Transcript
      Expression
      Mutation
      Predicted ORFs
      Variation
      References

ZF_LNC001594

Transcript Name: lnc2_si:dkey-207j16.2
Type: lincRNA
Genomic Location: chr4:9836620-9850020
Nearest Gene: si:dkey-207j16.2 (NM_001045067)


lnc2_si:dkey-207j16.2
Exons
98366209850020
Expression Information

Negligible Expression across RNA-Seq datasets

Mutant Information


ChromosomeMutant PositionZFIN ID

No retroviral insertion mapping detected
Predicted Open Reading Frames


ORFRangeSequence
1. 8-85 MIISLRSVLKNETILDHIKSSITKSS
2. 191-238 MSFKCLCSLKSSLKLV
3. 202-339 MFMFFKEQFKVGLAFFYHVNHVLFWLSFLCFVLSVIITFFLERSAL
4. 254-487 MLTMFCFGYRFCVLCYRLLSLSFWRGQLSRNEVMVTETGGEGTGVQIFIELIYFFVKSSITPAVHGPRRSGNQQPLNP
5. 447-506 MAPVGQGTSNLLTHETMLYR
6. 487-552 MRQCSTAERYRWHRVSVSRAWL
7. 546-605 MALKPSLSNSLAHGEHVFSQ
8. 583-675 MENMCSASSTTMALMCVSGVYGTLLHTMTPN
9. 726-770 MMLSRPEPVFYHSHH
10. 845-898 MMGFELRDSCSQFNTFIC
11. 871-906 MFTVQHFYLLSH
12. 1010-1060 MFICMTRQFFMFLCFFY
13. 1006-1170 MYVHMYDKAVFYVSLFFLLIGKEHRSEDGVIKTEHRSVTSSYTVYSESDFEKQLH
14. 1249-1293 MFGLCSYLQLHHFNL
15. 1392-1430 MSGLSSYLHLHHF
16. 1622-1714 MLLYLPTDKGSIPELEEIMITHLKLRITIQW
17. 1537-1803 MKLSYSNLQHKQFRSQISHHYKNYLKSVHVVVPSNRQRQYPRVRGDHDHTLEAEDHHPMVSTSCFLQMMFKQMNFSLVKFNHTRKKKGQ
18. 1811-1855 MNKHIALTADKILSS
19. 1855-1923 MIQFTCKFIFMDPCWALHIQSLI
20. 2127-2165 MARSHYISYPEGG
21. 2111-2209 MKSYPHGEKPLYQLSRRRVKIEWTVVIIGQLVC
22. 2213-2242 MLTINFSLLF
23. 2176-2511 MDCGNYRPISVLNVDYKLFTSILARRLEKVLPEIINLDQTGFICQRQATDNIRRTLHILNFISNNKVEAAMLSLDAEKAFDSVRWSFLYKVLAKFGFHNNFIEIIITLYDRP
24. 2501-2557 MIGLRQGLKLTGNYLVLLI
25. 2774-2818 MRPYLVTNLMLQKLK
26. 3141-3170 MAGEKTQSKI
27. 2668-3369 MGSGEHKLAHFADDILIYMCEPSKSLPVLFNFLERYEAISGYKLNVTKTQVITFNYKPPRQLKEKYNLKWDTESIQYLGVNLPADQSKTYSLNYGPLNKKLKSDLLRWSLIPLYSLSSKVDSVRMIILPKLLYLFQTLPVEIANQQFSEWNKLISRFLWQGKKPRVRFKSSPTFSAKWIEIEKGIMEESPLSALIADCKLRIKINKEANPWINLLFKIWQQTKKYVVCKMHQEY
28. 3341-3415 MWFVRCIKNIKMVCLRYCLHPQPNR
29. 3514-3552 MGLTKVTFIDTFK
30. 3715-3747 MSEINVKWREI
31. 3735-3842 MEGNLNISDEIGVIFVQPNGNVPALPCGENSVGRMS
32. 3790-3876 MEMYQLCHVERILLEECLKVFYHTITENT
33. 3812-3958 MWREFCWKNVLRFFIIPSQKIHRGKGTSCWRMCGEKIANHYHVFGIVRN
34. 3936-3980 MFLGLSEINPILERD
35. 4061-4120 MDGLIKTRNCYLFFWQLVKK
36. 4167-4247 MDWYSAHYICHGKTIVFIKNTNRILFF
37. 4198-4257 MEKLSFSLRTQTEYFFSNLE
38. 4285-4332 MPEFFLNCNLNVTLYK
39. 4467-4502 MREYVRYICIFF
40. 4490-4522 MYFLLKTQNKK
41. 4522-4554 MKKKKNLIKNQ
42. 4590-4766 MTDYPKMAVYSRLAWKENILDRNISPQLALNKLSPLTKRYSHKKINMFSNINTFIYFNF
43. 4936-4995 MWPFYILFRAFVQKNKNKVI
44. 5066-5182 MTVKLRVRNSILYLSPGQITQFRHDFFKVRESQRFINDK
45. 5224-5289 MWHSSRQLIPCLRHLMTPSQKV
46. 5294-5362 MFNLFSFFTTSSNTWVTRPNRST
47. 5253-5369 MPATPHDTVAESLACLIFSRSLLRVPTRGSHGPIGAHNL
48. 5441-5473 MGWSRVDMTSL
49. 5398-5547 MTWSGNKQTDCIFTDGLVTGGYDQSMTMQTLTTFFKVLKCFKQFYLTDWH
50. 5734-5763 MKAHHCILII
51. 6098-6220 MYFFFSHLPPCKYIQTLNTQTHTFIYSYCFLLCQYIVVYTV
52. 6127-6249 MQVHTNFKHTNTHLYLFLLFLALSIYRSVYCLIIILHYLKK
53. 6311-6346 MTLLSSFQQSLL
54. 6357-6401 MPCLFICVINYNSLI
55. 6486-6515 MATRVLALNG
56. 6675-6713 MNYIFVCARPTVR
57. 6776-6808 MFFNSDFNTLI
58. 6825-6887 MQRPLLIRNLVYIVLRLEVQS
59. 6938-7105 MKCSFQSRSCKSYSTRLVLPSFIFYFCCQHRIYLQHIFKHNSLTNSFLISTLSSTR
60. 7150-7182 MYSDKVPLSIL
61. 7393-7455 MTPEKLFFRKHCKHFQKHYCK
62. 7459-7617 MGGQNKLTSTVGLLKFTGATMCLDVLKCYAEFRLHDFPTSRVTDVFTLLDYLG
63. 7529-7660 MYLNVMQSSDCMIFQLVVSQMFSHCLTIWASVSSLLCLHCKMHR
64. 7799-7876 MGLNMYKFAHLGLKGISHFSSTLIIN
65. 7891-7980 MKRQTDTVAPESCQTSTSFPSISWVQINRK
66. 8131-8223 MICIADSSRYSARQISRRHRRLICDSLRSRL
67. 7980-8240 MSAFNFSPSLPLACSRYTHTHTHTHTSESCSLIGCRRSLMLFSVKTQFTRHDLHRRQLQIFSTPNISQASATHLRFSPIASLIVHTV
68. 8368-8442 MCSPTPLQDYFEFKLFIILLMKTTE
69. 8459-8500 MTLNNVLSILRYIC
70. 8497-8559 MLKCAPKSMWPLPAPHRLVVS
71. 8647-8685 MFTLNCNYIVLLK
72. 8685-8720 MIFLNILSNNFF
73. 8843-8893 MWSFVGPQDWSLKQTSV
74. 9334-9417 MSFPPESRYFHHDIFSPHGIKAHPASTN
75. 9456-9488 MQIHLLSTRRR
76. 9509-9625 MKFVSKPKICGYNALYISNIDMTTRNHGSTIINDYKYHC
77. 9995-10024 MHYNVWMSTF
78. 10005-10046 MSGCLHFKLYICGV
79. 10037-10069 MWSVNDLSDFK
80. 10050-10166 MTYQTLNKRGFNAVTRPVRDSSAVLHPLHQAARATSRSV
81. 10256-10315 MTAQRQCFNVTKQHLMQSDN
82. 10529-10585 MLLSVTVRHLGANKLVVAV
83. 10676-10714 MFCCVSRACTGNI
84. 10831-10992 MCLDRTVNRSRAPGRLDYIYRRDGRLLRTGKTSRMFLCYVLSVTITSFLERSPL
85. 10898-11203 MDVCCGQVRPPACFCVMCYRLPSLPFWRGHLSRKEVMVTETGREGTGVWIFIELIFFLVKSSITPAVHGPVGQGRNVSSSPFIHADTHTYRSDLAGMEPATS
86. 11251-11379 MMCWNLYLTCSPVGEVKSKSEQSLDSNPNFSDSVKHVLSLTNF
87. 11431-11562 MTCNLSFVGSPKNFNGEIQAAVGFKPGSSKCKSNALTAKPWSLC
88. 12028-12060 MEGFIDNLVSV
89. 12070-12108 MLKHDLNSRLLVE
90. 12135-12185 MNSLHVIRLMTCLHIST
91. 12167-12223 MSSYIHLENYDLKICDSEI
92. 12286-12321 MVMKMKLLRIIC
93. 12336-12437 MTDLMHMSTSNSHTLSVPLLLTPLSGADEHQGSI
94. 12605-12652 MLLFNNYLEIDRYFIK
95. 12672-12812 MTKPVFMKFIKYRKLGYLSIDTKLQTIMILMKNFINYSSNKQHHLDI
96. 13035-13070 MSWKTRNMYKHE
97. 12946-13104 MRELTHINSRNRVLNLTKLRQMLFQSRVPTCPGKPGTCINMNEVSSPGKHMEH
98. 13070-13204 MKSPVLENTWNIRENINCPGKQVSLAEKSISFKCLCSLKSSLKLV
99. 13168-13215 MFMFFKEQFKVGLKTH
100. 13229-13288 MLTMFCSGTLTSILIITVLP
101. 13325-13354 MVNLWFLLSL

Variant Information


Variant PositionrsIDReferenceAlternate
9836678 rs40644971 G T

References

lncRNA has been predicted by:

Pauli A, Valen E, Lin MF, Garber M, Vastenhouw NL, Levin JZ, Fan L, Sandelin A, Rinn JL, Regev A, Schier AF
Systematic identification of long noncoding RNAs expressed during zebrafish embryogenesis.
Genome Research (2012) 22:577-591
PMID: 22110045

Expression information has been derived from:

Retroviral insertion lines mapping to lncRNA loci has been derived from: