDMMFLLFTSLILFN
342. 40793-40840 MQNKCKINQTIFCLVH
343. 41061-41099 MFYLFYFFLFFFL
344. 41264-41302 MYSNKVELLHYCT
345. 41457-41561 MIDICSVIDHDRLLHTDVIYLLYAMSQYYGRGEGE
346. 41485-41664 MTGYYILMSFISYTRCRNTMAEARASEGGTAHEPLSHYTEKCCKTPSLEMVNYVDIMYDL
347. 41642-41692 MWTLCMTCNHIKYFLFS
348. 41804-41869 MSPQFTKMCVCVCLRERETERV
349. 41886-41921 MLNYLISEGIFW
350. 42176-42235 MIKSLYFSANSQFILQKCMI
351. 42172-42300 MNDQKFIFLSKQSIYTAEMYDMKSLVLLFYNKVTNQPFGQACF
352. 42434-42526 MMSGGCSINQAYRKSQAYFGKSGLSMADSVS
353. 42646-42681 MITFTCHNLMPF
354. 42858-42896 MMFNRAKKFSQYV
355. 42892-42984 MSDNIFFFWRKSYLFHLDYNKSSFTFLKKQF
356. 43233-43268 MLRNVLKQSSLH
357. 43348-43431 MYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIFQTLHWY
358. 43443-43556 MYMHKYIIVKHPVENINLKEKSVMGVLSSLSLYIYTLR
359. 43585-43671 MYVCMYIYIYIYIYIYIYIYIYIHIYFSA
360. 43593-43694 MYVYIYIYIYIYIYIYIYIYTHLFFGLVLLLIWG
361. 43589-43789 MYVCIYIYIYIYIYIYIYIYIYTFIFRLSAFVNLGLAQRNERPTYTAYDLCSGSLHWETFIHTHLHS
362. 43707-43874 MNDQLIQHMIYAAEAFTGKHSYTLIYIPNYGKFSLFNSSHSLHTACLWIWGKPTRA
363. 43841-43894 MSLDLGETHTSMMLRNTH
364. 43738-43938 MQRKPSLGNIHTHSFTFLTMANLVYSIHLIACIPHVFGFGGNPHEHDVKKYTLTNIKKTTSSIMTLK
365. 43980-44237 MISAEQQRHFNVKIFSHGLRETSGKGKATICSRLGSKLKIPPLVRARLFIYVPQINNHCSSAQKAISEMSERLSPSCSDTHYNEVF
366. 44330-44404 MQSQSHSTPAFLIWNIPIHMLGCYS
367. 44627-44659 MTANPFTLPTL
368. 44131-45360 MCLKSTTIVPVPKKQSVKCLNDYRPVALTPIIMKCFERLILSHIKTNIPTDLDSLQFAYCRNRSTEDAISVTLHTSLSHLEHPNTYVRMLFVDFSSAFNTIVPYKLVNKLKNLGLTPSLCSWILDFLTNRPQNVRVGNHISSTITINTGAPQGCVLSPVLFTLFTHDCKPIHPSNTIVKFADDTTIIGQISGNNESQYREDVQHLINWCVNNDLVLNTSKTKEIVVDYRRAKRTPPTPLHINGEEVERVNNIKFLGLHLTKDLTWTINTTHLVKKAQQRLFFLRKLKKTKVPTQLLLNFYRSTIESILCHCITVWYTSCTAENRRALSRTVKTAQRIIGIKLPNLDTVYASRLQRRASNIIKDPTHPGHKLFALLPSGKRYKAIKTHTNRLKSSFFPRAVACATPPLCTH
369. 45432-45461 MDIHVCTHLP
370. 45415-45519 MHKDTLWIFMFALICHNVNTVTITFSIFLSYILYF
371. 45581-45628 MSIVCFSLFLCCCWSL
372. 45610-45663 MLLLVSVSYQTNFVVQLQ
373. 45561-45767 MSYILVLCLLFVFLSFYVAAGLCELPNKFRCTTTMTIKVLYVLYFTLFQTYSMCLHLEHFVHYSEPVMH
374. 45825-45875 MRSSTITMFYNKYLISC
375. 45872-45928 MLIGINNSLYLKCIATNVA
376. 46013-46054 MVAHNIIDASMLDF
377. 46035-46091 MHLCSTFKVSRQTRARAVI
378. 45907-46116 MYCYKCSLMNYLQFRGSLAVNSCVSFQSSFSSRSCHGSTQHNRCIYARLLRFHDRHVHEQLSRLFKLNSD
379. 46254-46292 MSLFSCLCACPKA
380. 46129-46296 MIFNLLLWNQFKRGSLVQLIQVRLLTLIPAFLNHFYEIAPRLCLCFLAFVHVLRLS
381. 46308-46397 MMTFYIPNKMQKCHLKKGYLLFVQSGTVTT
382. 46425-46463 MNTQDYFITPGIA
383. 46343-46489 MPFKKRLSAFCPIRDSDNINIQIIMFVNEHPGLFYNPRYSMSSVKRIYR
384. 46713-46751 MFMTIHTKKNKKI
385. 46751-46807 MTLQHQAALGMGQYKILTI
386. 46807-46845 MISLNKNITVLRY
387. 46879-46962 MSGWRGSGAVGSAVASQQEGRWVEPRLS
388. 46986-47075 MFSLRLCGFPLGALVSPTVQRHGVQVNWVD
389. 47093-47152 MSECVDVSQRWVAAGRASAA
390. 47101-47193 MCGCFPEMGCGWKGIRCIKTCWISWLFIPLW
391. 47109-47204 MFPRDGLRLEGHPLHKNLLDKLVVHSAVVTPN
392. 47252-47302 MNVWVKNKNFILQYIFF
393. 47403-47462 MTSFICWRYCCREKKKKKKA
394. 47479-47514 MVQKKILAVLKL
395. 47527-47604 MVNLESSYCLMPKQHNTVFMMEKFIL
396. 47665-47751 MVNTDEFYTQMFAYNQHAVIHFLNSKSHF
397. 47873-47917 MFYNNYFVVHFIQHM
398. 48046-48084 MKKILFALSKKII
399. 48178-48234 MAQMENIFICPIKNIIILI
400. 48252-48371 MNNQFFKHILDISSKRLKILCNNKQAILVSTNFFSKINFI
401. 48387-48464 MDKCFKSFKNYNKLNLCTTICPVQCP
402. 48458-48505 MSLAVNTWSTFKQMVL
403. 48555-48632 MTFLNNKIKILLRWIDDDCMGFGQIG
404. 48601-48642 MMIVWVLARLGRKT
405. 48902-48931 MKKLMKKLEL
406. 48947-49030 MQTYSCLSMSAYVRLGELGSTLRAARWI
407. 49076-49168 MTELVFEAPFTLMHFCFKMHKFCYGYAICPH
408. 49264-49386 MGKTETSENGGGAADIHLSDWGFSSILSSLTLHTVQSCILF
409. 49446-49505 MERQTIPRTRVNLQREQCTL
410. 49558-49608 MKTSFKELPLFILILAT
411. 49624-49695 MLRRCAAFMSVIFTVWIFITKRSR
412. 49856-49936 MYVVTLIINLSLRSAKTRYLRTSNRFQ
413. 49936-49965 MTKVGEYVVR
414. 49955-50035 MSLDKDNKMNEISRLINIGRLDPAGDA
415. 50038-50166 MSSPTSTALIFIDILQRLPESVCVVTCCAFSAFWCGQRAVQKR
416. 50031-50195 MLDEQSDEHSSHFYRYSAALARECVCGYVLCVFSVLVWTESCSETLGGMLVWTSF
417. 50281-50316 MCLQFSHLHSPV
418. 50404-50436 MNKTIKMSCLK
419. 50443-50484 MNRNKITSLQHLTT
420. 50819-50998 MKPPRFSRVFSHLHFGKSQKSGGVQLCLGGSVGGTKVGGCGSVYLGTREFQSKYTHRRKR
421. 51014-51187 MDICSGIICQIINWWTLTAVWLFHSGNSFMSLATNTIFDSRICSKRVFFMQCLIPHGE
422. 51166-51285 MFDTARRMTEKKLRISRKLRRTRQVTSESRVCYSGHKMRC
423. 51290-51340 MFALSAIVNLIRYEQTE
424. 51572-51601 MKTKLNCSKI
425. 51823-51876 MTVTQLQKFVSNRKYEFA
426. 51741-51881 MHHTVRRNKAHSGTDAQSARWNTTLLCHDRDAASKIRFKQEVRICLK
427. 52040-52189 MTRARRNLRMFFAIFAENLGKNLLWNDFGSIITKTLIWEIKKNNNFFTFI
428. 52192-52305 MFKMQIQIDSLYLVNKASLSYNISTKRQKILLYKLHCT
429. 52444-52551 MCTVCIKCCKIYIKKFDSIHLCGIFILESLHMQLLN
430. 52575-52646 MFNINRITAVFCILGSIDKLPQKY
431. 52685-52759 MSHDNVCSNFMKMNKLFITSAKHLV
432. 52702-52767 MFKFYENEQIIYNLSKTSCMMS
433. 52795-52839 MFESLTKYFKSWIFI
434. 52883-52984 MFCPIFHYYEYFFFIIYKVGFVKGHITFLKIHIY
435. 52998-53042 MKIYFEFVLDSVDTI
436. 53192-53236 MSQRHFFEVVLKCLD
437. 53227-53262 MFRLKVLINFKY
438. 53367-53474 MFEQVMTATVSGKKLKTKDFYFGVACDVIRLRRSCA
439. 53710-53811 MSFHSKDKSLYIRSGVLVLINSLCLAQTYLIYFC
440. 53907-53960 MFLFFLNRIKCPNAEKNC
441. 53992-54111 MALIKEESEDVKIEETFTVKQEDLQEQTGWFSFLKTNSVI
442. 54252-54299 MSDLLCIIRLLFSPPS
443. 54266-54343 MYYSSPIFTTFLRLLLFLFSLFVKRP
444. 54226-54360 MSFITCSYLCQTCYVLFVSYFHHLLKVIAFLVLFVCKASLSTGAI
445. 54484-54528 MCHVDHNSLFLSTSL
446. 54533-54571 MKLAHFMNINNQQ
447. 54635-54682 MIVNDHARATERIPRL
448. 54645-54689 MIMLARPSGFPDYEY
449. 55230-55283 MSGGLFYVSLVRRDENYS
450. 55249-55293 MCLSSVVMKTTLDVL
451. 55312-55347 MQFGRTRSQTLN
452. 55296-55403 MRGVCNAVRTNTIANFKLNLLCRKIKKAWREKVHAA
453. 55396-55512 MRLRKPRVARGPPSMMFLFGTFSFCPDVWEEVCLYLRVT
454. 55475-55603 MFGRKCAYTCGSRDNPYSILTNDFRGKFAREPFLCLKAPRMQI
455. 55539-55649 MISGESLRANPFFVSRLLVCKFERPSKACGQAFNTGL
456. 55664-55744 MRVMVSIYASCVVKCQQKPIGTKHGGG
457. 55693-55755 MCCKMSAETHRYQTWGGLKVH
458. 55813-55860 MHTGYKRGYTGKKSQK
459. 55917-55970 MSSFSFCRNSLVGVYVCV
460. 55787-55996 MLYKGLNRTCIQVIREVTQVRKVRNEIQSLQNITHWFCAGSGFDEFIFFLSEQPRGGVCVCVSVFGQECL
461. 55960-56157 MCVCECIWAGMSLKFSCLSIQAPLNNLSCHENPDFLEPGVVKPFCRTVIKSIRNFICGLYATSLWV
462. 56390-56473 MFCYPIWPKPTQSPTRHINSVYHNDKDC
463. 56460-56516 MIRTAEDIDLDRFLCIDLV
464. 56679-56777 MLLLILIYYCIIKYFILKYFLFGQIKIFFIWAN
465. 56811-56894 MILKSLTFNLVTPVETLIYSMSKKRGCP
466. 56888-57013 MPLILNMLNEMYTKIINYYKTLYSILNYIMLWWDDVRQNKLV
467. 57040-57171 MDYSMLMMCKHLSVKFVSIDHILHVPAGVAIGIFLLFKEYIFRS
468. 57207-57248 MQCVEHLQCFFNNS
469. 57230-57307 MFFQQFIKILHMNCLLIYTNKNHLLL
470. 57307-57342 MINNDKNNKTIN
471. 57317-57361 MIKIIKQLINHLFII
472. 57379-57408 MCLCIFLFIC
473. 57425-57469 MKREQNICTQVIIHC
474. 57493-57534 MIRIFYKLLFKKLL
475. 57569-57607 MFFIMALFNYTII
476. 57666-57704 MVYFFPYMTTNHF
477. 57803-57895 MMKIFKLGILFTYFTQFFLFARCLYNILFYS
478. 57925-57963 MFILINVTDCFDL
479. 57966-58070 MSVQFCDALRQIRIPLLRVNHINTSSRNISSIILC
480. 58141-58179 MHQSNSKYLIVFD
481. 58272-58307 MRGLAVHLKKPI
482. 58392-58433 MNNCALPAVPRRHS
483. 58451-58483 MLSKPCPGLFP
484. 58509-58562 MNRAQAQFIWALARYACV
485. 58602-58634 MYLLRDYFICI
486. 58628-58657 MHLIIILTVQ
487. 58657-58767 MNTSCCSLLKTQTPHCTTAAPSANLLIPAARGLYDCL
488. 58767-58805 MSVRSGGSVRRNI
489. 58757-58834 MTVYECQKWRICSAKYLIVCHCIPND
490. 58932-59015 MLCECGMSEESGGGTSVLWPGSKQLYIV
491. 59118-59153 MAGCPQLNYSCE
492. 59177-59239 MHPKSIISIMHLFLSCCFLSL
493. 59317-59451 MSKSSLRNPGLFYIGILRTTAEGDKIYPHSIKGLHLPTTASMLQL
494. 59530-59568 MFDTGARQASIPE
495. 59784-59834 MYLPAWKNNCSTALLVY
496. 59917-60180 MLMNGLTEPPHLAWASRISCISTIAPKASEPRPVTFPLSVPGLNRAKAGLSWGQRPAFFGPPNTLGQGGPAGASGRSERRGGQFSDCT
497. 60180-60209 MSTCTKQIKK
498. 60188-60235 MHQTNKEIRERKHLAL
499. 60461-60553 MPVCMCVRPGKSAPSQLCYATSGFFLYLFWR
500. 60516-60584 MPRVAFFFIYFGDNTKYKYNRKT
501. 60469-60591 MYVCETGQERSFTALLCHEWLFSLFILEIIQNINTTERHKT
502. 60760-60843 MCSISSNNFLCFLYDLVKFINETLNEEL
503. 61001-61036 MDVCALCVGSLC
504. 61055-61093 MHNANSRSASKQM
505. 60957-61124 MPYRVIKENFCGFILWMCALSVLVPSVSGESTRCTMPTVGRRVNKCNEWKYTGLCI
506. 61100-61150 MEIHRSVHIDISCTAVQ
507. 61096-61236 MNGNTQVCAYRHFMYCCTVTCHLFVSVFFILMVLFCDNSMVCFICLS
508. 61304-61420 MTRCELLARQWKRDMISASFLNLPGYLPGPIKALARTGR
509. 61429-61467 MRLMSLSPKKIAV
510. 61467-61553 MRFCVDYRKVNSITERDGIPLWCCHLLHD
511. 61516-61656 MESLSGAVIFSTIDLNSGYWQVTMKPGSESNPSLLGLYHFKVMLFGL
512. 61687-61788 MESVLGELRGKMCFMYIDDIIIYSPSVTQHFKDL
513. 61739-61822 MTSSYTRPQSPNTLKIFKVSSPGYTKLV
514. 62002-62139 MFVPNFPQIAEPMNLLKKKGQIFQWTPQCQKALKKLKTCLTSPPIL
515. 62073-62147 MDTSMSKSIEEIKDLSHLASHPLTS
516. 62307-62381 MFSHTIGQGFSNCGAPAPVKGGARN
517. 62404-62439 MMFFYVYKSQSD
518. 62417-62455 MFTRVNLISPGAN
519. 62485-62538 MRSRKTYTKNGPVAFQNE
520. 62538-62603 MTVKITPVNCLTKKMTSALLKH
521. 62513-62737 MDLWLFKMNDGEDNTGKLSDKKNDECPSEALKQTDDQPSASTGISTQRGFTFTAKTKGLCASKQRKYDKQYIQYD
522. 62750-62788 MSTMCCVFRGPCK
523. 62936-62980 MALHRQNPAAYFFIA
524. 63182-63211 MERAGGCKKI
525. 62616-63233 MTNPPHQRGSPHREDLRSLQKPKACVHQSNGSMINSTYNTINNEPCPQCVVCSEVLANDCLKPVKLVRHFQMKNPMSKDKPVNFFRCKELALRGQKQTMTSQHKEVRWLSTGKILQRIFSLHDELRIFLIDCGSSFRSRFTDTKWLTDCTYLSDIFDWLNSLNLSLQGLCSNLLTMSDEIVGFVKKLERWRGQVDARKSRNVPDLG
526. 63233-63403 MNLTKKMCLTGILLKRKSLSICHLCLHISIGIFLSSIIGTKFTKRWMPFCTFQVTVL
527. 63199-63465 MQENLEMFLTLDEFNKENVFNRDTTKTEITLHLPSLSAHFNRYFSEQHNWNQVYKALDALLHLSSDRTLKTLFDSTTLRILAGSGYRIC
528. 63566-63598 MYHTESGKLHV
529. 63462-63641 MLNFRNLKLMYSCLLLQLGSAKQHFLCVRTSKTDSCITLNQVSYMFRIQCNYYMHFKRSK
530. 63665-63823 MLYNFGSLDKKGGGASEIGQTWGGVCPKSLKTPARGYRKVETFPGGKTLHYCH
531. 63849-64004 MNSTKTTSRLIRWPLRLQKFDFVVEYRKGTLNEVPGAFILHSSLTWLLCIQL
532. 63943-64098 MKYQVLLSCIHPLPGCCVFSYKRTSISHHHCRNLGRATQRTRYNQDIAEPSR
533. 64116-64163 MSSLGYFMTSYIIVSC
534. 64112-64411 MHEQFGVFYDKLYHCFLLKDTLKHYRIYIYIYIYIHIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYMPPLSQISSNTTTHIHLVDTWVFTKLAKEYISLLSALQCGHL
535. 64399-64473 MWTSVKTYVKRCVMSFHFSAFDESF
536. 64531-64587 MRGVKRRNIMSKLRKKIFF
537. 64868-64909 MHSVLEEFLLLILP
538. 65120-65161 MHSVWEEFLPLILP
539. 65204-65245 MHSVWEEFQPINIP
540. 65288-65329 MHSVWEEFYPVITP
541. 65372-65413 MHSVWEEFQPIIIP
542. 65456-65497 MHSVWEEFYPLITP
543. 65440-65508 MIDHSHALGVGRVLPAHHTLINT
544. 64494-65579 MFYLFLSDRIEENEGSKEEKHHVKTEEKNIFLKRRNKNRFTCTQCGKSLANKSKLKIHMMIHTGEKPFTCTQCGKSFDCSSHLNRHMRIHTGEKPFACTQCGKSFNCSSHLNQHMMIHTGEKPFTCTQCWKSFYCSFSLNRHMRIHTGEKPFACTQCGKSFTCSSHLNQHMMIHTGEKPFTCTQCGKSFSQSSSLNQHVRIHTGEKPFTCTQCGKSFYRSFFLNQHMRIHTGEKPFACTQCGKSFSLSTSLNYHMRIHTEERPFTCTQCGKSFIRSSHLNLHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFSLSSSLNYHMRIHTDDRPFTCTRCGKSFTRSSHLNQHMKKNHSNALSVGSVFTAHSPLVDT
545. 65641-65712 MHQTGNASSCLKFRSSLPCRVQAW
546. 65579-65719 MRILWSHWTFLAIDFHSDARECIRPEMQVRASSFAVHCLAEFKLGEF
547. 65979-66011 MQIINNINSHI
548. 66117-66152 MLKILFQSSSLT
549. 66183-66254 MLILLILLTDNINRLLPVNWSDYC
550. 66542-66616 MFFSSVKEKSQTSSNCPLYGKYAFI
551. 66606-66638 MHLFKAPLLLL
552. 66705-66791 MLSSLSLAVQVRALRDEKTATMRAYVDFL
553. 66751-66825 MKRQQQCAHMLTFCKQFCCLNMILH
554. 67008-67115 MVPQIKYALQLNKGRKRGAPHCLYVDKEKRRGAVLL
555. 67115-67180 MKRLNQLGIDCAIVLLSVLLQY
556. 67078-67239 MLTRKKGEARSSYETTESAGYRLCNSVAVCVVTILIFNTIVIFKICTYIQLWIT
557. 67273-67353 MRPEVNRNGYKLQQDRVIICRAIYLYL
558. 67329-67364 MQSHIPLSLNKV
559. 67610-67642 MFLALSVVKRG
560. 68068-68097 MSFSSSSDLY
561. 68061-68105 MWDEFQQLLRPLLNT
562. 68105-68452 MKTHTGGKPFTSTQCGKSFNQSPNLNEHMKIHTGVKEYMCFECEKTFITAPKTAPDDSHWRDRTSVQTVTRFNQLMHLKTQKRIHIGEKPYRSDQCLQSFAHSAQLKKHVDKKLHT
563. 68457-68507 MNAAKHFLMCTRCFMSK
564. 68461-68514 MQQNIFSCAQDVSCLNNV
565. 68582-68644 MGIVIVNVPRSLHLCKHIDGG
566. 68601-68663 MCRAPCIYVNTLMAAERRTVS
567. 68817-68918 MPALLINGYIKVVVLATSGPVATQESSCQDLPSH
568. 68897-68926 MSRPAISLTL
569. 68934-68963 MVLFCITYIM
570. 69156-69194 MCPVVSEILSFQS
571. 69116-69331 MLRLKQAGNNILFNVSGCIRDLVLSVMTIAESRYLDYLSSQLLHHNRHCITAAFALIHLLISYSIPHGKKCR
572. 69383-69415 MFFSQALLFLT
573. 69441-69476 MSHLAANRPTAC
574. 69473-69529 MLKVHVHSTRGVLKALKNS
575. 69548-69637 MKALIALNFVNKVLNFITKVLNLLIYFCLS
576. 69699-69737 MQRNVECTSCSTS
577. 69725-69802 MLHVIAESVKACAPIIWLLEVRYRTR
578. 69831-69944 MAKCHCGQGIQIEFGLSLCQEMTATPTAVDAGNLLSKR
579. 69953-70006 MGVTALDSHIGGCQTHRV
580. 70121-70225 MTVSSSCFTVVANKVFDALLPPLALVGDVTKQSLC
581. 70170-70247 MRYCHLSLWLVMSPNNHCADTRNLLD
582. 70296-70325 MLIAKYFPLL
583. 70487-70549 MIDLDLTCFDLNMKIVKIAWM
584. 70737-70778 MWVFKTIPVHHSFT
585. 70812-70898 MFSDSEIAVTLLSGSNKTAFITQFRSFYN
586. 70981-71061 MCVRRKKFRSMKHCVRRISRKFFCTSE
587. 70923-71123 MYEDLRGNHTITLRTHKAVNVRTQKKIQKYETLRTPNLTQILLYIRINVKLSATWLSTKPLPASSPV
588. 71084-71236 MAEHKTPPCLLPRMNILMTMLMAKPNEKAMAKASKKRNFEQNVNWRCCFRR
589. 71323-71376 MRLTQLGLNIALSELKHK
590. 71464-71568 MFEHELVSNPASDELLLFSPATYQILPTIYHEKDK
591. 71474-71581 MNLFRIQHLMNFFFFPPLHIRFCQLFITRKISRNHQ
592. 71620-71661 MEMFLIHACKFIFR
593. 71643-71672 MQIYLQIVSL
594. 71752-71793 MVNCMVWKPYRPAR
595. 71744-71884 MFRWSTVWYGNLIDLLDEPVSYSCHCKAQTLCREEFNTTASRSCQWK
596. 71878-71934 MEIKQTRTKNVRTPARKLP
597. 71793-71969 MNPSHTAAIARLRHFVERNLTQLPLGVANGNKTDTHKKCAYASQKAAVKLRTFPRSVHC
598. 72048-72125 MRPQVSCFHETHTPVQRTPDRSFCPT
599. 72145-72306 MHFFPLPFAIRPPRNRGRAFHTLYPLDRQLERIWRRAERKQRISLLCRRTQKCT
600. 71906-72538 MCVRQPESCREAAHIPTFSSLLVNPNVSDSERETWRTQSFCAYAALIHEAPGLLFPRNAHTCPANSRPKLLSDMTTHNLGCIFFPCRSPSDHPGTAAAPFTHSTPWTDSSSVFGVGQKESRGLACCADEHKSVHEEHTCKVRVARLSCVCGLASLGVLKWCGPWHGWISPDNIKHIAIVSPVRDDCVVVVAFFFFVILLYSDGYTMVTASA
601. 72610-72759 MRIVIMIRQWIDAAKHPNRSIKQAHAPPGLRRCWDLSPGSPVYKTGALTS
602. 72510-72893 MGIPWSQPVHKFHSLYLSLPVRYLFVCSADPCIYADCHYDKTVDRCCKTSEPVYKTSTRTTWTKALLGFEPRISCLQDRRFDQLSHSTTEIHSKRHLPDNKNRRRKNNTQQKPACQDAENADKTDAVF
603. 72859-72921 MQKMLTRRTQSFRVWMIMSQT
604. 72999-73130 MCYVFFGTSSFITSKPRVSSENGNQDKHMLSAIGRVSDQKATLP
605. 73006-73140 MCFLVPPVSLHPNPESARKMEIRTNICYRPLEEFQIRKPLSHNLR
606. 73238-73324 MILPNTVSSKTVGGKQNLLCFLLSYFAHA
607. 73320-73358 MHKKALLRQIQKG
608. 73294-73431 MLSTQLLCTCIKRLFYDKSKRGDLNNRWQLLFPKTTACLRVIPQAH
609. 73533-73568 MTERSKTAWTDA
610. 73564-73602 MPKILETHHTLSE
611. 73775-73882 MKDQPTADKALLGFEARISCLIDRHFDQLSQSAKPP
612. 73953-74051 MSGLEILKSNWLGITTLCYIKPWSKALLNERRS
613. 74003-74059 MLYKAMVQSPLERAAFLRI
614. 74568-74630 MQKMLTRQTWSLRVWMIMSQT
615. 74793-74840 MLLAIERVSDQKATLP
616. 74773-74973 MEIRTNICYWPLKEFQIRKPLCHNLRERCSLDLNLAPAVPKSGALANLVLTLKEKTSGYDTSKHSFI
617. 74948-75058 MILPNTVSSKTVGGSKIYYAFYSVTLHMHKKALVRGW
618. 75003-75170 MLSTQLLCTCIKRLLCGAGKKNKVLLRFELGSLNSESRVLTITPWNLKSPDWCCPG
619. 75365-75415 MPFYIGFFCKAGGTLRV
620. 75295-75561 MVKRSLYMLEVAGTMSAFSTSVFNAFLHWLFLQSWWHLEGLKRNNFRQLCRFPCRTYHCKPSEALSSHSFLLFSSVSAVGHQSAKYIAL
621. 75614-75658 MFVLSHLFFFLFLFA
622. 75601-75669 MLQSYVCLVSSVFFLVPVCLEHI
623. 75727-75780 MTPLPWQPSCFWSLACVC
624. 75785-75823 MFDCGIVQSFWMC
625. 75975-76067 MILCSTGLFDLCCLLTLILDCPSNMVACFCK
626. 76314-76346 MLCTIPRRCVT
627. 76534-76596 MLAQQSYFVCPFTSILQHSCL
628. 76590-76625 MSVRLSRILKCL
629. 76733-76819 MFSKKLRVTVIFRPSRDKNAIPAFFVRCW
630. 76788-76880 MLFQLFLCGAGKKTRSHRDLNSDHWIQSPEC
631. 76986-77015 MSIQGSANVH
632. 76894-77022 MEPQVFWLVLPGLKRKCKKKNNNWPCQKVAKCQYKAVPMCIDF
633. 77043-77081 MQGSSHVYWSRTR
634. 77241-77507 MVKRSLYMLEVVGTMPAFSTSVFMPFYIGFFLQSWWHLEGLKRNYLRQLCRFPCSTYHCKPSEALSSHIFLLFSSVSAVGHQSAKYIAL
635. 77777-77812 MSVRLSRILKCL
636. 77920-78006 MFAKKLSITVILRPARDKNAIPAFFVRCW
637. 77975-78067 MLFQLFLCGAGKKTGSHRDLNSDSWIQSLEC
638. 78176-78205 MSIQGSANVH
639. 78585-78677 MSYISLQAFRSPVKSQFSFNQQRVRSGTSKR
640. 78427-78873 MVKRSLCMLEVAGTMPAFSTSVFNAFLHWLFLQSWWHLEGLKRNYLRQLCRFPCRTYHCKPSEALSSHSFLLISSVFAVVHQSAKYIALKSAVDQAIGIIARSNVTIWEEDSVLVKWKQVDLRVKQLGFLGDFQSPDPCAQNRTTALFC
641. 78917-78979 MLAQQSYFVCPFTSILQHSCL
642. 78973-79008 MSVRLSRILKCL
643. 79169-79201 MLFQLFFVRCW
644. 79369-79398 MSIQGSANVH
645. 79277-79405 MEPQAFWLVLPGLKRKKCKKKKKRPCQKVAECQYKAVPMCIDF
646. 79426-79464 MQGSSHVYWSRTS
647. 79624-79743 MVKRSLYMLEVVGTMPAFSTSVFMPFYIGFFCKAGGTLRV
648. 80194-80229 MSLRLSRILKCL
649. 80337-80423 MFAKKLSINVILRPSRDKNAIPAFFVRCW
650. 80362-80475 MSFSGLQEIRMLFQLFLCGAGKKVEAGGLKGEAARLFG
651. 80574-80621 MLSQQSYFVCPFTSIL
652. 80630-80665 MSVRLSRILKCF
653. 80828-80920 MLLQLFLCGAGKKTRSHRDLNSDRWIQSPEC
654. 80934-80984 MEPQVFWLVLPGLKKKM
655. 81022-81051 MSIQGSANVH
656. 81079-81117 MQGSSHVYWSRTR
657. 81319-81354 MPAFSTSVFMPF
658. 81278-81385 MVKRSLWMRELAGKCLHSPPLFLCLFKAKRFKVKLS
659. 81673-81741 MHLRPKRVRARPVQGWNPQPCRY
660. 81717-81749 MESTTLPLLAP
661. 82037-82066 MSIQGGANVH
662. 81993-82073 MNKKKKNRPCKKVVECQSKVVPMCIDF
663. 82105-82143 MQGSSHVYWSRTR
664. 82304-82426 MVERSLSIGRGPIFSLTRKRTSRKRTEKMRQISLAVVFAAL
665. 82439-82516 MWYFSCILHVILNVIFCVLDSNTRSV
666. 82476-82583 MSFFACWIRTHDLCNTISNQCRFQRSQSAALLLKFH
667. 82623-82655 MWILFLKSILR
668. 82665-82742 MNENVSIKHMYACLCIYKYIIYIFIY
669. 82669-82749 MKMFQLNICMHVYVYISILYIYLFINI
670. 82829-82870 MHTKTSNMQNGLLK
671. 82870-82935 MNTNIKIAKQFKKYKKQNKNIS
672. 82996-83127 MHISYIKTILYINIFIYYTHYIKTILSIYIYFYIHNILNNNINK
673. 83135-83167 MQEWGHIIYKI
674. 83299-83358 MLNINTQKLNKMRERERVPM
675. 83486-83521 MWHYQIGYGQTP
676. 83508-83555 MAKLLSLWLPTFAANI
677. 83759-83809 MLVQQMMESPLTHSCLG
678. 83831-83977 MIQVLKWAAQHLVLCGVVQWGTPCWGSVERSTPWWGQTQWGALWWGPAQ
679. 83800-84378 MSGLKTSVPNNDPGPEMGCTTPGAMWGGAMGHTVLGVGGKEHTVVGADTMGRTVVGAGAIGRSVVEAGMMGHTVVEAGEMGRTVVKVGVTGHTMLGAGAMWQTVVGVGAMGHTVVGAGGKEHTVVASGRKEQTVVVAEADFRQGRRRGACPSLFGGKTNWCLGPDVDGALSNFSLGKGSCVSATAIGSSGVSP
680. 84293-84382 MLMVPCPIFPSAKEAAYLPQQLDQVESVPE
681. 84514-84603 MSVFWFSSKSWITVSSISLRLQSTRSRMWW
682. 84691-84795 MASTKRLVLGHCAGPPGCPIRQHLTLSTPGVTPER
683. 84853-84924 MRCLSTSRRAVHSWMASVTCRSVR
684. 84988-85029 MPSGPMIYSLVNTE
685. 84741-85049 MSNQTALDALHTWSDSGALRCLKAPMCQLRLMSRLVVDALFINIQESCPQLDGLCHLQVSEVRSLTKTYQISSQILDLVPPSNAIRSNDLLPGKYRINVVYVE
686. 85042-85092 MWNKKRLNQIKFLIYLT
687. 85127-85156 MAVTALRGLG
688. 85184-85246 MWTAQPVMLGTEAEAKMRGCF
689. 85291-85416 MSSMISSSNPSSCRSSSSTSSTSLSSSSGFWSTGVRVLPVWL
690. 85569-85601 MDFLPVYALGG
691. 85654-85704 MSIVFFLSLSLQVTVST
692. 85793-85867 MNGSIIFFGSKRVLLAREEPLTQTR
693. 85883-85942 MNGSNIFPALNAYDWPVMNE
694. 85972-86031 MNGSNIFPALNAYDWPVMNE
695. 86097-86153 MIGFCLSAMNDTKCDEDLK
696. 86261-86386 MFMIDPLLNLVRYLLQSGIEPCDLPKVLFMDIFLEPVLLYMH
697. 86567-86602 MRDSLWSHSFCR
698. 86634-86684 MHNTCTRHEDMGEQAVL
699. 86656-86694 MRTWENRQSCSHG
700. 86690-86848 MAKWLRRSTRNPLGYSPAGSSSANYTHILFLFKIAAVINCLHFHCFLGIALCW
701. 86902-86952 MEEHTTQEPQWLSRSSL
702. 87115-87156 MFTFPKVWKTRDSI
703. 87101-87172 MARPECLRFLKCGRLGIRYEKQDL
704. 87156-87194 MRNRIYDASMLCR
705. 87172-87201 MMPVCCVDKY
706. 87321-87392 MTWSPNYCVVLMSTPTTTINPTLK
707. 87326-87451 MESKLLCCTDVYTYNNHKPNLKVTCRVLATSTPTISLNLISQ
708. 87669-87719 MHNTCTTHQDMAAQAVL
709. 87652-87729 MKVSSGCTIHVLHIKTWQLRQSCSHG
710. 87680-87751 MYYTSRHGSSGSLVVMAEWLRRST
711. 88082-88120 MSIKKVFYQYNAL
712. 88113-88151 MHYRCHGRSKGRI
713. 88124-88165 MPWKKQRKNIADKK
714. 88299-88328 MYCEKFLLCF
715. 88334-88387 MQFLRNLWQMYTGCKNTR
716. 88407-88466 MGKHERYFYTNKTGKLRIFY
717. 88523-88621 MQHVKCVTKMMRGFYIYFYIANSWMILMKDVKK
718. 88688-88726 MNVHVKTKSLLTC
719. 88752-88811 MGKKSCNEEGKSATKCMEHF
720. 88796-88825 MYGTFLKENS
721. 88832-88918 MYNVCFIIFIMKKKLMFITMFLQLKYVRF
722. 88129-88956 MEEAKEEYSRQEIKNKYEIIKTAIPQEWIQKIENKEDDVDGMEVYVRIGEKLNDFKECTVKSFYCVFRDAVFKKPVANVYWMQKYEITNENNIWENMRGIFIQTKLANLEYFIRHRVIFTDAILNKIGMEQDATCKVCNEDDEGLLHLFLHCKQLDDFNERCKEMISILKGEEEMEWNKVLMLGLENECACKNKKLINLLIMLMKNAIWERRVVMRKEKVRLNVWNIFKRKFVKYVQCLFYYFYHEEKVDVYYNVFTVEVCQILKDCELDITFLKD
723. 89008-89055 MRCLVQICVKCKIAIV
724. 89243-89293 MARPECLRFLKCGRLGI
725. 89257-89298 MFTFPKVWKTRDMI
726. 89369-89470 MEGIFSIVECPFIATTAERHSAVIIDLFNVSYMT
727. 89498-89536 MSTPTKTINPTSK
728. 89470-89613 MKSKLLCCTDVYTYKNHKPNLKVTFSVLATSTPTISLKPHLTVNFSVL
729. 89812-89862 MHNMCTRHKEMAVQTVL
730. 89795-89935 MKVSSGCTICVLGIKKWRYRQFCSRGRVVKAMDLKPIGVSPRRFESC
731. 89952-90020 MFKVAAVINCLHFHCFLGKALCW
732. 90274-90324 MARPECLRFLKCGRLEI
733. 90288-90329 MFTFPKVWKTRDMI
734. 90400-90501 MEGIFSIVECPFFATTAERHSAVIIDLFNVSYMT
735. 90529-90567 MSTPTKTINPTSK
736. 90501-90644 MKSKLLCCTDVYTYKNHKPNLKVTCRVLATSTPTISLKPHLTVNFSVL
737. 90844-90894 MHNMCTRHKEMAVQPVL
738. 90827-90967 MKVSSGCTICVLGIKKWRYSQSCSRGRVVKAMDLKSIGVSLCRFESC
739. 91305-91355 MARPECLRFLKCGRLGI
740. 91319-91360 MFTFPKVWKTRDMI
741. 91431-91532 MEGIFSIVECPFIATTAERLSAVIIDLFNVSYMT
742. 91560-91598 MSTPTITINPTSK
743. 91532-91675 MKSKLLCCTDVYTYNNHKPNLKVTCRVLATSTPTISLKPHLTVNFSVL
744. 91875-91925 MHNMCTRHKVMAVQTVL
745. 91951-92019 MDLKSIGISPRRFKSCRLRPPPF
746. 92336-92386 MARPECLRFLKCGRLEI
747. 92350-92391 MFTFPKVWKTRDMI
748. 92462-92563 MEGIFSIVECPFIATTAERLSAVIIDLFNVSYMT
749. 92591-92629 MSTPTKTINPTSK
750. 92563-92706 MKSKLLCCTDVYTYKNHKPNLKVTCRVLATSTPTISLKPYLTVNFSVL
751. 92906-92956 MHNMCTRHKEMAVQAVL
752. 92889-92987 MKFSSGCTICVLGIKKWRYRQSCSRGRVVKAMD
753. 93367-93417 MAPPECLRFLKCGRLGI
754. 93381-93422 MFTFPKVWKTRDMI
755. 93493-93594 MEGIFSIVECPFIATTAERLSAVIIDLFNVSYMT
756. 93622-93660 MSTPTKTINPTSK
757. 93594-93737 MKSKLLCCTDVYTYKNHKPNLKVTCRVLATSTPTISLKPHLTVNFSVL
758. 93937-93987 MHNMCTRHKEMAVQAVL
759. 93920-94018 MKFSSGCTICVLGIKKWRYRQSCSRGRVVKAMD
760. 94398-94448 MAPPECLRFLKCGRLGI
761. 94412-94453 MFTFPKVWKTRDMI
762. 94524-94625 MEGIFSIVECPFIATTAERLSAVIIDLFNVSYMT
763. 94653-94691 MSIPTKTINPTSK
764. 94625-94768 MKSKLLCCTDVYTYKNHKPNLKVTCRVLATSTPTISLKPHLTVNFSVL
765. 94968-95018 MYNMCTRHKEMAVQAVL
766. 95429-95479 MAPPECLRFLKCGRLGI
767. 95443-95484 MFTFPKVWKTRDMI
768. 95555-95656 MEGIFSIVECPFIATTAERLSAVIIDLFNVSYMT
769. 95656-95697 MKSKLLCCTDVYTY
770. 95684-95722 MSTPTKTINPTSK
771. 95999-96049 MHNMCTRHKEMAVQAVL
772. 95982-96080 MKFSSGCTICVLGIKKWQYRQSCSRGRVVKAMD
773. 96451-96534 MNKCFKRFKTYNKQNICTTICLGRCPQQ
774. 96498-96548 MHNNLSRSMSSAVMEHV
775. 96586-96630 MINRVKKTFLNEKFY
776. 96617-96646 MKSFIEMDCW
777. 96844-96897 MQMKSKSQHYHRNSRYLL
778. 97121-97180 MTAFVRLGELGSTLRAARWI
779. 97069-97185 MTKDTRTSDKRNSFLSFNDCFCAFRRTRQHTQGCKMDLI
780. 97220-97258 MKTNLFVPADLPV
781. 97268-97462 MSLQSSLSSLINAIFTIVWRSVASAGFFFLCVWTLNPVQNEQNNEQKQNNFSSTLASMVSLFESN
782. 97386-97550 MNKTMNRNKIISLQHLLQWFLYLRVINKKKLGETFNLNTYYTLFCCFIQTTAFSY
783. 97846-97890 MVFTLHFVCSLSHKP
784. 97933-97968 MTCMSTTLSINI
785. 98050-98139 MNCCLLLSVFHVSCHSLAISVVIFNLPLLT
786. 98265-98300 MVQQFLWTWGKP
787. 98224-98358 MQIKRIQGQKTATVWFNSSYGLGGNHSTWRKLMRTWGEHTNNNVN
788. 98282-98428 MDLGETIAPGGNSCEHGENTQTIMSTDPAETQTNDLLTVRQSVLPTAPL
789. 98431-98460 MPHMYNYLRY
790. 98568-98729 MYCYRPGVSKLFGPRARCKKTNVVAGQILHTSHRHAYIYIYIYIYIYIYIYIYS
791. 98618-98761 MQKNKRCRGPNFTYITQTRIYIYIYIYIYIYIYIYIQLKSELLAPLNF
792. 98512-98826 MCEKAPFRCSDCIDLGNQACIVIDQGCPNFLGRGPDAKKQTLSRAKFYIHHTDTHIYIYIYIYIYIYIYIYTVEVRIVSPPKFLAPVYFFPNFCLTERRFFSTHF
793. 99329-99469 MHVIATPGGYLLNYVHFCIAGQILLIFIKSLAGRHKTDCGPQMARGP
794. 99518-99553 MLGKSCSCNMFM
795. 99580-99690 MNSYTCQRVSYMLNGPIQLIIRQLLIKMTAHNDEPFI
796. 99865-99900 MHCVDMKVNSCR
797. 100054-100086 MSMHICVHKHK
798. 100164-100256 MFCSTKKKRKENKIGTETSYILTVTIYKHVL
799. 100295-100330 MSSMCFKINKGV
800. 100469-100540 MIIYHSIIVYIFYNYYISECSCVY
801. 100569-100682 MLICIFTQRLQPSNSEKLLQKQHTTLALPFNQAWEKKN
802. 100687-100782 MCFKSKYLNIPVSTLTIKCSSHNKKMLQLIVL
803. 100805-100855 MKMAKVNLFSQYNIISL
804. 100902-101099 MCLPDPDVGSASVNHQRPTKHFISTLSLVPIKRIRQQIWFRISFRVHNKLNKREIHVYCVGRSSFK
805. 101068-101109 MFIASVGPALNSLH
806. 101132-101161 MHTIYDFNSL
807. 101145-101321 MISIHYNIILFLIMKTFFPRCKLLFAFFIVAFSKTFFSQCKLKSSSVFRLFKVSLCIEL
808. 101342-101386 MLFIFTQLNYTSTKV
809. 101393-101515 MILQWTTHLTIKCSSQNKKASIKSQLIFPIHLYFSLKLWFV
810. 101506-101553 MVRIAAKLPILCSNVF
811. 101546-101668 MCFESSLLPTAHLHLYTSINGGQLSINQSNARSSRSAGLYL
812. 101634-101858 MPDQVGQQGCIYKFCVLNRNFIGLFSYKRTTLEDKLRLLVPTLRLLPTTTYKEKPTEAISHPTSSLKTGKVSCTF
813. 101989-102021 MCLFVWFGYKY
814. 102039-102176 MDCSPNKFQPITYINLYKNLMFPHSLQIQNKKQINYKVENEGEMYR
815. 102369-102467 MLDVPAVDNIILTLYTKNYYFTHCKVCCMNKIG
816. 102944-103063 MAFIKEESEDVKIEETFIVKQEDLQEQTGWFSFSNTNSVI
817. 103177-103320 MSFFRHLFSCLMSLFYVLLVSHFLFLLKVIAFSCSTTVCKASLNTGTI
818. 103475-103516 MGLNLFLDVTSSHR
819. 103868-103912 MYLLLRTSTWTDCCA
820. 104231-104335 MSENMDAPILNTLNEIDTKIINHYKTLYRILNYMM
821. 104338-104418 MGRRETKQTNNSGTIMFSNTSGGFRHG
822. 104421-104477 MWAIAQGGIFLGAAKKNVP
823. 104414-104551 MGNVGDRPGWDFPGGGKKKCPLVKAFRYNYFMQMYSLRVAISKKRH
824. 104644-104682 MRTENQQLTHAPV
825. 104672-104716 MLLCESRLFAFTPKS
826. 104640-104747 MHAYRKPATHTCSCVNPGCLHSRQKVKRRSCAMKPN
827. 104729-104812 MRHETKLTAFCAEVSAHSEFCIVYVKCM
828. 104823-104903 MVLLSLSMAIKQKGGIKSQGGKTGLKV
829. 105102-105140 MCLIIILSYFVKD
830. 105182-105292 MFMISGGRAGQNHDGSRSDDCQTKGKCPYVSLWPVRP
831. 105219-105353 MMAAGQMIVRPRGNVPMSPYGQFALEFYSFLLFIIPGHFSNNCKF
832. 105259-105387 MSLCLPMASSPLSFTVFYCLLFLVISPIIVSSKTIAYKIKSLL
833. 105392-105442 MIDKLCMSLFVIVLCLF
834. 105406-105480 MYVTVCHCALFILRAEAEYSRAFNS
835. 105560-105649 MLYLVFNKKRFTFANPGLTFLFVYLCCQCP
836. 105634-105705 MLSMSLTGQTAGHLFRWHFCILSG
837. 105681-105722 MAFLHLVGLIISAN
838. 105839-105874 MERMINDRLVWI
839. 105855-105899 MIDWCGFKKKTQKIN
840. 105950-106063 MIRIFCTRWVFFFKKNTYKQFFFSIWKRPLTLPGGMVF
841. 106152-106223 MKTILSEYMSIYENQECPKKVYYQ
842. 106186-106233 MRIRSAPRKYTISNTI
843. 106260-106295 MLMGIIYFVVYM
844. 106299-106367 MIYVFVIKGKYVYNQETNLNMYK
845. 106376-106474 MTGQLNVFNFSKLKTVCMHFCFLRSKHLDQELF
846. 106489-106593 MQVVKKFLGMSFDNKQCFIPHIKVLRIRCFKTINV
847. 106589-106618 MYELNLKKVK
848. 106593-106622 MNLILKRLNK
849. 106645-106689 MKSKTLYNKSRLLKP
850. 106723-106797 MLLIVLWLGFAYKYLRLTHLFQTVI
851. 106984-107016 MVFQMLDIHWH
852. 106974-107036 MNNNGVSDAGHSLALDPHSSI
853. 107106-107153 MLSGFETIYFIKALDK
854. 107263-107307 MFPVSFQFSAFHESF
855. 107361-107432 MRGVKRRNIMSKLRKKLIYRLMIF
856. 107545-107586 MHSVWEEFQPIITP
857. 107629-107670 MHSVWEKFQPIITP
858. 107713-107904 MHSMWEEFQAVIIPYSTHDDPHWRKTIHMHSVLEELQPIITSLSTHEDPHWRKTIHMHSVWEKF
859. 107513-108121 MMIHTGEKPFTCTQCGKSFNRSSHLNEHMRIHTGENPFTCTQCGKSFSQSSHLNYHMKIHTGEKRFTCTQCGKSFRQSSSLTLHMMIHTGEKPFTCTQCWKSYSRSSHLYQHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFNRSSDLHQHMTIHTGEKPFTCVQCGKSFNFSSTLYRHMKIHTGEKPFTCTQCGKSFNFSSTLYKHMKIHTGE
860. 108185-108256 MMIHTGEKTFTCTHCGKFQPIIKP
861. 108217-108267 MHSLWEVSANHQTLINT
862. 108267-108314 MMILTGEKPFMSNHLV
863. 108370-108405 MGSSDHFTDSDL
864. 108486-108557 MLRIASKHIYNCPRRLITRQISHK
865. 108592-108657 MFTCSFVYRYCCLFAQLTSSCL
866. 108651-108770 MSLNVSGAFTMTVTYNLNQCTQSEPIGAIIISSPFESSGS
867. 108855-108902 MHMISEASVIHVDLTR
868. 108954-109067 MSELMNLLVHPSHSFILSHNIKESIRDELFIKSYSLCE
869. 109033-109116 MSYLLNHIVFVNSFVTYDAARIRHLNTV
870. 109323-109364 MVTLPSRCFYETAI
871. 109628-109681 MQMKSFFIQILDQYIKSA
872. 109716-109751 MNKLQITCNCRI
873. 109908-109964 MLFRYTLFDDFMKSLKYDP
874. 109957-110004 MIHDATKIQFYINIID
875. 110073-110156 MAISLHNIQIYKLLWNSTRDKSTRMVSH
876. 110114-110164 MELHTRQEHENGQSLKQ
877. 110318-110353 MVYLVALYLCLV
878. 110226-110402 MHPEPPSLPWTLPSPPEQLTHIPHRMFKFLIWCILWLYIYVWCDLKCLCVIGKVVLISL
879. 110468-110506 MLHSRKNGLRINL
880. 110659-110697 MLQCISTWSGIPF
881. 110667-110720 MYFYMVRYSFLTLKCIFE
882. 110727-110798 MLYNLDWLILFNYVNCNGKSFPDK
883. 110776-110817 MENLFLTNKCKILV
884. 110919-110966 MEHGHSIRDLLISDNH
885. 111026-111079 MCKHWAAYYYLKEINISA
886. 111275-111304 MNWSQNKIQS
887. 111408-111449 MGLIDGPSHVCVFI
888. 111421-111456 MDPHMCVYLYSL
889. 111691-111726 MSRLDNESLGVL
890. 111729-111800 MTYLRNTNSCVRKPGRFETCGLAH
891. 111867-111920 MDIIESLSKDETSALAQP
892. 111975-112079 MLNIQFLDCVCVCVCVCVGLLLFKIKFKNKNDYIM
893. 112066-112119 MIILCKKNIILYNYIQFP
894. 112298-112354 MLSLTHTYILSQFNSEILF
895. 112377-112439 MLPTQTHRHLTDTCTCSHSQR
896. 112415-112570 MYMLSLTKISSPSHTHTSTCSLINMYWLSLLHTLLHAVFQSLSHTHTNECAC
897. 112521-112619 MLSFNHSHTHTQTNVHVNDTYFYHFMCSSGLLH
898. 112369-112641 MIQCCQHKHIDISQTHVHALTHKDKLSLSHTHFYMLSYKHVLALSLTHTTTCCLSITLTHTHKRMCMLMILISIILCAHQAYCINLKTLLT
899. 112809-112895 MQWPSSLQLQSCTLRTGSNLTESASHQEK
900. 112676-112915 MKVVIVFNCFSAVRDVIHCYKRLLKLTRRGATMTSAFQRKGVSQNAVAQLAAIAELYFANREQFNRISFTPGKITVCSKI
901. 112959-113000 MKRKGSLLSFYLNK
902. 113050-113094 MFLCSIMLWFTVSKM
903. 113134-113196 MAKKIIILKSDAKTFKFRLNS
904. 113279-113347 MFYTTDALPAAMRHWETSKHTHI
905. 113295-113462 MPFQLQCVTGKHPNTHIFEPTQFTCTTCLWICGGNQSTPTQTQGVHANSTQKCHLT
906. 113375-113587 MSLDLWRKPEHPHANTGSTCKLHTEMPPDLAEAGTNDLLTVRRTLYSQRHHIACHLNCYSKICFFSLLFER
907. 113590-113619 MKKKICHKNS
908. 113666-113698 MYMVAAWWCSG
909. 113778-113822 MFSPCSCGFPLGALL
910. 113683-113832 MVVQWVACSPHSKKVTSSSLSWVSWCFCVEFACSPHVRVGFLWVLCCNIL
911. 113789-113869 MFVWVSSGCSVVIFYEAVESGGRMDVI
912. 113890-113922 MLHTKTCCGSG
913. 113907-113972 MLWIRLGQQHTALSNSQWKASY
914. 114013-114063 MLLLIHYIPFPLITIVP
915. 114095-114157 MIFFFFTQSKLGTSGRLPPSQ
916. 114351-114554 MVQGPLIQAMAIPPTLTRKYTTPQLFQPEMPPVWSSPDQCADALPGHYQVRWYTTRVPSFSALFLESR
917. 114604-114669 MSLLHADHDTTSASIACFALGF
918. 114467-114733 MCRRTTWPLSSKMVYDKGPVLFCTVPGIQVGPKLKFLVYTFSPTLTCLFCMQIMIPLLLQLLVLHLAFKVRMNKIQGRPQFASTQQLCR
919. 114801-114929 MESPVLFFIRLLNVCTARSAKPLEAAWYGAVVMCLMPLRLINS
920. 114878-114964 MVWCRGYVLDAITTHKFLKFLTHETTAIV
921. 114945-115121 MKQLPLSDTTISGNPCWLKLCLRHWMVTADVELFKGNASIHLEYASTRIRNIFPCHGPA
922. 114989-115171 MLAKTLSQALDGNSRCRIIQRKCLYPFRVRIHQNQEHFSLPRTSIINMDPSPWQLWNFPRV
923. 115144-115326 MAAVEFPKGVRVHKEGCSCSPDIWYMFLPALPQQHPSGATIHSSVPTLSFWLCLDGHCVTV
924. 115299-115538 MPGWPLCNCLSMAARPWGGITTRAPHNTHPPWTLSSSCFLRYTPKAGSSTVLGHPLSTYSLTQANTGSLSPFFHLLCFNQ
925. 115538-115666 MKHHSRPTVALSPPLLGFPLLFPTVATGSAHQHFDAHALLDTQ
926. 115641-115685 MLTPCSIHNSVLIPP
927. 115783-115866 MLKGLPYTYVWNFFIPNRTAKPSLSNCE
928. 115808-116014 MCGISLSRTGRPNPPYPIASNSFLLHLTSVIQILLVCQSRLPSCETKQPLPIWRSITRQDKRFGRIVVH
929. 116080-116265 MSTLFPSSTTCARVPTLWTDWAETYDNSLTSLDKPSVHSLSVEWGLPVSLAPFLRLAAHLQH
930. 116488-116538 MPPQKVVYSMCTVPCVC
931. 116208-116582 MGASCIACTFSATGCTPAALMRWPRNITSSPRNSHLLLFSLNPLDFSLLRTSSRFLRCSSSLAPVTNMSSKYTTTCFKFWRIPSMVRWKMAGLDATPKGSLQYVYSPLCVLTVTYFFALSSSIIC
932. 116591-116629 MAHVQFGKFLTSS
933. 116661-116705 MGYCSTLDALFTVSL
934. 116897-116962 MNFSCGAFELPQLFFKHLCVSI
935. 116983-117060 MSALLLLDLPAVATAQNLSASFAPTS
936. 117291-117413 MPFTLTFCVIGPTFGWTWDTPYIVLISLVSSLSLHSSSLTR
937. 117233-117448 MPSADNCHSTTRVDFKVHFHAIYTHFLCYRAHFWLDLGYTVYCVNITGVLPLVTFLLSNEISPPTFLFFLSF
938. 117460-117507 MECFAPQQLVLPCIRA
939. 117533-117586 MAELIQKLAFLWCMLSFV
940. 117510-117614 MCPRFPHLWQSSFKNLHSSGACCPLCSGITWCYHK
941. 117965-118129 MYVTLLIIMRRSVQRLNVLSFLGRITACGHTEGATLVILLLFFITDRCFLQTTAF
942. 118292-118378 MCEPQRKDAYYSAVNNRLKLLSHGVLAHE
943. 118359-118448 MEYLHTSSSRYIFSAWIHFVLSGFHFSFCT
944. 118561-118605 MNLSWGISVFFCVRL
945. 118722-118754 MLVCVCVVHLR
946. 118929-118967 MPFLHTKNLLISL
947. 119051-119125 MPMHTFWLNGGIIVNMFVRRVIWHI
948. 119193-119372 MRSELLMINLDARVQQLCSRVQYMHSTSLFFFFFFEYLFIEFLHLQFNHYITPALPKPRH
949. 119224-119391 MHECSSCVHVYSTCTALVFFFFFFLNIYLLSFCIYSLIITLLLPYQNHGIERRRKK
950. 119450-119560 MYIYIYIYIYVCIYIYIYICMYIYIYIYIYIYIYICM
951. 119446-119637 MYVYIYIYIYICMYIYIYIYMYVYIYIYIYIYIYIYMYVVGSPGASCTKTCVEILLKHCIRTKL
952. 119442-119717 MYVCIYIYIYIYMYVYIYIYIYVCIYIYIYIYIYIYIYVCSGITWGLMYEDLRGNLTKTLHTHKAVNVRTQKKIQMYETLRTPSLTHILLYI
953. 119641-119721 MCVRRKKFRCMKHCVRRVSRIFFCTSE
954. 119721-119783 MNVKLSATCTSTKPLPASSPV
955. 119744-119875 MHEHKTPPCLLPCMNMLMTMLMAKPNEKAMAKASKKRNFEQNVN
956. 120062-120100 MLQYPYQSQWRTL
957. 119985-120137 MRLTQLGLNIALSASKIEIVWFISVKCCSTLTSLSGAPCKTHVIMNSSVRA
958. 120137-120247 MNSARIQRLMISFLFFPPQHIRFCPLFITRKTSRNHQ
959. 120294-120335 MEMFLIHACEFIFR
960. 120438-120554 MVWKPYIPAEPVSYSCHCKAQTLCREEFNTTASRSRQWK
961. 120548-120604 MEIKQTRTKNVRTPARKLP
962. 120352-120642 MCVRWIAQITLGKQATAANCALMFGWSTVWYGNLIYLLNPSHTAAIARLRHFVERNLTQLPLGVANGNKTDTHKKCAYACQKAAVNLRTFPRSVHCL
963. 120576-120764 MCVRLPESCREPAHIPTFSSLFVNPNVSNSERETWRTQSFCAYAALIHEAPGVPNRFFYYPIV
964. 120718-120783 MRPLVSPIDFSIIQSYNSWVCI
965. 121027-121071 MWAHRGSSISDIAAL
966. 121186-121227 MQLHLSDTGFMCKP
967. 121255-121284 MKHRLKLPSH
968. 121510-121551 MNLSWGISVFCVRL
969. 121680-121712 MLVCVCVVHLR
970. 121923-121964 MPFSSQKEPVLNSL
971. 121877-121978 MESNKVFFVFLVFTSHAFFFTERTCVKFPVIRVA
972. 122137-122178 MHIHTDIYTSFQSS
973. 122055-122183 MYIYLYKYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYAHTYRHIHIIPEFLS
974. 122226-122324 MSSFNIRGLVTSKRGNIQKRCILIQKEKKKNDE
975. 122317-122352 MMNKMGEKKSTN
976. 122473-122547 MFSFDMRSLVTSKEYNRNNVKEKIK
977. 122547-122594 MKINTFSKGQGVLQSI
978. 122645-122728 MYLIFLIECKTSLPLSSQHALGGLPFST
979. 122700-122732 MRWGVYLFLLE
980. 122781-122927 MSLLRSIFSGTTPKMPINGSGSIGLQHICSYVSKIPFQNSFNLGQNQKI
981. 122833-123063 MDPGLLDCNISVHMFQKSPSKTLLTWDKTRKYEQWYRVIVNIYHRYIHLISHRDPEHASIAPPHWYSATRTNVIQPH
982. 123047-123085 MSFNRTRQDSVIM
983. 123091-123171 MRDFSAVYGCSNEQTKKTKHKGRLFHR
984. 123238-123324 MITVTYCISAYGKAAPTRTKHSAYDSFVE
985. 123340-123468 MQKKYDNKMLRCQKLVLLSANVSERVVREIHSQTNRSLRQYEQ
986. 123308-123499 MIVLLNKISKQCKRNMTTRCCAARNLYYCRLTLVKESFGRFIHKRIALSVSMSSESRRGAVLRT
987. 123499-123588 MSRLSLTGRVNSTFLYTQTQAFCQECPCGH
988. 123573-123614 MPVRSLIHQCRKVM
989. 123775-123804 MAALLTHSVQ
990. 123687-123830 MCISLALMATVLHCTLVQHSFQRSATLLQDGGAIDAFRPIDNNRPGDI
991. 123965-124045 MNAPEVRHLPILDLKILYLNYFAKLHE
992. 124041-124082 MNKLQVLWVYRCNN
993. 124090-124233 MLEMSPLPCAFSSSKFSMGDLGGISGKETNTFLMKLLICRYPKKLRSG
994. 124243-124281 MFYKLFKRTKSIV
995. 124363-124443 MLETTGPKMEADCRPNCLLNWDQIFKV
996. 124693-124776 MRGVLFHHTKEEIKLSSKKIIPNKNRYV
997. 125173-125220 MSHNTFKVRGLAKRSS
998. 125223-125324 MVQLILQITTVRGSTPVWCLDAMEIFRVYIVCAY
999. 124772-125347 MFENKYKNRGKTDIFIRLIRPAKDRGREDHLKKSFLQRSKSGQKLALNKLLNDLVTFTPKYLKLSDTILKGIKEESLKEGGVIGKNSLVLMFRLKPENLPNSFINDTILGIDMTGFDTYSKTSSAYREILFSVPCRIIPLKSGDWRSVAANGSIDIANNNGEREHPCLVPRCNGNIQSIHCLCILKQPHITA
1000. 125284-125394 MQWKYSEYTLFVHTEATAYNSLIHEIKSVGKPNCLRV
1001. 125572-125748 MTDSRRNAIIFDKILKSTLRSEVGLYDSQRVGSLSFFAKREIEACVSVKGSVPATKDSI
1002. 125997-126035 MDKALINILKSIC
1003. 126058-126087 MLVIILELLN
1004. 126140-126271 MYDRFLITSSLLVMLKANYILLKDQLFLYINEGKERWHTVHPTY
1005. 126231-126281 MRARRDGIPFIQLINSL
1006. 126247-126366 MAYRSSNLLIASEIYPSLASFFFFTYEEKAIISLLMPPIM
1007. 126491-126562 MLKWYFKYKRRGGMIRYNNAMILS
1008. 126588-126620 MIRLEVLNIRK
1009. 126869-126961 MVSEMSQVYVLSATVLKPKFSLHRRNLCKKD
1010. 126949-126999 MQKGLSVYIHCHDSIIT
1011. 127173-127208 MLACLLQTLHTF
1012. 127007-127222 MLLTLASDTYSFIQVFNIYNQCFTYSVILHSHSSAQPSPSVAPVQAYSSYTVFLTHAGMFAANTTYILRREN
1013. 127303-127347 MRLLSTKKKSMRLYE
1014. 127373-127408 MFWRKGNKSPGV
1015. 127350-127421 MYRRKKGKCFGGRGINLQGSNSPN
1016. 127665-127751 MRVTESLFTGEINIFPDENSRTSALCIEV
1017. 127714-127755 MRIAVPLPFALKFE
1018. 127818-127856 MANDTNILTPFMT
1019. 127799-127876 MKNYRVYGQRHKHFDSFHDVISARYK
1020. 127923-127973 MSQPTLNKTCLLEYKQP
1021. 128204-128296 MCLYSFGDGGRISLTNPISCCGQSKKCLVPL
1022. 128449-128478 MSLFPGQTKN
1023. 128426-128494 MRFPLYNTCPFSLAKRRINSLDW
1024. 128500-128553 MHSHDEGPGGLIRFRRGC
1025. 128563-128619 MGFIHLQFSGKVLLSENLE
1026. 128647-128715 MCPLGPSGMPITRMLFLLDLFSK
1027. 128637-128732 MQTDVSPRSLGNANHTYVVPPGSVLQVIKFGL
1028. 128921-128974 MLTSSVIQVAFLELFLGM
1029. 128785-129081 MRPSTSERVFSTSFSFCSCSNSDVFTVEMDDLSLARISTLRAATSDAHILCNTSCFFRIISRHVVYFDLRIENGIFKSLHSICANKSFNTNKCTEQKTF
1030. 129002-129118 MGFSSHFTQFVQISHSILINAQSRKLSDLSRCHLHSSYI
1031. 129060-129314 MHRAENFLTSHAAIFTPPIYESLILFYRFNIDVNILQRPLRFHLNCLPFLNLPSTHSCSEKLHRYLQLQWFVCCLQDTPTVRRIS
1032. 129314-129349 MNIHVSVTLWSQ
1033. 129498-129530 MMKGFICVSLI
1034. 129666-129749 MLSGPLSPPPAHWGGRCPHLWSRNATSG
1035. 129736-129792 MPPLAKPGRYARCRQSSLS
1036. 129771-129863 MSTKFAFLTRPYPRLACSATPSVKSPRSSRR
1037. 129879-130031 MRWAKSSIGGAVSPLHPRPSHPPPLLLAEGARQRPMPRLWRSERVEHGESR
1038. 129713-130087 MSTLVVQECHLWLNLADMRDVDKVRFLDAPISQAGLFGDTVGEITQEFKAVSEQSDAMGKVIYRRGRKPAPSPAEPSTSAASRRGRPPTADAPSLAKRARRARRKPVAPPAQGAAKSGKRTAKRP
1039. 130273-130464 MLRQRLSGAGGTVSLLPAPKPPLRSQGAEPERNALLQLFCGTLALPGSAHPLLAAPPPVRQRLL
1040. 130552-130761 MNYSSPNGLPGLRACISPGSIPCPPLSCERRLLPSWRRVQSSRYLQPRWRAGFTARTSSYPKRAVDHGQS
1041. 130891-131022 MSPFFHATVSFCGLRSKVEHGSTRSSPSGSLCLRGSSPNSRRVP
1042. 130835-131167 MRSSSGLVCSHRPEGRVFSCLHSSTPPSVSAVCVRRSSMAVQGPPLRALSVSAGLHQTRGGCPSASAACGHPRTLSRRLADFSPLSGAIDCAQRRGAPASPPIGVAGQLGK
1043. 131434-131622 MRAHTESLLLRCVAAPSAPGTTPRSCRPVCLWDRRPVMLLFRQMLPAQAGEPCVAGMQLWACG
1044. 130467-131801 MTSLARALPAWLARASPSRWLIRTIRLGYELQFSKRPPRFTGMYFTRVNPLSAPVLREEIAALLAKGAIEPVPPAEMESGFYSPYFIVPKKSGGSRPILDLRVLNRCLHKLSFRMLTQRRILRCVRPQDWFAAIDLKDAYFHVSILPRHRQFLRFAFEGRAWQYKVLPFGLSLSPRVFTKLAEGALAPLRLAGIRVLYLDDWLILAHSREQLTAHRDEVLRHLRLLGLQVNWENSKLAPVQRISFLGMELDSVTMVARLSGERARLLLNCLRELDSKLVVPLKYFQRLLGHMASAAAVTPLGLLHMRPLQHWLQDRVPRHAWHAGTHRVSVTALCRRTLSPWNDPSFLQAGVPLGQASSHVVVSTDASSTGWGAVCRGHAAVGLWVGAQLHWHINRLELLAVFLALCRFSPAPFTSQVCSTMQPMCSHGSRFTLENGDSTPSLFS
1045. 131907-131960 MHWPTAGLGAYASMRFPQ
1046. 131429-132091 MACGHTPSLCYCAVSPHPQPLERPLVPAGRCASGTGVQSCCCFDRCFQHRLGSRVSRACSCGPVGRCPAALAHQSPRAVGSVPCSLPFFSGAIHIPGMLNHAADVLSRQQIHSGEWRLHPESVQLIWARFGEAQIDLFASPENAHCQLFYSLTEGSLGTDALAHSWPRGVRKYAFPPVSLIAQLMCKVREDEEQVLLVAPLWPNRTWISELSRRPSLGRSL
1047. 131773-132117 METPPRVCSADMGAIRGGPDRSVCFPRERSLPVVLFPDRGLSRHGCTGPQLASGRTQVCVSPSEPDRAVNVQGQGGRGAGFVSCAPLAQPNLDIRALATALPWQIPLREDLLSQG
1048. 132421-132756 MTRWLAAPWESITSSGSSEALGELIQLAPLSRPLGISPSFSRACDLIPSSHSIQYPCFPYLLTTFLCALPLFRVSPYVIPFVSPYWVRIDPKHPPYWDGTLPNVLSYIPRII
1049. 132713-132763 MARFPTYCRIFLELSRR
1050. 132894-132956 MVSVGKVQSLWRFQWAPIRGF
1051. 132923-133021 MALSMGSHTWILTIKPTYSAGVPPEGERSRLLK
1052. 133167-133292 MPHTCAGLRCQFILNWPVQYSFRRVASEPNLPYVDFNNQIHL
1053. 133485-133514 MLNNVFSIVQ
1054. 133495-133563 MYFQLFSSLCMNSYMPLNVLFKY
1055. 133547-133594 MFYLNIDLLFTSIIES
1056. 133624-133677 MNWRNLRKSYKTKTEKSL
1057. 133690-133743 MRTEAESQMQLLISHSSS
1058. 133605-133838 MIRFLKNELEKFKKILQDKNRKEFMKDFNENRSRITDAALDLTLFFLREMKQDQAADTLQGKRLMDRPTQNLQIYTDC
1059. 134093-134161 MVLFFIYYFIYLVFILFMTIPKV
1060. 134161-134256 MIFPKSFCTNLQIFYKVLHRNSKKKCLKVRYS
1061. 134256-134294 MTKSLCFFAPVFR
1062. 134453-134497 MRSDRLKLLPDVISH
1063. 134846-134893 MRRVVMYLQQSLWMFS
1064. 135017-135172 MMPKRRSTSERDSQIRIRPEKSLITLNSQRVSLLCATSQSSAGFQPLFSRTY
1065. 135194-135226 MLKHCRNLPRL
1066. 135284-135376 MMEKTQQMSPGIQTSSFHWGNWPSSSWKETM
1067. 135563-135595 MTRSKDGFLYR
1068. 135662-135739 MDIWTFTFASFSVCHSSLIDNSYEAC
1069. 134686-136074 MNLKEKERQSLKDLITQFFPETEGLNLTRSTRFKVLFILDGLDECRLPLNFAGNETCRDVSSAVSLDVLLTNLIKGNLLPSALIWITSRPAAASKIPADCIDRLTEIRGFNDAQKEEYFRKRLTDQNQAREIIDHIKQSKSLFIMCHIPVFCWISATVLQNILKLKHRAHAETLQESPKTLTQMYTHFLRFQIQQSRRKYDGENTADVSWDPNLILSLGKLAFQQLERNNVIFYESDLKDCGIDVDKASVYSGMCTQIFKEETGIILGTMYCFLHLSIQEFIAALYQHLILDNDKKQGWFFIQISKNKGMIDFLKTAVDKALESENGHLDLYLRFLLGLSLQSNRQLLRGLLTQQDDRDQSKGEIIAYIKQKLEGNLSPERSINLFYCLNELNDQTLLKQIQSHLSRGSLSSADLSPAQWSALVFVLLTSEEELEVFELQKFQRSDECLIRLSAVIKTSKRAL
1070. 136363-136446 MCLLGTKHRSDFHSPDFACLLTDSMSTS
1071. 136579-136635 MLSCQNSSVQSNVSLESKV
1072. 136563-136673 MIKDLHAVVSKQLCTVKCVSRIKSLTMSHHKGSTDST
1073. 136691-136750 MISAGRTPEVSLGVMQRHVF
1074. 136743-137048 MYFKTLNMGFYQGTHRCRKSAAVDSAQPLLRSQFIFQPRHRVPSDHFYVKYYVNVRVWCVILYTGMCAPCRSASGVRPALGCFHTSTFGLHLGLFDVIVQYI
1075. 137080-137169 MRTHEPYLSPPERGGLGYGSCEFWYSSLLM
1076. 137173-137217 MQLYQITEVNRQLNN
1077. 137139-137291 MRILVQFTSDVNAIVPNNGSEPPTEQLTIVLITFVRVCVCVCVCVSRFVSW
1078. 137249-137356 MCVCVCVCVTFRILVTSVTVESKGLGELSHKKPVSQ
1079. 137405-137434 MKRHPKSSSW
1080. 137445-137594 MITLMFFFFHSEMNESALIGQPMYCAVICRSASRHQEKCHGSTSTHFCAV
1081. 137656-137694 MTQRTQLKLTPAL
1082. 137752-137862 MKHSHIFCSIDWAGFISFWAGISQLHLATLIFCEFII
1083. 137867-137905 MKYAFKKKPVLGV
1084. 137980-138009 MLKSADVLTN
1085. 137996-138106 MCSLISEVKPVTTVRCASVIYRITGEQLSLMLRVYFN
1086. 138125-138157 MDISIILVKRV
1087. 138185-138397 MLCAFIELIILVCRVCVMTSPRASVGDAAVMCFIHSKDTIEEAISGPLSFSPFFFFIFINFFTGKCKLRCT
1088. 138391-138429 MHVTFFRLCINTV
1089. 138443-138496 MIDGLNADRFIRLGVSRG
1090. 138459-138515 MQIVLFDLEYHEVSISGTR
1091. 138577-138606 MPTQFVCLKL
1092. 138619-138657 MFVSSSKQKLVDN
1093. 138660-138725 MYTVPELYIMVKQINPVDAFSF
1094. 138712-138768 MPFLSNEVSQILDSSLYSL
1095. 138728-138775 MKYLRYWIAVCTVCRV
1096. 138805-138918 MTMLYIYIYIYIYIYIYIYIYMYVYIYIYIWSLCVHFQ
1097. 138872-138934 MYIYIYIYGVYVCIFNSFFNL
1098. 138894-138977 MEFMCAFSIAFSIYENVCLLNCIERERV
1099. 139046-139105 MSTFSDHRKAIALLCVEFLL
1100. 139451-139519 MILHSTITTVSYIWFTKCGAPFR
1101. 139489-139581 MVYQMWSPFQVNWQKNNKKGCRDVILFVSAH
1102. 139548-139595 MQGCDFIRFCTLIMII
1103. 139771-139950 MTNHRCLRTRSTVLKKQTGIINQCQVETMFIYKALLKTTSFYQSVEQALFKQRTNKGHKT
1104. 139997-140071 MTTLQMTDLEPAANQSDRFWSALQL
1105. 140093-140134 MILYKTNTSIEMLY
1106. 140086-140184 MMNDLIQNKYIYRDAILVYHYTHLGNGGHMNGL
1107. 140200-140253 MPYHLILVEDNSKRQLTV
1108. 140413-140448 MSHKNISPSQLS
1109. 140448-140501 MKANISHMKLNGSLYLFL
1110. 140479-140595 MVLCICFCKSIYSCCKVGHFNSGLNRNLLYMEPGLAGLP
1111. 140595-140708 MNCSFSYFCVSFKRESERLLLGHCSTYLLSAIAEHRAL
1112. 140861-140899 MLNAVSLCQDDDT
1113. 140912-140941 MSNVVQYYRP
1114. 140899-140997 MSRLYEQCCTVLQAVMLFGYFQKIGNKHFTYKL
1115. 140919-141008 MLYSITGRDAVWILSENWQQTFYIQIVNVG
1116. 141034-141144 MRGLVTYLSHSLSFSLVPDLSGVATQQNELPIVPAYV
1117. 141116-141226 MNCQLFQHMFNTADTLPAATKYWETPIHTHTYTLLPI
1118. 141427-141570 MCFRLLNTTDQQYSINIVFVLYTDYSSVISLFSAVRVCLQLYNPQTVC
1119. 141393-141671 MCVLLPSLLQSDVLQIIKHNRSTIFNQYCVCPLHRLQFCNLTVQCCESLSSALQSSNCVLRELDLSINDLQDSGVKKLSDGLKSQHCKLDTLR
1120. 141675-141734 MILHSTITTVRQFHIRALHA
1121. 141740-141793 MLTLGDTKPQITGILVYQ
1122. 141930-141974 MCFISIQLKLSYDNM
1123. 141987-142058 MYMLVFFRNKYYVWLVGFRRKKPD
1124. 142166-142234 MIYILLSLFWVISAVCVSDNAHE
1125. 142224-142358 MLMNNSHLRDNRHSPTHPSRAVYSNVHLQKLAQTQCLLCYCCVTM
1126. 142328-142414 MLVVLLLCDHVNTLGEQYTVLSIYKYTPH
1127. 142555-142617 MCYRKILNTKLKIKRSKTFTD
1128. 142762-142842 MQQNTLPILTEKWRKVLIFRVGCPPLC
1129. 142797-142928 MEESLDFQSGLSSIMLSAVCVLYSRTYNIYLKWCKTCSPNSLVH
1130. 142984-143019 MTNALNTRINQI
1131. 143497-143583 MEHQCECDCGSGDEHMKRAGLCLSELILF
1132. 143610-143666 MMKSAHFLLCFIHDFKMIF
1133. 143734-143769 MSLLCTLLHSKF
1134. 143715-143837 MWCIMNNVFALYTSTQQILDSRFYYLRVKINTLSVFIWEPL
1135. 143825-143890 MGTTISVKITLLKVLKFLTPRV
1136. 143929-144063 MYVKILAAVVASNLLFSTFYIRKFSFQNISVKNKSHSLYFSFEHT
1137. 143933-144070 MSKYWQQWLPVICCFQHFTFVNSVSRIFLLKTNPIVCIFHSNTRKP
1138. 144249-144344 MKSTEKKKTLNKIIINKNKTNYTIKNVIFQHL
1139. 144325-144363 MLFFNIFKKNSSL
1140. 144377-144421 MELHLLLTFDFISVM
1141. 144469-144546 MMEDRVCFSQALDFLSINFFYFGCCS
1142. 144779-144820 MAELKNTQTSTISL
1143. 144762-144830 MRMFNLWQNSKTPRHQQLVFDSQ
1144. 144833-144862 MVTNKKIKIN
1145. 144971-145021 MHAGSFVLFWHPACIAA
1146. 145028-145057 MQLFFFSNHG
1147. 145009-145071 MHCGMNYAAFFFQQPRLRFIS
1148. 144963-145094 MLQCMLGALYYSGTQHALRHELCSFFFSATTVEVHILILDACVS
1149. 145081-145113 MPVCHKEQAGA
1150. 145176-145259 MKSSRLPVLLSHAALIQLYLHIFMNTST
1151. 145338-145421 MSFRNTALAVRETLGYKSKASRAQISSL
1152. 145430-145471 MMVRSNEIFLIKNK
1153. 145833-145868 MLLCVTRRQISF
1154. 145958-146080 MNLLCTDDVESLLSVCVSVFVDVRARSIRRANQDVCVHHCC
1155. 146149-146190 MWTIAVFVDCLAVW
1156. 146058-146378 MCVFITAVDMSRNSSQHLHNTKRCVIVQLCDVDYCCVCRLSGCMVTEEGCGFLSSALTSNPSHLRELDLSYNHPGDSGVKLLSEQLEDPNYTLDKLKYVEQHWPFLL
1157. 146350-146412 MWSSTGLFYCEYRYFDTSLLF
1158. 146445-146525 MSVHWGSSHIKRDIISHINTVQFQHCS
1159. 146586-146702 MCVYCSPNTSCIYFNSKLNSPPLTSQTQNVLYHTLIRAE
1160. 146768-146797 MFLANISHFL
1161. 146829-146870 MNTKYQAIKVISRQ
1162. 146975-147076 MNNKQNTNPPSFQRARRTADWSGFTALQLSNVWR
1163. 147066-147101 MFGDDEEAFDRR
1164. 147076-147135 MMKRHLTEDEDLHHISSHLH
1165. 147101-147169 MKISIIFQVIYTDFCFIIVLRFC
1166. 147184-147285 MNPSVFISLCFCVSILFSVSTSDLKALCVIQKLI
1167. 147325-147435 MNALRSANHNPAFSTHSTCLIVCVCVSVCVCMCVCLL
1168. 147306-147440 MLFYCSYECTEISQSQSSIQHTLHMSYCVCVCVCVCLYVCVFVIS
1169. 147462-147533 MLICVCLQSGSWRRDEDYSRTTQM
1170. 147494-147601 MEERRGLQQDHANVGLHTHTLTYSLKHTHPCTSSHN
1171. 147583-148152 MHIITQLDTHTHTLTLSLSRAHTHTHTHTHTHTHTHSLSLSHTRTLSLSLSPSLSLTHTHTRTHTHILTHTHSLSLSLSHTHKLSLPLSLSHTHTHTYTHTHSHTHTLSLSHTHTHTHSLFLSHTHTHTLSLSPSLSHTHTHRLSLSLTHTHTHTHTHTHTHTHTAVVINVCVLVFRCLFPHSGSKHSTH
1172. 148113-148184 MSVSSLWIQTQHTLNSFCLRRTER
1173. 148308-148484 MVLCVYQCHIRASGGREEVMSVCLDIMLSPGVCAVIPPDSNSGTITHTLISQWRRSAVE
1174. 148091-148639 MCVFLCSDVCFLTLDPNTAHTELILSEENREVKSVRENQPYPDHPDRFDYYHQVLCRESVCGRCYWEIDWSGDGVVCISVSYKSIRRKGGGDECVFGYNAQSWSLRCDSSRFKFWHNNTHTDLPVEALSSRIGVFVDHSAGILIFYNIYRDTMSLIHSVQTTFTEPLCAGFRVYYPGSSVKLS
1175. 148649-148795 MRDLPRILCRSRQQQCVCVCVCVRERERERERLCVCVRESVCVCVCACV
1176. 148777-149016 MCMCVCVRQSVCVCVRERVCSCVCVFMCVFESVCSCVCGRESECICVCVCVSVRVCAYVHVCAFVCVCVCVCVSLHQCHH
1177. 148977-149081 MCVCVCQSSSVSSLMLMKCPPGCCCVQISSFLSTD
1178. 148949-149119 MCMCVRLCVYVCVCVSVFISVIIDVDEVSSRMLLCSDQLILVYRLIFFIVSLLFEHK
1179. 149132-149182 MSNPLLILECDDEHGNV
1180. 149163-149300 MMNMEMSESLSNLESTVEKSSSSMNKGEMKCDVCFCSSDLFLYDLT
1181. 149586-149618 MVSLYMESVYS
1182. 149661-149729 MKSTMGGFGSEAACLESIERGNE
1183. 149725-149790 MNEINWQRKLAQVCGICNYLSI
1184. 149729-149800 MKLIGSVSLRRCAASAIISAYKHT
1185. 149853-150191 MRVPLAVQHFRANECVSRSRVGLRGGRRSSWVSPLPAVLWVRSSRAVRIVANFPKRATQSCSTSFSGWRSDCAFLDAGVSWLRMIDTITALHVWGSSMLMRCSRAVHVVIAMP
1186. 150172-150261 MSSLRCHDRCTAKIAANFRKRASHPSCLLF
1187. 150053-150712 MALRLCVSGCGGFLAPDDRHHHCIACLGVQHVNAVLAGGSCRHCDAMTVAQLRSRLTFARERATPVASCSKKAAGARADLRVSAGDNPPPTGSRTSRSSRRSIQASGSGSDPSNQMVALTLADTGDQMSSAASEGRLSLSDEDPDPLAPSGQVSAVKSDPEADMLAVLSRAASAVGLEIVYPPAPQPDRLDGCYVEDQKAKPSKPLVPFFPEVHSRLTQS
1188. 150789-151142 MRRSRQWSVLSQSIFVRAAPLRGGVCPTSRPKPVGCLPPSQPELIRLRARLLLLCTRWPPTSATKRRRWPSCTRAGPTQAYYMSCAPRPTMLFGLLSPPHVRWGGRCPHLWFRNATSG
1189. 151087-151167 MCAGEDDVHTCGSGTPPLAKPGRYARC
1190. 151164-151256 MLTKFAFLTRPYPRLACSATPSVNSPRNSRR
1191. 150959-151489 MATYQRYQAQALAELHEGGSNPSLLHELRTATDYALRTTKSAACALGRTMSTLVVQERHLWLNLADMRDVDKVRFLDSPISQAGLFGDTVGEFTQEFKAVKEQSDGMGNVIYRRGRKPAPPAEPSTSAVPRRGRPPTSAAPPPPAPPAKRARRTPRKQAAPPAQGAVKSGKRTAKRP
1192. 151489-151551 MRQAIRRRGNLLFPRWRAGPR
1193. 151834-152316 MTPLARALPAWLARASPLRWLIRTIRLGYTIQFAKRPPKFTGVYFSRVNPLSAPVLREEIAALLAKGAIELVPPAEMESGFYSPYFIVPKKSGGSRPILDLRVLNRCLHRLPFGMLTQRRILQCVHPQDWFAALDLKDAYFHVSILPRHRQFLRFAFEGRA
1194. 152258-152389 MSPFFHATANFCGLRSRVERDSTRSSPSGSLCLRGSSPNSRRVP
1195. 151272-152597 MGWAMSSIGVAVSPLRPPSHPPPLFLAEGARQRVLPRPRLRLRPSGRGVHLESRQPLLPRAPLSPVNGPRSVHETGHPEKRKLALSPLEGRAPITTVLFSATKTSVKEHFFPSPDVTARVLPVRDALPSRALGGRSPFPQPSRPLSGVRVRSQSESLSSSSSAGPSCFPDQHTHSALPHRWYVSDCSDDSISEGSACLVSAGQPLAVAHTHNQTRLHDSVRETAPQVYGRVFLQGQPPVRPCLARGDCCPPGEGCNRAGSSSRDGEWVLQPILHRTQKERWVTANPRSARFEPLSAQAAVRNAHAEAHSPMRSSSGLVCSLRPEGRIFPCLHSSTPPPISAVCVRGSSVTVQGPPLRALSVSAGLHQTRGGCPSAPSARGHSHTQLSRRLADFSPLAGAIDYAQGQGASASPPTGASGQPRKEQTRHRGFFFSGWSWTRSPW
1196. 152476-152610 MHRDKVLRHLRLLGLQVNREKSKLATVDFFSRDGAGLDHHGSAPL
1197. 152739-152801 MRSHDSCYALENGDSTPSLFS
1198. 152907-152960 MHWPTAGLGACASILHSP
1199. 152573-152995 MELDSITMVAHLSEERARLLVNCLRELDSRLLLWSHPRLKSLRAIHVPGTLNRAADALSRQLLRPGEWRLHPESVQLIWARFGEATIDLFASPENAHCQLFFSLTEGSLGTDALAHSWPRGMRKYSPFSLTRRYVRLFICQ
1200. 152773-153012 METPPRVCSADMGAIRGGHDRSVCFPRERSLPVVFFPDRGLSRHGCTGPQLASGHAQVFSILPNTEVRAPFYLSVKFPVR
1201. 153161-153238 MLIPPRLSPPPWADPCLPSPLTTLLL
1202. 153308-153379 MASAASSLSGLHASQRTVVFPRII
1203. 153383-153418 MLTTSQKIYLNP
1204. 153481-153597 MMWVRHACLTISSSGALVRCSHYGAFHTSSIVDFIYLWH
1205. 153621-153704 MFEVTEVTLRSPRRGTEVPYSVAIMTVP
1206. 153548-153712 MALSILLPSWISSTYGTEVPQLKGNVRGYRSNPSFPEEGNGSAILRRHNDCPLAV
1207. 153737-153775 MAFASFRCAYMLR
1208. 153785-153865 MPHTCASLRCQLISFIGPFNTLQTSGF
1209. 153902-153976 MALPFPEEGYFFNLERSLQLYSRGV
1210. 154014-154163 MTKVCLYFISYFIVIYFSSIILLSLRSYIYIYMSLTLEILDKTCPAIVKS
1211. 154142-154234 MSSNCKKLKNENMFILKTLLIEYLAQLSPLI
1212. 154304-154375 MMKNILISKYQFTSAHYISVFMNI
1213. 154375-154428 MTLIHCVLSKYIYILLIK
1214. 154448-154510 MLHIDITHVIMYFYQCFIFVK
1215. 154492-154551 MFYFRKINQKLLLNHCFSCY
1216. 154574-154732 MLSHVNWLKYSCLWIVHFNYYTIWKTPQSLNTQSKSFYRSLISIKSYCKAQLR
1217. 154735-154794 MKLSVINLKTQLQTYNQKNN
1218. 154798-154830 MNKNSKVRYFY
1219. 154940-154975 MMNKKGIKTSLL
1220. 155072-155122 MLNTVSIQCTASINTLP
1221. 155095-155199 MHSINKYTALKNKNKIIYIYIYIYIYIYIYIYIYI
1222. 155281-155310 MYIQIMCCKQ
1223. 155359-155391 MVFLVFYWFSV
1224. 155394-155504 MVFLICLWLNIIHLCVLFLFTVIFSYFVQLVQFCLWY
1225. 155592-155621 MRFTHLYRNL
1226. 155655-155738 MFIRDLSDFILNTFSKSSFNTLVFRTGP
1227. 155755-155790 MDIHVSVTQCSQ
1228. 155765-155839 MSVSLSVASNISGYTCRSHRCVLVK
1229. 155974-156036 MSDPEDQILKHRLNTESNTLI
1230. 156442-156537 MLRTIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYMYVCMIVS
1231. 156580-156690 MAEERVKDSLSEKHRYCQYYTRLAVFNKYVDLNGFAL
1232. 156802-156882 MHKFCCRISKRCRKKKKNCDGRMQSCE
1233. 156860-156934 MGECRAVSKLHINIFNMNIDFNQTL
1234. 156955-157011 MTQVTCSEEYNNDLMAILI
1235. 157025-157066 MKHLSYTLNKTLSL
1236. 157111-157140 MCVQRCVSQE
1237. 157151-157276 MGPPPELSEKSPSSAQRYLVLYYIHHTHELYFSIHQDIFYFT
1238. 157233-157316 MNCISVFIRTFFILLNMFKRVSLLNCAL
1239. 157319-157366 MLAFLDVPPFYILFEA
1240. 157335-157373 MSPLFTSFLRHEV
1241. 157366-157521 MRYNHRVYSLVLCVVVVPAVWMEMIRLETCSRIHSNQNMMNFRESKSSTKPA
1242. 157534-157581 MRDYLRESTMERLKPS
1243. 157636-157908 MKNMRFYRWRKEPEQTPHNTLQSTAMTSLKPQLEQDMRRRSRRRKPRSRLFSLKASLESGKPSLCKSSFWTGPREKTIRMWISCLCFHFES
1244. 157996-158085 MSSVELCSSLMVWMKAESHSTFQMRRKFVL
1245. 158488-158571 MKREIQRNCREIQRNCREIQRNCSPTEE
1246. 158974-159033 MISIYSPALRSLCMICSVQQ
1247. 159058-159135 MVIWICSCGSCWASHWSPIRDSSRIC
1248. 159208-159312 MMTLPQLKDASDGYRREMTLSQLKDPSICSSVCWR
1249. 159442-159492 MSYTLINSTHQLREEGD
1250. 157521-159527 MKNKYERLFEGINHGETQTLLNRIYTQLYIIEGESEGVNEEHEVLQMEKRARTNPSQHTPVYCNDIFKASAGAGHEEKIKKEKAQIKTVLTKGIAGIGKTVSVQKFILDWAEGKDHQDVDFMFVLPFRELNLIRDHQYSLHRLLLDFHPELEDLEPKIYEQCRVMFIFDGLDESRITLNFSDEEKVCAVTESSSVAMLMWSLLKGDLLPSALIWITSRPAAAHQIPFRYIKRVTEIQGFTEPQKEEYFRKRISDEHQASRIISHIRRARSLQIMCHIPVFCWISSTVLQKLLEEDVSAEIPQTLTEMYIHFLLIQINMRKQKYEERDPEKLQGDPEKLQGDPEKLQSNRGVINKLKVAFRQLKINVRKQKYVERDPEKLQGDPKNLQSNRGVILKLAEVAFRQLMKGNVMFYEEDLIESGIDVTDASVYSGICTEIFKEESVIHQRKVYSFIHLSFQEFLAAFFVFYCQLTKNREPLKLILEYSHDQYLQSSSEKSLYDLLSSAVDKAVKSSNGHLDLFLRFLLGVSLESNQRLFQDLLTHTEENSENIREITQYIKDMIKRDDDPPSAKRRIRRLQKRDDPLSAERSINLFLCLLEVKDQTLAREIQEFVKSDKHSEEELSPAHCSTISYMIEMSEEPLDELHFNKFNTSAEGRRRLTAAVRNCRRAL
1251. 159677-159733 MGTRRQCSVSLFAHLFHHF
1252. 159891-159947 MCICSNLTQCCSWIIVFVF
1253. 160114-160149 MNGKIQLYFSFM
1254. 160118-160162 MGKYSFTLVLCRFNQ
1255. 160220-160252 MSTGGGCSPTP
1256. 160209-160262 MRVQCPQVGVAAQHHEVA
1257. 160314-160343 MLVWLALNSS
1258. 160356-160412 MLDLMCLQCVSNSCNSLQF
1259. 160346-160507 MQDNAGPHVSAVCQQFLQFTTVLSVTPNPVLHGLIHLISSDHVCVILFSAHSTV
1260. 160556-160585 MCYFSVPFIV
1261. 160736-160843 MLILLLFVLYTGYSGVISLFSAVRVCLQLYNPQTVC
1262. 160948-160980 MILHLTTLKVF
1263. 161051-161089 MKVALFLNSSGNY
1264. 161435-161482 MTVNVICVLLSQIGHV
1265. 161478-161645 MCNLTVQCCESLSSALQSSNCVLRELDLSINDLQDSGVKLLSDGLKSQHCKLDTLR
1266. 161649-161714 MILHSTDTVILGYQMWSPYRGL
1267. 161740-161784 MCIYKIYSKASLSLL
1268. 161955-161996 MLCCLFSLQFLLNV
1269. 161789-162007 MLHFQSCSLSSIPKYDLQLKESVYFKDLYNELPLNYLFIFYIFYIYICCVLVKFRHALLFVQFAVSSKRIKVS
1270. 162007-162039 MTLLLLSKPLQ
1271. 162044-162082 MKTHYKHVFSSLL
1272. 162063-162164 MYSAVYCKGPGELMYLLHMHLKITLITHSHEAIY
1273. 162265-162336 MLHQCECDCQAGERDIKRVGLCLF
1274. 162389-162418 MFCCSLYSKV
1275. 162375-162518 MKIRSCSVALYTVKFDLQAEVGDCQGCSTRVQTQDVSFCSLGRANIQT
1276. 162883-162921 MAKTPLKPSWIFQ
1277. 162939-162986 MSALITQTHLGHRSIS
1278. 163035-163130 MFGRRGGTVIQSHTPLISRARGPRHNSQQTTH
1279. 163182-163274 MDYFATLACYFRANIQSSISGKQYRKIIVQK
1280. 163274-163366 MTQCEYKSNFSSIKQLGGIALFTGVLLLNYI
1281. 163474-163545 MQHLISPGPSRDRAAALWANYTHV
1282. 163524-163556 MGELYPRLTLQ
1283. 163607-163765 MCERSAARSRACVYDADGHVLMADLREQMRRNWNLHLLTDSLTCLSELSKMTV
1284. 163802-163840 MLYPEYKNTDKHI
1285. 164082-164114 MSDICTFREHL
1286. 164277-164324 MKGGGGGYVIRQFAYH
1287. 164363-164404 MGNKGVFIIALHFI
1288. 164461-164502 MCNVSECAVISHMK
1289. 164478-164531 MCSNLSYEINSDKFRNCH
1290. 165127-165192 MSAQSVSVNGLVSNNTTLPFRL
1291. 165200-165271 MHMLKLYLMCQSLHLTHRNRLTDI
1292. 165196-165276 MNAYAKALFNVSVTPSHPQEQADRHLE
1293. 165426-165464 MSCGLNTFTHILV
1294. 165416-165523 MANHELRPQHIYTHISLSTGWTVSIGCIIFACPQFY
1295. 165727-165816 MCVCVCVCVVLGILQDKQLQISDISDLCII
1296. 165824-165868 MSYSHTTSCNPAPRC
1297. 165894-165974 MFFKINCKTTLRCYIIACLLIILKTSE
1298. 165929-166108 MLHYCMLVDYTKNFRVEKVPSIIDCRNLLSSSGSSSSSQQTLQLDVVYYEQCLCSVHFYR
1299. 166081-166125 MSLLCTLLQMMSSPC
1300. 166062-166157 MWCIMNNVFALYTSTDDVESLLSVCVCVCVLM
1301. 166282-166323 MWTIAVFVDCLAVW
1302. 166483-166515 MWSITGLVLLH
1303. 166191-166571 MCVFITAVDMSRNSSQHLHNTKRCVIVQLCDVDYCCVCRLSGCMVTEEGCGFLSSALTSNPSHLRELDLSYNHPGDSGVKLLSEQLEDPNYTLDKLKYVEHHWPCAFTLNGFKKTLESSFVISFSFL
1304. 166627-166659 MSMKSKSLSVK
1305. 166659-166703 MNLLCKCWSVLAQLQ
1306. 166824-166856 MDSDSGIRHLD
1307. 166676-166876 MLECIGSVTVTLSGTHCTVSAFELSRETSSSISAEESYNIRSGIGLGIEDGFGFWNQTLRLMFRLLF
1308. 166993-167037 MDCNMCSKAACAEER
1309. 167037-167099 MTKLSVITVINECCSRVSPST
1310. 167068-167199 MNVAAGCLHQHEQYLRSLHQQQRKRTHCVTFIVHPGSTNKGCVF
1311. 167072-167221 MLQQGVSINMSSICARFTNSRGKERTVLHSLCIPAQPTRVVCFSSRVWSV
1312. 167316-167474 MEDTRGLQQDCTNVRLHTHKHTHTYTHTAVVINVCVLVFRCLFPHSGSKHSTH
1313. 167435-167515 MSVSPLWIQTQHTLNSFYLRRKERGRV
1314. 167630-167767 MMVCVYQCHIRASGGREEVMSVCLDVMLSPGVCSVLSPDSHSGTIT
1315. 167413-167958 MCVFLCSDVCFPTLDPNTAHTELILSEEKREGKSVRENQPYPRHPDRFIGWPQVLCRESVCGRCYWEIDWSGDDGVCISVSYKSIRRKGRGYECVFGRNAQSWSLFCTFSRFTFWHNNIKTDLSVNPLSSRIGVFVDHSAGTLIFYNIYRDTMSLIHSVQTTFTEPLWPGFGFNPGSSVKLS
1316. 168017-168067 MCWNLFCVSVYLWLINI
1317. 168375-168434 MFPSDGLQLEGHLLCKTSAS
1318. 168355-168471 MCMSVYGCFPVMGCSWKGICCVKHLLVKLAVPSTVATLD
1319. 168519-168563 MFLHVISIYLFGIIS
1320. 168650-168685 MALTISDTANLL
1321. 168747-168782 MRRSPTVSSLHF
1322. 168876-168959 MIWQILDLLILITDLSLIWFFKQVRESD
1323. 169043-169072 MQLLADGTAA
1324. 169238-169300 MQINVFSSTFRKYFLYYSTVF
1325. 169152-169316 MTRSNFTFVVSCRLYTFICQDKSIHHVFQCKSMYLVLHLENIFFIIVQFFNRCKE
1326. 169535-169585 MAVFVFSFRGCRLHTFY
1327. 169426-169725 MYYCFFKKSHIVHFYYTQFVLKRSKKFISISFLFAPDGSLCIFISRVQIAYVLLICKTLFILLMTITLYIYIVKNYLLFSQYTVLCKLLPNCNTLQITVI
1328. 169773-169850 MLNYLYYFLVTFTKITTELELNIIKL
1329. 169853-169888 MFYNEHFTSSRK
1330. 169863-169898 MSILHPVESDLM
1331. 169972-170022 MQERMTARITNDLLKVW
1332. 170057-170098 MAWLYSYYTQQADM
1333. 170113-170400 MTKCRFLSFLIVAIIVFTLHSSGLQHKTVLHKVSMMNSFLSCFSFFLMFVHRFPVCGQNCLRALTYAARAQILTISQICTAHAQVFLRAISTLLSQ
1334. 170121-170459 MQISFFSYCCHYCIYFTFKWFTTQNRPAQSEHDEQFSQLFLILSNVCAPISCLWTKLLASSHIRCSRTNSHNLSNMHCSRTSFLACYQYTALSVRLYANSQFVSCVPFSFQAF
1335. 170410-170520 MQTHNLCLVFPFRFKLFNMNYISTLFINNNQNTKIDL
1336. 170559-170603 MLYDEIFQIKSIRQK
1337. 170713-170823 MATEKSELVSVVFHIVDQIVEDIFPAIIFILRRSCSI
1338. 171367-171462 MHLCPSRECTVLCHFHLFAACPLRVLRTGLSQ
1339. 171327-171488 MNELTTFVSEITPYALMSVSRMHCLMPFSSICRLSAARTANRAEPIAPNLELRS
1340. 171608-171685 MSCGQKVCCNARVTEHVPSKILLKMY
1341. 171691-171771 MPYTTALQENVIHYCNTYVCNALLTTQ
1342. 171778-171849 MEISLSSSVPMTGGPIQRRRRHLF
1343. 171982-172113 METVLNQPDNTAERTRNILESLTQMVVCVYCFPGLAFYRSEISS
1344. 172178-172279 MLSLTHTLRPSISGSRYYVSLTHVFGIVYFCCNQ
1345. 172279-172320 MRTVYLDPTLSGLV
1346. 172245-172337 MYLELSISVVTNENCLPGSHPFWTCVKSIIV
1347. 172405-172446 MKLQTIFSKLDLFF
1348. 172537-172581 MLLCNHRMAKTERPP
1349. 172607-172648 MTKIERFKNIPNVL
1350. 172641-172781 MFCKGSGFLLPLGNFQRTLCKVARTSPPTWEYHHEYQCYQFLYFYLL
1351. 172784-172813 MACCYCNKNK
1352. 172834-172872 MWLYISSGEMRVL
1353. 173021-173053 MLKIQKRNQKH
1354. 172972-173085 MKSESSFICHRQQESRDAQNPEKEPKTLTLTVTLVVQL
1355. 173121-173213 MLKKATMSKVGAVEPYSGCFLTLYPIFFISI
1356. 173253-173312 MSKCQNCNFYVNYPFNASVN
1357. 173353-173394 MWNRLEETTIHMKQ
1358. 173343-173408 MAGNVEQIRRNDNSYETIRNPI
1359. 173497-173532 MCCRHASHHELD
1360. 173510-173599 MQVIMNWIKKKFLKIVLKCLDKNFLINFKY
1361. 173831-173881 MQLFVMPKKHLKCVMCV
1362. 173866-173943 MCNVCVRERERERERERERDSLGTHI
1363. 173955-174059 MNLGKKLQLKSFIWSFAKTSSEFTEAHPALVAEQN
1364. 174171-174206 MHIRPATPCTIW
1365. 174531-174602 MSCISSLTAANIRASEKLTSHKCL
1366. 174194-174730 MHYLVKKHQLNSQTLSQHIKTKEIEKITQEEYKVNWQNKIQQIKKLACFNQIKPSYELAPYLTNIKSPSQRKLLSRYRLSGHSLSVETGRHKRSWRSPELRLCPHCPAEVVEDELHFLTHCSKYQSIREAYFTQMSLILPQFQQATNTEKLHYILGENEKCLHLAAQYVSSCHRMREKG
1367. 174706-174750 MPPYERKRLNPLIPY
1368. 174760-174891 MSLPFIIILLIFFFINLFIVTTYMYNITICICVCLLLLIFLLSI
1369. 174846-174929 MYMCLFIITYISFIYMNALYFVIALATL
1370. 174895-174963 MLCILLLLWQHCDLFYSHANKAL
1371. 174947-175012 MPIKLFEFEIEREKERERAEIV
1372. 175050-175175 MTGTVIGKKAKQNKDFYFVVTCDVIRRRRFSAVIQLEKGLCF
1373. 175196-175249 MLYIYEANTQKCHIHNPI
1374. 175179-175253 MFTDIACYIFTRQTHRNAIYIIRFN
1375. 175280-175384 MLSYVLLTIIFKPFIQRSTILLSVAEGYCLKPKRV
1376. 175572-175655 MLYFDSHLLLLSFRYLEFADNTLMKLYH
1377. 175801-175947 MKRTGDSENYNCHQPMLDHHPLRSVVATDPVMRKWSVLLEAGMKRAGKL
1378. 175902-175997 MECAARSGDEKSWKTLKQVAHQKRRAPCILEF
1379. 175982-176104 MYFRILNIGFYQDTHTGAASRRRPATAQDAVHFSAAPQSAI
1380. 176116-176151 MLNIIRMCASGV
1381. 176338-176397 MEKQIIPRTRVNLQREQCTL
1382. 176538-176585 MSVIFTVWIFITKRSR
1383. 176828-176857 MPKVREYVVR
1384. 176748-176924 MYVLTLIINLSLRSAKTRYLRTSNRFQCPKSGNMSLDKDKINEISRLINIVRLDPAGDA
1385. 176927-176986 MRGPTSRALIWVDGLSVIKC
1386. 176983-177012 MLNVMSFQQY
1387. 177096-177167 MANLYVIDTFGTFLEYFHKFCFFL
1388. 177109-177171 MSLTLLALFWSIFISFVFSCK
1389. 177457-177576 MALIKEESEDVKIEETFTVKQEDLQEQTGWFSFLKTKSVI
1390. 177745-177807 MQVWLENNINTVYLTVSNVVL
1391. 177797-177829 MLYFDSHLLLI
1392. 178006-178059 MSFVIILCIISLSFSLPS
1393. 177980-178114 MSFFRYLFSCLLSLFYVLLVSHFLYLLKVIAFLFFCCLRSILGAL
1394. 178161-178220 MIFDQQYSHKRLNILGLKKS
1395. 178280-178393 MFFYPIWTKPIQSPTIQLNKTFNFLFKKVFLTLFIIMV
1396. 178435-178479 MYLLLWISTWTDCCA
1397. 178428-178502 MLHVFTAVDINLDRLLCIDLVCYSF
1398. 178558-178593 MGQIKIFSIWAI
1399. 178622-178651 MSLKFHSKWS
1400. 178714-178794 MSKNVDAPILSILNEMDTKIINSYKIF
1401. 178823-178870 MHQQAAPLESFCLRLF
1402. 178907-178972 MLLRHGAITIFKVYRSLEKSKF
1403. 179030-179065 MFCFLGQQYLLQ
1404. 179014-179205 MLGFFYVLFFRTTVSPAVKTKEAVLNRKEICDSFKLFSLTYLLLKNILKVSQKKIYFRISYCQN
1405. 179319-179351 MQRVLCVCVCV
1406. 179395-179430 MSVHVYVGVCMQ
1407. 179405-179464 MCMWVYACNRFIHVQVSYLF
1408. 179376-179498 MIGSSLYVCTCVCGCMHAIGLYMCKCHTCFEHSICLYARNL
1409. 179477-179581 MFICEKFIGVYSSVDMRNPTLRLIAICVWCREGGW
1410. 179485-179586 MREIYRCIFKCRHAKPYTAPHSHLCLVSGRWMVR
1411. 179609-179686 MNQFDVFTMLVGIALPHSLQSAETKS
1412. 179743-179847 MFYHIYLSIYLSIYLSIYLSIYIYIYIYIYIYIYI
1413. 179732-179851 MFYICFIISIYLSIYLSIYLSIYLYIYIYIYIYIYIYIYR
1414. 179877-179960 MIKHIHKCIEISKIGLKIISPLLKKNLL
1415. 179968-179997 MILYYCPALC
1416. 180133-180171 MSHIIPLEPPISS
1417. 180281-180313 MFFWTEFLTKV
1418. 180413-180472 MVQKNNFISRKCFFFQFSSK
1419. 180445-180477 MFFFSVFLKIG
1420. 180510-180617 MPVSFTLEQKFHIYLTKVAEHSRKSLIWMKASSYCC
1421. 180590-180634 MDEGIQLLLLNENKI
1422. 180687-180758 MVYMCTSSHLRYIYKKVDLLFNAN
1423. 180751-180783 MLTDVACYSRI
1424. 180799-180987 MLDARLCKNEMFPNINPFAKTQKVDQIDPQNQPRMDENDPTAHKGKVHISAFMQMLYRCVSCL
1425. 180981-181067 MFVRQMFSCLFNCYLRTFFFRCVYQSGTE
1426. 180806-181135 MLDYVKMKCFQISIHLLKHRKLTKLIHKINPEWMKMTQQHTRERCIFQPLCRCCTGVSHVCETNVQLFVQLLPQNFFFPMRLPVRHRMNKYSLSALQILEKTFCCNSEYI
1427. 181135-181212 MNKYRLFTAFKSVSDQYDQNYFYEKL
1428. 181184-181243 MTKITFMRNSESWTDTVSIY
1429. 181405-181455 MFPVSFHFSAFDESFKT
1430. 181376-181465 MCIKITVCSQCFQCLFTFQLLMRVLRLNEN
1431. 181516-181572 MRNIMSKLRKKLIYRLMVF
1432. 181685-181726 MHSVWEEFQPIIIP
1433. 181853-181894 MLPVCEEFQLLISP
1434. 182021-182062 MHSVWEEFQPIIIP
1435. 182105-182146 MHSLWEEFHTIITT
1436. 182189-182230 MHSVWKEFQPIIKL
1437. 182273-182314 MHSLWKEFQQIIIP
1438. 182441-182482 MHSVWEEFQTLIIS
1439. 182525-182566 MHSVWKSLQPIIIP
1440. 182609-182650 MHSVWEELHTIITT
1441. 181458-182699 MKTNVLFISDLIEENKGRKDEEHHVKIEEKTHLQTDGILKRRDKNRFTCTQCGRKFGRKGDLKIHMRIHTGEKPFTCTQCGRSFSQSSYLNKHMMIHTGEKPFTCTQCGKSFRQSSSLNYHMMIHAGEKPFTCSQCVKSFSCSSHLNKHMMIHTGEKPFSCTQCGKSFRHSLFLKQHMMIHTGEKPFTCTQCGKSFSQSSSLNHHMRIHTGEKPFTCTHCGKSFIQSSQLNRHIMIHTGEKPFTCTQCGKSFSQSSNFNLHMMIHTGEKPFTCTHCGKSFSKSSSLNEHMTIHSGEKPFTCTQCRKSFSCSSHLNHHMRIHTGEKLFSCTQCGKSFRRSSSLKEHMRIHTGEKPFTCTQCGNRFSRSSSLNQHMRTHTGEKPFTCTQCGKSYIQSSQLNRHMRIHTGEKPFTCT
1442. 182757-182828 MRQTVNESLWVKFCSSLRCRVQAW
1443. 182747-182857 MHANASDCKRKFVGQVLQFTALQSSSLVNSDLRNRIT
1444. 182889-182939 MTSLDNRSLFLMSNHLV
1445. 183020-183085 MSFSSSSEIDLLSFWAIFGISA
1446. 183126-183161 MHRNKYKSLVSF
1447. 183220-183279 MWNSGLVCSIKIQFLSSRCQ
1448. 183314-183385 MHARVILFQLEEGNMSKKKVFPPT
1449. 183318-183422 MQELFYSNWKKVTCQKKKYFPLPKFKVSPHPHKVQ
1450. 183426-183461 MLYLHVILKKTL
1451. 183489-183584 MLTIIIYVFCPMMNHLNTNSFVFFCFKASLSA
1452. 183643-183684 MSGRTRKKNFVFII
1453. 183986-184246 MYVCMYIYIYIYIYIYIYIYICVCMYIYMCMYIYIYIYVYIYIYIYIYVYIYIYICIYIYIYIYIYIYICMYVYIYICIYICVCVCV
1454. 183990-184283 MYVCIYIYIYIYIYIYIYIYVYVCIYICVCIYIYIYMYIYIYIYIYMYIYIYIYVYIYIYIYIYIYIYVCMYIYIYVYIYVCVCVCKMSFCKYVIVFF
1455. 183889-184386 MSKRPSHFKCKINNVQIYINCNNIYIYIYIYIYVCMYVYIYIYIYIYIYIYIYMCMYVYIYVYVYIYIYICIYIYIYIYICIYIYIYMYIYIYIYIYIYIYMYVCIYIYMYIYMCVCVCVKCHFVNTLSYFFECWNFMTQIYFIWHLQDIAGDYSFTQEQKKLKMD
1456. 184287-184406 MLEFHDPNLFHLALTRHSRGLLIHTRTEKAENGLILLQRT
1457. 184510-184575 MIYSKTFGQVTVNCCGKNIVVC
1458. 184674-184760 MFLCVEFLRWCFVFPEHFLNVQVTQTCSF
1459. 185118-185159 MQHKVRTYQYNQPH
1460. 185014-185259 MRQRRSISMGLTQKYKLAFRGTISEISLFPNPQPECSIRYEHISTINLTNATQSCLSQSSPNVNIPMLHSSGEAEPNISPFI
1461. 185162-185263 MQHKVAFHSLHQMSTSLCCTPVERRNQTSPPLFD
1462. 185301-185459 MIAPTLPEVLLSTVWCWSEQQAFKPPVEPILTVFASFEMIVGSIKHSVQVLFP
1463. 185611-185649 MTCLKPFFSFVSF
1464. 185858-185977 MLYTISLTFPQNRNNIKTRITAHSKTKEKKGLIFIQPSLG
1465. 186085-186147 MCVAAALSSIDLMNDTTQQQS
1466. 186125-186166 MTQHSNKVKLKQVW
1467. 186179-186265 MSTLSIIVPKIQIWRQTSYSSFCLVQHFP
1468. 186163-186471 MVTSKYVNFINHCPQDPNMEANQLLKFLSCSAFSLTTIHLWRLIFVMLMQQWSPSAYRSAFPFPVRLRSRLLIGLIPFHYPIVLHLGKDYLFTHVHICILYYH
1469. 186453-186482 MHSVLSLTVA
1470. 186443-186643 MFTYAFCIIIDSSMISFHSRVLLLFPRRWCFYINRQVRCFSSNQFMLSMMKFKRVITCLMLLMHFLC
1471. 186741-186956 MQLMLFWLLFNRAGQYGKKNITIIFYISVDIDIYHDKRKIFISINFTRFFVCQSLCAADLTHIVKFFSCLTI
1472. 187106-187135 MVTEFSVFTF
1473. 187414-187449 MFDAQITQIQKS
1474. 187304-187519 MLRLHWTRHARQARVIYMLSQCKCANRRPAARIERFACLMRKSLKFRNLNFGGHSRRVNHSGAYSSSCVLLT
1475. 187590-187640 MTAAHFTTETGVKRILL
1476. 187544-187678 MEERVIVVVCGHPKLYDSSSFHYRNRSKKDLALRKVSEEVGQSGK
1477. 187797-188003 MGCCLFRGSVQKEVEESEGHIFEGEEKGDGEEKWVSSRVREEVEVLCGTVFPRPLRVPAGDKREHGEGG
1478. 187990-188121 MERGGEESQPAGYEGETETAAEGQSETGVFASNDNKTYYLFFYD
1479. 188087-188185 MTTKHIICFFMIKKSSYFFVTDAIFIFCSHIFS
1480. 188151-188204 MPYLYFVVIFFPDNLQVL
1481. 188344-188385 MNQYSTLLPFQNIR
1482. 188566-188613 MQSSFINGLAFHEINL
1483. 188698-188820 MTGSFLSSEPGSTLPEPAAASASPLGPSTSAAVPTGVYRQK
1484. 188820-188852 MTMFTSIVHVT
1485. 189215-189247 MNHTSFSPLPH
1486. 189315-189344 MFFFVYSVVL
1487. 189371-189508 MFCEMCQESRKQNKLNRTHFWRPPGCTAPLAFAYTAYATGRPCWRV
1488. 189445-189522 MYSALSICLYCLCHGPALLASLINFT
1489. 189480-189551 MPRAGPVGESDKLYITCCDLSLVT
1490. 189652-189681 MLGFSALKVD
1491. 189709-189744 MFGLKVLINFNY
1492. 189748-189891 MSVYVREIAALLCEVENEGEIYHILTATVSGKKSLTKKTFILALRLTS
1493. 190098-190127 MCVSGVLIKV
1494. 190147-190278 MSFYFKYTSLYMKNEVTLLVFFRLFVAIVSCSVLSDFCLLMTLI
1495. 190400-190534 MQRKTAEATDLHTVIKMAYIKEESEDVKIEETFTVKKEDLQEQTG
1496. 190684-190806 MSFFLVLMSFVITLCIISLPFSLLSQGLCFSCSSTVFVKCH
1497. 190767-190823 MLFLFFYCFCKVSLSTGTL
1498. 190994-191038 MDLKMFLVVVTSSHR
1499. 191233-191346 MICYPIWLKPIQSPTIHLNKTVYFLFKKVILTLFIIMI
1500. 191388-191423 MYLLLSTSTWTE
1501. 191381-191446 MLHVFTAEHIDLDRMMHRFSFL
1502. 191771-191803 MSENVDAPNLK
1503. 191817-191858 MDTKIIVIKHCTVF
1504. 191867-191920 MMLLWDDARQNNQIIVEQ
1505. 192015-192047 MQRFELIVHQY
1506. 192159-192194 MGRYQFSRYITV
1507. 192364-192396 MIQSDMFTAIK
1508. 192570-192647 MLLDVVKSYFLILLFFFVCIVMNTCL
1509. 192623-192712 MYSHEHLFVEQVAIYYSWSFLQQATEVLKQ
1510. 192783-192833 MRKNSGFSVSKWQVCQT
1511. 193056-193088 MSIKNRLIETS
1512. 193117-193161 MKNMHKTELDKLFVQ
1513. 193252-193302 MMMKMCVNGQTSRLSIL
1514. 193316-193426 MLFCLHRCSINVIIILMISSVGLLLCIFRLALAIQHH
1515. 193467-193496 MYVMLFGNRQ
1516. 193471-193509 MLCCLEIASKATF
1517. 193463-193519 MYVCYVVWKSPVRRHFKQH
1518. 193522-193575 MDLATHGWFWGTEQTKAL
1519. 193538-193582 MDGFGAQSRLKRFKP
1520. 193622-193711 MTETAKCQLMVHPMDWGLSSCSGSKKDGSL
1521. 193701-193796 MEAYSLCITIYHLDRAEVCTSGKRGIGSHMGV
1522. 193718-193861 MHHDLSPRPSRGMHKWKKRHWVSHGRVKDSETFLLASILKWRPIKGHY
1523. 193837-193908 METDQRPLLSLLGLQALDALSSHI
1524. 193889-194044 MLFPLISRDLNVADAILLLHCSCARKELVGSRYSVTKKRGSSCWKTKHTCWW
1525. 194014-194070 MLENKTYLLVVTTTPDMWN
1526. 193920-194234 MWLMRYSYFIVHVPGKSLWVADTLSQKREGVHAGKQNIPVGGDYYSRYVELAQLSPTRSTDVIVHLKSIFMRHGILERLITDNGPQFFGHSFASLAALFTTKLPH
1527. 194167-194286 MGHNSLATHLHPWQHCLLQSYPIDKIYLTTRINNEHVLQR
1528. 194273-194326 MCYSGNLNVNWKVTLTFV
1529. 194407-194850 MVAFNHKGARCSSTGLLRRVRCAQSRSGVFLRFRVSFKRLATNSVTRLPCSCPSLTPVMQRFERRDLSSRSSIWSLSTASYFFTILNAFSRVVRESENLPNKDSRPGFRSSAASTLALMCSTALRNSVRSWSICFQVHLTVQRPFLQF
1530. 194969-195058 MKHKTLSTFNSNKGEKKNFKSFQASRSGKK
1531. 195064-195210 MTILVREEKRREINLMKIWPKKTKTFASYPQSGGFKGNERRMVNVEVWM
1532. 195194-195250 MWRCGCEGCRRRRNQPEHA
1533. 195246-195290 MHDYVLSWLCNKKVL
1534. 195250-195321 MITCCHGFAIKKCYNRGQYRKKRP
1535. 195467-195511 MIPPARPSRLSDYKY
1536. 195619-195669 MIYLFRKGIITSPCEVD
1537. 195839-195877 MYTACRYIRVYKT
1538. 196115-196144 MQFGGYAITT
1539. 196099-196149 MRGVCNAVRRIRDHNLN
1540. 196086-196172 MSFLDAWSLQCSSEDTRSQLKLSFTLPEK
1541. 196215-196265 MWSAPIKRGCTSRKLGF
1542. 196365-196418 MQNKSPPESMWRDLTSEH
1543. 196192-196422 MSHAVTEKCGLPPLKEGAPLESWVFKLWSGHNPFSQQLTNSLLAKFEREFFFVSGPLICKIRVRPKACGETLRQSIN
1544. 196463-196492 MCCKMAGGTF
1545. 196443-196505 MIMRYASCVVKWQEEHFDTKH
1546. 196670-196747 MSVVYLGLLYECKTRQSLKLKAGREF
1547. 196764-196793 MDLLINLTVQ
1548. 196905-196943 MSAKSGGSVRQNI
1549. 196793-197017 MNTNCRSFIKTQTPHCTTAAHLQQTSSFLHHEGFKIVYERQKWWICSAKYLTACHRIPKDCLAKYLTACHCITND
1550. 196996-197031 MSLHNKRLKRNN
1551. 197168-197203 MPWPGSRQLYIV
1552. 197209-197397 MAYVAPGVISPRRGDSDPFIKSIRNFYLRTVRYSVLNFLIFFISKLFFRIRQKMDVPKYQLIC
1553. 197507-197578 MQMLYRYVSCLQGKYSAVTPELFF
1554. 197458-197622 MTQQHTRGKVRAHSSLYADAVQVCLMSARQIFSCYTRTFFLMCLPVRHINKYSYT
1555. 197526-197636 MSHVCKANIQLLHQNFFSDVFTSQAHKQVFIYLNIYE
1556. 197713-197757 MTKITFMRNSHNYLD
1557. 197787-197834 MLSGFDTIYVVKALDI
1558. 197866-197940 MYRLMDLTKYDLIYFTFNVHQNYSV
1559. 197947-197991 MFPVSFHFSAFDESF
1560. 197918-197998 MCIKITVCSQCFQCLFTFQLLMRVFKT
1561. 198011-198043 MFYLFIYLFQT
1562. 198056-198127 MRGVKRRNIMSKLRKKLIYRLMVF
1563. 198240-198281 MHSVWEEFHPFIIP
1564. 198408-198449 MHSVWEEFQPIIIP
1565. 198208-199086 MRIHTGERPFTCTQCGKSFIRSSSLNVHMMSHTGEKPFSCTQCGKSLASKSKLKIHMRIHTGERPFTCTQCGKSFSQSSSLNQHMRIHTGEKPFTCTQCEKSFSQSSHLNEHMMIHTGKKPFTCTQCRKNFYCSSHLNKHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFSRSSSLNLHMRIHTGVKPFTCTRCGKSFNCSSSLNLHMRIHTGEKPFTCTRCGKSFSCSSSLNRHMRIHTGEKPFTCTQCEKSFSQSSHLNEHMMIHTGRKPFTCTQCRKNFYCSSYLNKHMRIHTGEKPFTCT
1566. 199150-199191 MYSVWEKLKPIRKP
1567. 199112-199342 MPIDFHTGEKPFTCTQCGKSLNQSENLNKHMKVHSGVKEYMCFECEKTFISAPKTAPSDSHWRDRTIVQTVTRGLIS
1568. 199471-199515 MNAAKLFLTGCFMSE
1569. 199475-199522 MQQNFFSQDVSCLNNV
1570. 199580-199642 MCRAPRIYVNTMMAAERRTVS
1571. 199798-199881 MPALLINGYIKVVVLATQESSCQDLPSH
1572. 199860-199889 MSRPPISLIL
1573. 199897-199926 MVLFCVTYIM

Variant Information


Variant PositionrsIDReferenceAlternate

No variation reported in dbSNP within the exonic region of the transcriptReferences

lncRNA has been predicted by:

Pauli A, Valen E, Lin MF, Garber M, Vastenhouw NL, Levin JZ, Fan L, Sandelin A, Rinn JL, Regev A, Schier AF
Systematic identification of long noncoding RNAs expressed during zebrafish embryogenesis.
Genome Research (2012) 22:577-591
PMID: 22110045

Expression information has been derived from:

Retroviral insertion lines mapping to lncRNA loci has been derived from: