Transcript
      Expression
      Mutation
      Predicted ORFs
      Variation
      References

ZF_LNC001008*

Transcript Name: cyyr1ia5
Type: Intronic
Genomic Location: chr2:59934844-59957382
Nearest Gene: cyyr1 (NM_212882)


cyyr1ia5
Exons
5993484459957382*A ribosome profiling study carried out by Pauli et. al. (2013) suggests this proposed lncRNA could have coding potential.

Expression Information

log10FPKM values for lncRNA in different stages
  2-4 cell 1-K cell Dome Shield Bud 1 dpf 2 dpf 3 dpf 5 dpf Adult Heart Blood Brain Kidney Liver
log10FPKM values 0.46 0.26 -0.26 -0.92 -0.78 -0.27 1.45 0.53 0.9 0.27 -0.52 -0.54 0.87 -1.02 0.05Mutant Information


ChromosomeMutant PositionZFIN ID

No retroviral insertion mapping detected
Predicted Open Reading Frames


ORFRangeSequence
1. 225-263 MLLISLCVMHKCK
2. 273-305 MSCLSVSACKL
3. 630-695 MILFLVFYLFIIYLFIYLFSSI
4. 975-1028 MIIITITIITNTTNKSLQ
5. 1120-1221 MHYNIANVIKPKTFNKHLALTKKKIFKVNITTCF
6. 1314-1355 MCAVIFFNHINDGL
7. 1348-1398 MDFEFLSLYVFIEGVWC
8. 1373-1429 MYLLKESGVDDDHVHLYLY
9. 1401-1481 MMIMYIYIYTKVVMKKYLLIRKKLLSI
10. 1566-1610 MLNMFITFLHVLVMQ
11. 1594-1635 MFWLCNDIIKSCDS
12. 1610-1666 MTSLNHVTANVQSSASFCS
13. 1638-1670 MSNPQPRSAVK
14. 1716-1757 MRSVLTPLTNSIQI
15. 1670-1840 MIMSSESSYHYTKTQHEVSFDTFNQFNTNLRISAPNKQILYYVHAPLIFAQIKSEHV
16. 1836-1877 MFRLCDTLTFKHNR
17. 2004-2048 MECKRLFCIRISHIL
18. 2048-2107 MNKILKNALNTVHHKLRGAC
19. 2147-2176 MLYNNLNSPA
20. 2350-2388 MNFSSPPNKYQPN
21. 2391-2420 MTTNIKINFA
22. 2432-2485 MWLKPGQLIKISSSDIKH
23. 2550-2597 MHNSYCSDQLSLVNWF
24. 2618-2656 MIYKNYKMQPKPE
25. 2751-2807 MTVIITNYCHYYEDVNNTT
26. 2877-3065 MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKLIYIILLYIIYIIYIILFFEWETNSHC
27. 3044-3151 MGDKFSLLTSCLLHLLHCKHCNYTVKIILTACFSSL
28. 3174-3284 MSQLNFMSFNTSSINKLNRLNCISSKNERQPGLYFCV
29. 3253-3369 MRDNQVYIFVCSMPIINILSFFHIPKPIPKSNYYINISK
30. 3587-3625 MNACGREAKSVQF
31. 3591-3629 MHVGGKRNLCNFE
32. 3595-3633 MWEGSEICAILSE
33. 3712-3762 MVAKSIHEVKNILNANQ
34. 3752-3787 MLINRTVNHFTI
35. 3847-3876 MHALAQTISG
36. 3948-3995 MKRITMITNIKCMKIL
37. 4231-4260 MLCSFLLSYK
38. 4260-4304 MTNVGISVHLMKDLL
39. 4187-4324 MTSRRVCRHDLVSSACSVVSFYLINDKCRNFCAFNEGFTLKIKDQR
40. 4384-4482 MSLLIYFVNNPTENSRIIKLHHNYVTEKPRIDF
41. 4486-4527 MHFIYFEPQSAFKR
42. 4613-4675 MFVFFKEIYGYNSHYYDLRMT
43. 4741-4791 MHLFFNRVKHSTIRLFI
44. 4889-4984 MLMPAFICVFSFLVSQRLNLLRLNLKCCARLF
45. 4909-5040 MCVQLFSFSKIKPTAVESKMLCAVILNEILAFICLLIMYATRLG
46. 5024-5053 MQQDWGDEGN
47. 5088-5120 MTQFLSRFYSV
48. 5200-5232 MWPILYYKHMI
49. 5232-5288 MTVRYVVNILKYPQSVLLH
50. 5295-5393 MTESSISEINPPHDYEFTISAQQSLFLLSFHHD
51. 5332-5469 MIMNSQYQLNSRCFYYRFTMTELFPQVIYNLKYCRQLAFQYSLFNI
52. 5484-5519 MLLKTHAFNKAN
53. 5500-5529 MHSIKQINFI
54. 5538-5699 MLLRVYLKRKIFFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNGLEQQN
55. 5716-5763 MSNSIYKGPQFCTFQP
56. 6098-6181 MMLLSVYYVSPVAVLHLKLHIYNPLSLR
57. 6213-6275 MANGQTAASHLGLLFMLMRER
58. 6308-6352 MTSTKGECQSKGLCL
59. 6328-6366 MSIKGFMFINKCI
60. 6373-6417 MLTLLKQPLYIIDRL
61. 6360-6461 MHLINVNPIKTAALYNRSPLICLQMFNYLGIGEV
62. 6504-6629 MLSFHHSHSLSPSLSPSAPPLLLSISFSRFSPSFSQLSSLVC
63. 6717-6782 MEERIDAAAPTFIILHFHFSTR
64. 6671-6829 MILPHAELEQKQKSHNGGAYRCCSANFHHPSLSFQHTVSIYSHFTQACIYPAY
65. 6733-6885 MLQRQLSSSFTFISAHGEHLQPLYSSVHISCILNHVVIPLYCKCMCMHLFI
66. 7060-7128 MRACVYIFVHVLDTLVRYYYNYY
67. 7150-7209 MQLLLLQKMHVQISFAIMFY
68. 7227-7313 MHHRALLFTVKHTQNISCNIHSLMVFCKL
69. 7323-7364 MHLITLKRKHRMHL
70. 7402-7494 MLLCVHACVRRGRFMGKCLQTLAPRCSQTIL
71. 7418-7621 MRVCVGGASWENVSRLWPLAAPRQYCDDNEEQLVVELDVDFFLQASFFLGHLFVVCIFLSHGSSLGII
72. 7452-7643 MSPDSGPSLLPDNIVMIMRSSSLLNLMLTSFFRPHFFSVTCLWCVFFFHTVLRWGLFEANNRLG
73. 7643-7687 MNNDGLVFLIKHIAF
74. 7690-7764 MSLNSEEDTCILLFNHVYIYIYFSF
75. 7736-7780 MFIYIYIFPFNWVCF
76. 7825-7884 MFLIKKHFTKYFQYTLLQCK
77. 7930-7965 MSPLNLHYVKLI
78. 8242-8283 MLHDFLAWVLFIYF
79. 8496-8627 MKQLHTHTHTQRERERERERHLRMYSLFYFFILCTNIFRLYLTS
80. 8594-8665 MHKHISIISDKLISALEDKKLIRF
81. 8759-8821 MQQRNLQLLVYCFIILFIIYL
82. 8821-8913 MILLEQKHVSYLVLEGNKKLDIHDLIQRLYI
83. 8954-9025 MSVNRIIFLKTQTNQLQGRKRAEK
84. 9038-9067 MNANTINFLK
85. 9160-9345 MTKGHLKFHYKNKIWGLIPSKMLFHTEIIPKHLIHVTFSNNAHKYRVNKTTNEVSLCCKWFY
86. 9281-9388 MHTNTESIKQLMKCLCVVNGFTELIKSSFFPLSRKF
87. 9391-9420 MLGLNSIISS
88. 9336-9431 MVLLSSLNPPFSPFLVNSDARIEQHHFQLRVS
89. 9498-9554 MLCMSARTCCLSVCAWHGM
90. 9521-9583 MLSQCVCMARYVNGTFHLHVN
91. 9720-9761 MIYIRLFMSLNVFY
92. 9751-9792 MYFINVYPITQPSQ
93. 9931-10044 MLFIKSPITLYSINVCSYFNPHSNVKTVIIPSIVHSIY
94. 10160-10207 MMLLRSCIPSRLFTGL
95. 10253-10294 MQIIDSERSKSLSG
96. 10465-10503 MLFTELLGASMKI
97. 10323-10517 MCYLFCLVLGFRWCELSIFSSRCRLKVSRSLSCEKRIHCSIVIVMVTNAIHGAPRGLYENMKRIK
98. 10534-10566 MRKAACVGVCV
99. 10548-10583 MCRSVCVRSVKM
100. 10655-10684 MLRNAYCYIK
101. 10688-10729 MHAKCFMNLYKAHK
102. 10738-10803 MFILYEKMLEFIDKKIYIFIIF
103. 10751-10879 MKKCWNLLIKKYIFLLYFKNISHNITDIFKQLIFNAHLLIIAK
104. 11199-11243 MFLFICCIIMFLIFN
105. 11355-11405 MFLCISCNITYHIFYIN
106. 11428-11466 MSYVLLQHINKKM
107. 12321-12407 MHFLCQHTHTHARARDQLQCCIFMNGCSF
108. 12377-12445 MLHLHEWMLVLSLFLSLSLSISL
109. 12394-12513 MDARFEPLSLSLSLYLSLIQVSFIGMACQLLPKHCRLHQQ
110. 12547-12633 MYTCIHSYKHAQIKTHNSSFDECTHNKLI
111. 12612-12992 MHAQQTNMSIKIYQKKMETHTHTHTYTYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYI
112. 13130-13201 MCFICTPIFSSFCLYLNTNLHSVD
113. 13048-13245 MKRWSLSIRAGLFICKEVSRCCSEDCQHVLHLHSYIQLFLPLFKHKPALCGLVKLVKYANDLSIRQ
114. 13293-13352 MLGCFIMLNPIIKSKKLNIN
115. 13448-13501 MNFTNSNCFNGRINSECQ
116. 13522-13623 MCVNNRLFNIYSQQCVGVGFYYNHWVKKCTLSIV
117. 13721-13825 MDKSKQWVNFLIKYLALFKGLFTIYTIVFLNSQSF
118. 13846-13902 MAGLSLHWDKYGQTQLLGI
119. 13877-13942 MDKPNCWVFSFSCVCTWLLLLF
120. 14039-14197 MCDLKFFIEKFTQLMGLFIFDPTLGYNNPECFLEKVKILLLLFFCCCFFAVFP
121. 14128-14247 MFFRESKDTVIIVFLLLFFCCFSLKCRTHTHTRALSLFFV
122. 14202-14267 MSNTHTHTRALSLFCVSGMTNT
123. 14386-14472 MIYSVFYYKCYFYVNFINALAMHLSCQSY
124. 14412-14477 MLFLCKLYKCFSNAFVMPIILN
125. 14626-14712 MCVKLILNNLTAHVTKQTLTPSGARARPL
126. 14762-15151 MKYHKAREPKVETIPTDFMTRRAEQRRRGHGDAHRVFCGQNCRHCMCAEPTDLHWSAFYIEQRWIPIMTCSVLMERVDANMSTRVYFRCLTAQLGAFDSFARVCVCVCVVLVWIAPAGNIAVRFLCHDVG
127. 15144-15200 MSVNGAADLAHILFSAMCK
128. 15239-15277 MHSYESHLHFCRL
129. 15330-15362 MSMMYFMCMSL
130. 15362-15421 MTNITVNAIVYSVFETYYKL
131. 15481-15561 MTNTTVIYSTYYSVLNHAIYYNGGYLL
132. 15530-15613 MPFIIMVAIYYNSLLMNAQHTVVLPIVN
133. 15813-15863 MRVYRTVYITLQHPSLL
134. 16036-16074 MWSIGHRLNESEI
135. 16061-16090 MNQKSRIGHK
136. 16131-16175 MYTNITRFTQNTSTG
137. 16115-16285 MITDHNVHKYYTVYTKYKHWMSVCTYNTCNPYNIVIIPANRERSDKVISILRTKIHQ
138. 16296-16334 MMIIKIYLGFIDE
139. 16334-16384 MILYIVNRVLLLNLVLI
140. 16461-16529 MLMKSLMFAIMFCRQFKLHKLIF
141. 16586-16663 MQKLINIHTNRLKSSCEILNECTRFC
142. 16722-16766 MCAEKLHYPSCRLIN
143. 16751-16810 MPFNQLNNQRLETKCAKTNL
144. 16792-16848 MCQNKSLAPPTPLKHLKYI
145. 16957-17013 MFLKTVFNSRIRAEKLHYP
146. 17016-17078 MLFKQLTIKRVAVSKVCRNTF
147. 17138-17167 MICPDKIHYP
148. 17320-17436 MLYKQLTNHRVAVLSCVQKHIFSPSHPIEASQIYLKQTI
149. 17600-17647 MQKNYITHNAVQTINQ
150. 17625-17741 MLYKQLTNKRVSVSKVHQNISLAPPTSLKHGKYIFKNCI
151. 17713-17763 MANIFLKTVFKSRMRAE
152. 17782-17895 MLFKQLTNQSSSKQSVQKQIFSPSHSTEALQIYLKQTI
153. 17903-17932 MICAGKMHYS
154. 17935-18045 MLKRLTNQSSSKQSAPKQMFSPSHSTNVFLKLFFSRM
155. 18072-18170 MLCKQLTNQSSRAVRQNRSLAPPTPLKHHKFIF
156. 18194-18358 MRADKKLPKMLYKQLTNQRVAVSKVCRNTILVPPTPLKHRKYIKNKLFNSMICAE
157. 18377-18466 MLNKLLTNQRAVSKVHQNRSLAPPTPQMYF
158. 18516-18596 MLCKQLTNQRVAESSAPKQIFSSSHST
159. 18642-18683 MRAEKNTAKCCTNN
160. 18668-18805 MLYKQLTNQRVAISKVCRNTILAPPTPLKHRKYIKNKLFNSMICAE
161. 18824-18997 MLNKLLTNQRVAVSKVHQNRSLAPPTRQMYFLKLYLLAECEQKNSITHKAVLTNNQSE
162. 19085-19120 MCRKTPLPIRLF
163. 19051-19149 MYFLKLYLVAEYVQKNSITHKAVLTNNQSESSS
164. 19239-19358 MHADTLPIMLYKQLTNQRVAVSKVRHRICSPSHSAEASQM
165. 19366-19407 MHIFCNKHETLCLW
166. 19388-19420 MKHCVYGNQKI
167. 19404-19454 MVTRKFKLILLHFLFLI
168. 19460-19543 MSFAMIHGIVVLFLIKSVQFTVLWLFFV
169. 19528-19572 MVIFCLILTNSVCLL
170. 19668-19727 MINICNAHLRLSIHETFYAF
171. 19664-19753 MHDKYMQCSSQTVNTRDILCILKAYCIFIG
172. 19684-19758 MLISDCQYTRHFMHFKGLLYIYRMN
173. 19791-19844 MIIIFSFRILYIKKVSMD
174. 19863-19913 MKHVRYYDAITVAVYVG
175. 19944-19973 MDIYTSSLDR
176. 19992-20039 MFKNDSSCNTQLVMII
177. 20012-20050 MQHTAGDDHLNAL
178. 20043-20108 MHCKNPKYASDLDYALAMSLFI
179. 20130-20294 MHEHDILHTLVKKNTIVISINTIACLNHAIVNCIIMYLLITTPAYCNVNYLTGKL
180. 20381-20419 MKNTVLGHLFLMP
181. 20507-20602 MVTAESPPQINYFCCCVTIATVESPQQINYYS
182. 20605-20652 MSYHSNCRITTVDQLR
183. 21547-21594 MSYHSNCRITTVDQLR
184. 22309-22359 MVPKHYSIYYRVTIVLF
185. 22402-22434 MSAMWFMISMY
186. 22466-22516 MCRKRVSDVELNFSPYR
187. 22488-22538 MLSSTSAHTGNAKLPTV

Variant Information


Variant PositionrsIDReferenceAlternate
59950654 rs40968376 T A

References

lncRNA has been predicted by:

Pauli A, Valen E, Lin MF, Garber M, Vastenhouw NL, Levin JZ, Fan L, Sandelin A, Rinn JL, Regev A, Schier AF
Systematic identification of long noncoding RNAs expressed during zebrafish embryogenesis.
Genome Research (2012) 22:577-591
PMID: 22110045

Expression information has been derived from:

Retroviral insertion lines mapping to lncRNA loci has been derived from: