Transcript
      Expression
      Mutation
      Predicted ORFs
      Variation
      References

ZF_LNC001615

Transcript Name: spicoa
Type: Overlapping
Genomic Location: chr4:16861196-16890333
Nearest Gene: spic (NM_001004621)


spicoa
Exons
1686119616890333

Expression Information

log10FPKM values for lncRNA in different stages
  2-4 cell 1-K cell Dome Shield Bud 1 dpf 2 dpf 3 dpf 5 dpf Adult Heart Blood Brain Kidney Liver
log10FPKM values 0.93 1.02 0.39 0.43 0.68 0.85 0.84 0.95 0.65 1.67 0.93 1.49 0.72 1.34 1.53Mutant Information


ChromosomeMutant PositionZFIN ID

No retroviral insertion mapping detected
Predicted Open Reading Frames


ORFRangeSequence
1. 21-56 MLSRSPAGSVQR
2. 190-237 MRFLYKAHLSHSSLCL
3. 243-275 MEPKNLPPLMC
4. 329-472 MHTHTHTHTHTHTQGLWSTVHCWKTKTKEEGICVDKMTLLLICHKETC
5. 454-510 MSQRDMLVMCLRPSIEPSI
6. 566-724 MFCINTVEVRIINPPLKTNHYFTITCLITPTRLVNLINLVKPLNVTLSCIEVS
7. 730-876 MILSNIIYYRHGKDKIILLSIKQKLGEKINRGLKILTSTVYIVICNFLK
8. 883-912 MYFNFIVYIL
9. 960-1016 MWQRIGFFSLLKVMYNIVE
10. 1146-1175 MIHSFFFFSA
11. 1242-1325 MQWMPFQLQAISLKHPYTLIHTHTLRKA
12. 1211-1345 MNCLLIQHMFYAMDALPAASHLFETSIHTYSHTYTTESLAYPIHL
13. 1352-1399 MSLDCWKNRSTRRKPS
14. 1405-1437 MGRTCMLYIYI
15. 1416-1496 MHVIYIYIIINPPEFLDPLFIFSPIFV
16. 1609-1641 MFFKTLLYSLK
17. 2014-2043 MGYCVYLIHK
18. 2043-2072 MNLIHFGISL
19. 2106-2138 MNTFRMHIIYV
20. 2141-2176 MHGIHNLTKYKI
21. 2359-2439 MKRRLCQLVADISVFTMRPMSRAITIG
22. 2476-2535 MQGIPVSTLHPFPSRPAADI
23. 2468-2542 MLSCRGSQSPHSTLSLQGLQLIFRA
24. 2608-2661 MWTRARSSDLNKHDCKFC
25. 2645-2719 MTVNSVKMPEHCFYRLLLAALNSDI
26. 2730-2810 MERWWNCGIVDVIVKTLMILLTLSLSP
27. 2885-3049 MSNYISSMMAFLYLSDTEERSKFLLLAANIYFRKQNILFLEMHHLNGVSLILFND
28. 3168-3197 MVKACYKILG
29. 3319-3468 MIFNAGTRECEVDKTGQTEQHGCKHGHKLKNNTQGDCTKAKKIEAKIQPN
30. 3505-3558 MTLTRLLQVQYLSFTPSG
31. 3477-3563 MAEHREGKLNDSDTVITGAVSKFHTQWLN
32. 3853-3939 MPFYMTFIAILLKAAADSLPQILKMKHTV
33. 4092-4166 MALFKFLSFHLVQTAKLLITAYLVM
34. 4213-4248 MFTLIIFILFAI
35. 4356-4394 MWFSTKAIQGAEI
36. 4530-4571 MFLKYLQTYYVFFL
37. 4558-4599 MFFFYNLKTYIQHL
38. 4619-4750 MRKADVLSGFNFNGAAPWNSNQGNGKPNELFKCICSRSGGQMAE
39. 4632-4781 MFYLGSILMALLPGTPIKEMGSLMSCSNAYVVEVVDRWRNDKPLHRSLVN
40. 4954-4998 MTYGVVLRSLLFQCF
41. 4821-5042 MCCTVVDVLLLVICATHESIDLLGQYGKPCLLVTTVKLLDHNKSHDIWSCPEVFALSVFLTASTDYCRNSCKGE
42. 5130-5171 MSFNYKFSEQFSDR
43. 5189-5224 MNCLEVLPGKLT
44. 5245-5334 MHCELLVVPLKPMAEVEKTNCHLLIWSHEQ
45. 5344-5376 MLLLCRCHIIY
46. 5327-5434 MNSKIRCSCCAGAILYIKPAPSFSNFRLQFPTLKYS
47. 5592-5636 MNGVPSSTPITSHLD
48. 5596-5640 MECLLLRLLQAILTD
49. 5760-5909 MWATKPFGPDCWLKVHVAHGDLALTLTIKSSDERVTVAPAFSNTHTHTQT
50. 5957-6019 MEFLPRAANALDIAIQNGNYE
51. 6006-6053 METMNSRCRNRFLCSL
52. 6212-6277 MSVKRTTSTAASLGSRSSSAIL
53. 6286-6315 MHSWQCVTES
54. 6282-6410 MHAFMAVCNRILNQVTFIVKKDCRCRFSASDRTFVMLKCSNIA
55. 6395-6466 MFKYCIMFRDSHHKRLDRFFSERE
56. 6630-6701 MSLTHSMHFLKHLIISEISTSTNV
57. 6779-6832 MKYMARRGQLCNMVSILK
58. 6961-7059 MRYKVTSDSWVFIKDNKNNKYSINSYFPPGVKC
59. 7095-7157 MLVALLHPYSLTSWLGLKNIY
60. 7133-7279 MARLKEHLLNGTWPNKGASFSVKKHILLRQLYIFLLANSRLHIKLVKLL
61. 7297-7347 MKNLKNMKCKTYVRQFI
62. 7401-7517 MPQKRLHVKLIILFFFNKTKTKCIMLCSVNHYLKQSFFK
63. 7537-7578 MMNHLVEQAVKGVC
64. 7581-7652 MDRSALNNNELIFTVLQYHYMSNQ
65. 7662-7691 MFVRKRIIII
66. 7833-7868 MRLYFYFMLLYT
67. 8068-8181 MLLLLIFFSLKKNYLIIFCNIYICCISFWTVIVSYFVR
68. 8303-8344 MLSTVKWSMCFYAS
69. 8320-8379 MVNVFLCQLIDNSDLSCNLE
70. 8478-8528 MREVGDNGLFLFVLVST
71. 8497-8580 MVCFYLFWLVHNFCKCKKNKNKTYTNTF
72. 8599-8634 MGIFKVQNKYKS
73. 8751-8843 MRSFISHLDPHAAFFAPRWLCKVESVVTLNW
74. 8969-9064 MLLVFSRKAENTNRSWYPGYTMRHIWILQHLK
75. 9110-9175 MIVVKLFMHEGLWKAFPIKQVL
76. 9135-9188 MKAYGKHFPSSRYYDRCN
77. 9145-9201 MESISHQAGIMIGVIKISI
78. 9250-9294 MGRTSCSSPTGYSSL
79. 9447-9509 MFALGKDSMTCSLNKSVWIQK
80. 9509-9562 MKSFSALRNIKQPFFCPL
81. 9575-9604 MSIPGTNMYI
82. 9668-9715 MQTNTVRRAFSFILAL
83. 9660-9767 MTVCRPTQSEELSVLSWLFNAFWVVALVYSFQKHIN
84. 9788-9832 MMPGRYHISYSSGSQ
85. 10010-10087 MGCCVVYEIKQILLDLTSCCYVYYSN
86. 10071-10115 MFTIVTRETLFFLLL
87. 10235-10276 MLLVIMSVNVCKES
88. 10260-10289 MYAKSLKKRY
89. 10264-10326 MQRVLKKGIECISISDSCIYH
90. 10383-10430 MFYLLLAFKKGHYQHY
91. 10508-10540 MDFYIWVNSFL
92. 10576-10650 MYLLKVYCPSDSFVPLFLKRNDTKC
93. 10637-10690 MTQSVNMNVSPEFPVLKL
94. 10693-10827 MKFSSSGRFSAEVSTEPLDDVTERSVTAGVLEKELVVITGRHPNP
95. 10909-10944 MFSEQQVHVNWY
96. 10931-10963 MLIGIKIKQFV
97. 11006-11041 MIKQITVLWFCF
98. 11068-11100 MIYYCDLHVIN
99. 11110-11190 MLLICNYSFVTNNGTLKKIFIGFAKQI
100. 11356-11412 MPFQLQPISGKHPSTLIPY
101. 11316-11420 MNRQIIQHMFFAADALPAATNLWETSIHTHSLLTI
102. 11447-11494 MSLDCGENWSTERKPT
103. 11580-11618 MTALPTASLRRPS
104. 11752-11811 MLILNLILNNKIFDMQIVHW
105. 11837-11878 MHWCVNNDRFFVFG
106. 11856-11891 MTDFSFLVELFL
107. 12154-12234 MLGFTQCLYVVPTQIDLVTFFFYLLKY
108. 12171-12275 MSLCCPNTNRFSYVFFLFIKILSTFANLSGLHKNN
109. 12368-12430 MHVKIFHLRITVQQNIQKLSF
110. 12524-12595 MLVYLLHEYISYTKRYRNIISSIF
111. 12543-12617 MNISVILKGTGTLFHPYFDILISQK
112. 12620-12661 METVYLHLYNTSLL
113. 12677-12757 MDTFDLMHNYTVKVICYFLILCLAAFT
114. 12739-12795 MLSCIYLTPLRKWICSLNF
115. 12882-13046 MTNSCYLNVQLHNKDTIKNGNIKQQNIDSYHISVTDVILTVAFPVTSVNLLMNNQ
116. 13081-13143 MCHVLYKVNCACSNVSDSFYK
117. 13304-13357 MEPVTTSSPLLEITATTS
118. 13495-13617 MEIIIQPHRISVSLLSYKEEGDLRSVCNTTHTKQSQTIVSL
119. 13667-13714 MFIQRTPITVESFINK
120. 13627-13734 MSSAQCICKEISVNVYTAHTDYSREFHKQMKRDCSR
121. 13763-13849 MILCKQVEKEVEGWLDTNSRLEHEYDFIE
122. 13830-13898 MNMILLNRRSWIIFAVAVKHGDF
123. 13971-14081 MRKNIYIYFFLLFCKNKCYLDQYFVHKTNINLFSVSR
124. 14084-14119 MFTHCCSKVCCQ
125. 14240-14272 MIMSINIQMVL
126. 14342-14383 MEIMLNHLLLLFMN
127. 14541-14579 MQNSNSISTVDMD
128. 14761-14811 MLEIIKKVIIIKLSLNQ
129. 14854-14967 MTPNSTIYMHELLIHSSKNIFFLHVYYVIIDCSASPIF
130. 15119-15181 MLRRARLMERYFSGRRARTVA
131. 15064-15216 MSIDHTSNGSPVEENCSTHAPQSQADGAVFLWTKGPNCSLTVSSSAAVSLG
132. 15374-15457 MKDSAASVRPLDGVAHVVIVKSFVQILI
133. 15501-15596 MLLVLLCNEELSFVQSYEAWKCCTVGFIDTHE
134. 15523-15618 MKNSALFRVMKRGSAVQLDSSTHMSSFMFFYV
135. 15630-15665 MQLKSVCFLFLF
136. 15614-15730 MFNSHNAIKICMFFIFILRLYYNHRLQGVARKSKYKLIK
137. 15983-16030 MGKIVGTLQFSSGQFD
138. 16050-16097 MLLLNHNSRVLSCSII
139. 16085-16138 MFNHLISVFFSIIQYLFY
140. 16160-16225 MTVGFASFTGGLTTTILAMSEN
141. 16285-16317 MIAQQQFAFTV
142. 16354-16389 MKSNILHWKVIK
143. 16401-16481 MCIIIFYLILHNNKILKWSFIFVIAGF
144. 16451-16492 MVIYFCNSWILSSH
145. 16535-16573 MKYLFYNVEQICE
146. 16573-16638 MKSIYIYHALIICSKGTRRKLF
147. 16554-16703 MLNKYVNEIHLHLSCFNNLFKRNQTQAVLMVILVTRCNKVSLVNVFSNIK
148. 16762-16806 MLDKLAVHSAVVTPD
149. 16847-16903 MIIIMNNTCTAFLNQFSIY
150. 17022-17054 MFVYDVIKCIN
151. 16963-17064 MNQQQILTNMNKYCDKYNVQCSFMTLLNALTNIN
152. 17085-17114 MLPLDLLKIN
153. 17259-17291 MHYEASIIFKL
154. 17266-17346 MRLRLFSNCEKSKLLFKHKMNQKQSTD
155. 17364-17399 MSPFPCRCGKLA
156. 17456-17521 MRPRLQTHTDKQTGFQLQKIQD
157. 17547-17606 MSCKLTEDSFQSYVDPGGSK
158. 17584-17613 MWILEARNEV
159. 17626-17727 MRWHVSQMTADFPDSHSIYFLKENVNNRYAIVKR
160. 17769-17801 MLGFWGEIKFK
161. 17836-17904 MSVFDPMKTTQHFESVVIVSMMI
162. 18058-18210 MNPYIIYIYIYIYIYIYIHTYIHTYIYIYIYIERERERRERERERNYSNDI
163. 18203-18241 MIYEFKYLSTNIK
164. 18274-18306 MIMILYQYTFN
165. 18568-18600 MSFSKKKKKHT
166. 18540-18626 MLLKSRGFINVIFQKKKKTYLTLQVIIEV
167. 18692-18757 MTLNNINGILKILIDIIFKRPL
168. 18780-18809 MIISELHNII
169. 18925-18966 MKQINTISTLLEDA
170. 18962-19060 MLESKELTILALTNLTLHLCRAQLCSTGNVLMQ
171. 19047-19085 MSSCSDYNGQDIL
172. 19069-19167 MDKIYCRSTTVLLANMAMRPVLYLSPFKCVTST
173. 19152-19184 MCHVNITWSSQ
174. 19172-19210 MEQSMILYFSFWK
175. 19431-19484 MHQTITNNHTRVLKNGIA
176. 19509-19544 MFIWTFMQIYKI
177. 19548-19682 MAILLFFLSDSVHVKKAFVDFFCLFLFFTIYIFFFSFCFVLCFYI
178. 19670-19762 MFLHLIFLIIFLFCLFCFVFFRIITIKYLFN
179. 20075-20107 MFCLVCVFRIF
180. 20267-20320 MTVEGITHQMRTFTCYFK
181. 20320-20433 MKLFRRCSMVWQKYEQCPEPWLGTANSRRLAALVCVPS
182. 20360-20455 MNSVLSRGWALPTAADLRRWCVYPHRNLFRIL
183. 20462-20563 MTLRVVERRFWCVTPLRLLSYFLPFLICFVFTFF
184. 20702-20731 MLFIYFFYFY
185. 20896-20976 MYISYQHTMYISSHTKNSHNARICAFF
186. 21247-21294 MERTCFWCIRRTNVQI
187. 21284-21334 MFRFSAISMHFVSIVPS
188. 21258-21392 MLLVYQENKCSDLVPFQCTSFLLFQADKPAVHSFCSLMTQVLNIN
189. 21424-21507 MKVKWLLIKDVYETLSFSLHCDYRCVCA
190. 21452-21541 MFMRPSAFHSTVIIAVFVHNQYYKCALHAG
191. 21534-21566 MPARNLQPRTV
192. 21523-21588 MCAACRLEIYNPELCKQLNDNA
193. 21578-21646 MTMPNQLYCKSAGTNVMRVRFLE
194. 21621-21671 MLCGLGFLNSCRFICIK
195. 21662-21766 MHKIMCIFSFFPFFFFYNDLQKELSEMAEYQICDL
196. 21807-21974 MIYCMYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYNYRISMSRYFYINISAMLNHIISPIY
197. 22057-22089 MLNYFLNYLHI
198. 22152-22193 MMFNRVRKFSQYVQ
199. 22186-22398 MSNNIFLLAKVLFIYLFILARIKAVLNLFNIILRSKLLAPLSYIVFSDSLQTEPSLYNNLPNYPNLPSSPY
200. 22543-22587 MFRNVLKKISPLNRN
201. 22704-22823 MFFLCLRGFPPSAPVSPTSPKTCGTGELGRLKLTIVYVCE
202. 22833-22880 MDVSQWWVAAGRASAA
203. 22813-22896 MCVNERIWMFPSGGLQLEGHPLHKTYAG
204. 22823-22933 MSVYGCFPVVGCSWKGIRCIKHMLDKLTVHSAVATTD
205. 22973-23014 MIYISLINTFFCIF
206. 23098-23211 MLLFCSFVLICKTNINVTNKLSKHRFKPNNINLIKNTE
207. 23300-23338 MVLALILQCTNLQ
208. 23323-23427 MYESAIVPLQNQPYKIGITINQERQFRTCYFTFNY
209. 23565-23630 MHSPLQNQPNQNKTMKYFQILS
210. 23885-24004 MLLLCKKKTVNNIKYAVYHKHVLFTLGTLVFISLFLWTGL
211. 23992-24063 MDRFVTVLCTCVANCGIVFPVCCG
212. 23928-24131 MQYITSMFYLHWAHWFSSLFFYGQVCNCFVHLCGELWNCFSCLLRMIKCGETLLEVFEELSSALHHKV
213. 24327-24401 MFELFFLLVYEFMFVCHACQSIYIL
214. 24355-24636 MNLCSCVTPAKVFTFCSAAVARALSFQTKSCFPSPSLQAVYSKGPLIPNPMREGHNHSIAPIQLLYLLALNQNKFPKLRAQVNRSLKLPAEVNH
215. 24766-24804 MCVCVCMYIFKKK
216. 25277-25345 MFLSQIFFLFILLISNVFRLFCK
217. 25353-25388 MNVICLALSNTS
218. 25412-25459 MLHKLYVSYIRVSAGS
219. 25357-25470 MSFVLPFQILPDIPLLLSDAAQTVRFLHQGICRLLKGP
220. 25498-25539 MLGLKYCFVGLKSF
221. 25661-25705 MLSIHLVFKKFFFLC
222. 25801-25851 MGQVNLFIFYVKIFFCH
223. 25991-26032 MLHLNLDLLLCFKV
224. 26046-26078 MHNVCHVFIIT
225. 26129-26161 MCLIKWPVSVQ
226. 26032-26166 MNAAKCTTSAMFSLSHDLPFINHPLLPYGEVNNVPNKVASECTVI
227. 26176-26253 MQNVSVLTKALGRGFQHQQSFICISM
228. 26264-26293 MDPQFSFMLI
229. 26325-26396 MQLLTKWRFDESKTGENISHFPKI
230. 26353-26574 MKAKQARTSATFQKYKHYVVITIAGLFTKLQDEVFVYWHRHKSIQIQEFAYGWSNKYIHIFRTTGSVHYICYCN
231. 26447-26578 MRYLFIGTDIKVSRFKSLLMDGQINISTFSELLGVCIIFVIVIR
232. 26578-26655 MIIHCFWYKCPRYRSNRAEPSHLHGH
233. 26661-26747 MIPELENNNNRLYLIVYFSFLFLSGKPYS
234. 26866-26919 MRSEMKDIQMRVTWLQRT
235. 26904-26987 MVAKDMTVNIKQSIKSVLTLCNIKQKHT
236. 27074-27178 MKRHFMIVCVFIISGKIALLLLIMITLKCYFSLPY
237. 27336-27440 MPKYSHLRGKDIFFLYSIISYIYIYICVCVCVCVC
238. 27413-27466 MCVCVCVCVLIYYLYDII
239. 27456-27527 MILFSIIYKYNNNYYYYYYYYYYY
240. 27536-27622 MTLEHKTDPCRMGICLDKIWIFLLCQKSF
241. 27562-27645 MSHGYLSGQNMDFSFMSKILLILRLVSM
242. 27694-27723 MHYLRTVCQF
243. 27714-27827 MSILKTIWVIFRFFFTSDSTFSNTFILDKSWSHPNNHY
244. 28355-28507 MTGFMVQGLMFYNIALFYYNVKIQYLCICTSKLDKYVFDVFKHAFKCIFIN
245. 28461-28532 MYLMFLNMHLNVYLLTNLLTTFLK
246. 28546-28650 MAQLIKTSLMAFMFIINMFVDGEVPMKSDSGCFSH
247. 28638-28682 MFLPLMCDLIIDHQN
248. 28783-28992 MFPLLCVTVLQCCLLEPWVRVCCPLKENILSMSWNTSSNMSPPKELWKCLLCLLRASSWALKWLWKCLWL
249. 28749-29120 MSSGAFSVCSNHVSSSLCDSPAVLPAGALGPSLLSIKRKHPLHVLEHIIKHVSTERALEVPPVPAACFLMGLKVALEMSLVVRVRTVSECIFKVEVKVLMEVLRASSGERTASRLIIFLPPVVI

Variant Information


Variant PositionrsIDReferenceAlternate
16861201 rs179487453 C T
16861249 rs179487457 G A
16873114 rs180036513 A G

References

lncRNA has been predicted by:

Pauli A, Valen E, Lin MF, Garber M, Vastenhouw NL, Levin JZ, Fan L, Sandelin A, Rinn JL, Regev A, Schier AF
Systematic identification of long noncoding RNAs expressed during zebrafish embryogenesis.
Genome Research (2012) 22:577-591
PMID: 22110045

Expression information has been derived from:

Retroviral insertion lines mapping to lncRNA loci has been derived from: