Transcript
      Expression
      Mutation
      Predicted ORFs
      Variation
      References

ZF_LNC001642

Transcript Name: lnc1_zgc:174690
Type: lincRNA
Genomic Location: chr4:34926112-35159579
Nearest Gene: zgc:174690 (NM_001135989)


lnc1_zgc:174690
Exons
3492611235159579
Expression Information

Negligible Expression across RNA-Seq datasets

Mutant Information


ChromosomeMutant PositionZFIN ID

No retroviral insertion mapping detected
Predicted Open Reading Frames


ORFRangeSequence
1. 48-107 MRNKSLGRHHTSNRVELQDG
2. 103-135 MVSLHIPGLQV
3. 529-699 MTVAEKIAKTLLRYTTFNIHIQSQHLKTSTVNSSLKQKHNREQCKFSHHGHMKTACH
4. 769-798 MHAHVHQNTL
5. 773-820 MHMFIKTHCNYITGQN
6. 732-890 MRVKILPTSSIQHACTCSSKHTVITLLAKIKTCPSFTIILLILLKTGISFSTE
7. 1062-1094 MKSQLMFMFLG
8. 1169-1216 MHLICISGPIFLIHLG
9. 1108-1227 MFLKVFFTDFLKKVMLSFESHAPHMYKWTYFPNTSRIMDH
10. 1231-1284 MVLRNQSFFSGNMDLKSL
11. 1302-1340 MLKKISHTLCYNW
12. 1402-1455 MSTRSPNIKGVLRRRHHD
13. 1579-1680 MQSLTKYRKSNFNSYCTTPSSKSCIMSTAKFSKV
14. 1694-1867 MLSGQVLLRPNCGARLGSCARALQCSKYSSFVRMIKSGSCSLNTDCNFVWSVKQNRQQ
15. 1881-1928 MTQPYQTVHVKLNCHQ
16. 2062-2091 MEKGYKMDVH
17. 1937-2134 MTEPCNIVSEKGTLIPLDSRIFRSSIRGCKIGSKLYFFKSSEWKRATRWMFIKTELIFGGKFLKIK
18. 2249-2365 MLFGVQTIINVSVNTILLTFNLLEKVAKFRICKHRLKSF
19. 2370-2405 MGTYTNLSLTGT
20. 2602-2682 MKDILEQNLLLECEHHLQVLLLKDRIQ
21. 2703-2759 MYRKILYKDLLTLLYAKKV
22. 2746-2799 MQKKCDQYYLGSSRFIIH
23. 2818-2910 MYDYLIRILTIYFKENNTTIIMVINLKLLYI
24. 2933-3007 MNLQKSKQSFFTGILIHFRFPLHST
25. 3163-3249 MLLFALGAVRFHTAKFLIGPKELKQVTCE
26. 3404-3490 MCIIKFVHAEQVFKCVSVNLYLQSKFASV
27. 3605-3673 MFFASIVAVNMVQNTFTQLHPKM
28. 3445-3702 MCICKFVFAEQICKCVDIFCLQQTQRNVYICSTPSVQVHKSYRMNHKYRNSSAHVLCFYCCSEYGAKHIYTVASKNVKSQIKLAHL
29. 3712-3744 MCIHTNRVECV
30. 3738-4103 MCVESFLLNIYFVDKFFLSTNTTTLLQRLKSAATGLKCCFSRANLRFALSLFCPKRQSDIWCKRHLCICKCHGGLCLCPEISKIQPIRRGFLFWAVGGVFFLAPDRAGGRRRGGCPESGTLQ
31. 4295-4342 MILSIKRLLHILPLEK
32. 4666-4737 MGQHYSTCTHHHISSRSLASYEIR
33. 4727-4801 MRSDDRDCCNYSSCVIFCYLSSGDH
34. 4737-4832 MIATAVIIPVVLFFAIYLQEITEAIYYVIKTI
35. 4816-4851 MLSKQSNVAISS
36. 5035-5073 MAKFSVFIFCLFV
37. 4994-5167 MLWECETGVIMDYRWRNLAFLFFVCLFKSMTVKHEHHYECNKTNACLSYKILNNDKKY
38. 5094-5183 MNTIMNVIKQMLVCRIKFLIMTKNTNLCIS
39. 5352-5381 MVGERGRTKR
40. 5526-5564 MFKNSAKKKSAVQ
41. 5474-5620 MFFFFVVVVVVVVFQIVNVQEFSKKKKCSTIKCVLYLLYNIKIQEGINL
42. 5718-5768 MDYTQNCHVSLKCIFIK
43. 5853-5894 MLPRLFSKLTQHKH
44. 5916-6038 MDCKRNERDKTPQHTSAQPTATGSTYSRPVRPATVQQEMQR
45. 6329-6358 MMTYWTRSTT
46. 6361-6408 MDDHLNLPLPLTQPSQ
47. 6413-6451 MDVNLVGGRRCTT
48. 6573-6644 MLPITLFWRQKKKEVWRCSTNICG
49. 6704-6745 MRQYSCKQDLEGGP
50. 6559-6795 MLYSRCFPSLYSGGKRKRKSGDVPQISVVKLMEVQFCLQAENTDKTPKDEAVLLQAGLGRRTINLSDNTDHAEVSFKDK
51. 6770-6820 MQRLVLKINKTNKFLLK
52. 6820-6882 MNKWIYFIHSFFPDCTKPALL
53. 6978-7019 MPGGACHWCLDILK
54. 7067-7111 MTKRLLVGVILYSFN
55. 7126-7182 MLVLQFCLIYLFIMCPNKK
56. 7281-7364 MKKVVIYLNCQKQTHFNCYENYCNFIKN
57. 7371-7436 MLVVLPKKKHCSVNPYCRLCSK
58. 7510-7542 MKFCSAKNKLQ
59. 7636-7740 MLLYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYLLFGFGM
60. 7587-7754 MVKYCSTIITPSTLMLYVAIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIFTVRFWYVNGQF
61. 7974-8063 MCYLKKKILNSTYVHVCRDSMNLSGKLQMK
62. 8387-8488 MALFLKSKKKTAVLKSKVFFVAYSSKAGDVAFTL
63. 8472-8555 MLLLPYKYRLYVTFLHFQTNLEIYVKCT
64. 8542-8580 MLNVHDMVHTGTA
65. 8549-8638 MYMTWFIQAQPNENQFQHLFFIFFFKTDMY
66. 8583-8669 MKINSSTYFLFFFSRLTCIEDLKSILSNP
67. 9160-9237 MVKRFNLALYLHILHYFSLQYGKFVS
68. 9221-9286 MANLFLKKLYITCRFYFTFNLI
69. 9348-9410 MTSFYLRYLKYDNTTFIKAVL
70. 9379-9438 MTTLHLLKQCFKSLIVNFDK
71. 9505-9552 MYKSHKYLIQKHFQHN
72. 9734-9775 MSTLIVERSRLYSI
73. 9874-9912 MRSRVKIKHSPHL
74. 9918-9968 MSYRAIPPFPRRHSECI
75. 10229-10261 MSVKSRFRLNS
76. 10292-10333 MTQCTKINILSTAL
77. 10621-10794 MLQNYYLSKLKKKLFISASFNHFKAKLISNISPVYTANLFEILIFFYSIELWNYICYS
78. 10785-10979 MLFLAGHYLDFLMHLNRHVPYLCILPLNIPLHTFPPILPFPLFAYFLTFLNPLLVEAEPTEVQQV
79. 11033-11092 MFHYPPKTVTFTFSILPAFL
80. 11013-11111 MFTSSTKCSTIHPKLLHSLFPYSQHFCKTLVVG
81. 11212-11328 MIVSPHNKSLMPEPVFFLTSLEESLLLNCTLHSRNPTLI
82. 11399-11461 MFRTFLHLSSILLICSFHVSL
83. 11609-11677 MTTLQPYLMPLAFSSYYNLYFFP
84. 11761-11790 MKSNGLMTHP
85. 12002-12043 MLFLYQSPNLALDP
86. 12153-12185 MRCKCYWSEAV
87. 12824-13030 MTSLHFSFHQGTIFLYLPTLLFGIYCSAASIITATILLFISPLSDISILSSVFNPSSLPDINSSQFAFS
88. 13110-13202 MCCRCVWQSVFVHDLMVRSPVMLTSAGQRGE
89. 13202-13270 MTGTESVTTTGQLHLVLTILLSI
90. 13305-13340 MVKFIVLVVAKL
91. 13473-13505 MVYLINVNPPN
92. 13489-13665 MLIPPIDFSSLIAWARGSMYMANIRGEWGKPCIVPFSSFIFFERQPFIFILASGFEYKH
93. 13811-13885 MKFPYIILSLPSSNKPCLIYVYQIR
94. 13869-13931 MSIKSGKNVSGLLAKIEANNL
95. 13963-13995 MNYKEFYPSPL
96. 14001-14246 MTEIIASLQEGGISASLTVQLNDDIRRGEISFLNVLNHSEGRPSLPGVLLFLRLFIAFSNSSCIISFIRRLFCSRPIQGRLR
97. 14270-14332 MYYLPVAVVSIKIYNRFQMPL
98. 14423-14563 MLVFLLLLVPFHKKFALRILIFSLCPLYTFHFIFYIFDVLLIALIHL
99. 14494-14703 MSSLYISFYFLYFRCSVNCFNSSLRFLNRSSFIFLRVAVIEMILPRNTTLAASHKIIGLTSPLSLFSMYN
100. 14813-14878 MLHDLIHWPLSVHILLPCVCPC
101. 15104-15187 MIIVLNSVLLPGGAYTFTKVINCSFTFP
102. 15349-15378 MGKGVFLASI
103. 15341-15415 MFRWGKVCFLQVYDLFFFFNVSFRL
104. 15378-15434 MICFFFLTFHLGYNLTPLN
105. 15534-15593 MIIKLIKDPRTLAFKVVGRV
106. 15772-15837 MISIAPRGFQPTRNHEDCSNTK
107. 15815-15877 MRIVQIQNETYSVQNDVVFTF
108. 15881-15967 MTREKHIFKQIVEWLEFKYFCRSQFALIK
109. 15919-15972 MVRVQVFLPKSVRTHKVV
110. 16877-16945 MLPSYRSPNYGIYVCMCSYFQKR
111. 16918-16959 MYVQLFSEKVTLNF
112. 16905-16994 MAFMYVCAVIFRKGDIKFLTTSFKTLRGCK
113. 17031-17108 MPEHTSDKDVIRTHACRAQWISSPSP
114. 17087-17209 MDKQSIALTTRPPRHIFSFLVWWRLDCGTYLYMYVSATIFR
115. 17187-17234 MFLQLFFGKMTFSFAI
116. 17234-17362 MNDRAYERQEWDSMDSATSSCMYSLSCWGLDYGISVCICSYFQ
117. 17263-17373 MGFNGLGHLVMYVLTFLLGAGLWHFCMYLQLFSVKMT
118. 17238-17459 MTEHMNDKNGIQWTRPPRHVCTHFPVGGWTMAFLYVFAAIFSKDDIKFCNNILQNDKRVRVKHLPRKHASPKLK
119. 17464-17547 MLHFILLKKISILKNVYIKCEIYLFVYI
120. 17507-17554 MSILNVKYIYLFTYSQ
121. 17714-17770 MLCLFSTNKQVAHHNNNVD
122. 17853-17915 MLQVMIQILRLVYLLEHCIAD
123. 18193-18285 MGKTYESVRTNQATKSNQIQYNPSIVSLGLI
124. 18338-18379 MMSELPLLSTWLVG
125. 18446-18526 MSERGPFNPFCLGFCLLSWRFLSLRKL
126. 18654-18719 MGLCPRQNNLQRQILCKSGQKC
127. 18716-18754 MLKSLKTLICCTH
128. 18764-18814 MSTINLYSEYAFQKVQT
129. 18792-18872 MLFKKSKLEQYTRMLSLGTVKHYMQGY
130. 19099-19134 MFMCLVGHIRYT
131. 19092-19139 MQNVYVSGRPYSLHLI
132. 19431-19541 MIWQIEPHNSKRKMTCVFFTSIRKCKVTDMTETLRVL
133. 19562-19591 MKEKCYTHIV
134. 19558-19650 MYEREMLHTYCLIYGMQKLLSSISQNHSERR
135. 19671-19712 MTICQTYFTQSNLT
136. 20037-20108 MERNYRKQQKDLLQLLLIYLMSPT
137. 20141-20179 MSTPTTTKNPTSQ
138. 20321-20389 MAESVEHQTFNLRVQGSSPSLGI
139. 20456-20503 MHHTTRVLAMRTWQYM
140. 20517-20576 MVKAMDSKSIGVSPRRFESC
141. 20491-20622 MAVHVVVAEWLRQWTRNPLGSPRAGSSPADYVLAVRSILICDLP
142. 20656-20754 MDVMVGKSHKNKSAAMVPNCPGGPPFSKTFDRE
143. 20949-20990 MFMFPKVWKTSDTI
144. 20935-21006 MARPECLCFLKCGRLVIRYEQRDL
145. 20990-21028 MSNGTFDASMLCR
146. 21059-21184 MERIFSIVKSPFIATTTVTPSAVAIDPFIVSYMTWSKSILFY
147. 21187-21225 MSTPTTTINPTSK
148. 21365-21544 MAQSVEHQTFNLREQGSSPRLDPYKTLFVEPQLLRLSNRLPKVSSGCTTRVLAMRTWQYM
149. 21502-21666 MHNTCTSHEDMAVHVVVAELFRRWKPVGDFPLKARSFFSTIYPSMQKFYRLVVSS
150. 21670-21699 MSVLPCHTPL
151. 21684-21779 MSYTSLTISYHSPTDGGSSFSNFFCNGIFASC
152. 21727-21828 MEDLPLAIFFVMAFLLVVSSVLRRYTSFYGISAE
153. 21812-21844 MVFLQSKFPGT
154. 21941-21988 MVCQYNFTFSPAFTIF
155. 21933-22016 MWKWSANTISHFLQHSPFFKLPFESILF
156. 22190-22243 MSDRNKVLILVFLLTFFL
157. 22280-22312 MTSESLMLLLK
158. 22427-22480 MAYKLHCLNLRSSFAGLN
159. 22591-22623 MQFCMLEVSIS
160. 22746-22778 MMFSVPNEARH
161. 22765-22830 MKRDTSISIHQVGFLVSPLVKL
162. 22849-22932 MVIYSSLLSLFDYIDLKIERAICSNPLL
163. 22944-22973 MGKSFIFIDI
164. 23034-23093 MHNPCVFYHLGYSCIKEFVF
165. 23218-23268 MFYIFNFHSPYFCIISD
166. 23295-23339 MQIRKDLMGTLVDIL
167. 23415-23453 MYTVILKSKLLQN
168. 23635-23682 MSYNCLANIDVSYVRL
169. 23663-23731 MSRMCAYRHSGLKKQACFGALLF
170. 23824-23958 MQSNTQISLHMKKILRIYIYIYIYIYIYIYIFFFYLFIYIGYKYK
171. 23958-24005 MIKLLQNILISSLHEF
172. 24077-24127 MVLLLAVLFIISIFIFV
173. 23998-24225 MNFKNHCLQPFFISRGFFSSFNLLLYNGIIISSIIYYIHIYICLIKNKLRFVHLSGFRSYGAQQVYLEITQFFEHT
174. 24339-24467 MSERKGFPILESKSESELTLRHVNSKCKWAHDATQLALKGNGR
175. 24430-24519 MTRRNWLLKVMGDESLIGLFSKHTYNSLTK
176. 24541-24579 MRHGAKWIFPSLN
177. 24558-24716 MDFPILKLASMDSDTPSNIFLSSTLTSLILLKISGYLPYLVSKSSSCIFRLFM
178. 24901-24954 MSYSTCLFLSCFPRKFCS
179. 24990-25067 MLILLCHLVQTLNNLLKPLILLVILL
180. 25071-25130 MKLLLLNQRGLGLVQFLSPG
181. 25572-25604 MCCLAVFLKRF
182. 25671-25703 MSSNMLLYNLY
183. 25902-25943 MTFYSPWILDLLRF
184. 24878-26053 MIKFKSPKCLTQPVSFSRVFHENSALEFSNSYTNFLSNANSSLPSCSDTEQLAETFNSACDFALNEVAPLKSKRSRVSSIPQPWLNSSTRTLRQECRRAERRWKKDGLQVSYQILKDCLNSYQNSVSEANSKYFSNLIAKSASKPKVLLKTINSVLNPTMCSVPVVNLETCIKFSDFFAQKIQDIKSHLFPTDIDHSDSVPPSNSFTNFQPVSSSQLLNTISQMKLTFCPSDVLPCRLFKEVLDTICPSLLALINSSLINGVFPDVFKHAVVQPLLKRPNLDPAVPDHYRPISKLSFISKVLEKIVLSQLTSYLDIFNILDPFQSGFRAKHSTESPLLKVTNDILLSMDSGSSAILILLDLSAAFDTVDNNILLRRLECVVGVQRSESRSYL
185. 26738-26887 MSASLLGHIQLADSLDHMISFFCLSLGLAASQRVIELSVLRPQGFGIVSL
186. 26971-27000 MHVIFVLFIF
187. 26975-27034 MLFLYYLYFSITFKYISLYF
188. 26967-27050 MHACYFCIIYILVLLLNIFHCIFNTSYF
189. 27435-27491 MESESCKRCARMAVVGMTL
190. 27514-27600 MGKMETRFTKPAKSKHTTHICTIEFRETN
191. 27639-27668 MDMVNVLMSE
192. 27828-27869 MYSNVCRSIFIRMS
193. 27236-27994 MCDVRGLDLAFDELPLERTLGLQWHRESVCFNFKVHLKEQPASRRGILSTVASVYDPLGLIAPVLFNGKRILQEMCKNGSGWDDPLMDGLSLRWVKWKQDLQSLQNLSIPRTYVPLNFGKPISIELHHFYVASTDGYGQCSYVRVKNEEGNVHCALAMAKSKVAPLKVITVPRLKLAATIVSVEVSSTMPERQKAELYVLKCLQEHFYKDELEKVKGGRNVSCGALCPLTLSWMLMVRLGWEENLLFRVTRTL
194. 28220-28252 MQRENVQPSNP
195. 27901-28302 MWCVMSFDTFLDVDGTLRVGGKLTLSSNPDPVKHSIIIPKIRQFTNIVTRQKWNMPKRNLQINDIVLVKEENFPRNEWKLGRIQETISSGDGLIRKAKVLLGDCKLDAKGKRTTKQSIVERPVRKLVLLKEGNE
196. 28298-28336 MNSYLKLCKESGS
197. 28386-28448 MVRKKIVFIKNKKGGKRKKNT
198. 28596-28721 MGVTIHKRHGSVRFTVLEPRFGSVRFGTVRFLFAVGLGLMSC
199. 28541-28801 MVSLLLHLFYNMFILCVCYGCNDTQKARFGSVHGFGATVRFGTVRYGSVSVCCGVRVDVMLTAMLRDNSLNNKNILTFSLLTLSSHF
200. 28990-29052 MRGLISVQTQTLIFDYMVSFR
201. 29233-29262 MPVIYVGPPS
202. 29076-29300 MKKYTYNVFVKCFYMTYSPVKYIVFVVSETNVRVVAGCMSFASRSLSLSRSLYAGHLCRSAFMTADAVISVGPPF
203. 29627-29656 MSYDFHFANK
204. 29732-29785 MRRTALKTFFFFSSVLAR
205. 30040-30087 MTTLFKCFSLQVSFVK
206. 30057-30185 MFFLTSKFREVSFVKQLRQTGRHFVYTNSIPVLHWKTKMFQHR
207. 30194-30250 MCLGDLQSQYYGEQPSCVQ
208. 30225-30287 MGSSHPASSSNECDAHSSHMT
209. 30367-30399 MILKMCLNWFN
210. 30431-30655 MGSRGRESTAVRHESFHTYRGWCIAIFRLSFNIVTPLVCVCVYTFSLSLSSIICIFDIFGIYVMKFQCKTESLLF
211. 30703-30813 MTTASQLCGLLRTKGLASGLIGEQGTDTSFKMFVCLY
212. 30927-30995 MVQAVRCLAYGIRCLMLTTASMK
213. 30857-31012 MVFIFAYIWFHFLFVYKLLRCLPYGASCTVFGLWYKVFDVDNGVNEVNAALK
214. 31198-31287 MLCHLKEAGASVKGVLLARSYRFEGCCCKI
215. 31272-31358 MLLQNLTSSLPKIAANTYRNAVVQPPTGK
216. 31489-31551 MWYSPASTREKARYMTRWPSG
217. 31620-31673 MFWRSKNHGVSVEVLSLF
218. 31688-31768 MLLQSFMSTLSKIAANTNIYAIVQPPS
219. 31768-31827 MKVSTYMTRWKSPLNPILVV
220. 32003-32122 MTGWPSPSNPIFVVHLLSHSYGKTESLLTENSCRNIFNPS
221. 32392-32601 MIPKQFKSDCSRTKSSCTCKIVVIYCFSVFKSDRMLHCVYSALTPFCNRVCVRRPKSYIGIANLTGIPLY
222. 32632-32685 MCFICSTCCIFCMFLKLF
223. 32613-32720 MVNMCVYVFYLFHVLYILYVFEIILNILNLFIYSGL
224. 32781-32813 MASLLRRPEKL
225. 33339-33383 MDGRPPGNTRCCKLF
226. 33343-33483 MGDRLGIPGAVSFSKSFIWQLIDFPVSQLRCHYFFSPSRALFLSVLC
227. 33486-33623 MPAELRSVPGAAPVLNSQLLTASFAYGHTTLSILHLGTFQEVFGCS
228. 33815-33865 MHGNKHGHGRRNSTGER
229. 33868-33909 MDWQEECERLSTLD
230. 33831-33947 MDMAGETRLVKDNGLAGGMRKVIDIGLGGETSTVLHQIL
231. 34013-34051 MRIGHANSVHALE
232. 34041-34070 MLSSERAWRP
233. 34081-34188 MSAHHSLFNIFFLPLIYICYCIFISIYQHIQESILL
234. 34134-34193 MLLYIHIYLPAHPRKHFTII
235. 34193-34231 MSSTVSFHLNLMI
236. 34250-34297 MFLPYFFSASSLVDYS
237. 34310-34351 MFPEICLYNFLIGF
238. 34324-34389 MFIQFLNWFLNLKVSTVTVECV
239. 34383-34412 MCMKYKLNRM
240. 34424-34456 MKTNKVHLNLQ
241. 34461-34493 MFFLFLFVYTF
242. 34456-34512 MKCFFYFYLCILFKMFNSR
243. 34566-34664 MLHSCMALWGQGLEHIACDTTGHTCHTESVMKK
244. 34671-34781 MLFLAKLGRVQRLIIFFQKVLTQEQGGSFRCISPFFL
245. 35008-35130 MINVKRLNIMKLYPFFTQLYFYAVKNKIPDSFSSLMAISSL
246. 35147-35221 MCYLQTAETLLPVFSLHTTVNQTIV
247. 35362-35394 MPHEVASFWRL
248. 35369-35446 MRWHHFGGCEALYWLSTWTPGSFVFL
249. 35446-35520 MKALTNTIEKIYIHSNYIQFVMHRH
250. 35736-35828 MVQYFCTMLSKYKYLILLPISSAQAHGQLPK
251. 35812-35868 MDSSQNERVFCWITLKRQT
252. 35900-35977 MMITQSLTQVKVHKIQFITNFKFGLR
253. 35990-36034 MGKNSSDMLTLNLES
254. 36085-36279 MEMEEEDMEEEELDMEEEDMEMEENIEMEEEEKARCPHLGNRHPEVDRLNSFEVELKMGAKVAEW
255. 36287-36337 MFSDFFWYSWPLLMVQF
256. 36341-36376 MINVDPLCGLSF
257. 36348-36521 MLTLCVDSPFESTRSTHLLSIFVTIKGPKYSGSSFPPFRCSLRTFLLHTMSPTSRLWC
258. 36599-36649 MAPDVNSHFFLTALYFK
259. 36685-36744 MYYLHLHMLYTALKLYTWYF
260. 36609-36755 MSIATSSSQHSTSNEESTFGNMLIRNVLSAFAYAIYSFEIIYLVLLIKL
261. 36881-36976 MAASKYWSQLLGLSSTSFASTLKTIKHKKVNT
262. 37001-37042 MNLMFVLVYTQICA
263. 37042-37080 MTFFCTSKSCTWF
264. 37068-37121 MHVVLDVLNAFVTFELYH
265. 37093-37281 MHLLPLNCTIEPLHQPVSLRVVWSTETPLNSKDLADFSVDLKLYTNGLLLVICAQSVCTFNVK
266. 37434-37472 MMTAHNFTKFSRY
267. 37577-37648 MKYCKKKFLWKQKLKKQKKKNKEG
268. 37696-37725 MLTVLTNSLP
269. 37777-37842 MDCVTSAAHLVFSGYAWAHFVQ
270. 37925-37972 MEPWSVNPNKNKRLVF
271. 38009-38107 MQNITWIVHPKMTIILPFILSNVFFSKHFPLKK
272. 38115-38147 MQMCFKQETGL
273. 38154-38189 MAECSVMGKISF
274. 38237-38290 MLETWMWYLDWYIIWLMF
275. 38507-38620 MCTNVASMKFFKKLVSLLCATHNFTFRLFIRAFFSDVI
276. 38625-38663 MSSAEKIHLKTCI
277. 38657-38692 MHLNPALTPIQE
278. 38697-38783 MVSQIYVTLGHKTKICTGRANIHCMDSIL
279. 38808-39002 MFCKFLITHVIYEILICSEFVFTDFLFYIVIAASQLNVVQSFYMQHTLHTVVLFICKLCQFPYQL
280. 38917-39012 MLSNHFTCSTHCTQLFYLSVSYANFLTSYSEV
281. 39015-39077 MLSSLWYISGVYQHLWDIHPK
282. 38981-39082 MPISLPVIVKFDALLFMVYLWCLSAFMGYSPKIR
283. 39116-39223 MMYCCNLQIIRVILRIIKLLAPEYTPDVHLFNVFLM
284. 39383-39415 MSNYTKTYVIE
285. 39432-39461 MNVFVLKNCF
286. 39803-39838 MHQSTHSLLIWI
287. 39832-39924 MDMIIIIKNMNVKKYFQLIVVFTAYVLIPIQ
288. 40023-40133 MWLANTSAASTFIRWKRAACQSVNYEQEPKVCVCVCV
289. 40096-40176 MNRNLKCVCVCVCERERERERLTGQKH
290. 40248-40349 MFFFFYYYYLCMYLYIFGRGVKAFCIWKTLHFSV
291. 40444-40596 MYAVCVSNPHVGSFSSQTVRTAPTRVTEYDGHKIWCNNGKRQQTGRRNKQG
292. 40532-40615 MVTKFGVTTANDNRLAGGTSKANEVCGE
293. 40681-40731 MLLKRQWKNVDKGKCWR
294. 40706-40756 MWTRENVGAKTQTRQRI
295. 40698-40784 MEKCGQGKMLALRPRQGKEYELTMEKEEE
296. 41085-41144 MHSRQVKTCRQFMSPDHLHC
297. 41199-41267 MYCYFTVCCFKNTWTTLIYTILK
298. 41237-41320 MDYIDLHNTQVNSFCSLKATASTWSTAE
299. 41336-41365 MCYICLEAYL
300. 41347-41385 MLRSILIMITYFS
301. 41413-41445 MSYFSQQHTNM
302. 42068-42133 MIKQLYKHHHQLHLLLNTCIFV
303. 42121-42321 MYFCITSTKVLLEKKLKFYVTIMENRVCFSWALSPVIFNIYISWLLQLLRTLFEKLLYLQLSIKSIA
304. 42321-42395 MRSLIQIYTKTFIRANFRQIDFSIY
305. 42471-42539 MSSRVKSPTKSAPHSITVTQKTP
306. 42570-42671 MEVKSVSNKSVCLLLLFVELFNDPLLRLKLFYLI
307. 43084-43155 MRRMGKFCMIVHHCQMLGVGRILR
308. 43165-43230 MLDGRGGRRKRKTGEQTGARRK
309. 43242-43292 MQNLKEIRRKKQHSKEK
310. 43335-43370 MKMEKRRREEIK
311. 43172-43435 MEGEEGEKEKQVNRQVQEGNKEEDAKLEGDQEEEATQQREIEQLKNNTGEVVDFNEDGETTERGNQMMEIESDFKKKNTKGKTKFGQC
312. 43432-43470 MLEKRLKLVCSMC
313. 43458-43499 MFNVLRSLEVREDE
314. 43719-43754 MVMEGWEEGSLF
315. 43797-43829 MIKRENALLLE
316. 43927-43956 MGRNYFNWRF
317. 43989-44036 MAWFLGMTLGEKSCRN
318. 43502-44098 MYFKYLLLFLSFLLMFFNCVSFNTRGLLNVGKFDKVKELCKKQNLICLQETNWNYGVMEDFKRRWRGQIFYNNGDGRMGRGVAILVKEDIKNDVEEIYNDKEGKCLAIRMRENNTTLCNVHAPVAEKEKKDFFNRINDLMILWGETILIGDFNTVFNRIDLADGMVFRNDTGGKELQKLMAEHKVVDIWRVRNEGKREY
319. 44079-44108 MKEKENIKAK
320. 44222-44254 MKPKEEKGLGF
321. 44206-44373 MKIDFNETERGKGTWILNKEILKGEPYRKAIVDLLNTEIQNEMYHEDKRIWWDNTK
322. 44327-44401 MRCIMKIKEYGGITQNKKLKSIRLK
323. 44401-44616 MSKSIQKAKAHKEVEVRNELNDSLNQRKVDIERIRFLEEELRNIEERKCRGAMIRSRAKYIVDGEKCTKLFF
324. 44598-44651 MYKIIFLIQKKVRVTEKL
325. 44588-44749 MERNVQNYFFNSEKSKGNGKIIRELKKENGEKIKETHDILKEVRDFYESLFKKR
326. 44758-44796 MKKKNNFYWIKLR
327. 44812-44844 MTKRCVMRKYK
328. 44971-45003 MKFLKNKKQRI
329. 44727-45257 MKAFLKKGEINEKEEQFLLDQIKVKVTEDDKKMCDEEIQIEEIKESIMQLNNGKSPGLDGLVSEFYKVFKDVLAPILKEIFDEVFKKQETTHLMRVGLVKLIYKKKGEKNDLRNFRPLTMLNTDFKILAKVLENRLKKVLPDIIKTSQAYGVKGKDITDIISSIRDVVQYMKEKRKN
330. 45286-45327 MHLTELNTIFYLRF
331. 45362-45391 MDQVFIQRSY
332. 45458-45493 MSTLCTAVQSSD
333. 45715-45771 MHVFYRMFLNLKTRKKEIF
334. 45546-45818 MVETEEEQKIHQYADDTTLILKDMQSVINALKIIERYCNGSGANVNMEKTVVMRLGNACILPDVFKFKDQKERNILGKTFGENGKRDKEIM
335. 45823-45882 MKLSEEWKEDWNGGNKEESI
336. 45857-45967 MVETKKSQSERKSFNRKYVDVVKNVVCVRSYPYGSLA
337. 45986-46033 MFTEFYLGRKTTKNWI
338. 45840-46154 MERRLEWWKQRRVNLKGKVLIVNTLMLSKMWYVLGVTPMDHWHEQRITQCLLSFIWEGKPPRIGYNVLIGATDDGGLGLLDPETRKKSMRVKVIKKYLNKEFKAE
339. 46220-46258 MDETETKHDDWDS
340. 46167-46478 MRFYLNKCGAFNMNDDILWMKLKQSMMTGIPEFYREVLQAWSEFLNHVDFKPEGRNMLLNLPLFLNANILTQEKEVYFKYWLEAGVCQVKDVLYEIKEGFLPTK
341. 46488-46532 MPWMGLGKISKEKLW
342. 46438-46542 MFYMRLKKGFYQPSNCGCHGWDWGRYQKRNSGKTI
343. 46657-46701 MCSQKFLHLFQKQSA
344. 46638-46733 MRKIFKNVFSKISTFVSETKCIKDQFQNNFGK
345. 46493-46753 MDGIGEDIKRETLVKQFEIVKSAIPKERIAKIEQNNESNDNVKVFLKENEKDFQECVLKNFYICFRNKVHKRPVSEQFWKINLCGNR
346. 46834-46935 MLFSLKQNWHKSEAVRMHYAKYVDWKMTVLCICF
347. 46923-46976 MHLFLERVELNTFMAKLK
348. 47062-47112 MEVKQELPICFYQLQEL
349. 46980-47321 MMKQMMPSETEQIEEETEWYKIFLFGFNGSKTRIANLFLSVARTVIWERRNIVKNKNAKIELWKMYKRKLANYIKTVEQYFRMEEKKSEFYKTFMLNTPYIMYTLDGLKIDLPE
350. 47374-47403 MFVNYILICF
351. 47755-47865 MTRRQAVVLGKSNCHLLLRSRLLDLSYKSLFMHVQSN
352. 47914-48066 MKLRLEVSYPEVFSFSVKTKLARAPVLGKVGARFKSKLHLSLRLWKSGFLI
353. 48045-48080 MEEWLSDLKLFQ
354. 48094-48138 MFVLISIFRADSGFG
355. 48160-48309 MIIQTLKDRVRLVSIFCILTCWFLLCIIFSSSIFVIGQMSLTVNFCGAVA
356. 48138-48371 MTWSGLRHDHPDSKRPRPACQHFLHPDMLVFVVYYFFFFDFCYRANVSYCEFLWRCGLAGQSACLVNRRSWAQIPAAP
357. 48448-48495 MNSATNRVKQPLCLPF
358. 48633-48776 MYRFRVCFLLRVTSVYAAGCLAVGFLTKLKSLRTLLVQEGFGRCLYIA
359. 48689-48784 MFSSRFLNKTQILKNAARSRGLWTMPLYSIVW
360. 48787-48876 MPNQLDFNISSPDIPTCSATVVSFFLIFWN
361. 49003-49107 MGQRVLKSAFCPTVLEEAEHLGSVAQWIAHWTSRL
362. 49361-49471 MTRRQPVVLGKSNCHLLLRSRLLDLSYKSLFMHVQSN
363. 49517-49669 MKLRLEVSYPEVFSFSVKTKLARAPVLGTAGARFKSKLHLSLRLWESGFLI
364. 49648-49725 MGEWLSDLKLFQWPIAYVCPDFHFPS
365. 49697-49741 MFVLISIFRADSGFG
366. 49763-49912 MIIQTLKDRVRLVSIFCILTCWFLLCIIFSSSIFVIGQMSLTVNFCGAVA
367. 49741-49974 MTWSGLRHDHPDSKRPRPACQHFLHPDMLVFVVYYFFFFDFCYRANVSYCEFLWRCGLAGQSACLVNRRSWAQIPAAP
368. 50051-50098 MNSATNRVKQPLCLPF
369. 50236-50379 MYRFRVCFLLRVTSVYAAGCLAVGFLTKLKSLRTLLVQEGFGRCLYIA
370. 50292-50387 MFSSRFLNKTQILKNAARSRGLWTMPLYSIVW
371. 50390-50479 MPNQLDFNISSPDIPTCSATVVSFFLIFWN
372. 50606-50710 MGQRVLKSAFCPTVLEEAEHLGSVAQWIAHWTSRL
373. 50964-51074 MTRRQAVVLGKSNCHLLLRSRLLDLSYKSLFIHVQTN
374. 51122-51289 MKLHLEVSYPEVFSFSVKTKLARTAPFPQIMGEWLSDLKLFQWPIAYVCPDFHFPS
375. 51261-51305 MFVLISIFRADSGFG
376. 51305-51337 MTWSGLRISSA
377. 51529-51576 MTKTQRMTVKSSNCTQ
378. 51591-51632 MSTDFYIVNCNPVY
379. 51950-52006 MKFFRKRPFIHPFQNTGKF
380. 52121-52153 MEDHFRMSRCS
381. 52086-52259 MISIVNNFNENIWRITFACRDVHNMCMCWLSQAHAKLEGKQTTTYHKQLIYYYLHSWH
382. 52111-52272 MKTYGGSLSHVEMFIICACAGSHRHTQSLKVNKQRLIISNLSIIIYTVGIKMNI
383. 52305-52412 MRLGKYSKAFILTNSTDVNASDCSDWLKQTSHVNTF
384. 52739-52876 MTYERNQVIHVHAQTREISNLRPRPLTQKPRHTHKHTHTHTNMPVD
385. 52893-53009 MDILSLYPKMKPQHYSQAVGNYWKLLEATCYKEYFISVC
386. 52979-53032 MLQRILHQRLLKEGSVTY
387. 53047-53088 MGFFLHFSSVSTCD
388. 53365-53436 MCVCVCVSVCNMCVCVCEKSRVRS
389. 53571-53600 MNCDYFYIAD
390. 53807-53848 MHIRLLLETLTTKI
391. 53784-53879 MKVFFDLACILDCCWRPLQPRYDPISCIIWAL
392. 53861-53890 MYNMGSLNAY
393. 54047-54100 MISLVSSCFFFIIVFIIT
394. 54228-54356 MLSFVKRKCQIGERNRKNTEIQQREAYTGHLLLLFIYKCVKLR
395. 54375-54449 MLMVFFLPFVCLCIFFWFFIGEMFY
396. 54545-54622 MSNCGVELVSLPLSGFFGYTCWKDTK
397. 54703-54789 MCNLVVLQKNLFECSSPVLDFLDIFKCFK
398. 54793-54915 MFYFHFYFICTLFHWSVQLLQFLKLYREKLIGLRRESLIIY
399. 55039-55107 MQCYRFYRFFFRLNNYPLSGFVA
400. 55151-55264 MNPSSTLSAVSCAFMGQRVPKIAFCATVLEAGALWCNG
401. 55147-55287 MYESQQYFICSELCFYGPESTKNCFLCNSARGRSSMVQWIVHWTSRL
402. 55350-55466 MLRFLCRASSSQHVTQTPPHNIPRIKRHTTRPLQQESAR
403. 55570-55617 MPVVFSFIIFIYSPTD
404. 55638-55682 MRSNTPLQLLQNAAA
405. 55556-55693 MSIRTCLWCSHSSYSFTHRPTEFETNFYAKQHAPSATPERSSMSGL
406. 55714-55749 MSLRYSPVCTGC
407. 55782-55877 MFEYKATSGFAPSYLLSLLQIYMPSRKLAFCE
408. 55962-56051 MNSLTATERQSLAVFKKRLKTQLFSLLFTS
409. 56118-56183 MLSFLDFTDLKLAYSTYLLLLL
410. 56247-56303 MTKCKCKTASCVHALKMTH
411. 56412-56453 MCPLSNVFTLLIIQ
412. 56384-56659 MLNHKKGVNYVPFKQCVYFINYSIIIKIDKKVQHTHSSERVHTHTHTHTHTHTHTHISEHVHTHTVGTVGLHTVSTLEEVIWFLKCCFTYGA
413. 56626-56709 MVLKVLFYIWSLIEFYYSVFVKTSVHNS
414. 56807-56878 MEYGSPDMNFYWMLCFRFHNMAVY
415. 57105-57134 MCFTGHYDFH
416. 56989-57171 MAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQVSCVLQGTMTFIKMSFEEFQFVSR
417. 57243-57410 MRNPRFKFQLNPYSCLLFCKGVVAYTEAFFLRMPVCQQIVLPCKVAVLQLLVGLRA
418. 57426-57527 MREVSFSNPGRTIAEVPGPNQAKALLQCLLDKDF
419. 57547-57594 MSCKIFKLLWLVALGV
420. 57678-57740 MAFIKKRFSKNSSLSADSVGT
421. 57781-57966 MILVHAVRNPRFKFRLSPYSCLLFCKGVVAYTEGFFLRMPVRQLIVLPYKVTVLQWLVGLGV
422. 58050-58097 MAFIKKFFEEFQFVSR
423. 58151-58336 MILVHAVRNPRFKFRLSPYSCLLFCKGVVAYTEGFFLRMPIRQLIVLPCKVTVLQWLVGLGV
424. 58391-58447 MLLTSCEINSIWWLVGLGV
425. 58511-58540 MCFTGHYVFH
426. 58530-58577 MCFIKMSFEEFQFVSR
427. 58447-58590 MNLALGVRGPGFKSQTSPYRCYVFYRALCVSLKCLSKNSNLSADSVAT
428. 58631-58816 MILVHAVRNPRFKFRLSPYSCPLFCKGVVADTEAFFLRMPVRQLIVLPYKVTVLQWLVGLGV
429. 58871-58903 MLLTPCEMYST
430. 58991-59020 MCFTGHYVFH
431. 58986-59057 MLCVLQGTMSFIKMSFEEFQFVSR
432. 58927-59085 MILASGVRGPGFKSRTSPYRCYVFYRALCLSLKCLSKNSSLSADSHHIKHSFA
433. 59109-59294 MIFVHAMKNPRFKFRLSPYTCLLFCKVVVAYTEAFFLRMPVCQQIVLPYKVAVLQWLGGLGV
434. 59390-59488 MGMILASVARGPGFNSRMSPCRCTVFYRALYLS
435. 59597-59686 MRNLRFKFQLNPYSCLLFCKGVVAYTEAFF
436. 59692-59763 MPVCQQIVLPCKVAVLQLLVGLRA
437. 59837-59866 MKQKPCFNVC
438. 59900-59947 MSCEIFKLLWLVGLGV
439. 60031-60312 MAFIKNVFRRIPVCQQIVSAHKAFLCIVVWLSRTMILVHAVRNPRFKFRLSPYSCPLFCKGVVAYTEAFFLRNAVRQLIVLPYKSYCFCSGSLV
440. 60376-60408 MLLTPCEILSQ
441. 60432-60563 MILALGVRGPGFKSRTSPCSYFVVLQGIMAFIKMSFEEFQFVSR
442. 60617-60724 MIFVHAMRNPGFKFRLSPYICLLFCKVYGLTQRPFF
443. 60730-60810 MPVHQQIVLPCKVAVTVASWFRGMILA
444. 60854-60886 MVLTPCEVLSM
445. 60910-60993 MILALVERGPEFISRTSPCRYHVFYRAL
446. 60974-61003 MCFTGHYDFH
447. 60993-61040 MTFIKMSFEEFQFVSR
448. 61094-61300 MIFVHAMRNPRFRFRLSPYTCLLFCKVVVAYTEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAS
449. 61329-61370 MCDLMLKKISILSV
450. 61416-61475 MYVVFAANMPACVKNTVCVR
451. 61578-61652 MKLYVSEVRMSNISDYAFMTMYVNT
452. 61904-61963 MLWGLLCSFSALLWRIKSIF
453. 61942-61998 MENKVYFLIFKTSGLIISN
454. 62024-62188 MAPNVGLDRDDRVTLDMLRLGGKTQICGHDKKKNGKQFSLIHCKKLLLKNGQILR
455. 62834-62884 MFWYQSGRRATCNRFYA
456. 62909-62947 MRSGNRKDTSVIT
457. 62985-63113 MTDTNSDLMNLTLYLNNGNISNVSCCNACWEWHGTNIPACIAV
458. 63034-63117 MVTSQMFHAAMHAGSGTVQISQHALRYK
459. 63056-63136 MLQCMLGVARYKYPSMHCGINKCCIMV
460. 63121-63159 MLYNGLTVFFICV
461. 63267-63335 MLIIDVSLSAIYTIEQCYCPRYS
462. 63460-63519 MNITRSYSGFWLACHNKGAF
463. 63561-63623 MFKMTGLRAQLKQTLFSIMVT
464. 63683-63724 MMFVELFIHPLIMK
465. 63786-63857 MFCSCLFPSVFLHLFIVNPQLSFN
466. 63872-63967 MNLLQLCYMFLEHSVVWTLQLKLNYMLWGLKG
467. 64001-64225 MYFNSNIMLIYTTEVDCKITVHCWQLQLPVFYCFLTGQFLTVYVCVFSTKDLLVTVKSHLNCFSSYNELQVKLKK
468. 64290-64322 MQMICVFLRGP
469. 64361-64396 MFGKFFNDEEYA
470. 64380-64445 MMKNMPRTFLSFKRKFLKCGDN
471. 64518-64568 MINIIIQEAGGKKAKIL
472. 64842-64910 MIVFRSMFAIRVSLKELSFYIII
473. 64964-65020 MQFREEIVIQRRIKPHKIN
474. 65157-65237 MSTVWKKVCFRSGKNLSILRTKVSQDR
475. 65381-65425 MQLKAILINTKKFKN
476. 65588-65617 MFKENKLKKI
477. 65580-65621 MIKCLRKISLKKFN
478. 65644-65736 MLIFEKEKKHRKMEKKKEVQTLFNRIKREDV
479. 65826-65945 MFKCNKKLLWSKLTVVICFKVSYRLSSEPTAICSKAVIQM
480. 66070-66102 MLKVNKHIELK
481. 66196-66258 MEMLEKLHNVRCNVTSEETLE
482. 66463-66498 MKEKMGKKKVMS
483. 66530-66577 MDKLWGDCSLVPTRHL
484. 66593-66658 MERCLKNTTSKMAVDTSDMLQQ
485. 66661-66747 MQALHTQELLRTEKATCVQRHSKETLTRD
486. 66708-66755 MCSETFKRDTNKRLMN
487. 66853-66906 MKQFQDNIEKTVAPICEL
488. 67154-67204 MLNNLGLSFNRFNHKSP
489. 67466-67501 MVRSKSNTSKLL
490. 67813-67842 MIVITGLRCR
491. 67836-67877 MQIKSASTVRVKMD
492. 68192-68224 MFFWMVNILSA
493. 68296-68328 MTSKYCLHQNA
494. 68324-68356 MHKGLKLGRKS
495. 68378-68485 MWVIELSATSQRSSSIKRLEWRPLLQTVRYDDCFWC
496. 68466-68501 MMTVFGVDWIEN
497. 68543-68572 MIGDGTRSKL
498. 68553-68597 MVPEANYEAGTVIHL
499. 68572-68640 MKQEQLFICDKRSTSKDLKHQQK
500. 68766-68867 MLNYQKWLKEMKMIHQGQRSLKDVKIINLMGLMC
501. 68886-68918 MMAWKLTETGI
502. 68783-68992 MAERDEDDPSRPTLTERCENNKLNGFNVLTSALVNDGMETDRNRHLTPHRMNYYSTLARNHMKLCIKPCI
503. 69042-69077 MSNAVGTFMQKQ
504. 69077-69130 MNCHVQSDICAGNQKGAM
505. 69087-69194 MCKAISVQETRKEPCERAVIQGPIGPADRVYLRMLW
506. 69255-69338 MPLMRYQCLKGAKGNNSSKGKLTGNRGA
507. 69224-69355 MRANPTAAKVDAIDEVPMPQRSERKQLQQGKADRKQRSLNILKL
508. 69464-69520 MMNAQLQILKLRLLTTHLH
509. 69424-69540 MPEYHIQKCHKSRDDECTTADFKTQTLNHTSPLTSIKVK
510. 69649-69687 MVPIYNITSVYST
511. 69757-69819 MNIRRIYFIVDNKGELSGDPQ
512. 69687-69842 MSVKTSVVVYLVFLLLNQTQSGGYEYQKNILYCRQQRRTFRRPPVASLSEKF
513. 69912-70010 MLHKIPPTLTLDPKFHLCHQFFPYFYICHTNST
514. 70077-70169 MCCSILIHFLRHLSCLLRLSPTLFSSTSHDP
515. 70162-70200 MTLSGFLRPFPLT
516. 70220-70267 MVGKSTSRLYTYNLNI
517. 70401-70445 MTNICHSIITNDQIM
518. 70432-70461 MTKSCNCTLE
519. 70798-70911 MDPLHHPLLYLNYKKFLALVHLFDPKSGTYLRAFFVSF
520. 70941-70970 MLRVYNLKLW
521. 71053-71190 MNFFCHTLQFVGLSFGIFCLLCFPLTFSCWSFFIWLSCAVVPMVPS
522. 71341-71421 MAVSFLIKDQTSFQCIRNVLQTFHKVK
523. 71494-71529 MQSLINAKGVLF
524. 71393-71542 MFSKHSTRLNRRLHARVDPIILHAMLVVCFYQFSCNHLLMQKVYYFNTSC
525. 71557-71688 MNHLQLFQSFLTIMCNCSIFVISNSLSIYLLIYSLNHISTYLST
526. 71840-71905 MELLSLIYHNCYFQKFVSLALS
527. 71998-72087 MSHVDNNSIITAFRNEIIILAAQFSLPLHP
528. 72041-72112 MRSLSLLPNFPYHFTLDSNHVHHQ
529. 72112-72246 MTISRNTVVSTICTSYYKNHTYLFCFPLMLHIIIKTSTLFICTII
530. 72301-72348 MKNQFLIYHLNSYYCI
531. 72433-72474 MYLQITKFYTSILL
532. 72580-72624 MLGTSAKKFSITDFS
533. 72778-72813 MFPILLCSQKFQ
534. 72795-72830 MFSKVSIMPIPA
535. 73482-73520 MSFIIFFYHHHAL
536. 73513-73542 MHYNLSSYVQ
537. 73535-73579 MFNNLYELTYENEPK
538. 73563-73703 MKMNQNNLTFFIIYHFNLTHLKFHRTLSSKTFHSLHDTFLLFTLIGV
539. 73719-73784 MGSYTFALILPSEWSHCSQFGL
540. 73803-73862 MDCQTPPPHTLRRQLVQRLV
541. 74086-74166 MSTANSLSIVFFKHLFHLPVHSEMSSR
542. 74057-74272 MQCLPHCFHKCPQPTVCPLCFSNTFSICQCTQRCLVGKRPQSPKVHPYVLLINIWNLAHKSLSFFPIFFSIK
543. 74272-74310 MKTPLIYFLLFTV
544. 74527-74586 MFLLFAICHYLIFYFLCHIF
545. 74414-74632 MLYFTFLLIYASVPLLTTHFYIVTFSILSFYFFTAYIKCFFCLPFVIILSFIFSVTYFSIAFFISISVFPYLI
546. 74767-74805 MHTYQFSFLMHKL
547. 74938-75132 MKQTFVLPLNTNKFSKVNYFFKLLLLFTFYLICSMCLYCKHITSIFILETVDLFFLFLFYSFSFP
548. 75281-75322 MFFIHTYLVNLFVY
549. 75628-75729 MDTINLSLTPILEQTVFHLLLCKEFKFTLPIVLF
550. 75771-75962 MFNYYIILPFTLCLSNATCSISFDLRDSSLYIIISSLKLHQSLFLLFFKSHHTYAALLLYYNIL
551. 75931-76071 MQPSFYIIIYYNHYFNLLLIENILLNTFTLLILLLFLFSFTPLLHSV
552. 76141-76221 MWTILPQSEAANTQTLQLNKYSTLHSS
553. 76284-76385 MQPFVYLLKQSGIVGLSAHLSILICFNLLTVTTH
554. 76412-76501 MLYAFLTSLLISQIWVTVTSDCLSYPSRPT
555. 76591-76632 MLYAYLISLIISQI
556. 76653-76781 MFILSIKALLGKHRSFACKLLFFFCYSKPHFSLISFLHLLLIL
557. 76917-76997 MHSNTSPAPFQPTQGRQMWWFSWFFSY
558. 77022-77084 MNIRRIYFIVDNKGELSGDPQ
559. 76703-77107 MQITLFLLLFKTPFFFNIFFTFTFNSLKLEKQFKCIYLYKQVLAEKTQTNKHKIAYRFLLWPHICVFSPVQHAQQHQSCSFPAHPGTPNVVVFLVFLLLNQTQSGGYEYQKNILYCRQQRRTFRRPPVASLSEKF
560. 77173-77286 MLHKIPPTLTPDPNLVTIYLIHLYVSVYTCVALFLSIS
561. 77259-77351 MCCSILIHFLRHLSCLLRLSPALFSSTSRDP
562. 77402-77449 MVGKSTSRLYTYNLNI
563. 77643-77714 MALAPAGALPRASIPAGILSLPWP
564. 77742-77780 MTYSIALFIFLSV
565. 77830-77964 MNLYIVLSPSRSVPAGTPPEHLYRPSPFSKSLHLPLIFPDSYWSS
566. 78037-78078 MFIFVYFSHLSFIF
567. 78280-78363 MAHTALSPAGEPRASTLARVSKNAPPRP
568. 78002-78592 MSPTLPGPSFYLCLFLFISHTYLLFFKFIYIYVYIYAPTHINIYLYIVLSPSSSNSRGVNPEHRTPAGVIPQLPFPPSAGASPTIPFPDSSWRWHIQLSLPQESQELRLSQESVKTPPQGPRLPHYIFIYLYVSYKYIIIYSAATSQLNLRKECSSSKLLLWSPCPPCPPSPPSPAGVLPAPSLIMTPAGFPPTPWL
569. 78586-78621 MALTPAEVSPTL
570. 78811-78963 MHLGSSREPPDLVLPSHALWTWREPWAQLSPSSGFSPGTACQTCLQLSSNI
571. 78867-78977 MDLAGALGSTISELRVLSRDSMPNLLTAVKQYLSVNS
572. 78860-78982 MLYGPGGSPGLNYLRAQGSLPGQHAKPAYSCQAISKCELLK
573. 79229-79339 MDLAGALGSAISELRVLSRDSMPNLLTAVKQYLSVNS
574. 79222-79350 MLYGPGGSPGLSYLRAQGSLPGQHAKPAYSCQAISKCELLKYS
575. 79368-79448 MKSLKQGSQTQFTWGPQEAKSGWGWAA
576. 79355-79525 MTFLNEKFKAGVSNSIYLGAAGGKVWVGLGRIRDFTKKSPQMSLLTVLIISSEHEVS
577. 79575-79610 MASFAYFLLPET
578. 79556-79651 MNSSSEHGIFCLLLAARDLTALLLTNLNHIWL
579. 79802-79867 MYKKNTPTPLQSHQSVPVCIYL
580. 79925-79954 MNSYDLIRTI
581. 79978-80007 MTVGGRHVHT
582. 80032-80121 MPVLVLHRKCPSKMIKSAPAARHTLSPTLQ
583. 80394-80447 MVLGPMWELFVCVCFFFV
584. 80426-80503 MCVFFFCVIFAEPACMIADWWVGHPT
585. 80615-80653 MSSVHFHTHAFHY
586. 80640-80669 MLFTTDFHLY
587. 80467-80697 MHDCRLVGGSSHLRLIVGCYKEFGILSGRARLAGRLCLVLLICFCLCLDHELSTLPYTCFSLLTFTYTDFDCIKYFC
588. 80836-80910 MKETSGYGSVRVGRGVESSRIISLK
589. 81028-81117 MIHTTRGSHYPNPRPGSMQKWRKDFSESRS
590. 80994-81269 MPNPKKTDNKKDDTHDTRQPLSEPPPWFHAEMEKGFLRIQELIDGRLSKFAESVEKMGNELQSMNLRMVEVETKQKETEEAVTSLRRRILRN
591. 81311-81421 MANRGPFWFDSFGTETHLRSSMRPEKRASSPMATLAL
592. 81500-81535 MMCLTPYFILRR
593. 81421-81630 MIFRDMSSTLFRKRQEFSALKRQLRNNDVSYAVLYPSTLRIQLPEGQRSFNSKASAETYLRQHHPHLLVG
594. 81833-81880 MFTNLHISDLSLVRSD
595. 81813-81893 MFIFLFKCLLTCIFRIYHLFVVINTLL
596. 81978-82142 MMQCTLSHGGLKFHTSFGEVVAGGIGQNTYSIYLGVGLFNHMFSRHLGNKTLIYS
597. 82683-82793 MYGDLRIKQEKNIPSTRIGIIITPELTTFLFQKRRII
598. 82836-82913 MPRYLFQRNALWKCLIISFGDLVAIY
599. 82145-83164 MSDTLKYKYVTWNVNGLNQRLKRKKVILYLRKHNIGIALLQETHLTDPEHLNLKKQWSGQAFFSSFTSQSRGVVILIDKNVPFKMESVDKDKAGRYIILRGTIGMQRITLVNIYRPEMEGADFIHNIFFKFVCPTAELIIGGDFNVVLDPVLDRSSTKLLPLSQVAKALKYELSSFNLIDVWRFKNKTRKEYSFYSHRHNNYSRIDYFFVPKAKDYLIELCEYLPRILSDHAPLLISAQCSLEMSNYKLWRFSGHLLNSSDALSFINNNIENFISTNKSSASSGVIWEAMKAFLRGQIIAFSSGRKKQYQKQLQSLEKEISVMEKEHFKNKDDQLLQQLQ
600. 83139-83285 MISCFNNCSKKKMEYIILSSKEAENALLRSRQKYYEAFFFFFLYSAFTM
601. 83212-83295 MHFSDHDRSITKLFFFFFCIALLQCRLC
602. 83314-83349 MVIVTGTVWFRF
603. 83467-83535 MRGSGDSGEGKKTSPDGSEEKKP
604. 83441-83569 MRSSTNPEPCEAVATAEREKKLHLMGVKKKNLEGTRLSWARPF
605. 83632-83751 MASAKTRLSLERRWNMESLGSSGRWSWIQSVTPHNLRTSG
606. 84005-84067 MIEKNLKKKFRKKRCNLQSLL
607. 84252-84281 MCFLSANFTA
608. 84470-84508 MQKKPSTEWNGLI
609. 84498-84551 MVLSDCGFTKNEFRSKLY
610. 83965-84594 MFLSKWDIPVLSDNDREELEKEISKKEMQLAVTALAGGKTPGLDGFSMDFYKTFFSKLADPLFSMYTEAIHKKELPETLNQALITVLLKPGKDPNLCASYRPISLLNSDYKILTKMIALRLERVLPSLIHMDQTGFIRNRSSFDNIRRLMNIIYSAKQIDFPVIALSLDAEKAFDRVEWSYLIAVLQKMNFDPNFIEMIKMLYRNPSAAI
611. 84607-84678 MYLNIFIYQEEPDRDVPSPRYSLL
612. 84650-84715 MSPLPATLCSSGRTPGYCNMDT
613. 85058-85120 MESTSIITNWQDKLHKNEYSS
614. 84783-85175 MLYLTNPDLSLSNLSQLLENFRDISGYKIYFNKSVMVPLNSAGAKIPLDNILFLWNTEKIVYLGLNIPSKLEEAYSLNYSLLLKKVIRDLERWNPLALSLIGRINCIKMNILPKFLYLFQTLPISIPQTFF
615. 85363-85407 MVTNRKISCKGNTFR
616. 85253-85630 MTSKKGGLQLPDFLFYFWAAQMRAVWFWQMEGTLLPAWLQIEKYHAREIPLDKALFIPLNCVMKAVSNPFIRHTCKLGFVIKKKNNWLLSVYNNTPFHCNPSLPEALRDGITKYWYKKGIQMFGDL
617. 85649-85723 MKFEQLRSKFSLPVKHFLKYIQVRH
618. 85735-85893 MQKGNLGPLSSLPIDAIIRKRKEPKVFVSYMYSNLNDLYGMEVSSSKLKWEKD
619. 85850-85945 MVWKCHLQNLNGRKIENAFLIKILGNISVKVP
620. 86165-86248 MLTFYLIQDLCCWGMNQFFCSVKGKIYV
621. 86280-86333 MHCYTLEISRTTKSYCMA
622. 86095-86397 MFWTCSKLKTYWRNIIQTISKIANVNLLPDPRFMLLGDESVLLFGQRKNLRLIKMALIAAKKCIAIHWKSVEPPSHIVWLRELSSYVPVEKIMFNLKRKNS
623. 86401-86484 MFEKTWGKFIEYMNNLDVTLTENTDGKV
624. 86484-86624 MTLHCFNSVFVIIVCLFPLNLHISSMSHKYVCLSVLSCEGGKGVEGG
625. 86634-86675 MFTCILKLLCKLLM
626. 86713-86856 MLYTVIQISTCEASLEQKKKCSIFTHKSRLHIFLLPRQILIHKAKETS
627. 86901-86963 MYNTNFQKRRLGQLHTLQEAK
628. 86982-87050 MDPVNNSIAHFNQHLQSSICLGT
629. 87310-87396 MHSFFQESQVKSSQLYCQSNHVTVHYTAD
630. 87446-87475 MTHTRHKLNI
631. 87601-87762 MAKVQSSSLEVSVFCKHVTRARNINIKTLSLLFSKFHRFLCVWAVDCDFIIQFS
632. 87807-87839 MSLVDLQRILL
633. 87856-87936 MCGMGEVFDDVCSSFVATERVYVLNGW
634. 87933-88037 MVGLIRLSSQLTSPPSVELSGQQQSSYHTRLRDCW
635. 87929-88063 MDGRADPIIFSADLTTLCRAVRSAAEQLPYQTERLLVRILSMAPL
636. 88189-88218 MHPQELGAFH
637. 88391-88432 MRPTTVVSSANLMM
638. 88351-88437 MYLISVGRVVVVADEAHNCRVICKFDDVI
639. 88462-88491 MSHQCEQQRT
640. 88523-88723 MMMVCEEFSPTLTVCGLLVRKSNNQLHSGVLMPTALSFPTRCCGMTVLKAELKSMNSIRTQLFLFSR
641. 88754-88783 MASSVERLER
642. 88723-88815 MSQAEVKCCCYGIISGTLGTISKLERVKCGR
643. 88934-88987 MIVVALKLSGIMALLREM
644. 89132-89212 MCVRRKNFRCMKHCVRRVSRIFFCTSE
645. 89074-89274 MYEDLRGNLTKTLRTHKAVNVRTQKKFQMYETLRTPSLTHILLYIRMNVKLSATCTSTKPLPASSPV
646. 89235-89300 MHEHKTPPCLLPRMNMLMTMLM
647. 89322-89387 MAKASKKRNFEQNVKWRCCFRR
648. 89366-89518 MEVLLSEVDRRKAVLFASLFGGINNKRKKIEWESLADTVNTVGSEQRTECI
649. 89552-89611 MLQYPSQSQWRARKTHVIMY
650. 89652-89723 MNSFFFFFPATCQILPTIYHEKDK
651. 89775-89816 MEMFLIHACKCIFT
652. 89684-89827 MSDFAHYLSRERQVGIINKFVHHILFAHLLNGNVSDSRMQMYLHIVSL
653. 89919-89948 MVWKSYIPTI
654. 89899-90039 MFSWSTVWYGNLTYLLYEPVSYSCHCKDQTLCREEFNTTASRSRQWK
655. 90033-90089 MEIKQTRTKNVRTPARNLP
656. 89924-90124 MEILHTYYMNPSHTAAIARIRHFVERNLTQLPLGVANGNKTDTHKKCAYACQKPAVNLRKFPRSVHC
657. 90061-90237 MCVRLPETCREPAQISTFSSLLVNPNVSDSERETWRTQSFCAYAALIHEAPAAFQGLTF
658. 90313-90405 MMLLFTSKRLKNELSEFKKTVLSSHGGGIGL
659. 90424-90486 MPCQRRLGSFMSVKCDWIFRP
660. 90613-90831 MCFMTVTSSMHLDIYPVTDSVYSVILTSWLEVAASLKTAQSVQSKQSWRAKVAPSGQVRICFTEALFLTNSGL
661. 90858-90914 MVRVTQMGVGNSSVCLFDV
662. 90934-90969 MFSPLVAKSTYL
663. 91384-91434 MALQSFTFFCVFRSNLR
664. 91793-91825 MTEAIQTTHLT
665. 92099-92146 MKLSHLLSCTFAHRTF
666. 92183-92245 MTRVWETLPPMLSPDSKMPPT
667. 91930-92583 MSFQLDLSKYTKINIHHIETDYSWALMLCALHAFNKENMSCYLDRAYQFCTGQKSWNEIKSFTILHICSPHILKAVRQSIRRQTDDKSLGDFATYAFARLQNAANMTQATIVFRALCVLLTSPQNTSCVKESLSLLETVISKGKDNPLEENMQPKDWEIYESKERRNSLTIMARSPFVAYFKQVMEKVKKEISDGLSELPQEDNPYFCPSIITILFYT
668. 92510-92602 MVYQSCHKRTTHTSVQASSLSFFTPKISHYL
669. 92612-92680 MPWFLKQNLSVLSSFSSSALYNF
670. 92617-92730 MVSKTKSVSVIFILIFSALQFLAVVALSVIPSQKALTE
671. 93031-93084 MVAISSPVVFPPIYDISF
672. 93020-93196 MRPKWSQFRALLYFLQSMTYLFDFGIFDFIDTLLCLLFPYSCLNLFDHIKISGSFYYHI
673. 93337-93402 MLLNDSSLGVSLVSSVKYHSFM
674. 93553-93654 MSLQTLPKSLFLFPRNSYNGFFFVVYQFFFFQIS
675. 93608-93706 MVSSSLFISSFSFRSLDACHQIVHDLPVFQKRF
676. 93657-93725 MPVIKLYMTCPFSRKDSKFRRRW
677. 93863-93922 MQSGKPGPLFCFPVRIPTLI
678. 94026-94178 MLADGLLAILSVSNFSSVDFSFFSGFNGCFVLAFLFLSPFMLFKYGFGYYI
679. 94211-94243 MGALFLCCYMC
680. 94159-94395 MVLVITYDVKRRINTSVYGSALSMLLHVLTPYWKPSHVFLKLPRMSKTLHTLIMSTVFLQCESSNVFTGFLSDKPLTAE
681. 94517-94693 MCFLRCDEWVKLFPHRVHVNDLFPVWILMCLLRYDDWLKLFPHLVHVNGFSPVWIFMCL
682. 94659-94712 MVFLQCGSSCVYKVMMIG
683. 94743-94796 MVSLQCGSSCVYKARMTC
684. 94827-94862 MVSLQCGSSCVD
685. 94911-94946 MVSPQCGSSCVD
686. 94995-95030 MVYLQCGSSCVD
687. 95021-95065 MCRLRFDDWLKLFPH
688. 95079-95114 MVSLQCGSSCVD
689. 95105-95149 MCRLRFDDWLKLFPH
690. 95163-95198 MVSLQCGSLCVD
691. 95189-95233 MCRLRFDDWLKLFPH
692. 95247-95282 MVSLQCVSSCVA
693. 95273-95362 MCCLKDDNWLKLFRHGVHLNGLSPVWILMC
694. 95331-95366 MVFLQCGSSCVD
695. 95415-95462 MAFLQCESSSESSVCF
696. 95542-95604 MSFVLNLDMMFLLFTLLIVFN
697. 95707-95742 MHIKCKDIADHI
698. 95906-95983 MTHATYISHTQTTVQCEILFSPGQHY
699. 96157-96216 MPGKSLCLLAASPTTFIDYC
700. 96219-96332 MCVRTLVRVGCLCLTVSNKYCKMDPSMSVSLLHTHMHI
701. 96348-96437 MIYPRSFLVILMRHKFESCKWPVFSFCIHS
702. 96407-96463 MASFFILYTFVITQNNMFL
703. 96479-96526 MFFILCLNGKPVKKNS
704. 96501-96590 MVNLSKKTAESLSICLHRHETYLHKACTFE
705. 96556-96609 MRHICIKPAPLNDKCSKG
706. 96590-96673 MTNVLRVSNLQCRILILNSLRSSNKCEY
707. 97026-97067 MCLGSESWNKQKSK
708. 96967-97083 MRKKILVTRKKEVNSNAEKQCVWGVSPGISKSQSKHLVE
709. 97185-97229 MIDNILTNMKGNDVV
710. 97219-97302 MMLYKQEKRETRAPVTQNRRREQICEAW
711. 97378-97434 MRERSRISKAGIQHLPSGP
712. 97516-97545 MHPQPVWDVE
713. 97299-97637 MVTVPPPSRMPPSIPLRLTVDLFKLINERAVQNIQSRNPTSPLWTITLPVYPILIIFLPLLLTSRSQCTVYVNAPSTSLGRRVAEVMGCRGERRMGLILDTWKKRMNVFKLRA
714. 97618-97653 MSLNLELNLNKH
715. 97688-97756 MNLGLNLCEGKLRGMPLEDNQTF
716. 97844-97936 MNKCMRKQWHLVLGKRIRLFHMATILNEKPF
717. 97852-98061 MHEETMASGSWEENTLISHGHHFKRKTILTKARLRWENTWKYRISTVNIATTCGGLQTSSCCRDFKMQMM
718. 98417-98503 MTVIKIYSQVHNDPVRLQAILPGFFPTQP
719. 98451-98531 MILCDSRRYFQVSSQHSLDTAFKMADT
720. 98667-98702 MQRNAGPSPAAD
721. 98630-98743 MVNLDLQDKGSLHATQCRTLSSCRLACLAWPLVCGWCS
722. 98677-98751 MQDPLQLQTSLLGLAIGLWVVLMRG
723. 98826-98918 MSTRRPRIRNMWSKTMAAVSLDEDYLRSEIK
724. 99316-99357 MCGVFPVICFSFRE
725. 99395-99469 MNTLESGVQMYPHLYNHLQREILSR
726. 99488-99628 MFMKLFFSQPLAMFTVNEMSATHLQPHLLQCRKTVYHHSAFSNIIQT
727. 99665-99757 MCATFCPIVKTLIRSVRFLSSVNPLLCFQIC
728. 99628-99765 MKHPVLVLLHSGHVCNFLSNCKDTDQICTVSLQCESSFVFSDLLTD
729. 99901-99948 MSTLRFAHQLKLFPTH
730. 99962-100000 MVFSVGLHAFIKV
731. 99984-100052 MRLLRSDELLKLIPHQSCNYTRV
732. 100058-100099 MRNSFVRCCEKGRD
733. 100122-100157 MVSLQCGSSCVA
734. 100108-100164 MIRHKWFLFSVAHHVSLKG
735. 100148-100177 MCRLRDDDWL
736. 100164-100202 MMIGCNSSHTECM
737. 100206-100259 MVSLQCGSSCVDLGLMSS
738. 100232-100276 MCRFRSDEQLKLFIH
739. 100542-100577 MVSLQCGSSCVD
740. 100568-100612 MCRLRYDDWPKLFPH
741. 100587-100622 MIGRNSSHTECK
742. 100652-100696 MCRLRCDDWLNLFPH
743. 100710-100745 MVSLRCGSSCES
744. 100751-100780 MSFLLKLFPH
745. 100837-100899 MRFFLNFDMMFLLFTPLILFN
746. 101054-101185 MYTFKQIQFIFIYLVLLQCKLSKQINIKVIVNGLYAQTLLTCFR
747. 101406-101459 MLLLVMLKDSKGTVKMMY
748. 101475-101525 MKVVTSCNCILYKILNF
749. 101571-101609 MHIHTHIKHSSII
750. 101639-101713 MLSTSLYTQSQMHFYLIYSFTSYNI
751. 101870-101905 MAYLLPISKSLS
752. 102035-102127 MYHLRLQAKIRQATSVRPPVMLNNAKCICFK
753. 102105-102158 MQNAFVSSSKNVTNGIPS
754. 102145-102204 MGYPLKQIFNKENPKLSKYK
755. 102389-102430 MSWIPSINNHPEYK
756. 102482-102556 MLISRHSTLIGQLEITHSNVHTYGY
757. 102549-102581 MDIKDTMSTYM
758. 102724-102753 MIDATRNVEF
759. 102919-102954 MRANHKRGRDLA
760. 103070-103120 MSGNEQYLFLQTNRRPR
761. 103080-103124 MNSICSCKQTEDHVD
762. 103140-103217 MAANLHKYKYSGPTTVVTIQILSSRR
763. 103255-103302 MICNNEKIEERIDKGF
764. 103353-103406 MPKLCVLKLTKEKRTLRM
765. 103539-103598 MRVTVISELPGSKLQQYSNC
766. 103626-103691 MSKLTTHIIALFQKGQGTSLVP
767. 103331-103981 MRPEILINAKAVRSEIDQRKENIKDVEGGLSTWLDEMVTLQATVTKLTRHVDDLKEKCEDMEGRMRRRKYARYCNLRAPRIKTTAVFKLLKKVLQMNRDVKIDHSHHSLVPKRPGDKPCTITAKLHYNIDAVEILQKARERARLIYNVNQITIFQDYAANVAGARAAFTDVRRALRGRQDKQYGQLFPARFRISHNGKEKWFHCVRGNGLFEKENHI
768. 103719-104000 MPWRSYKKPENAHGSFTTLIKSPSFRITPPMLQGQEQPSLMSGELFGGDRTSNMDSFSRQGSEFHTMEKKSGFIVSEAMDYLKKKIISDNQSNS
769. 104219-104266 MKLFILSFKNYGSVGV
770. 104125-104376 MRYEVFVFFHGMNRLANFIQQFLCLEKHVSVYEAVYFEFQKLWFCRSLKHCVRRITRIFSYIRMNVKLSATRKSAKPLLASSPE
771. 104376-104567 MNMLMTLLWQNPTKKQRQKQAKRETLNRMLIGGAAFGGRPEKNVLFASLFSGINNKRKKIEWDS
772. 104575-104631 MLLTQLSLNIALSGLKKKK
773. 104698-104847 MVKCFDTFEQELSLNPASDELKIIKSQSSELGPVDVWRSNFPNHKDFTFY
774. 104805-104852 MAKQFSKSQRLHILLT
775. 104938-105078 MTTSDHLPIEILWDLGNKHTSKQWRPNTSLLNDNEFISLITSDLKLN
776. 105298-105327 MLFGIIILYS
777. 105330-105437 MTVCKSLYVVLSLYVERSTNFVFKLASADETANYLQ
778. 105370-105453 MLSGLQTLCLSWPLLMKLQTIYSKLSFN
779. 105496-105573 MALRLKKCGYNESQWVKNSQEHNERV
780. 105603-105632 MITIFVVHSQ
781. 105527-105661 MKVNGSKTAKNIMKGYRAAQLSYYYHDNDICGPQSIIKYSHDFTV
782. 105648-105704 MILQYKHPAIILMSGVYRL
783. 106164-106223 MQLLLFTRKENATKIFRSIN
784. 106195-106248 MQLKFSDQLTNLIKRLAF
785. 106263-106358 MEIITNFLYFRLDDVLYSVLIDIYAFFKVTFV
786. 106454-106507 MCGHSLTSLPKTLNIYLK
787. 106632-106664 MNYDILSPGLL
788. 106639-106737 MTSCRRVCYSDTLWFEKKQKRKLWMKTCLGRRG
789. 106761-106823 MRKDRRHDTMTAFIIQRRSCL
790. 106742-106843 MNYLFFNEKRPQTRHHDGIYYTTQVVFMMINFNN
791. 106918-106959 MGLLHVGYESDYEE
792. 106959-107030 MIKNMLFLCIILSVRCFIYLFIYF
793. 107107-107154 MFPNRQCNRFSKEFHG
794. 107150-107194 MAEFELAESPLTLYS
795. 107339-107407 MIFKICKVIQLWIEPATTSLLHH
796. 107502-107621 MRLRLYAFSRSSTQRATAKHLRSLVTIQHMPLMQPNFKNI
797. 107763-107900 MVPEYFKQTVTLLALHTGVLMTIHTKKNNKIRKYDFATSRIWHGPV
798. 107863-107916 MTLQHQGFGMGQFKILMV
799. 107997-108080 MNHRFIKKAQQKMLAVCKTLTFPNSGKP
800. 108100-108132 MPKKHNSDFRI
801. 108086-108139 MVIAPCLRSITLILGSEN
802. 108205-108237 MVNNLRLFNVL
803. 108382-108417 MNEILDSYRSKG
804. 108442-108474 MKKNFICQKIL
805. 108622-108657 MDKCFKSLKKLQ
806. 108680-108727 MSSAVNTWSTFKQMLL
807. 108841-108879 MKNMVYILRQYNV
808. 108875-108922 MFKKINYFSVHFIQLV
809. 109068-109148 MAQIEKVFICPIKQILQVNTFNNTIIN
810. 109321-109362 MNKCFKSFKKTIIN
811. 109370-109441 MQNNLSMSMSSAVNTWSTFKQMLL
812. 109464-109493 MMNRVKMSLL
813. 109542-109589 MYCFYLFYIVPVLNDA
814. 109720-109779 MSACVRLGELGSTLRAARWI
815. 109893-109928 MFLQSSHLHSPL
816. 109823-110011 MTELVFESENQPVCFCKSSCLTVNVSSIFTSSLSSLINAIFITVWRSVASAGVFLCVWTLYPV
817. 110016-110048 MNKTIKTSCLK
818. 110114-110155 MRVINKKKSGKTFL
819. 110184-110222 MYFEHSIGISMQV
820. 110357-110395 MSEYLNIKPTLPL
821. 110467-110547 MYSLQTLNMEIILAANNYQSTALFTVN
822. 110560-110616 MLFGSHTCMLILTEYFQYC
823. 110624-110701 MNVGVAGHWHYRSKVGFYICTFRLSP
824. 110628-110717 MWGSQVTGIIEVKLVFIFAHSDFPLNNIIS
825. 110766-110810 MTIKVQHCSQSNKQC
826. 110813-110845 MLFSSHTCMLI
827. 110894-110935 MNKCANIKPTLPLF
828. 110902-110985 MCEYKTNFASILKLALHTFLFQSKALGY
829. 111015-111047 MVKIIIPTAGT
830. 111062-111103 MKNLKLNRVISVNI
831. 111339-111494 MTNNYIRIAKSSATTLRKNKTQKAKRAVVQTNIDLKFNTEKNTEINKIKIDR
832. 111651-111761 MMTCMSTKHYFLLISESKSYNYDPLFSFLFLQLHRPI
833. 111715-111783 MTPYFLFYFYNFIGLYSVSYCFI
834. 111783-111887 MNCLLLSVCHVSCHSLAISSVIIFHLPLLTEALNG
835. 112035-112094 MAAFINIFWHTKCSWNSITI
836. 112128-112193 MFLVSFPEKPLSSQASLDSCCL
837. 111974-112213 MKRIQGQKTDTISFNSSCFGHGCFYQHFLAHKMFLELDYNLTTKSHVTVFDNVFGFFSRKTTVKPSISGLLLSMTDEGAL
838. 112251-112358 MRKVLRGLKQQVERQSFSRATSHCFFQIYLLIFLLQ
839. 112521-112703 MPFQLQPNIGKQAYTLIHTHRMSMDFVKTRASGGNSRKQHANSTQKCQLTQLRLEPATFLL
840. 112481-112708 MNCQLIQHMLYTADALPAATQYWETSIHTHSHTPHVYGLCENQSIWRKLTQTTCKLHTEMPTDPVEARTSNLLAVR
841. 112792-112851 MLTKRHHSDVMIWAIKHALL
842. 112841-112903 MHCYRHLCLFVLRDVRQVLFM
843. 112881-112913 MLGRSCSCNML
844. 112994-113056 MVWPIRQLLIKTTAHDDEPFI
845. 113342-113470 MTDLIVDSTKVRPKLEIASRECMRPIEDQNMSYMEQPVAFSIV
846. 113594-113626 MYEPTLDSGYI
847. 113665-113724 MICACTMTDLSCCDMCLGNL
848. 113727-113768 MCCFLLIDSTALSE
849. 113943-113984 MALYSHLIASAACT
850. 114016-114054 MSLKLQCVSSICD
851. 114057-114167 MYKQLSSKAKSSKNGQYVITSTVLKKVLSQGILYILL
852. 114171-114203 MSMHICMHKNK
853. 114266-114403 MSCSHMFCSTIKTKERKKIGTETSYILIIKMYRHFWKEIIDLLRVC
854. 114426-114461 MSCMCFRRSKGL
855. 114498-114527 MTKTLQILIY
856. 114592-114624 MIYHSIIVSLT
857. 114687-114827 MLICIFKQKPAWGKKTIKMCFKSKYLNISVSALTTKCSSQNKKSFHQ
858. 114858-114908 MMMAKVNLFSQYIIISL
859. 114953-115114 MCLESSLLPTANLHLYTSFNWGQLSLIQSHSRSSISAGLHLYIQCFQRMLHYLI
860. 115315-115410 MCGCIVQHCIKFFSLFSKLLYNYSVFCLFIWL
861. 115545-115628 MLKISLFLFIVLLILNRIKCPNTEKNSC
862. 115660-115779 MAFIKEESEDVKIEETFTVKQEDLQEQTGWFSFSNTNSVI
863. 115896-115940 MSFFHTCSRVILFLF
864. 116162-116242 MLITIPLFLINFLGLNLFLVVVTSSHR
865. 116437-116472 MQRETLICTELA
866. 116620-116757 MPSCCFHRAVLFLLLGFQMTRPKHRSAYSSILIMFQRTIKYIASMI
867. 116824-116856 MEQGDAVNSES
868. 116856-116927 MTCKCFYLLKLIMTCTVSNFNGVL
869. 116955-117071 MVTANDFANVTNPYLSNGCKRTHTHTHTRTLGQHLRLSV
870. 117109-117192 MRFTTRTIKSQKICERFMLLTQAYSAYA
871. 117238-117351 MISQLECNIKNKSIQAHKGLISHLVLYSVTTENNLIRA
872. 117389-117457 MRFSCYKYFIVYTHKHTKRHRNS
873. 117587-117670 MMMTNQSHLRVGLLEELGNMTVVFMLAE
874. 117956-118066 MARHWGGTLKGTNLYLYLKGTKLYLLHLYPLRDNFVP
875. 118087-118137 MYLFILYSIFRVLTQAF
876. 118246-118275 MLRNKITQQV
877. 118500-118622 MKANFLYKLLQQCRKSNTSVASSSTSLHCKKLLLKNGQILW
878. 119268-119318 MFWYKSGRRASFNRFYA
879. 119343-119381 MRSGNRKDTSLIT
880. 119419-119547 MTNTHSDLMNLTLYLNNGNISNVSCCNACWEWHCTNIPVCIAV
881. 119468-119551 MVTSQMFHAAMHAGSGTVQISQYALRYK
882. 119490-119570 MLQCMLGVALYKYPSMHCGINKCCIMV
883. 119555-119650 MLYNGLTVFFICVLFCCCLCLDFQLPVCELNC
884. 119701-119769 MLIIDVSLSAIYTIEQCYCPIYS
885. 119999-120061 MLKMTGLRAQLKQNLFSMMVT
886. 120145-120183 MMFVELFNHPLII
887. 120249-120299 MFCSCFFPFSISSFVHC
888. 120336-120395 MNLLQLCSMFLEHSVVWTLQ
889. 120464-120493 MYFNSNILLT
890. 120663-120725 MNNELLMLFGMVFFYLKRAAV
891. 120775-120831 MCAVVKNKKLELNRTFLIN
892. 120855-121076 MLLSIYSTLLHKLIQQLTKLRQLLSVSKMSSLEYCVNQCSPCIFTATYCKITVHCWQLQLAVFYCFLTGQFLTV
893. 121097-121222 MVIHLNQLVIKILSLQLLSELICNEICYNSTNIEWYKGSDWP
894. 121401-121457 MRHWPSLHCVAYLPTYNRD
895. 121551-121664 MRICAAVERLSLTANILVYKLSLPSSQESGCTGFFWKS
896. 121671-121775 MYGTKTLEQLGQPLNPGEHPTGSVLAAPETRFTPE
897. 121847-121942 MGQPGVEPRIFRSVVRCVIHCAPGPVHVSSAH
898. 121947-122036 MLLGKRTRLGEHGVPSTHAVLCCHGKLWCR
899. 121894-122085 MRYPLRPWPSPRQQCSLACCLERGHGSVNMEFLQRMLCFVVMASCGVDRMLLHRACDSPSQEEL
900. 122304-122357 MLNFEEWLTHLAKARKRL
901. 122370-122489 MSFEPESNQQPKHCHHPTYSPPLYQLSYRRLTGQFHNHIL
902. 122614-122940 MGTATLETQSWHKLQFILIAGTSLLRLHKCHSYTYALSHTQFLGFRKPRIFRSVVISANLCATVTLFSTLLALCLKQGQGSVNPEFLHHTFCFVFMARGCVDGMLLQGS
903. 122918-123046 MGCSYRVPDSPSIEDLRSRVGDSLLSKSRLKAMVSFVSVCQSP
904. 123360-123398 MKPTWRFVTVRLG
905. 123371-123457 MEVCYCEVGLRVGVGWEVDKTQQETVRLV
906. 123526-123567 MNENSRRFLQPTWG
907. 123530-123622 MKTPGGFYSPLGADQVVWSRLRFLFIPFSVR
908. 123664-123858 MRDFFSQTSSAQTTPPTRKPHPAAVTHVRGSISLVQQLQLYHNGSEHKLFFNKRPKIRKVNKVRV
909. 123791-123895 MAASTNYFLIKDLKYERLTKCVYEIKRSTNNLQLI
910. 123972-124061 MRKILLKYKNQQKTHKHNIYLKKHFYILLI
911. 124181-124234 MCIICCQNSDILQNNPFF
912. 124298-124390 MKLKGPVRLKFKELNYLFILSMLWDLWIFLL
913. 124507-124617 MNYVFRVTYPTLHIICISDENQLKHKYIELYLFLYRV
914. 124638-124715 MRPTYVLQAFQIRLSFNAENKLKLII
915. 124715-124762 MIPLTVPIVLPLMTRK
916. 124762-124812 MRIISWTAIIFIVRALP
917. 124999-125052 MCLMIVFSYFVNNNFFNT
918. 125267-125296 MLYKSLINNN
919. 125372-125410 MNLHQMKNTFLQS
920. 125553-125585 MFKLYSNFIFR
921. 125521-125625 MSYFDTPVIRQCLNFTVILFLDRITKVYCSFDTEP
922. 125775-125837 MAAADLPALAPWALAVLLEWV
923. 125807-125857 MGSGSFAGMGLNVVEAL
924. 125841-125870 MWLRLCKRFC
925. 126015-126065 MKINYTKKLKKKLFLQF
926. 126191-126235 MNIVLAPVMSLQEKY
927. 126246-126329 MFKCAEMLDIFILHLEISNVYNNDAAIF
928. 126333-126377 MICQQNIQEICRTCI
929. 126371-126442 MYIAFVFRFIHYFDEAFLPKDHLR
930. 126411-126455 MKHFYLKITSDEISE
931. 126562-126690 MTKMTEYLKIYTAIRKKIYIYTHTRSRTHTHIYTSIPASLSIS
932. 126752-126799 MNKCLSSQTSMQAVNH
933. 126803-126886 MSQKVIGLLISAVINITIAAILFAQTCF
934. 126760-126927 MPIITDKHAGSKSLNVSESYRFINKCCHQYNHCSYFICTDLFLGGLSTHRNPIYLN
935. 126981-127025 MHQKLLGMMSEAETI
936. 127025-127054 MISESLWLCI
937. 127054-127086 MKICLSNHLSI
938. 127086-127130 MTCPKFIQILEPSQG
939. 127172-127255 MLTEISNWHTKAKYINKHLNLCEESKMF
940. 127274-127327 MFTIFTVKLFSVSYIYIV
941. 127270-127686 MYVYNIYCKVIFSELHLYSVKKNELILHCPFLGFVTATLQLTQGSLSFFYPFLYFPNLSMHFLELLQNMCGPNVIYCLYGLSDRCRSGIYSQEATSSVKVEIIYLKDCSPISILTEISQNFTVSQVYYNKSNNNNLYYL
942. 127698-127796 MLFKRLRSILAFFAHQGCIHFNKNTESCIIVKC
943. 127793-127825 MLMKFIVIFIF
944. 127900-127947 MYHSSVTPYFRNHYKC
945. 127944-127979 MLIYYHCWKQFN
946. 128148-128240 MYFLPLDPQLGLWDYNRTLLRAIENDKIKMK
947. 128249-128344 MNTIKKTYTHISMTKLLILNIIKQEVFTVCQR
948. 128421-128462 MKSRVSQLRGGVFA
949. 128372-128602 MCTLNFFLRRQVTTLPNEIARVTAAGWGFRVGAWLALNWFGKKNHAVQWKEEVKKGDKTDYKDDKLCCKCLFCLTKK
950. 128578-128625 MFILFDKKIDIYMYMF
951. 128687-128722 MHFFFCVIKSFT
952. 128757-128891 MQLTLILKIISLKTLSRCKHLVFKTTKQNKCLFCIKQIQIYMYKL
953. 128846-128950 MFILYKTNTNIHVQVVGLYDSIENAIISKITFMIA
954. 128993-129043 MHFFICYLIFYLIILNS
955. 129688-129729 MVILGFCILFINKL
956. 129663-129767 MLSLCNLKDGNIRVLYIIHKQVINSSLANSKNKMV
957. 129835-129864 MCICKYNCKH
958. 129873-129986 MKYFKIYLIEFLNNSNFKKLTNLFKYQCLKFKFERILI
959. 130155-130190 MFIIEILKYFIS
960. 130271-130309 MLQINIQLYLNII
961. 130243-130389 MQFKKAIFSYVANKHTIIFEYNLIHLLKNNTYYYMLLNSFKMDFLFQIM
962. 130396-130434 MIYNESSLQHMAN
963. 130406-130492 MRAVYSTWLINMHLSYPRKHMANYASSRL
964. 130476-130598 MPVPAFDFLPYWANLFNFNKHEHPSKPQVTPMGFRGHYSAV
965. 130683-130751 MLIFSVSIQIYVFFFSKHQFRSI
966. 130714-130779 MFFFFQNISSEAYKNIIYKHSL
967. 130779-130862 MTLCWFQNRKTTSIIILANLFSNHLVST
968. 130787-130867 MLVSKQENNKHNHSGKSIFKPSSEYVI
969. 130995-131045 MFIFNNVSPFSNYSSCN
970. 131011-131145 MFLLSQITVLATDRNKLAILVLLPLKLGMHDISAPISLLSDKCYF
971. 131136-131165 MLFLRLSLSI
972. 131168-131215 MLTPCNFEIISFLLQV
973. 131525-131563 MHNTFIFQSTYFA
974. 131566-131607 MHSHCFQFVPVLFQ
975. 131621-131659 MSDKIIQRFNFCV
976. 131750-131821 MHFVSETNVEIFENTFLKIFLIFL
977. 131858-131956 MISKLSGSTPTNVAIIYRPPKLNNEFLNDFAAF
978. 131940-131981 MTLLLFNTYYHPLT
979. 132014-132181 MWIILITPLQEILYPVLRALDFNSMSMFPHTLKDTPSTSSAALVSHPLTSLLRNSL
980. 131989-132201 MVLGDFNIHVDNFNNSLTRDFISCLESFGLQQHVNVPTHSKGHTLNLICCSGVSPIDLSAEELLITDHFLL
981. 132495-132557 MGGLAPQPLRDLYEMGRENRR
982. 132557-132664 MKKRKDRVDQERGERKMKKKIGVRFSRHAATRSSTS
983. 132532-132873 MRWAERTGDEKKERQSRPGKGREENEKKNWGSVLQTRCHSVLHQLRDAMTCWEPCGGIFPPVCLLASGRGSPGWLAASLVSRDVDGCRLWHHGGSRQLPRVLWNGSLQHFPLRW
984. 132789-132995 MQALASWWIAATPPGSVEWLPSALSPSVVSPASPAPPHAGRRQQADPFLASLRPPRHSGQTNRFLPHSV
985. 132901-133179 MLGDGSRQILSSPASGRPGTLGRRTGFSPTRFNSQTLAPLSAARASGQRVPPSPGLRHQCNKVHGPLAARKKEAENRRSFKIFINNKDGSLRV
986. 132779-133228 MWMDAGSGIMVDRGNSPGFCGMAPFSTFPFGGEPRVSCSSPCWETAAGRSFPRQPQAAPALWADEQVSPPLGLTPKHSPLSQRQGHLDNASLLLPGFGTNVIKFMALWPPERRRRRTDAVLKYLLITRTAVSVSKPKRTDGSSSRRLPSN
987. 133247-133435 MPGPGPLSASSAIVPPFMVQSSFRGIRGRCAPQVYPLTRWPYSVPTALGHAPSPQSHMDFLNI
988. 133465-133584 MSVAAAASLLFLHINSRCSSSVLNHHLIKLIIGSLTLLCC
989. 133650-133694 MILLCTGMDHMFCPS
990. 133619-133702 MFSELSKFYSDDITVYRYGSYVLSQLRS
991. 133736-133792 MIIIVMVTYIAVYEGIFIY
992. 133773-133814 MKGYLFISMMVAIF
993. 134029-134067 MRYFKHDVTLALL
994. 134105-134233 MNERLTVQRQAHRQNTAHTVKYFKCDVSKTYCLSEQDKNNLPL
995. 134243-134320 MRGVFADSAASRTKTKCCTKSEKLRT
996. 134745-134783 MSVNSPNVGISTA
997. 134764-134793 MWESRLHNFW
998. 135020-135055 MSGFYLPACRCY
999. 135368-135400 MSFEHCADRLT
1000. 135560-135607 MEEKKERTGGSPPLPP
1001. 135652-135735 MCWQPQLMTKPKASIWRKLKLFMRCHSY
1002. 135816-135977 MLGGWASPPWSTADRKRRLPFAPPGNSYLPGRGDTMIKKVVHPGRGLAIALRPR
1003. 135999-136028 MWESRLHNFW
1004. 136322-136402 MALQRAPSRWSGASLSSSSFAKPLLLQ
1005. 136212-136445 MSLGVGLGAGLVYALKQLTGGGATAHAPPRWSSALLKWLCSEHPLAGAALPSLPRPLPSLFCSSRAARAPVEGLPTRR
1006. 136288-136557 MLPLAGAQLSSNGSAASTLSLERRFPLFLVLCQASFAPVEPRARLWKACPPVARRACSDAESYSKGPPSKRFDQVKEHAKRAPGGFCPPS
1007. 136574-136660 MSELYFYRPAAVTDGTNADRVKGHHFICH
1008. 136924-136956 MSFEHCADRLT
1009. 137116-137163 MEEKKERTGGSPPLPP
1010. 137208-137291 MCWQPQLMTKPKASIWRKLKLFMRCHSY
1011. 137372-137533 MLGGWASPPWSTADRKRRLPFAPPGNSYLPGRGDTMIKKVVHPGRGLAIALRPR
1012. 137555-137584 MWESRLHNFW
1013. 137878-137958 MALQRAPSRWSGASLSSSSFAKPLLLQ
1014. 137768-138001 MSLGVGLGAGLVYALKQLTGGGATAHAPPRWSSALLKWLCSEHPLAGAALPSLPRPLPSLFCSSRAARAPVEGLPTRR
1015. 137844-138167 MLPLAGAQLSSNGSAASTLSLERRFPLFLVLCQASFAPVEPRARLWKACPPVARRACSDAESYSKGPPSKRFDQVKEHAKRAPGGFCPPSECALWNVRIVFLPACRCY
1016. 138130-138216 MSELYFYRPAAVTDGTNADRVKGHHFICH
1017. 138480-138512 MSFEHCADRLT
1018. 138672-138719 MEEKKERTGGSPPLPP
1019. 138764-138847 MCWQPQLMTKPKASIWRKLKLFMRCHSY
1020. 138928-139089 MLGGWASPPWSTADRKRRLPFAPPGNSYLPGRGDTMIKKVVHPGRGLAIALRPR
1021. 139111-139140 MWESRLHNFW
1022. 139434-139514 MALQRAPSRWSGASLSSSSFAKPLLLQ
1023. 139324-139557 MSLGVGLGAGLVYALKQLTGGGATAHAPPRWSSALLKWLCSEHPLAGAALPSLPRPLPSLFCSSRAARAPVEGLPTRR
1024. 139400-139723 MLPLAGAQLSSNGSAASTLSLERRFPLFLVLCQASFAPVEPRARLWKACPPVARRACSDAESYSKGPPSKRFDQVKEHAKRAPGGFCPPSECALWNVRIVFLPACRCY
1025. 139686-139772 MSELYFYRPAAVTDGTNADRVKGHHFICH
1026. 140036-140068 MSFEHCADRLT
1027. 140228-140275 MEEKKERTGGSPPLPP
1028. 140320-140403 MCWQPQLMTKPKASIWRKLKLFMRCHSY
1029. 140484-140645 MLGGWASPPWSTADRKRRLPFAPPGNSYLPGRGDTMIKKVVHPGRGLAIALRPR
1030. 140667-140696 MWESRLHNFW
1031. 140990-141070 MALQRAPSRWSGASLSSSSFAKPLLLQ
1032. 140880-141113 MSLGVGLGAGLVYALKQLTGGGATAHAPPRWSSALLKWLCSEHPLAGAALPSLPRPLPSLFCSSRAARAPVEGLPTRR
1033. 140956-141279 MLPLAGAQLSSNGSAASTLSLERRFPLFLVLCQASFAPVEPRARLWKACPPVARRACSDAESYSKGPPSKRFDQVKEHAKRAPGGFCPPSECALWNVRILFLPACRCY
1034. 141242-141328 MSEFYFYRPAAVTDGTNADRVKGHHFICH
1035. 141592-141624 MSFEHCADRLT
1036. 141784-141831 MEEKKERTGGSPPLPP
1037. 141876-141959 MCWQPQLMTKPKASIWRKLKLFMRCHSY
1038. 142040-142201 MLGGWASPPWSTADRKRRLPFAPPGNSYLPGRGDTMIKKVVHPGRGLAIALRPR
1039. 142223-142252 MWESRLHNFW
1040. 142546-142626 MALQRAPSRWSGASLSSSSFAKPLLLQ
1041. 142436-142669 MSLGVGLGAGLVYALKQLTGGGATAHAPPRWSSALLKWLCSEHPLAGAALPSLPRPLPSLFCSSRAARAPVEGLPTRR
1042. 142512-142835 MLPLAGAQLSSNGSAASTLSLERRFPLFLVLCQASFAPVEPRARLWKACPPVARRACSDAESYSKGPPSKRFDQVKEHAKRAPGGFCPPSECALWNVRIVFLPACRCY
1043. 142798-142884 MSELYFYRPAAVTDGTNADRVKGHHFICH
1044. 143148-143180 MSFEHCADRLT
1045. 143340-143387 MEEKKERTGGSPPLPP
1046. 143432-143515 MCWQPQLMTKPKASIWRKLKLFMRCHSY
1047. 143596-143757 MLGGWASPPWSTADRKRRLPFAPPGNSYLPGRGDTMIKKVVHPGRGLAIALRPR
1048. 143851-143919 MYCYFTVCCCKNTWTTLIYTILK
1049. 143889-143972 MDYIDLHNTQVNSFCSLKATASTWSTAE
1050. 143988-144017 MCYICLEAYL
1051. 143999-144037 MLRSILIMITYFS
1052. 144065-144097 MSYFSQQHTYM
1053. 144170-144373 MQNNISSSLFIFNSYTGSTLLHNGDRQKKLASGFTVKYCFFLDLTVIYWQLWLPAIYCFFTVDFRSLN
1054. 144692-144757 MIKQLYKHHHQLHLLLNTCIFV
1055. 144745-144789 MYFCITSTKVLLEKN
1056. 144811-144945 MENRVYFSWALSPVIFNIYISWLLQFLKTLFKKLLCCGKPAKNLN
1057. 144957-145001 MFMLLLNGRVCSHLV
1058. 145052-145180 MSIYGNDFWKFLRISWTITLLYGVNRTQTDINNQHMNLNNGDN
1059. 145170-145256 MVTTNKINSLTHKQATESLNINNSRIKHK
1060. 145306-145377 MLGYLYSATPSMHCSMKHLRCYHC
1061. 145302-145451 MHAGIFVQCHSQHALQHETFEMLPLLRYKVRFMRSECAVVITELFLYVIS
1062. 145541-145615 MRPFFQIYTKTFIRTNFRQIDFSIY
1063. 145691-145759 MSTRVKSPTKSAPHSITVTQKPP
1064. 145790-145846 MEVKSVSNKCVSAVVCGVV
1065. 145779-145886 MRIVWKLNQSVISVCLLLFVELFNDPLLRLKLFYFI
1066. 146302-146358 MFLLTTQVSCRCWNNIIVS
1067. 146268-146468 MNSDKTCHSTLYVFVNHSSVMQVLEQHNCKLMKKIYKFLTMFYIAVFTFLVESIFSTVPKVDRIWLL
1068. 146798-146839 MLNICHLSVYLPVC
1069. 146809-146874 MPPVSLLTCVLKSQGTWLGEPH
1070. 146897-147025 MPCQPTTHLGTSTFSAFLCAWPTAQDLSQHRVPVGYITDVTNL
1071. 146902-147030 MPTNDPPWHQHLFCLPLCMAHSTGPQSASCTSWLHHRCNEPVT
1072. 147061-147090 MNLHLLKIVI
1073. 147129-147197 MMQCTNCCKNHTKCKQTNLGVVS
1074. 147298-147345 MRPRKNRFGDGTVPLT
1075. 147439-147741 MLVKSPLSVSSFTHERSAGEMPLGFSHKRTQPSSSTCNTCEQRLSYCFNNNSLFICALNMNIYLQKSHSWLRTLAPCVWWWRTWRRTWKQWQTWRWHTWKR
1076. 147645-147824 MAEDTGSLCLVVEDVEADMEAVADMAVAYLEAVADVKVDVEAVAVLAAMAKVKTVAVAAV
1077. 148093-148176 MLMLMWFLMMALLTLTMKEHQLYILNSM
1078. 147912-148199 MEVVAARAEVRAMEVVAAMAEVKAMEVVAAIAEVKAVAVVEAVAEVKAVAVVAALAEVEADADVDVVLDDGTFDLDHEGTSAVHFKFYVKKKKKKH
1079. 148222-148410 MLYVQIKIRSDITFYALYFIRLTWSFLSYMYFLNRFICTLLMCVTGVCSQRVTELCALRIRSF
1080. 148484-148531 MCSVQTLSARRCHGGR
1081. 148516-148554 MPRWTLASRVTDS
1082. 148808-148885 MCLQLHVAHIIFCQPVEWGVGILAKR
1083. 148858-148962 MGRWHTGQKVAPAFPNTAAVMEPKFLQLEGAFLHD
1084. 148966-149010 MQHVRSGAVPVGEQS
1085. 148958-149044 MIKCSMFVQELCRWESKAKLSLPVQTGLL
1086. 149086-149190 MDLQSGVSAMPSRRSLEKNTYIGWVLSLMNDIMQS
1087. 149243-149290 MHALNNIMLDLNDIML
1088. 149407-149544 MTTRWYRFFLMLSVMFINVFRDINVPIYVLIVAVRMISHYCNIIII
1089. 149678-149749 MLPIMFINIFSGSKVFMYVLSLKI
1090. 149749-149805 MTISHYKNINNIKHLNRTL
1091. 149825-149884 MNSIFRYTCLDFYMNIYCYI
1092. 149926-149991 MFCHVYSISDDESSVFIYSLCL
1093. 149897-150124 MHTSISAFVKCFVMFTVSVTMNQAFSYIRCVYKYCVKRKFTFRQHTKAYCVRDIVVLSFMFVFVNRGHDERYGGTG
1094. 150099-150149 MMNVTVEQDKQYVAPNV
1095. 150145-150327 MSKYTLKHRFTVHTVTCHDPKINLYQSTTILRRNRTPIASFSSLINTIRLFTTAKLIFMSA
1096. 150359-150400 MWTHLQSNAVVCWL
1097. 150433-150471 MHLHLFKTEKATN
1098. 150513-150665 MTPPCSDWTAGFTIRCFHWSQTVDNIYGHRTHCTTVERTSANSPNVGISTA
1099. 150646-150675 MWVSRLHNFW
1100. 150969-151049 MALQRAPPRWSGASLSSSSSAKPLLLQ
1101. 150935-151090 MLPLAGAQLSSNGSAASTPSLERRFPLFLVLCQASFAPVEPRAPVEGLPTRR
1102. 150808-151155 MGSLSLSSTFFALLLRVMSLGVGIGVGLVYALKQLTGGGATAHAPPRWSSALLEWLCSEHPLAGAALPSLPRPLPSLFCSSRAARACGRPAHPSLEESVLTPKTTRKVPPQSGLTR
1103. 151219-151305 MSEFYFYRPAAVTDGTNADRVKGHHFICH
1104. 151569-151601 MSFEHCADRLT
1105. 151761-151808 MEEKKERTGGSPPLPP
1106. 151853-151936 MCWQPQLMTKHKASIWRKLKLFMRCHSY
1107. 152017-152178 MLGGWASPPWSTADRKRRLPFAPPGKSYLLGRGDTMIKKVVHSGQGLAIALRPR
1108. 152200-152229 MWESRLHSFW
1109. 152525-152605 MALQRAPPRWSGASLSSSSSAKPLLLQ
1110. 152491-152646 MLPLAGAQLSSNGSAASTPTLEWRFPLFLVLCQASFAPVEPRAPVEGLPTRR
1111. 152415-152711 MSLGVGLGVGLVYALKQLTGGGATAHAPPRWSSALLEWLCSEHPHAGVALPSLPRPLPSLFCSSRAARACGRPAHPSLEESVLTPKTTRKVPPQSGLTR
1112. 152775-152861 MSEFYFYRPAAVTDGTNADRVKGHHFICH
1113. 153125-153157 MSFEHCADRLT
1114. 153317-153364 MEEKKERTGGSPPLPP
1115. 153409-153492 MCWQPQLMTKHKASIWRKLKLFMRCHSY
1116. 153573-153734 MLGGWASPPWSTADRKRRLPFAPPGNSYLLGRGDTVIKKVVHPGRGLAIALRPR
1117. 153756-153785 MWESRLHNFW
1118. 154052-154132 MALQRAPPRWSGASLSSSSSAKPLLLQ
1119. 154018-154173 MLPLAGAQLSSNGSAASTPSLERRFPLFLVLCQASFAPVEPRAPVEGLPTRR
1120. 153942-154238 MSLGVGLGVGLVYALKQLTGGGATAHAPPRWSSALLEWLCSEHPLAGAALPSLPRPLPSLFCSSRAARACGRPAHPSLEESVLTPKTTRKVPPQSGLTR
1121. 154302-154388 MSEFYFYRPAAVTDGTNADRVKGHHFICH
1122. 154652-154684 MSFEHCADRLT
1123. 154844-154891 MEEKKERTGGSPPLPP
1124. 154936-155019 MCWQPQLMTKHKASIWRKLKLFMRCHSY
1125. 155100-155261 MLGGWASPPWSTADRKRRLPFAPPGNSYLLGRGDTVIKKVVHPGRGLAIALRPR
1126. 155283-155312 MWESRLHNFW
1127. 155579-155659 MALQRAPPRWSGASLSSSSSAKPLLLQ
1128. 155545-155700 MLPLAGAQLSSNGSAASTPSLERRFPLFLVLCQASFAPVEPRAPVEGMPTRR
1129. 155469-155765 MSLGVGLGVGLVYALKQLTGGGATAHAPPRWSSALLEWLCSEHPLAGAALPSLPRPLPSLFCSSRAARACGRHAHPSLEESVLTPKTTRKVPPQSGLTR
1130. 155829-155915 MSEFYFYRPAAVTDGTNADRVKGHHFICH
1131. 156179-156211 MSFEHCADRLT
1132. 156371-156418 MEEKKERTGGSPPLPP
1133. 156463-156546 MCWQPQLMTKHKASIWRKLKLFMRCHSY
1134. 156627-156788 MLGGWASPPWSTADRKRRLPFAPPGNSYLPGRGDTMIKKVVHPGRGLAIALRPR
1135. 156811-156840 MWESRLHNFW
1136. 157134-157214 MALQRAPPRWSGASLSSSSSAKPLLLQ
1137. 157100-157255 MLPLAGAQLSSNGSAASTPSLERRFPLFLVLCQASFAPVEPRAPVEGLPTRR
1138. 157024-157311 MSLGVGLGVGLVYALKQLTGGGATAHAPPRWSSALLEWLCSEHPLAGAALPSLPRPLPSLFCSSRAARACGRPAHPSLEESVLTPKTTRRSPLKAV
1139. 157383-157469 MSEFYFYRPAAVTDGTNADRVKGHHFICH
1140. 157733-157765 MSFEHCADRLT
1141. 157925-157972 MEEKKERTGGSPPLPP
1142. 158017-158100 MCWQPQLMTKHKASIWRKLKLFMRCHSY
1143. 158181-158342 MLGGWASPPWSTADRKRRLPFAPPGNSYLPGRGDTMIKKVVHPGRGLAIALRPR
1144. 158355-158390 MAIDLYGVQISF
1145. 158444-158542 MNELLLRVNNPHGDVIKTNSSNCQDTLHMLWCF
1146. 158478-158573 MVMSSKQIVVTVRTRCICCGAFEIKANNPNCA
1147. 158842-158910 MEIFSICSIILYRYTIIFLIAVI
1148. 158923-159018 MNNNPLLCYWVSILIIVTNYFVTNYDSSILRV
1149. 159082-159138 MLECGLRMNPLASHLTATG
1150. 159042-159188 MYCFCICVLQVELDVGMWFKDESTGIPSDGNRISCHRLQSWTWKNTEEQ
1151. 159315-159398 MKSFQHIQKKTRDCILLSKFIKSAKEKF
1152. 160103-160201 MYTLKQSTVNIANICATISVKNSQQISANRKNL
1153. 160367-160450 MNRNMDRGPVRQTRRPETESPRERPQPF
1154. 160602-160646 MSRATEFCLFPLVDC
1155. 160749-160796 MGRRRNWLSKSRGRDR
1156. 160676-160849 MPAARKQREVQSAECVCAGVLRASNGPAQELVEQEQREGQVRFAGTFASTFGCRPEKW
1157. 160852-160941 MGYCTAGRLVWGLSSGSSSAGGWLVLETLW
1158. 160881-160985 MGSFLWKLLSGGLAGAGDALVTTEDRQTLVGDVCG
1159. 161008-161067 MNSLTHFEFIFRMGIPSLLS
1160. 161166-161234 MKPQLFDQAVHQPVLSGVHQVCG
1161. 161364-161417 MEVKLVPGADDLLPGRLI
1162. 161353-161496 MLRSWRSSLFQALMTFCLVDSFKASFPSSRAISTRTLHRSSTCWYPGR
1163. 161496-161606 MIGTAHVLHTGVKFSSHCLIGEAQTVPQRSQAVPLAV
1164. 161773-161805 MRSSPAGTGGL
1165. 161748-161831 MGKQVLQTNALITSRNRRPVVCLLHLPK
1166. 161859-161918 MDQRRHVHHMFPPFPPLDAG
1167. 161875-161967 MYTICFLPFRPWTLADSLLEFQRAMPASRET
1168. 161977-162021 MAAQWGPGIMSGRKE
1169. 162021-162182 MKALQTVASSHRTVPRKTNTVTGHILGDGVHVPPWWILDAFKVLLLVLPDVVGG
1170. 162201-162236 MHLVLIHPCGSL
1171. 162103-162303 MVYMFLPGGSWMHSRCFFWFSRTSSVAEESLNRCTWFSSIPAAPFRRSMVHCTHAHVSCAPTVILLT
1172. 162306-162491 MAEVIFTDTQLDDLAVSQGGIVGWVTGTYRLYRKSHVVFVVGKDGSREGRLEQGILWMMICP
1173. 162510-162557 MDPMKAVPACPCPSSH
1174. 162536-162802 MPLSVQSLKSCSTEDTAWTRQQPRSTYMSSGGASSALLYLSMRPSAIGLIFSNDSSQVRTDMRICPCSLATLVHHSAVPFPSPESFLQI
1175. 163008-163073 MINNLVRVMVTNFKALVTHIRY
1176. 163144-163203 MIKMSHDAKVDNNILRIKSL
1177. 163358-163489 MLSASEIRNAFLISLADGGSLRAGGRWNCWHKLPKSRENRHFAA
1178. 163407-163496 MAALSVLVVAGTAGTNSLKAEKTDTLLLNL
1179. 163564-163611 MILNHYGFLLNTKQDI
1180. 164064-164123 MICILLETHRSVKTAGNTAL
1181. 164244-164303 MEYQPDMWQICLTVDEYPQW
1182. 164300-164422 MVEKSLLIGACWAIRPWAPKTVTPHTDWSPEKNGAVKKGVC
1183. 164224-164571 MPGPQSAWSTSQTCGRSVLPWMNTHNGREKPSDWCVLGNQTLGTEDCNATHRLVSRKKRSCEKRSLLRGLFLPPLQEILEGETTSGHPSGLSSTFCFHVCLYKTWPSERVPFQHPP
1184. 164516-164641 MFVFIRHGPLKESPFSILLKPQYVCTGQPMKTRLPHLVPTLK
1185. 164757-164795 MLGHCVLTHQMTF
1186. 164829-165011 MQELKKNPRQKLTRLMQEPMKKKRQELMRLMQEPMKKKRQELMRLMQEPPINKLTQEPSTK
1187. 165076-165246 MLTKLYSGVYTPPNCDVQTMNLQQTVESLSGASVKDLHRNVFFSLLPRLLNEHSCDY
1188. 165227-165298 MSTVVIIRVGVESTFVESKSRPSP
1189. 165512-165577 MPFQPQPIYSHSHSHTTAILVN
1190. 165496-165609 MFYRADALPAATHLLSFTLTHHGHFSKLNSPILHVFGL
1191. 165596-165703 MCLDCERNRSTQRKPTHGEHANSTQKHSWPSQDSNQ
1192. 165654-165731 MQTPHRNTPGPVKTRTSDLLAVGQQC
1193. 165838-165930 MKILNFWYIFTKCLVFFVSLLQIKMKIGGYM
1194. 165978-166088 MPLFHISCLNYAYITKATMHFFTLIPENSVISPNVEN
1195. 166101-166130 MRTDPDLHRT
1196. 166078-166173 MWKIKPYSCGLTQICTEHKGSAKRDHLASPLS
1197. 166195-166230 MNFVLNKQRVNK
1198. 166309-166338 MIWVYLLMIG
1199. 166356-166424 MSTLKVPNLNFFIKVKYETIDIT
1200. 166405-166506 MKQLILHNLFLINIHKMQHHDAVGSTMASQQEGY
1201. 166463-166531 MTQWVAQWPHSKKVTDSSWLRAK
1202. 166622-166714 MIDLLQCVKTGVCARLSSMIMIRSGPTNLEP
1203. 166888-166935 MHCETCVSFASGQNKN
1204. 166977-167063 MKQKRRMKSQTGKEFSPPTGQIECESSGK
1205. 167045-167209 MREFGKVITSLFGMEPRGDVYSQNASFLRAYKSAEVRADKREQSQRSLCRQTSEL
1206. 167268-167318 MCSFQFIEDHSCCCILE
1207. 167218-167322 MRAATGSLCKRVSSGVTCALFNSLKTTHAAAFWSR
1208. 167300-167344 MLLHSGVGEGACCFT
1209. 167344-167382 MKISFKFSWSVSK
1210. 167382-167432 MSMMNENRQACAYRHTM
1211. 167395-167445 MRTDRHVRIDIQCNVVQ
1212. 167435-167500 MLYSNVSFVCFSCLYLNGFVRM
1213. 167814-167882 MANCGQGTAGIQIQDLLFTKQAL
1214. 167503-167907 MVCFICLIPSEEGELCNARFGGHYEGGVCVTCCELLAREWKRNMISASLLNFLGNWPSPIKSPALAHSLEVQCAIHCTTELECSPASSTVAQKSLFGTLWPMKEWLTADKALLGFKSRISCLLNRRFDQLSHSAK
1215. 167907-167957 MMLTWANCLIEKRGKKT
1216. 167984-168082 MSGLDILKSNWLGITTLCYIKPSSKALLNEQHS
1217. 168034-168090 MLYKAIVQSPLERAAFLRI
1218. 168332-168430 MSRLEILKSNWLRITTLCYIKPLCKDLLNEQRS
1219. 168382-168438 MLYKAIVQRPLERAAFLRI
1220. 168946-169017 MEGVFRAYSHYAIRTMPRSVSRIV
1221. 168923-169186 MMQKMLTRWKGSLGPTHTMPSVPCPGPFPGSFEKCECAESGSSTVHLAGPGPVGRGVPEHGSLGLWRGTLVCECKTPQSPKLKASCDF
1222. 169203-169232 MDLLIILTVQ
1223. 169334-169378 MIVYERQKWVGALDQ
1224. 169378-169443 MSHKSLNISQDIRSSRRSEILI
1225. 169528-169770 MPLDQRATAKQSLYMATLSADKAAFSEKGHCVSHNTLTKQQTTVRAQPKFERGISHGMIENHTPRPPSHYARNVLCGDTTC
1226. 169736-169822 MQGMFYVATLPADKLKFFERHFYERHNAL
1227. 169803-169859 MKDIMPCKTQYTCKGSSGI
1228. 169936-169992 MASEASDSQKSFSNESRAP
1229. 169976-170011 MNQGHPKRESYP
1230. 170047-170154 MATLSADKLAFSEKRPLCKPQRPYKTADNCKGSTKI
1231. 170215-170250 MQRNVLCGDTIC
1232. 170225-170302 MFYVATLSADKLEFFERHFYERDNAL
1233. 170232-170309 MWRHYLLTNWNSSKDIFMKEIMPCKR
1234. 170540-170647 MATLSADKPAFSEKRPLCKPQRPYKTADNCKSSTEI
1235. 170707-170742 MQRNVLCADIIC
1236. 170651-170794 MWDFSRHERESYSSTTKPLCKGMFYVPTLSADKLEFFERRFYESHNAL
1237. 170670-170855 MNENHTPRQPSHYAKECFMCRHYLLTNWNSLKDVFTKATMPCKTTEKLQGFIQDLNPGPLTP
1238. 170897-170947 MNISQDIRTDRWSEILI
1239. 170929-171018 MVRNPYLTNIEAGLLLHLDPERYLTHLMRE
1240. 171018-171170 MKPLDQRGTAKQPLYMATLSADKPAFSEKRPLCKPQRPYKTAHNCKGSNEI
1241. 171230-171265 MQRNVLCADIIC
1242. 171240-171317 MFYVPTLSADKLEFFEKRFYERHNAL
1243. 171193-171375 MNENHTPRQPSHYAKECFMCRHYLLTNWNSLKNVFMKDIMPCKTEKLQGLIRDCKPGPLTP
1244. 171430-171471 MVTEADGQKSFSND
1245. 171467-171616 MIESVHTFKSSNVEAGLGLHLDPGLLLPKKRVAAPFLLINCCFYPVFSVR
1246. 171653-171682 MAKPHITLCK
1247. 171699-171731 MVIASNSYLSA
1248. 171881-171910 MESKLKQDDI
1249. 171792-172001 MKLQGKKEKVPSRFELRSLDSKSRVLTIIPWNQNLSKMISDACKLALKQASVNTMMSLKITDTFKGLSGI
1250. 172288-172338 MPFVQCTVINNRDAKIS
1251. 172325-172429 MQRLADFTINCAFYSSQLINHKGFFKPLFCCTEKL
1252. 172429-172548 MTSCQLCASLKFQVCTRLLRAHTAAAIPRSRLFHLQVCYF
1253. 172470-172568 MYEATTRTHCSGHSQITSFPLASLLFLKRLSWA
1254. 172660-172743 MVRVVHAFQCNVNKRYVRRVIIKMIMYA
1255. 172753-172878 MITTVNLNSYFPNIKLVVLIYIRRDNRESMTIIQTIILQPNL
1256. 172922-172990 MNVSECRSLLQQCIAFVVRNTTL
1257. 172926-173000 MCLNVEAYFSNALLLLCEIQHCECL
1258. 172994-173068 MFVKKKKKKSQLDNAVVLKYNILTF
1259. 172957-173073 MHCFCCAKYNIVNVCKKKKKKKSIGQCSCFKIQYINILM
1260. 173119-173166 MGTYMQLCHHIKNRPP
1261. 173375-173413 MPDYSIYHAYNSE
1262. 173100-173441 MSTNTAYGHLYAVVSSHQEPAPMTNKLKSPALDQRATAKQQLYMATLSANKPAFSEKGLCVSHNALTKQQTTVRAQLMAGWLLGHNGYPLKTCLITPYIMPTTVSEVFINPKHT
1263. 173463-173504 MHFRDLDKSGGALL
1264. 173638-173907 MCRSQLIQILKKQHERGEISCQKSCFFMCMHLIIFYITIYNQKCLANLQSKMFGQSTIKNVWPSSSSLQSQSSMAGWATGVSRSSRTQCG
1265. 173816-173974 MFGLLPPPCSRKAPWQDGQRECPGAAELSVADLVEREGLVYEGGVSEVAGILR
1266. 173766-173987 MFGQSTIKNVWPIYNQKCLAFFLLLAVAKLHGRMGNGSVQEQQNSVWLIWWKEKVWCMKEVFQKLQVFCAELPQ
1267. 174011-174052 MRPNGSSNISKWLE
1268. 174052-174108 MSVQAPQTAGVLGMGGSPG
1269. 174157-174189 MVVPCSLLLPY
1270. 174021-174251 MAAATSPSGLNECSSSSNCWSARNGWFSWLIFLRQALSLASPLNLDGCSMFSSPPLLNTYCSRLLGQAAESSASGAA
1271. 174331-174363 MLCTKMYFYLF
1272. 174377-174433 MQYIVCPPLNHQTPQCFQH
1273. 174391-174687 MPTSKPPNTPMLSALRVEAVMSSCWCKVQSGCRRSSSYGHLLFFLLAASFVFPRLLTSLYNFWHCTALLLMSKDEDTVATISSQALFTSGSFGGFRLIS
1274. 174691-174720 MICLCNLTLR
1275. 174873-175064 MTTYLNYVMCFYKFTFKTSYLKNKKGLSTKSNSSLALYGYFCEPISIFNVCTRTNQDKFSLSFR
1276. 174985-175077 MVISVSQSAFLMYAQGLIRISFLCHFARLLH
1277. 175172-175492 MIWKHFLTLRFIHFLFSLVSLLIWGHYSGMNHQLIQHIFYAADALPTATHHWKTPIHTQSHTYAMANFSLPNSPVPHVFGLVGETEAPGGNPQQNGQYMQTPYRNGN
1278. 175299-175508 MPFQLQPITGKHPYTLNHTHTLWPILAYPILLYRMSLDLWGKPKHPEETHSKTDSTCKLHTEMATDPAEA
1279. 175583-175612 MLHFILLKKR
1280. 176112-176162 MRRFYLRLLHFASVREL
1281. 176099-176176 MTFQNEKVLSAFTSFCKCKRTLIICI
1282. 176201-176263 MLKYERELLHTCCLLYGMQKL
1283. 176211-176309 MKENCYTHVVCYMECKNFEAQYLKIIPNANRNL
1284. 176233-176370 MLFAIWNAKTLKLNISKSFRTQIETYNSKVTICELFSTDLKVLMIP
1285. 176449-176502 MYSLMLFYFKYIMKKKKN
1286. 176651-176689 MTKIVLIICIVNE
1287. 176685-176717 MSDHCIIKTFY
1288. 176776-176826 MLTTLYIQCTTSINTLP
1289. 176799-176837 MHNINKYTALKNK
1290. 176995-177069 MNKRQTTTFELNVILFIGFLDFSSV
1291. 177242-177271 MRCTHLYINL
1292. 177453-177488 MNIHVSMTLWSQ
1293. 177637-177678 MMKGFYMCDCDLNV
1294. 177674-177736 MSDPEDQILKHRLNTESNTLI
1295. 178122-178163 MLSTIYLYICMIVS
1296. 178148-178195 MYDCFLKALLMSALVF
1297. 178206-178253 MAEERVKDSLSEKHRY
1298. 178313-178387 MLLFVLLLPDQIMDKASVYSFSKCV
1299. 178381-178473 MCLDHSRLQKDLGSMVWSILVLQNSLKTPPL
1300. 178489-178533 MSPQSGANACAILTT
1301. 178659-178724 MFLLLVIARPIRNLCVQKYAGF
1302. 178761-178874 MCVHLYYSVYKLISVLLLTDIKCFFLLFTVQFVIFSVF
1303. 178890-178925 MRDLLCLPNMRI
1304. 178826-178942 MFFFIIYSTVCHIFCLLVDILYERLALFTKYEDLNKLAL
1305. 179120-179188 MRRAVSKLHVNIFNMNIDFNTKL
1306. 179375-179404 MCVQLCVSEE
1307. 179415-179537 MGYPPDLREKTPSSAQRYLVLYSIDHTLTVFQYSSGHFYYT
1308. 179542-179577 MFKRVSLINCVL
1309. 179580-179618 MLTFLDVLFLHPF
1310. 179596-179625 MSFFYILFEP
1311. 179625-179777 MRHNHGVYSLILCVVVPAVWMEMIRLETCSRIYSSQNMMNFRESKSSTKPA
1312. 179790-179837 MRDYLRESTMERLKPS
1313. 179892-180131 MKNMRFYRWRKEPEQNPHNTLQSTAMTSLKPQLEQDMRRRSRRRKPRSRLFSLKASLELEKPSLCRSSFWTGPREKTIRM
1314. 180252-180341 MSSVELCSSLMVWMKAESHSTFQMRRKFVL
1315. 180744-180824 MKREIQRNSCSPAEERSSNLLKWLSDS
1316. 181074-181157 MIMTVNIQLINIYCPALRSLCIICSVQQ
1317. 181182-181259 MVIWICSCGSCWASHWSPIRDSSRIC
1318. 179777-181600 MKNKYERLFEGINHGETQTLLNRIYTQLYIIEGESEGVNEEHEVLQMEKRARTKPSQHTPVYCNDIFKASAGAGHEEKIKKEKAQIKTVLTKGIAGIGKTVSVQKFILDWAEGKDHQDVDFMFVLPFRELNLIRDHQYSLHSLLLDFHPELEDLEPKIYEQCRVVFIFDGLDESRITLNFSDEEKVCAVTESSSVAVLMWSLLKGDLLPSALIWITSRPAAAHQIPSRYIKRLTEIQGFTEPQKEEYFRKRISNEHRASRIISHIRIARSLQIMCHIPVFCWISSTVLQKLLEEDVSAEIPQTLTEMYIHFLLIQINMRKQKYEERDPEKLLQSSRGEILKLAEVAFRQLMKGNVMFYEEDLIESGIDVTDASVYSGICIEIFKEESVIHQRKVYSFIHLSFQEFLAAFFVFYCHLTENREQLRGIYKRDYLDDYDSEYSADQYLLSSSEKSLYYLLSSAVDKAVESSNGHLDLFLRFLLGVSLESNQRLFQDLLTHTEESSENIRRITQDIKDKIKTDKRLSAERSINLFLCLLEVKDQTLAREIQEFVKSDKHSEEKLSPAHCSTISYMIEMSEEPLDELDFNKFNTSAEGRRRLTAAVRNCRRAL
1319. 181750-181806 MGTRRQCSVSLFAHLFHHF
1320. 181964-182146 MCICSNLTQCCSWIMCLFSDQRNSVILDTVLPSRRRHASNITFAVGLNTKLYTELSKMLSD
1321. 182305-182343 MSTGGGCSTTPWL
1322. 182294-182359 MRARCLQVGVAAQHHGCSGNFL
1323. 182337-182480 MVVVAIFFKEALSVVKKTNSYPKCLLRFYSLQRRSQSYSNNSFCRVRQ
1324. 182480-182644 MKQSVLILLSGLCCLRGQLQFNPNHTYHDRCENHPAASLSYITQPMPPTPNRCSS
1325. 182750-182830 MRSKQVFTTHVHLKMNFHYNSSLFIIH
1326. 183162-183230 MFWTVVLMFYAIIAHLYMFMSAT
1327. 183236-183343 MTSKRLKVSFQRRENSTCRYHCCVQQRTASEIELLP
1328. 183493-183528 MQTFKERSFYGK
1329. 183521-183556 MANNNSFSLPLK
1330. 183743-183799 MNRNNNIESVVFLNQVLLL
1331. 183943-184014 MGCLEKQSNQMFAYPTQPHKSRSY
1332. 184033-184068 MDFLTDVRSRMK
1333. 184103-184132 MLPRKQKQEY
1334. 184326-184415 MVTGFQLSSKYLLLKGICSNIIRLNYTVNH
1335. 184235-184420 MFNTNKNTLKKAGNLQPLIFIVVHFLTMEVNGYRFSAFFKISSFERHLQQYHQIKLHSKSLI
1336. 184479-184508 MYLLTIKITI
1337. 184547-184594 MNKNPKSCLLTLAITL
1338. 184567-184599 MLVNISHYIVS
1339. 184686-184742 MTPYCFGSPSHLITMLSTK
1340. 184751-184813 MLSTLLHCICHLHCFSNKSQH
1341. 184841-184885 MERHCIILFLIYLAQ
1342. 184976-185029 MGQNFTCMLSYSQLVRRL
1343. 184972-185040 MNGTEFHMYAVLLSAGEETLISS
1344. 185129-185173 MIIFTYVIKLQMDGS
1345. 185446-185619 MRAYSPLRYRSKSDPQSPHRGSNPRNCLLFSHYYCFIHIINSAKHFFNQLQITNTLHH
1346. 185710-185862 MQMITLLRFVTEHTNSCSLLFLFEQTQNTYEQADSYLKFQKVRSVNIFPIK
1347. 185968-186012 MSIFIPSSFTATLII
1348. 185798-186025 MSKQIVISNFKKSGPLIFSQLSNSRHRKFCSQLFTGLPYPFLYNCCYHQSHNQNLHPCQYSYPLHSRPLLSSDGML
1349. 186015-186047 MGCCRCNQSAH
1350. 186074-186127 MADNIISLHPPPIQVTPQ
1351. 186220-186264 MWVTLSVMFCCNQVN
1352. 186284-186370 MPVLFSSDHTFLSHGMDASESFRPSSDPM
1353. 186373-186474 MVKHSLFTSLLVALSSVCVLLGVVFRSYCCTHTS
1354. 186333-186668 MPANLFVHLQILCDGQAQLIHLSFGRFILRLCAAWCCIQKLLLHTHLLSCCCFSPAVTLLHSDSSLLFSFRWFQSSSFSPTPSWNPPQEMEFSCSGHHAPTLPALRPSPPSQ
1355. 186625-186675 MHPRCPLCDLHRRLSDQ
1356. 186545-186682 MVSELLFLSYSLVESSSGDGIFLQWPSCTHVARSATFTAVSVINNT
1357. 186687-186734 MDPASALLSSSFSSGP
1358. 186832-186882 MRHFFTVIQHVILTHIC
1359. 186919-187005 MRWFTKENFKRAQIHFWSFSHSHVHQDNG
1360. 186860-187012 MSFSHTSVEGSCCFPPFTPTCGGLPKRISNGLKFIFGLFLILMYIRTMGKA
1361. 187105-187191 MVTAMCSQINFQILAHLFNCIINKMSTII
1362. 187309-187404 MSTITKQYLFPLHGDNLMKSIIKYSNGPVGGG
1363. 187385-187489 MALLEVDEMIVELLSLWPHYVCCKLHIVYRNCLQM
1364. 187443-187544 MCVANYTSSTEIACKCSQPLCEPQFIHLRNHCCF
1365. 187869-187988 MASLSGSKIASSSAATKGALSIGRPSDFRNFLCFHRAPKS
1366. 188056-188316 MPLSTPRALRPVQNSALAISQRSPHQIQLLQRNQLYSGLFVDLKMLTHPQRGHCHNFQVVRQKGQVVVYTPVQVLLNNNDALPHPPQ
1367. 188291-188377 MMLFPILLSRKKSSCIQTSTSFNSHIWHV
1368. 188448-188486 MDTECGTISIRSE
1369. 188420-188503 MQCFLFLEYHGHRMWHHQYQIRITNKIS
1370. 188425-188643 MFFVLGVSWTQNVAPSVSDQNNQQNLLKPSQLFPQPPLLLSNVAGLLLQGQVCSKSRPQVAIYLHDPVGAMTS
1371. 188733-188837 MFTNASSASVVHRSLSVDFIPFPNVRALWGCSKIA
1372. 188677-188847 MVLLVQVNPMQGLQPFVISCLQMPPLPLSSTVVCQWISFPSLMLGLSGVVPKLHNLE
1373. 188851-188901 MCDNMSTYPKKTTFVFC
1374. 189049-189126 MPKDSHSVFHTRLFILSTYQQVINIL
1375. 188969-189220 MTCPQKVTFCLTNCNFVKLTLWPSLAKCLRTVTVSFTHVSSFSAHINRSSTYCNKAVPAVRVRGSKLLNNASLYKVKHTPDTDV
1376. 189295-189333 MQTKTGCLCPLAD
1377. 189251-189361 MQTKTGCLCPLAQIKCKPKLAVFVHWQTEKCMSQINH
1378. 189340-189645 MHEPNQPLNRTDFSGICDKIVYGIGTNGALCLTAAFTACKSCTKRHSVGIPLSLIFLTGKIGVRTSELLHGTITPCSSKDSNTGVMPSMASLFKGYCCWHGL
1379. 189661-189960 MIVTGSQPLIKPTSYLLLAHNSLGISAKAGCMSAALKSTMQEFFTQSLSIAVTVLETAVSVSLSTLKACESALHSTPPSLQIQSLTLRHCFTNGPKSAQD
1380. 190170-190238 MQFTRRHYIPVKRFYTFFSQFAN
1381. 190019-190243 MNAAFLTETLKLHTDYPCSTFSLKSKFHSHLPQTKPFQTLHPYQLRHVTYNAVHQETLYPCQKVLHVLQPICKLN
1382. 190387-190503 MTLPRIGTGHFGEQTNACLKILPPSVSQVSGAVNRSTTV
1383. 190437-190541 MSENFTPLCLTGQRSCKSLNHCMTRSRQRLVKFVC
1384. 190576-190650 MQDMLAPLSARNSTNVFSINIEYFA
1385. 190680-190760 MPNLQWEMQAFPSLQRASMSVYVNMCV
1386. 190766-190891 MCLHLNMLVKICSLPFTVAVGCLPRPSPFCSSLSAHQLLVVG
1387. 190798-190977 MFTSLYCSCWLFAQTLSILLFPLRTSAPRCWLAPFGSILNQKSISVASADIWYRFTSRAR
1388. 191119-191187 MHSSLSAFFLSCSCFTVSLSSAC
1389. 191214-191306 MSISPVQTDVLHSLEVGISLVRSEVFWDSSS
1390. 191203-191412 MFVKCPFLQFKQMSSTRLRWEFRWCGRRSSGTVAVEVWVSSQGSQLSHGIVMVRRYMYGNRCIERISGAN
1391. 191475-191624 MPAASEAFSSLPLICLPEPTINSVSTRHAHAFPKDNLLFLLPSHLLFHYV
1392. 191793-191834 MLATIFPLDFFGTY
1393. 191563-191874 MPFPKTTCFSFCLLICFFIMFNLVTLNIPFPLETCDTLLFSYLLHAFFFFFLIPYKFPIFQNTSVSYLFFFCFETSPCWQLSFPWTFSVPINLSDVSNRFRFFT
1394. 191696-191935 MLFSFFFLFRINFPYSKTPVYHIFFFFALRLPHAGNYLSPGLFRYLLICRTSPTDFDFSPKIEKLSFPALILWPPISTPF
1395. 192193-192285 MSDLTCINHAAIPQRQIYQHGDGPNYSEKPF
1396. 192301-192375 MPKTVQFSFSNKQRICLLPESSDAT
1397. 192393-192461 MSVGFPSEPCGRPLNPQSSGAGL
1398. 192251-192535 MVMAQITVKNPFNCLIKCPKLFNFLLVTNKEFVSYQRVQMPLEFFFPDVSGVPLRALRSAPQPSIERSRAVTRSPRMISHRPQGPEKFLQDIPLF
1399. 192797-192916 MFTVLSSLYCLQGQILIRPILYVHQVLRCFCCKFPLHMFI
1400. 192921-192995 MNFHYKCQGFLQRPAQLSGEVVVWW
1401. 193021-193128 MRWGGVRSRAGVGLLFSPGVSSLRLAHLSSRLTILK
1402. 193155-193193 MTLSRIFLRKQLL
1403. 193205-193282 MFNNPNSIICLNNKNEKKKKNLLRQG
1404. 193248-193310 MKKKKKTYSDKDKTQVRSVIA
1405. 193913-193960 MNRANWAYKTHSETKV
1406. 194035-194076 MTLVSCDSIVGKII
1407. 194160-194231 MVNLSALPNPGKNNMYYFFITDSV
1408. 194703-194786 MNLTSLYQRQEKYIERRMMHADIVFTGA
1409. 194807-194836 MYAVCVSNPE
1410. 194802-194861 MACTLFACPIPNKGAFSSQL
1411. 194930-194998 MNNTFTFSPFNLYNSCNISITKS
1412. 195316-195384 MEVQAVSNKCVCCCLWSRLRILC
1413. 195762-196019 MFYSVASTTVTPTVQLPFTSLHQFSASRSLSKPFQPYSKDSKKIESNPVMGAHLFCCALVNTAEIPSVEESMCFQASGLGKKSEVF
1414. 196022-196102 MCIAHHRNLLILLKMPFLLLNILEALK
1415. 196268-196321 MSITFCCGLYVNFPLVLL
1416. 196105-196434 MCCCRSKQLIDIVMPPDGYSVNFPKNRSSLNKAVAYIVPLQCNLPLNGDHQKVGNVNNFLLWVICKFSLSVVVNYILGRQYGTRGAFAANMGELQTSSSTICYGKSQNTM
1417. 196346-196444 MGQGEPLQQTWVNCKQVVPLYVMESHRIQCNTR
1418. 196407-196493 MLWKVTEYNVTQGKTESILKSYVLLPENG
1419. 196471-196545 MYYCQRTAKILSTNLLKLGILLNLK
1420. 196628-196741 MSIWPLVSKGLSSPTAFFHSTTRVYHCFLCEHMVDGHV
1421. 197130-197261 MFLLFSLSISLSLFQAVHLWSAAPPRYWGTFQDKFPINLKWEAP
1422. 197114-197266 MFLKTDVFIVLSIHLSLSIPGRPPLVCSPASLLGDFSGQVSNQLEMGSPLV
1423. 197266-197343 MTEAVTVATTTTGGGSSTNSDVLSPR
1424. 197495-197605 MDHQRVDGGRLAEWELTEAPSTVTSDHQLVTSVVQQS
1425. 197736-197834 MFFLFFVLCSCRHHHALYKRRCSLQLPWGGGVP
1426. 197779-197973 MPFTKGDVVCNYHGEEVSHREGVRRQEALTDTFSYMFFFKGTGGKRICLDAQSWPCPCHPGKETY
1427. 197816-197983 MGRRCPIGRALGDRKPSLTPSPTCSFLKGLVVSAFAWMPSPGPAPVTRARKLIEGC
1428. 198111-198173 MVSDGRRERFGMAGRLGAVSI
1429. 198041-198229 MGHRSVPFHALRDISVGEELLWDYGVRREKGKIWNGWTTRRGKHLILSKYYFFFLTHLVFFSL
1430. 198438-198476 MGNFFFFTIFQEF
1431. 198793-198882 MLYIYIYIYIYIYIYIYIYIYSSFLFLGLE
1432. 199063-199092 MLVLPCLGKM
1433. 199143-199250 MGNMLVLLQHFSVYTGVMRNRVPPDHWFCLGSHWFT
1434. 199514-199573 MSKAFILDATIYVNVSYKYI
1435. 199554-199595 MSHINTYKHKKVLI
1436. 199672-199722 MVSVVKMSRLRAQSKNC
1437. 199661-199756 MLLIWLVLLKCPDCVLSQKIAKWSLLFKVVKV
1438. 200172-200204 MIHYINKSDIT
1439. 200350-200409 MSQTCDRIYLEISFFFFFFF
1440. 200318-200422 MWSSGKHIAIQCRKPVIESTLKYLFFFFFFFRFYC
1441. 200574-200636 MSPTPALIDTVPVYREHAGVL
1442. 200724-200771 MMRALVNFVIRRKYAS
1443. 200790-200831 MENKNNESGCGGPK
1444. 200806-200844 MSQDVVVQNNKVQ
1445. 200816-200878 MWWSKITKSNNSKKKKKATRH
1446. 201009-201062 MPFSPSHTHTHTHTHTHF
1447. 201005-201076 MHAILSLTHTHTHTHTHTFLNTTT
1448. 201103-201150 MTQMTQTKQDEQLKWK
1449. 201217-201246 MPSRRVTGIA
1450. 201131-201430 MSSSSGSDLDFVATQEFNISMKRIETFLVCQVDELRESHRTLREATETLTERDLPAVQSELSALKSTITDQGRQMEKRQRQPTAPTMKAPPTTATRIVTT
1451. 201457-201540 MPKERGVKKTWMTSCSYFGPQMQESGSS
1452. 201733-201774 MKPLKDDLGGRTRW
1453. 201749-201778 MTWVVGQDGK
1454. 201771-201830 MVNKIKTAKRAVKLVKKKHN
1455. 201934-202029 MAAIKVNFMICCINTSIYSNVWVTCALFASIL
1456. 202053-202106 MPRALQNKSRSCFAESVA
1457. 202109-202162 MYQSDANVCDHILIRAVT
1458. 202281-202415 MSELMSFPRCIFLTRMFQSFLLTHTYSQKGIYFDPRKIGILKNNA
1459. 202415-202468 MKQVNLSHCSNVKMRVFS
1460. 202495-202533 MCLRSEEVTGGFD
1461. 202635-202742 MLYAALPAATHLWQTSIHNHSKQTISVYIIHLYHLC
1462. 202885-202917 MCAVLKCYKPW
1463. 202902-202937 MLQALVAIWHAN
1464. 203072-203140 MLKRCETPPIYKMEICQSSKEED
1465. 202930-203175 MQIRGKTDFLPTSKYLCFCSCTKIDCSNVKMRVFFSIFQEGKTPDYNNAKEMRDATHLQDGNMSELKRRRLSVSFFYIYKIS
1466. 203235-203285 MNRQLKASSFFVFLYKH
1467. 203297-203344 MCKCVCSSTYFSGQTV
1468. 203305-203406 MRVLFYIFFRTDSLSMLLMLLRGARKIAHSYVQS
1469. 203433-203483 MRDWEFIKIYSFICCSA
1470. 203519-203584 MNRKLSSILNLVSVQTIIAQMW
1471. 203587-203631 MRVFFLIFCLLMTAM
1472. 203901-203987 MCKRIQGVSESTFAKYKDGKFRFAPCHMV
1473. 203975-204010 MPHGLKGLSLFS
1474. 204013-204177 MSYMCSESQSSDQSLTSFLLRVSCVASWRICYLHDVRVSGKTQHYTSKKKKLNSI
1475. 204190-204267 MREKLLNFTFALLNRTTLYTQTSISL
1476. 204488-204526 MNELKKPPEMKKG
1477. 204631-204663 MVEGLMHVSLF
1478. 204763-204843 MKFHNSSQGLILCILTLWNTEQNVKKK
1479. 204813-204884 MEYRAECQKKVSKEDRHKGSAFYI
1480. 204830-204946 MSKKSEQGRQTQRVSILYLTNKLKYVFYYYYYYYYILLQ
1481. 204979-205050 MARKSCLKIALLFLRLRLKTSVQS
1482. 204903-205085 MFFIIIIIIIIFYYNNCLTFPRLHSYGKEILPKDCPAVFEAALKDFSSVIGKLLELSPGRV
1483. 205095-205136 MNSCLSSTTQGPSF
1484. 205376-205486 MGRHNSQRGRCFYCCEEAQNNCITNSRSATVGYNETC
1485. 205538-205591 MEIHLFFGFSCTSVRCGQ
1486. 205716-205772 MSTYRILMMPCVLFTISSV
1487. 205805-205921 MSVKKLPEAKSGGAAVMAHTRVTGKALQNENSWRCISGF
1488. 205906-205989 MHFWLLRLLTRLLVKHSTHLMTPMILIF
1489. 205890-206075 MRTPGDAFLASKVVDQVAGKTQYTSNDSDDSYFLILHVTAVIISPFLQYFFVILQPSSAPAS
1490. 206082-206123 MSRQPTAVGQSPIQ
1491. 206184-206255 MPLVSIHQLKITQMVKSLQTGIQK
1492. 206262-206297 MFCFFPEHFVGR
1493. 206255-206305 MIYVLFFPRTLCWPLTL
1494. 206320-206376 MPGSGSRDGHQMSQRLQLL
1495. 206415-206444 MDSSLCRGWF
1496. 206342-206470 MDIKCPKDFSYYEAMEACLVSAPGNGQQLVQRMVLNQRWKQRE
1497. 206495-206524 MTISTASLCP
1498. 206488-206535 MHNDHFHCQPLSLVYG
1499. 206531-206617 MDDAFNTPAKMIEMSFSSWHSETLETMRS
1500. 206584-206628 MALRDIGDNEELEKS
1501. 206657-206728 MSFSPLFPTPPTFATYRFFLKYFS
1502. 206787-206876 MGWQSHTNTSTHTHTYQQFNSNNVSNKRFF
1503. 206854-206889 MLATSDSFSVAF
1504. 206967-206996 MLSQSTPLCV
1505. 206894-207034 MIFDMFYCIYFYQTFWNSSSPYSNHVVAVNSFMCLNRRMLLVTWTTC
1506. 207156-207233 MSINVYRATFYEEPMLVVEQPIHYYK
1507. 207166-207252 MYIGLHFMKSLCWLWNNLSITINRKSVFK
1508. 207263-207310 MTKGYIVLLNENGQIH
1509. 207406-207504 MPFQLQPSTGNYPYILTYTRTYTMANLVYSIHL
1510. 207291-207551 MKMVKFINLSLNFLLSLFIRGHHRRMNCQLIQHMFHTVDALPAATQYWKLPIHTYIHTHIHYGQFSLFNSPIAHGWTVGGNRSTWRK
1511. 207511-207558 MVGLWGETGAPGGNRK
1512. 207844-207876 MLTLLLLLLLL
1513. 207741-207965 MANFMKNEDMQFRIINNTYPAGCFKHVVFTKKLIDVNIIIIIIIIIGKYHIHKSKWNNSKPWLINSSFLLKIQMC
1514. 207992-208060 MLLKDIKRALHQKDLSVLIKNVI
1515. 208243-208293 MYKVSQSRILLLSVSKF
1516. 208345-208533 MKVMTLRFLVTGKMQQCINNDLGCTHTMYSCLEPGRSTLVPTLSFPDSLHSHCIRAEARLHYR
1517. 208597-208665 MPITRFWILYQNGLGQHVMLWFF
1518. 208533-208715 MMRCSVRSGKGFHRFNLQVVFYANYKILDLVPKWPGSTRDALVLLASLGYLNKIMFPLDVI
1519. 208708-208767 MSSRTLFYLDQFGFLFESIF
1520. 209042-209074 MILALNSMLLA
1521. 209457-209489 MNYHVVSMILA
1522. 209702-209734 MILARISMLLA
1523. 210075-210107 MILARISMLLA
1524. 210586-210651 MVFEHESNKPTPASLRSSDAEI
1525. 210599-210718 MSQTSQPPPLYEVLMLRYSWCHIVARLLCFVAMELIDSLD
1526. 210770-210805 MSLSHCSMTISV
1527. 210828-210872 MGQLLGCSIWLLGCG
1528. 210818-210880 MAVYGTVARVQYLVVRVWLKS
1529. 210956-210991 MQSYEVTKFDPM
1530. 211000-211038 MRAFCNGSLWDGF
1531. 210966-211058 MRSQSLIQCKVNESLLQWKSMGWFLGSKSGC
1532. 211016-211078 MEVYGMVSRVQKWLLGRGQKV
1533. 211120-211164 MSPVRSLCDILMRSY
1534. 211197-211286 MGFFRRSRDVFRETESRKGYSNSSQNSSEV
1535. 211186-211311 MLRLWDFSDGPGTFFGKPKVGKDIATRVRIVRRSDPSLMVIA
1536. 211472-211501 MQSINLCTIM
1537. 211506-211574 MFVLVCIFFSHNTKLLLNDILVC
1538. 211571-211600 MLNNFVLIYQ
1539. 211604-211642 MVSCCFDFILAGS
1540. 211895-212017 MHTVRPLLFINYLGVLKRFKWKVFKKTKQKKTLTDFFLYSE
1541. 212101-212196 MAFLSILSLMVIEMCMNKSYLACLYIALHFLK
1542. 212272-212394 MHARARTRTHARTHAHTHTHTLPIFHTTPTCYCFRFSHFKV
1543. 212868-212933 MNRPIKYKAISTHFRSLNIPLG
1544. 212953-212991 MLKGFTFIYIFGF
1545. 213055-213102 MMKIILDNESIFKKAL
1546. 213077-213139 MKAFSKKHFNIKRLNKKTFLK
1547. 213143-213280 MSYTLRVLSHLWIDSVVLKQRLQMLHCCSLLLERFTFTMQSFVTCE
1548. 213401-213532 MRWGGVRWVRDDAYLRTGRETQDYREIITRLRASGDSRNFPPYL
1549. 213421-213573 MGARRCLFEDREGDARLPGDHHSFAGIRRLAKLPALLIILSSYSRKLITYP
1550. 213653-213841 MTTLFRRSRSDYFGVEQSVIALFTYAKRTALTGKRDRFRNKTVGVKAPLVEVSLKKQVHQCHF
1551. 213832-213873 MSLLKRVYKRPDRK
1552. 213975-214016 MIIILFQVLKTNLS
1553. 214058-214102 MELNAVNSLYKKSRK
1554. 214148-214198 MITAVKNILIMLIILII
1555. 214250-214354 MKSELFVLKLLNRKLSNNKLETHVVVVMWGTRPIV
1556. 214437-214496 MSQYFDATCDSHVASAQHQS
1557. 214453-214527 MPHVTVTWRRRSINPDKISNQHAPL
1558. 214517-214597 MHHFKTDFDLSVQRCMKLNAPFSVVNA
1559. 214624-214704 MVFQQSAQLRPTTQTLYIEDIYNKFQI
1560. 215277-215309 MEIQFNSPLFV
1561. 215203-215325 MQNPSGLLSKKQAQTIVRFAKIPKIWKSNSIHLYLYSAFTM
1562. 215492-215536 MQSSGDSDEEKTFTN
1563. 215466-215774 MRSSAGPEPCNPVATATRKKPSPIDKSEKFKNLEKNQAQLGMTISPMAKRPVQSCSLGAGGWRMLDLNEDSSVPGASQESVSCRGLHFLGCPAGPNQISTARV
1564. 215882-215914 MCVNEIARCCV
1565. 215905-215961 MLCLACLLQCVCVCMRTRE
1566. 215943-216086 MYAHARMRGVCVCARARMRDRALPVFVLGAVRVCVYTDSLFSGIGRGG
1567. 216239-216400 MTTTAAAQDTAWSRIMETLGSSCCWSWIASVALQSLWGFRDEYPQVKIENKENK
1568. 216436-216480 MQKPAWGTFMYHNIM
1569. 216495-216590 MSRRCQCDIWNKTSKYLELSTIQIMPPEMGFN
1570. 216846-216887 MYIIYPIKGFFLVM
1571. 216911-216949 MCFSRSNANFVSL
1572. 217155-217214 MSSNNVSQGYLGLLFKNPCL
1573. 217253-217348 MNVITRVDLKSVALAENQAVACVCSLATITNT
1574. 217168-217380 MSPRGTWVCCLRILACKMRFRMLSLRKLDERDHACRSEECRSRRKPGCCMRLFPSDNNKHLISMSVFLKVV
1575. 217448-217480 MLLMFLPQHRN
1576. 217390-217506 MFSDAVTLRLCVPFFMHPFDASYVFATAPKLGTKIHTLI
1577. 217548-217595 MAPGFGTQPYLQVRTY
1578. 217943-218005 MQKMQTRYTWSFRVWTIISQT
1579. 217896-218048 MNQEKYKATTKTSMSGCRKCRQDIRGLLESGRLSLKPNRYTGLYSRSKQNV
1580. 218055-218240 MLNHVLSVFWNLYLHYIQSQHLPVISEPAASNRTTKNKALRRLLKFFKEPHVVLQGHSGESP
1581. 218206-218331 MLFCKDTVEKAHKFRLWCDSNPQSLNFKLRIPTHCSLHHRAT
1582. 218331-218450 MKWCFEFPLYGQHISFFKPNKGTSILPSKQSQMDFRTADV
1583. 218359-218748 MGSTFHSSNPTKVQAFCHPSSLRWISELLMFEHRLSCLLDRCFNQLSHSTSLESILMGSMKGLKTSRLSPLKSSSSHLDSGELCVAPQSHKTESFEALRCAEPFSNLAFVQSYAIGHAKSFRSESHSPKI
1584. 218696-218878 MLLAMQRVSDQKATLPKSEEKVQFRFEPRTCSSRDRCSGQLILSTKRKKKTTHNTFKLSLI
1585. 218902-218955 MYCAFHLGTLHIHKEALV
1586. 218955-219065 MTNPKGLISTIGGSHFCPKPQVVFKSFLKPTRHCTFF
1587. 219242-219292 MVLQTSRLDTESLGVSP
1588. 219292-219579 MTYEQNQVIHLHAQTREISNLRPHPLTQKPRHTHTPTNTRTQTCWSIEVTLQMDIISSIYPEMKHQHYNQAVGNFWKLHATKNTSSAFVKGRISKE
1589. 219527-219631 MLQRILHLRLLKEGSVKSNLLMDMSGLVSSSISQV
1590. 219676-219747 MYLVVICYCIRLTGYILLSRAKLR
1591. 219845-219979 MGLIWDGSGLSSNIVNIAMRMRQRESFACVSAWCLCVCVSAHTRI
1592. 219979-220023 MRERALSGCLDCLAG
1593. 220243-220281 MNCDYFYIVHFTL
1594. 220465-220506 MHIRLLLETLTTKI
1595. 220442-220537 MKVFFDLACILDCCWRPLQPRYDPISCIIRAL
1596. 220519-220572 MYNKGSLSHKCHCRLPSI
1597. 220590-220625 MKERSKTGWTDA
1598. 220613-220711 MDRRLKCRKRPAPESVKKKDIAYNSGGTRTQNL
1599. 220931-221002 MLLLAIKKDFICAKVQLNIYGLRI
1600. 220963-221070 MCKSSIEYLWSTYLRKRHCWDLNPGFPVYKTGTLTN
1601. 220989-221084 MVYVSEEKALLGFEPRISCLQDRHFDQLSHSA
1602. 221087-221143 MVIKRANCLYEKRKEKLYS
1603. 221115-221159 MKKEKKNYIVEALHV
1604. 221163-221261 MSQLEILNSNLLCITTPCIMKSSSRAHLNEQRF
1605. 221198-221269 MYYHTMHYEVIVQSPLERAALLRF
1606. 221481-221531 MKMYFYFEHVKIFCEYK
1607. 221560-221604 MHMNLATHVYIVSFA
1608. 221582-221626 MCTSCLLHEFLLRLI
1609. 221701-221835 MSCPLSHRAIKHHILRLYGRAIQLAARQPNFSVARKSHDNLQTMH
1610. 221854-221934 MYTETNTHTHQINYSISGLFRLQVCYF
1611. 221813-222019 MTTCKLCTSLKFQVCTPRLIPTHIKLTIAYQVFSACKFVISNVRMTICAHKQGNALASVWAQAVENISW
1612. 221953-222114 MCAQAGQRACLCLGASSRKHLMVRFVRAFQCNVNKIYVTRIIGNTFFYNPQSTA
1613. 222062-222157 MLQELLATLSFTTRKVPRKYSEITVYLSVRMV
1614. 222166-222210 MNVRVGTREQTVMLG
1615. 222234-222287 MLHAKYRVSILILQCTFL
1616. 222345-222407 MQCLGNMGVRTRHATRKVLCK
1617. 222382-222435 MQHAKYFVSKLILQCTFL
1618. 222589-222669 MQPANTCLSTLLIVPLFSAWVFIRVVY
1619. 222567-222926 MQGWSQPNATCKHLLKYIINSTLIQCLGFYKGCLLNKRFTTRIVYCLYFKSAIQYKYIFSYTTYLVKAYSSISPSPAISQQHYQQILLHDIRSGFNADYNRLAFLLLSAERRDQLLHFSE
1620. 222832-222930 MIYGQGLMPITTGLHFYCCLQNGGTNCYILVNS
1621. 223220-223351 MNFTNFNNNYLLLTFINKLSNKLSYKLVSHNNYKQLNRWEKKAA
1622. 223333-223410 MGKKSCLIIYSIEMKKERYKETKINA
1623. 223538-223603 MLELDTVLPPKQLPPVIKSAEI
1624. 223776-223847 MQYFYFQYYLTRGCILCCFCTVLQ
1625. 223823-223951 MLLLHCIAIMNFFLAFSLCSDIDRVKKKIALMNHSILTKNKKL
1626. 224024-224059 MQKGANIQQQQQ
1627. 223983-224081 MQYLLVTLSLKQSTCKKVRTYNNNSNKGLRAGG
1628. 224129-224272 MIQSPCIRLGSRAGSEYQSPCNRLMSWAGRRQSSQKRAEVIHRRSGRI
1629. 224285-224359 MLAGAEQDFAKTECLSAAYKGYVGH
1630. 224409-224456 MLRSTEMVASAGQRGE
1631. 224676-224735 MQVLFTVRQVVVNMGANRYM
1632. 224799-224870 MTRINRAKNKTRENKTRGLFQKGG
1633. 224903-224965 MRETLSFPFQNGRFVKLEKAG
1634. 224934-224993 MAGLLNSRKQGKSSLFLKES
1635. 225161-225223 MLILDTCIKTIDRNVMMHITF
1636. 225300-225338 METLLLNKLQYVH
1637. 225359-225409 MIMKMCVNGQTSRLGTL
1638. 225381-225419 MDKPAGWAHCNVS
1639. 225492-225572 MSGACQESPRLMASDAPMCSLCFSIVF
1640. 225693-225776 MIFFLFDSLDGILFASFMQYSSFAHKFM
1641. 225797-225859 MAIAYILVTHRRTVREWLILF
1642. 225721-225870 MEFYLHLLCNIPVLHINLCNIFGWKHGYCLHFSHTQKNCTRMAYPFLINN
1643. 225911-225985 MGLLFFLKIIFSTAYLLNVILTSIT
1644. 226239-226298 MRTSSSAGERNGDLFYKMLP
1645. 226270-226308 MVISFIRCCHSHS
1646. 226546-226605 MLSERWFSSHHCVRVCTSSL
1647. 226669-226716 MTLEMCLAVQSCVYRK
1648. 226701-226775 MCLQEVEEWTENTALWITSVEDQCG
1649. 226783-226818 MLFSLLERKSRN
1650. 226775-226888 MRICCSVCLKGSPGTSCTESCVDPEPGASPLVWQALKC
1651. 226928-226969 MCFYFPGETEQCAR
1652. 227053-227226 MCFLISFSKHLLKMGVRATGRQSFKHVVLDYFSMGTIVAVLKHVGTTGRERERERSGP
1653. 227180-227284 MWEPQAERGRGRGLGHSFQDAPKRSRYVHYRNRVC
1654. 227238-227351 MLRKDLVTSTTEIECADCFGISRGAHSVWVLSWALKQV
1655. 227388-227429 MFTVRGLLLLKSVM
1656. 227482-227571 MFCCFDSLPEVVVCLFLFLSISGFIGGGSH
1657. 227644-227718 MDSFCWDRVFYTLSDEACNGVLSKL
1658. 227816-227902 MGLGTLTSSLLRCSVRSALTHSAAQWRFL
1659. 227939-227968 MQSNISPNSP
1660. 227974-228030 MHLHAVRYFAEQIRHFRRL
1661. 228062-228145 MRRFAEGAQLSASLINYGSLRSLNSKND
1662. 228158-228292 MKQSLKVTSLFQFRVLARFALTLQTYRPSEPRSGPSLPTGLGPAK
1663. 228418-228474 MSSSEAVRNISQSTSSKHS
1664. 228589-228639 MPNGGRGRNLLASRNGE
1665. 228684-228803 MVIVFWSDFPEIGIVKVPCNNKRCHWVCGFLLAYAPIQFP
1666. 228784-228828 MLPFSSLSACFVLYL
1667. 228921-229046 MFLNHELLIKKQTPPSLLSLLVLSFYPQYLIHSILSIVFPVC
1668. 229171-229230 MQLIYYTQLIKQQIKKQTNV
1669. 229278-229307 MPNKTIILPK
1670. 229315-229362 MVLMRRRPVATLSCRS
1671. 229410-229442 MAPNQDLPHPK
1672. 229516-229545 MINYARNSEN
1673. 229526-229627 MQETLKTRLTAFQFTMTSMLGDYDTIYIVKAVDK
1674. 229633-229686 MNLICLNVYRLMTEQNMI
1675. 229735-229827 MFPVSFYFSAFDERFLDLMKINLLFIYFRPN
1676. 229836-229904 MRGKRRNIISKLRKKLIYRLMVF
1677. 230605-230646 MHSVWEEFQPIIKL
1678. 230773-230814 MHSVWEEFPPSIIT
1679. 229985-231535 MIIHTGEKPFMCTQCGKSFRQASSLNKHMRIHTGEKPFTCTQCGISFNCSSYLKQHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFNRSSNLDQHIRIHTGEKPITCTLCGKSFRQSSSLSKHMRTHTGEKPFTCTQCGKSFRQASSLNKHMRTHTGEKPFTCTQCGKSFNRSSHLNQHIRIHTGEKPITCTQCGKSFRQSSSLYKHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFSQSSNFNLHMRIHTGEKLITCTQCGKSFHQSSSLYKHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFRQASSLNKHMRIHTGEKPITCTQCGKSFRQTSSLNKHMRIHTGKKPFTCTQCGISFNCSSYLKQHMRIHTGEKPFTCTQCGRSFNRSSNLDHHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFNRSSNLDQHIRIHTGEKPITCTLCGKSFRQSSSLSKHMRTHTGEKPFTCTQCGKSFSQSSNFNLHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFRQASSLNKHIRIHTGEKPITCTQCGKSFRQSSSLYKHMRIHTGEKPFTCS
1680. 231609-231683 MVIINWIRVVQFLVFKFSSAQFSVV
1681. 231754-231798 MQASGDSGEGKKKLY
1682. 231728-231823 MHSSTDPEPCKPVATAEREKKNFTDRSEEKKP
1683. 231973-232110 MFSTPHDHQRSSSSGYGLVPDMETLGSSRRWSWIQSVTPHNLRTSG
1684. 232337-232375 MRRLDLLYSTLLF
1685. 232297-232428 MLSGRLFQSLAAINEKARPPLLNFAILGTTRSPEFRDLKERVGL
1686. 232586-232657 MCQTGNVSLCVKFRNSLPCKVQAW
1687. 232725-232766 MHSVWEEIQPISKP
1688. 232777-232830 MKIHTDVKEYMRLLQLQN
1689. 233024-233068 MNAAKIFSVHWMFHV
1690. 233028-233072 MQQKFSLCTGCFMSE
1691. 233145-233189 MCCASRVYRKHRGGG
1692. 233347-233466 MRDITGKTPHIKEGGALGRLVCSIPGPQVLKAHSIVLCCS

Variant Information


Variant PositionrsIDReferenceAlternate

No variation reported in dbSNP within the exonic region of the transcriptReferences

lncRNA has been predicted by:

Pauli A, Valen E, Lin MF, Garber M, Vastenhouw NL, Levin JZ, Fan L, Sandelin A, Rinn JL, Regev A, Schier AF
Systematic identification of long noncoding RNAs expressed during zebrafish embryogenesis.
Genome Research (2012) 22:577-591
PMID: 22110045

Expression information has been derived from:

Retroviral insertion lines mapping to lncRNA loci has been derived from: