Transcript
      Expression
      Mutation
      Predicted ORFs
      Variation
      References

ZF_LNC002002

Transcript Name: lnc_ccne1
Type: lincRNA
Genomic Location: chr7:47743407-47842931
Nearest Gene: ccne1 (NM_130995)


lnc_ccne1
Exons
4774340747842931

Expression Information

Negligible Expression across RNA-Seq datasets

Mutant Information


ChromosomeMutant PositionZFIN ID

No retroviral insertion mapping detected
Predicted Open Reading Frames


ORFRangeSequence
1. 122-157 MRHKNDLNWSYV
2. 181-240 MGVSQYLVAAGRTSAAQNIC
3. 171-245 MSVYGCFPILGCSWKDIRCAKHMLK
4. 316-354 MKSFVEVFLAKYT
5. 354-404 MMPTLNDIHFDLKQNVI
6. 425-454 MRKREYFTFC
7. 709-768 MIISRVDIVFKIPPKVPQTQ
8. 785-856 MMPRHYRQDGLINSTAYMVLAILL
9. 970-1002 MKDSYLKNKLN
10. 1114-1158 MLFLKEIYGDITSAN
11. 1136-1174 MEILPLQTDCCVF
12. 1387-1416 MNVRLHRRPT
13. 1391-1555 MYVSTGDLLELMIFSCLLCVYSNFTDGGLFPVQHLKTLQCEKNTLCPCYYTIHHQ
14. 1525-1578 MPVLLYNSSPIIDLFTGP
15. 1619-1729 MIIVIITQMLGKGLGEDAHSLRGGGWKEGTGTFSKSV
16. 1858-1896 MPSRRHLTSVCYL
17. 2020-2103 MTLHFLALTEVSGKPCFHCYMVCGVFFL
18. 2001-2270 MEFSIINDTALPCFDRGFWEAMFSLLYGLWRFFFMKHSRPKNKKNCLNHRSHLIVSKRCFRMKTICIHTGVSPSISESLKMHITSREILI
19. 2365-2502 MFTLLYGQWHFLKHFRFSRPHNPIDHDSFLANGLIKHSTGFIYCPA
20. 2623-2679 MSCWFASQKDTQAQLFPFC
21. 2843-2887 MLNVYIQISAASTLR
22. 2887-3045 MTNLGEINRGKKQIKISVSKKVEPQSHTYLLCHYHGSMAVEKCLPVRANVSES
23. 2990-3064 MDQWQLKSVYQSEQTCQKASFGKLF
24. 3089-3130 MNKIASKRLFFCFA
25. 3204-3239 MLLVQTADFTVF
26. 3270-3362 MCISQPNSYWFSTGCVMAICDRLDESWKDTQ
27. 3340-3396 MNHGKIHNSPEDQSESDCG
28. 3347-3412 MERYTIVQKTSQRVIVDSQASV
29. 3535-3588 MSITRIKSMHFKSENTLV
30. 3672-3713 MNHYMCVYSRSKSL
31. 3722-3757 MQYILHLNVFER
32. 3787-3819 MTLIWGKAVAL
33. 3899-3988 MFSLRSCGFPPGAPVSCTVQRHVVQVNWVG
34. 4006-4089 MSVCVNVCVDVSQLLDRLVVHSAVATPD
35. 4022-4129 MCVWMFPSCWIGWWFIPLWRPRINKGTKPTRKLFNE
36. 4129-4200 MNDIALIGQMAQSVVIGLTLRALF
37. 4292-4327 MVYSLTGLCLFS
38. 4440-4478 MMDCVSGKAEWKN
39. 4469-4528 MEKLKSLLVRKQLNRPSVRG
40. 4553-4690 MDKETVLYALHLGHPLAYIFNFVCLSKKICFKTISKFSSYFQKLNK
41. 4690-4818 MNNKSVVWSKNLVIFKHTSYSRHKQTCYLNNVAQNVAIRVVLV
42. 5004-5195 MYIFLEMHSKLRRLINSKKGLSYNNRLNWQFVTFNTNLVFPQEAGQLVSDSFESVLSFGRQSIH
43. 5325-5369 MCVNLHSFSFFNSFQ
44. 5542-5643 MMGCFFISCLHFKTFYLKKNKCYTHTVCYGMQKL
45. 5627-5710 MECKNFEAQYLKIIQSADRTLQFGDAII
46. 5604-5735 MLHTHCLLWNAKTLKLNISKSFRAQIEPYNSVTLLYERLALFTK
47. 5710-5745 MRDLLCLPNKWI
48. 5819-5848 MFLHKYADFI
49. 5805-5912 MRLPKCFCINMQILYKIQRRNSKRCLQIPSGPNNNP
50. 6079-6117 MNHLPNPCFSLVI
51. 5919-6188 MLTSKKQKALSVTLFHLISSHLFCLFFKIIMSMTYFFSLLMNIFVSNLVDTFKNESSAKPLLLVGHLICFESCQSFHRRACSTHSSTLTR
52. 6158-6238 MQYTLFYSYPLNTVSLACFQLCKKRPV
53. 6347-6403 MNLLKPSLGLLSLLNKSAL
54. 6478-6582 MSSQAAVEHSIACLKDHRAISYSSVLMSKSARPCL
55. 6674-6736 MSLCECEIVKAACLRCVLTDV
56. 6891-6935 MCMRMDWPAVSSCAQ
57. 6799-6951 MTSSSTQNSTCCCCCSHTHTHTHTRTRTQTTCACGWIGQQYLHVHSENMEF
58. 6926-6970 MCTVKIWNSRYESEV
59. 7037-7165 MCLSSKTIILKTIILCLQNCLNLPSWHRFNNVLEIFLRDFGSY
60. 7002-7184 MLFKSKLFSGHLCVCLAKQSYLKQSYFAFRIALICLRGIDSTMYWKYSSEILVHIDMIASF
61. 7326-7451 MTWCVILLEVTIRKWVHCSHKGMDMASNTQLGCGVDTMLNWY
62. 7465-7521 MCQENNPPHHYTTTSSLNR
63. 7536-7571 MDPCFYVVDIKF
64. 7552-7584 MLLTSNSEPPI
65. 7588-7674 MLQQKSRLIRPGSVFPIFYCPILVSLCEL
66. 7778-7807 MFFAYLGYNG
67. 7761-7868 MMCVQRCSLHISVITGSFSELWLPFYQLEPCLAIFL
68. 7823-7972 MVAFLSAGTMSGHFPLTSGINKAFALTDLPLTGYFLFFRPFSVSPRNGCA
69. 7962-8045 MVVHENPSRSAVSEILRPAHLAPTTIPK
70. 7972-8073 MKIPVDQQFLKYLDQPIWHQQPYQSDLNHLCSPF
71. 8111-8155 MSRCLNALSCCHVIC
72. 8119-8172 MPKCIELLSCDLLIRNFL
73. 8216-8251 MYVCICHEILIY
74. 8324-8362 MYFVSYIHVIFKL
75. 8346-8456 MSYLNFDVLHNNNNNNYNNNNNNNNNYYYYYYYYYYY
76. 8365-8541 MYYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSNTAITNMTTTLLLKLK
77. 8685-8801 MFYRRCDSIGWTKFRHLIFCHSKKKIIYNFEIIKCVIGF
78. 8786-8824 MCNWILNATSKKT
79. 8805-8879 MPPLKKPEVPVYIYLFTVFHHLVAV
80. 8970-9014 MLNKKEDIWKNAGQM
81. 9142-9177 MFSVLGQLSLYH
82. 9390-9503 MPQDISTMTSQVTFTPLGVSIRPNQLSDQPAQRKQKIT
83. 9507-9593 MHLSEISVDYFNRGRCSIIFCSFFPLQSL
84. 9954-10067 MTVVAEHCRSVCVCVCVCVRPPYVARCCSRSHLSSALP
85. 10021-10089 MWPGAVPDPTCPQHYHNQFNRTD
86. 10108-10140 MMIAFGLKLIS
87. 10235-10309 MCECVCIFWQYTTSRIAFLFLFHSP
88. 10243-10344 MCLHFLAVYHKSNCFPFSFSQPLGACVRVLCDFV
89. 10369-10401 MLMNAKTAHCL
90. 10379-10414 MQKQLIASELFS
91. 10143-10517 MPVTVLLCVLSPCCFGCRWPRTYKTLSCCIACANVSAFFGSIPQVELLSFFFFTALRCVRACFVRFCINLSEHISYAYECKNSSLPLNCFLSSLVRNINSVASIADPKPLFIWTCVCVCVCFVCE
92. 10520-10549 MHVERFEQRN
93. 10585-10668 MFSLEKSNAPFSSERKRTCSDSHPARWN
94. 10607-10717 MRLSAARGKEHAPTLTLPAGISQKTIFSNKLCIETKR
95. 10638-10814 MLRLSPCPLELVKRPFLVINYALKQRDSLFFCSPRAHTRAALANAFKKIFKIVHSTQTY
96. 10768-10860 MPLKKSLKLSIQLKLTECSKNVKGIKSAKIE
97. 10868-11011 MGGDRLVMQRAHTVFQAGTIPLFISALSTQWRRSIYRGRYMVRRVISL
98. 10957-11154 MAAFNISRKIHGQTCNLPLIPRAHSFRNLFRTDTDELQAPVALSAQPATFFKSSLCRNMEDRCLPR
99. 11060-11197 MSSRLPWLSPHNRQPSLRVHYVGTWRIGVFLADPPYYLMSWALTEH
100. 11321-11452 MKELRRRTDGRIDHIWGIVCVLYVTPFRLSVWHVCVCVCLMALG
101. 11365-11472 MGDRLRPICYPVPAKRLACVCVCVSHGFGMMEEGEE
102. 11418-11501 MCVCVCVSWLWDDGGGGGVNQFPWETVG
103. 11546-11665 MIMRLSQGRLPHTLQCQPPSACRAWHTHTHTHTHTYTHSS
104. 11726-11770 MRAAKYYDCLVSCNN
105. 11745-11945 MTALCPAIIDSLTLHIHILYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYTHRRARTHTLPFTSSALFILQIL
106. 12002-12067 MVIESSSIENCLKKREGERAPA
107. 12081-12113 MKVTWVKSLSG
108. 12168-12308 MIEKSHFFFLSLSLCLDSSSLSHPFILHRFFFLSLASWAILDYRLNI
109. 12278-12328 MGYFGLQIKYLITITLR
110. 12544-12576 MSEMRGPDGIK
111. 12405-12614 MIYIYNSLSSSSLPLFPSTFLFYTHSTWTYTIHHVDDSEHELVFFFYVRDERARWYKIKKAKKGGKKWGE
112. 12605-12685 MGRVRKRKNRGHSLRSMLSLRHMLARD
113. 12733-12783 MLSFVISLYFKQEIVQF
114. 12901-12966 MDFSLFWCYFFLLFWKTREKTL
115. 12810-12977 MKCRQSDPELLQGGVVLFFSRLFIDCLSFLHGFLPLLVLFFPSFLENKRKDPLERS
116. 13039-13104 MYLLHGSLYEGQVLTRPIRFSL
117. 13217-13309 MVPRRRRRDEAQISVQTYRPQLSCKCLHSFA
118. 13291-13320 MSTFICMKYL
119. 13182-13361 MKVCIYYFSHFIWYLGGDGGMRLKYLCKLIGHSSHVNVYIHLHEISVAIQFWLYAIIRDC
120. 13413-13469 MLSPWLFQCSGVVVLVLVK
121. 13563-13622 MIHLTHDSIRLTILISRFTI
122. 13659-13721 MKVNKHPFIFFLICCAFFLTK
123. 13948-13980 MRPLHIYYVPC
124. 13970-14005 MSPAENSSFPGD
125. 14053-14106 MCSEVVSWPSAPGDWPLA
126. 14010-14114 MAVVERKAFPKSESNVFRGGELALCSRGLAIGIKY
127. 14154-14195 MRNKLNKKERIKKK
128. 14279-14551 MPRVISVTLALVRAKRAAYLPVSRVCLPKSFFSYRCCDSSSLCCFMFVVLLVYVNAFSQYLHTDCVCMPHLTTVISSLPPHLLLAADVQAS
129. 14442-14657 MPFRSICTQIVFVCRTSQLSFLVCRPTFCLPLMCRQVEFALVNNASSVESMYRDSFNICTGLNRQIFELIFN
130. 14740-14781 MKNLLHCSKVKLNE
131. 14793-14855 MFFYFLWIDGEVELLLQVTGV
132. 14789-14869 MNVFLFFMDRRRGGVVAASNRSMTMQK
133. 14968-15012 MLSKWTMYNVIHHFS
134. 14954-15028 MYSVTCCPNGQCTMSSTISAEWSHV
135. 15016-15120 MVACLKMHHCFQKPVFSQSKLQLKTRSHIFCMTRE
136. 14979-15140 MDNVQCHPPFQLNGRMSKNASLFPKTRVFTVQTATENTFSYLLYDSRMMSPLSE
137. 15323-15367 MKDHIIKLGCFWKWC
138. 15519-15572 MALLVKSKGVTLVYESPH
139. 15728-15769 MDLLFSVWTFNREI
140. 15832-15861 MLSCLTKSTL
141. 16064-16108 MLLNGGGVERPPSGL
142. 16074-16139 MGVVWRDPPQDCEALWVYGHTQ
143. 15937-16152 MASQSSPSTELALSLSLHYPYSWCVVSALAQLSCACYCIIQVDAAQWGWCGETPLRIVKLFGCMAIHNKCAI
144. 16143-16229 MCYINIHNITLHMQSELEKDLIHSFLKFE
145. 16267-16329 MHSEPEKKARINLLIFLSPRV
146. 16361-16438 MLSTTQRLEDSKGVLIIAPSGSNCVI
147. 16556-16627 MIIFSFLYYNILVMTCLYCHQRLV
148. 16683-16721 MNEKTRKKIHSSK
149. 16721-16753 MNETQSAEPVK
150. 16875-16961 MCFTQPFQLQPITGKHPYTIIHTHILRAI
151. 17053-17148 MQTPHRNANLPSWDSNQRHSCFKAIMLPTVPL
152. 16853-17161 MNHQLIQHVFYAALPAATHHWETSIHYHSHTYTTGNLAFLIHLFHISLDFWGKLEQPEETHVNTGRTCKLHTEMPTYPAGTRTSDILALRRSCYPLYHCDPPV
153. 17200-17229 MDQHGHGLKL
154. 17262-17324 MLSLRADTYFLCFHTWIDQKK
155. 17408-17491 MLGYAFNRLFFTSGTLVPQCKKTPQKNC
156. 17418-17495 MLLIGYFLPVAHLYHNAKKPPKKTVN
157. 17464-17514 MQKNPPKKLLINSFRIL
158. 17582-17626 MLILMLKFQFNSVFY
159. 17816-17848 MVKSRIKIRVL
160. 17888-18088 MNHKIWKTSNLRFFFFFYQCSASLSIFHHSPKDVPIHTDLCVKLQISSRTVCIVDLLYICPIGQGHS
161. 17985-18122 MSPYTQISVSSFRYPPEQFALWTCCISVRLDRDTHEVRPVMSDEWS
162. 18088-18216 MRSDLSCRTSGAEWQEEVDSIQPLLKTSFRSIHDVRASSADLS
163. 18188-18280 MSEPAVQISPSQAGVVTTSIIIINPASSLLH
164. 18322-18411 MNIRLIYADCQPHVSQPTTRTRFYFWTRCQ
165. 18405-18458 MPITALGLKQKHLPSKLL
166. 18767-18841 MLLYNQMSILYTDAGVSVFFLFFFF
167. 19139-19228 MCPVITNRSFLWELQRCSRAREKGDGTYGA
168. 19104-19256 MLCCSALLHFTQCVPSSQTAAFCGNSRDAPERERKGMGHMEHDGCCKRCQL
169. 19186-19296 MLQSERERGWDIWSMMVVVKDVSCSSMQLVGLRGGRT
170. 19312-19344 MVIWREWAFII
171. 19329-19367 MGFYHMIPACMCL
172. 19404-19460 MHRTASTFLMVLTGCYITL
173. 19525-19557 MVNSDQRGSCL
174. 19247-19570 MSAVAACSWWACEVGGRNMGEIWSFGENGLLSYDTSVHVSVIHNFIWPTCFPNAQNCQHISDGSHRMLHHSLEVSRLRFKRQNINNIHTDCQRWLIQIKEALVYKFSN
175. 19803-19835 MRFSTGGSKNW
176. 19669-19884 MVVCNMYLRKLQRNTLENSRLHLLAEIVVCKGFFYFLSAAVKHYICGSQLVAPKIGSENWQINHVIMHKKNS
177. 19913-19948 MSGKTIAFLFIY
178. 19952-19981 MEQPVQFLQI
179. 20044-20142 MYFDCRLVFTYIALSVWYYISGWNRIVKLDSHE
180. 20138-20191 MNKILAYTELATFDYILF
181. 20226-20288 MKRCCSFKCIDHFQCEKRKEL
182. 20429-20461 MISSHIALLRV
183. 20528-20641 MESLKNLFVQGTTFFRHSFITAADVRTAETVAHSPTSI
184. 20686-20724 MTKRVILPSILKL
185. 20744-20872 MPSVYRGFPVFLCCNQEITIINSRKFSKAKELLSEYYGINTAP
186. 20872-20919 MTYKREIDLECHLPVL
187. 20981-21109 MYSLSPSCGVTSTVFVLLSKLRQAVATCMLNFHNYTFLKYARK
188. 21099-21140 MLVNKLHSCNLHST
189. 21244-21306 MWAERYTKVKRLYECCYCRIS
190. 21619-21651 MVLCIIIRKRL
191. 21627-21806 MHHYSQTSLKFYNNDTLIFLMICKQNKQEICKTCMLYVNTNEDAHCSFFYPARLVFRRTG
192. 21754-21861 MHIAAFFIQPDLFSGGLVKKTAHSTWLENLNQSEYV
193. 21898-21993 MCIRHIATGLWVVRGVRPEAETRLWSEKKGDI
194. 21993-22085 MIFHCMVKKKLCFRSCFNLWLFFKLPLGVSK
195. 22049-22108 MAFLQAPTRGVKINSFFNAP
196. 22101-22169 MHHDADMMQEWMRTSYYGFVWLL
197. 22130-22207 MDENQLLRLRLAFIAILVDQDSSVFV
198. 22263-22292 MFVSLIDEHR
199. 22341-22385 MANHRDLRSCSTMLK
200. 22427-22462 MNGIAHISESLF
201. 22431-22490 MVLLIYLKACFEEQNSIFVL
202. 22545-22697 MTIITPPSHLYTPPTPYVMKIINISTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHRPLY
203. 22508-22735 MYIKSIVELNCWHDNHNSTITPLHPTHTICNENNQYINTHTHTHTHTHTHAHAHTHTHTQATLLGTPVQLFRNANF
204. 22821-22874 MEKKGDLSDFEHGMVVAA
205. 22855-22887 MAWLLLPDGVV
206. 22877-22906 MGLSEYFRNC
207. 23093-23131 MVSGYFRGTVWDH
208. 22977-23141 MSPDFCCDIQMVGSEFGFNNMKVWIHPAFYQRFRLVVVLWCRDIFVAQFGTIRTN
209. 23203-23277 MTTIPNFWNISSTLMNLCHEGLKHF
210. 23288-23329 MGSNPEQGRYICGQ
211. 23709-23846 MVYFCCEMTVLTTEPPSPFHLLHPVDLHVSVLCGGLKKHTEVDEES
212. 23889-24038 MRLCVATLFDRSPSFVRLTLATITPVFLFYSLQPIYLSLTCFLSRSVALS
213. 24284-24328 MGTIRSLKKRVAPCI
214. 24274-24363 MGGDGNHSESQEESRPMYLRPKGILQLECK
215. 24357-24536 MQITKFKSKRTCSLPANAFIALTYVLSITCKSLREGEKQSQQTSAGYYLGLNPCFVWSSW
216. 24443-24676 MQKPERGGKTISADLSWVLFGFKSMLCLEQLVIAYCGAIKIFSIKQNKPGQAPHPLHSHRHQIKAVGISCMYRCVYFC
217. 24953-25048 MQSFTAFDSMCVRAQFPIFLHALFMLTSMASY
218. 25180-25242 MRLCLKIFIKKWLFAGVMFCP
219. 25212-25280 MAVRWGYVLSMKYAFHISFISLT
220. 25385-25501 MMYCKESRERAREREKEREKKNCIILRAPWQRKKYSIDF
221. 25564-25626 MDVCTSRDLYSYAVYACVSSM
222. 25568-25657 MSVRLGICTHMLYTPVSPVCKCTLGRLYLQ
223. 25630-25671 MHIRTVILAVSILH
224. 25720-25869 MPLLSMLAKCSGGNVALCFLLSVKYGGSYKDKSFGSTKEEHTSIFIWCPF
225. 25793-25921 MVDLIKINLSVAQRKSTHPFSFGARFKGCAGEHATCSISQLSV
226. 25890-25964 MLHVVFHSLAYDVHPQGLCFFAGPV
227. 26061-26117 MESTPLHFLSSSSKGTSFN
228. 25921-26307 MMYILRDFVSSPAPFEHGSSLHVSLRGISRFFSLRNRFLLTSACDKLWSPPLYISFPPLPRELVLIKGLHLASLKDISGCVISCGSSGLWITRSILSGPDEFILIWLIAPVKKIQVALRQIPALMSSKT
229. 27028-27270 MCAYKYSVYGYVRVLDSKNNSGGLLDWIVHIICDITNFWLFLVFFMNLTSTNDKRTCTTLNMAQWFKNAYISGLEINFFTW
230. 27182-27319 MINERAQHLTWLSGLKMHIYQGSKLTFLLGSAGAPNFKYLGAPKKI
231. 27338-27385 MNEHRCKLLFKAFIVF
232. 27342-27428 MSTAANCFLRHLLYFKTTSIGLTKTRNNY
233. 27513-27626 MMKMTIIVTMNYISHYDTALNVHECRLSAIQSLLLCEK
234. 27574-27654 MCMNVGYLLYKVCYFVKNKCIVCIKQK
235. 27630-27677 MYSLHQTKMKHCSKKY
236. 27701-27808 MHVNLINKISATKQTKDYNKSFNSMMKAAKQSSVNK
237. 28046-28123 MSRSFSVNLVKASFFGDEMYSIRFDF
238. 28095-28139 MKCTVLDLTFSGHLG
239. 28154-28294 MRRMDIRAPSRAYLIDLSWWIIIHHVTCHDRSHLRLNFRWSLQTCVL
240. 28239-28334 MIALICASILGGVCKPVCFKFLLFSLLHFPWS
241. 28546-28575 MVAISSPVYY
242. 28535-28627 MRPKWSQFRALYIIKKKKKIYIYIYIYIYIY
243. 28392-28796 MNQYSGRQERFSTFLQKIKTGRTTTIICSRTNAPIYIMRSHRLIFGRICDQNGRNFEPCILLKKKKKYIYIYIYIYIYINLNSFIFSHFSLVYSFIKGHHSGMNRQLFKHMFLCSRCPSSYNPTLGKTYAHVFGL
244. 28783-28830 MSLDCEGNWCTWRKLT
245. 28830-28898 MNTGKNMQIPHRNSNWASWGSNR
246. 28730-28912 MQPMSFQLQPNTGKNLRTCLWTVRETGAPGGNSHEHGKKHANSTQKLQLGQLGLEPVTFML
247. 29007-29069 MTAACSFRDQQNDELLSVFFT
248. 29077-29157 MMSSGILYIVCTIYMNYFWVGGMRVNT
249. 29205-29264 MVPVCLLLLYVHFCVALCHE
250. 29197-29274 MLLWCLFVCCYYMYIFVWHYVMNEDS
251. 29277-29306 MLLNGAGQLG
252. 29403-29453 MVNISGRQSLPETKARV
253. 29264-29464 MKTPDVTQRCWTIGLRILVQFIYKISQGGNSQNRVRQIHSDNPEQVNGQHKRQAIITGNQGKGLKHG
254. 29633-29668 MTGFVVPLVADL
255. 29688-29717 MDLTAGDCDT
256. 29797-29826 MVFNHIKAVN
257. 29777-29851 MGRQWQKWFLTISKQSINYYQFCSQ
258. 30056-30139 MCTQNHSVSLIIFMYYHMVCFEDVSLLF
259. 30123-30260 MFLYFSKQVGILAAVEDEGALRFYLKNLNLCFEDGQRSRGIGTTWG
260. 30223-30264 MDKGLGGLEQHGGE
261. 30332-30370 MLLITYPQVISVP
262. 30420-30467 MFDVKFSIFCSYSDII
263. 30644-30676 MSYMAYYIHHF
264. 30691-30738 MCIACTWHISFLCVPL
265. 30702-30758 MYMAYFIPLRTSIRKPGYL
266. 30925-30966 MQCWWSFRNVVEKH
267. 30998-31030 MLMLNLAPNAC
268. 31023-31091 MLVKYFRMTKQRLFCKKLFIYNL
269. 31276-31308 MCFCLSRWGDR
270. 31296-31325 MGRQVTWHVC
271. 31337-31378 MVGKQTKRARDRER
272. 31318-31428 MFVNVANGRKADKESERQGKMRGERKINLILQNYQIT
273. 31433-31507 MMDSWSQHSAAVCRAVQINSNRHKE
274. 31633-31695 MQKIFPVLPPAPTGVFVGDVG
275. 31565-31759 MPLHICFVDYHSEMKFEQLLKIICKRYFLFCRPPPPACLSEMWDSCDTGVSVNTTCVCCPGDYFS
276. 31893-31937 MNGIFRGQEAIWILL
277. 31871-31990 MPVDAGWNERNFPGTRGHLDSVMKFFILGDIWRERKKRIN
278. 32119-32163 MQKTLSMNTKTRFFK
279. 32231-32293 MFLSTARHQEVTCECLQCQDP
280. 32305-32364 MIEKHVTFAFGYNYSFDFLL
281. 32318-32401 MSLLHSVTITALIFYYRLAVLCFMLLYS
282. 32473-32526 MSVQKCLPAREQNVLESL
283. 32510-32542 MFWKVCNFKLC
284. 32636-32668 MKSVCSPIMLS
285. 32785-32946 MDRSSLDNFTGGSYVARRSSTFFSEDDKILPSLCKFYLWRTLQSTAVFGCSVFV
286. 32898-32951 MENITKHCSVWVFCVCLR
287. 32825-33118 MLQGDHQPFSQRMTKYCRHSASFIYGEHYKALQCLGVLCLSEIISLPKCVYSIQTEADWSVLVTLLVVRFRHLFKWVHLESASASCHLCAQATHLYWK
288. 33153-33182 MQTPFGISSC
289. 33079-33222 MPFVCASHAPLLEITTCTNSRKDTICKRHLGSPAVDLFAQTWRINLIC
290. 33309-33392 MSVSYSFYCLWVKFGHSSDQDVSGHFSK
291. 33439-33585 MISCVARYQLIQEAVLVRVLVVEDHCFNELISHITLNDLAIRATQGHIR
292. 33818-33865 MGSGWKGIRCVKTCAG
293. 33856-33936 MCWISCRFILLWRPWINKGTKSQKENE
294. 33932-33973 MNEWFGHRIVLSNP
295. 34046-34174 MCLRNQTSIIICDPGPQNQSYISEFPQPLYCTHCRHSNNAIVS
296. 33936-34178 MNGLAIELFFLILNFCESTGTALQYSARTVQCGPVLQCVSETRHPLSYVTLGHKTRVTYLNFLSHCTVHTVDTATMPLLAS
297. 34284-34349 MANHVFRLVIAKNTRALLSTHG
298. 34345-34374 MADYTLIVLS
299. 34573-34620 MFLREYICNADKLQQL
300. 34598-34639 MLISYSNCNIHLFL
301. 34639-34824 MIRQHSGSVVNTVASQQEACRFEFQLGLLAFLCGVCLFSLCWCEFPPGAPVFPLQSKDMRYK
302. 34911-34946 MCPNSWWFIPLW
303. 34998-35057 MKTILSEINSIVLTRKVFQK
304. 35101-35184 MFYRGGLVIKSLQAEVLAPAGIVSGGSE
305. 35225-35254 MEIYPLRARH
306. 35221-35310 MYGDISLKGKALIFPLLRVCVHCCVCTWMG
307. 35314-35439 MQSTNSIYLATCHDFHFSLRDNVHSGGCYCRIKLSRLIGALT
308. 35483-35527 MKTTAWMYFILLAPK
309. 35591-35674 MEYTLTYVLFSHKMAPISQKQWWRQTSI
310. 35527-35706 MNGNSLLILKIKENLTEMKKLNGIYINLCIIQSQDGANQSETVVETDKHIIGYMHSGVFR
311. 35610-35954 MYYSVTRWRQSVRNSGGDRQAYNRLYAQWCFPVKSSLLPLIVQYCATLGTLLTNTSDVMDSLVTAVCCYNPLIYIHVKYIIMKSKHFKVSFQRHKVIIATAIALLCATMYSIFKI
312. 35993-36046 MCSYCTTVHTIGGSKPAT
313. 36368-36433 MFGPTSDLVMLHKSSLLEKQNK
314. 36606-36650 MISMTDVMKNGNLKT
315. 36764-36814 MIVIKILSATTNSLKVS
316. 36860-36895 MQVLIHVKCRLL
317. 36956-37024 MDFTVLLSTGPVKRNHSSSVIFF
318. 37116-37163 MPYILGPPKYRLQCFL
319. 37233-37280 MTNFVSAVLQIQIAFM
320. 37285-37401 MSMRISLLARQFPLFLHKTSCTTSQVFTAQVPILLCALK
321. 37405-37470 MLLKYDLVRLCNEYVSNIYLIY
322. 37482-37514 MNVSNRHTERH
323. 37486-37545 MSPTDIQNGINVSWGKMNRP
324. 37747-37893 MNFGVAPRHGRINISETIGYLVIFFLLLLSFFYTFFLYRPNICKHSQLV
325. 37972-38010 MLCRPTKMCLFVS
326. 37731-38036 MYTWWDEFWCGAPPWKNKYIRNHRLFSDIFFTIIIILLHFFSVSAQYMQTFTVGLVENLLSFTHLVLCARDLSTLPQTVSNALQTNKDVPFCVLKNTSDFGF
327. 38052-38111 MSGIQLILLLSKLPCNVCRC
328. 38155-38223 MVRQAMVNTGANRCILEIQSRRR
329. 38193-38264 MYIGNPESSSIKRQIVKKAGSRQE
330. 38108-38323 MLTIEVRIQMQDLLAAWSGKQWSTQEQTDVYWKSRVVVDKKADCQKGRQQTGINNKTKLGSNTAQQNKENVL
331. 38326-38370 MFTIQLNKTQQQVCV
332. 38448-38528 MTEYLVILLADLKFFSDLHVYQRSSQS
333. 38503-38535 MFTSDLHSLDL
334. 38538-38660 MIVTVAYIFALPFYLSLLSLCFSGQLAHRCESKRNIKLFIL
335. 38699-38749 MTKLSLCTGFNIYVHHY
336. 38763-38951 MHLPYLKNLHFSNIYLSYLLEILSAFSSLFFHLFIIRSFVRSVVHSFIHSFIHFLFGLVPLLI
337. 39107-39187 MSLDCGGNQITFLCLFQQSFFIIRNSV
338. 39001-39258 MQRITFQLQPISGKHPYTLIHTHYRQFSLPNSPVLHVFGLWGKPDHFSLFISTVFFYYKKQCITVSHQVKLLLETKLFFLSQIVSK
339. 39258-39320 MMCFTPATTTLSTVLFHFLLG
340. 39444-39482 MPPFSRILEPCPV
341. 39391-39519 MTSNKTCSHRQENFFFAKCHHLVAFWSPAQCSLISHMSLYIIL
342. 39568-39603 MQKYAEELLILQ
343. 39719-39778 MGLRLYKKQCIKLHLLAPWL
344. 39772-39837 MALKYEHFFYSSIFSGVSALAW
345. 39785-39856 MNISFTPVFSVVFLHSPGDSDGCV
346. 39850-39897 MCVNGFSSWFTLEQLF
347. 40063-40113 MSLAHEHFLLSVKLFNL
348. 40076-40159 MNISCLVSNYLICNKGQFTNNLTLKQLS
349. 40213-40254 MIYNLSKTLVYLFN
350. 40377-40424 MTLAVEMFFVLFCFHP
351. 40489-40521 MLLFSIRNLCL
352. 40540-40761 MAHSASLGHSTSPQSAHIIGEILMRECEGRGTKADRWLGQLLGPVLTTSRAGVLRERSCGPVRMQSVLHAGVRT
353. 40647-40778 MARTVVGASVDNEQSRRAAGEKLWPCPHAECTACRCQDLESNEP
354. 40984-41031 MLKIWIVLGWRVRLLN
355. 40980-41123 MYVKNMDSFGLASQTVELMEACVSSQQLSAFTSSFCRHLTTQTLQRPA
356. 41126-41221 MPISVRDSSLHPSSSQHKDIWTIVKDVTISDS
357. 41234-41296 MGHHSKRRRKSLLREQIQYGW
358. 41289-41321 MGGELKHVRRV
359. 41308-41337 MYEGYDNVFL
360. 41321-41371 MTMYFCDKKKDFCYFFL
361. 41581-41622 MFNPLKFVKIIKLT
362. 41671-41727 MARLFCNILIKKFCTSFKK
363. 41757-41849 MTFAVKSQNINSHRKFMLTLCKTPVHIFQNN
364. 42003-42035 MDVTNVKLVLV
365. 41900-42055 MLIKRIRVASLLNKNVVFFAFMRESLIMHVTSLRYGCDKCEIGTCVTLVIQI
366. 42164-42280 MARLTFEWNCSLIIIMIKSTICWCNYYFFTVSCAIILYF
367. 42184-42330 MELLTYYNNDKIYNLLVQLLFFYSIMCYHFVFLSLFTNRFTDIHFKFTL
368. 42376-42411 MIFYSIRYSDKG
369. 42444-42500 MCLIYCWQLAFCNFQVVAH
370. 42536-42577 MGDHMGKLGCCKGC
371. 43085-43186 MNTIFKSIFICFKFNPFIFTILILIVIFLILFNN
372. 43520-43717 MFYATDALPSVNPSLGNIHTHFFTHIHYGQFSLPNSTVPHVFELVGETGNPRRHRENMQTSHRNAN
373. 43251-43883 MIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIYYYYLIIIFIYYYYLIIIFIYYYYYYYYYKLLLLLFIYLFIFFLAQSFYYSGVATAEGTTNLSSICFTQQMPFHLSTHHWETSIHTFSHIYTMDNLAYPIQLYHMFLNLWGKPETHADTGRTCKLHTETPTDQAEARSSDLLAVRRTCYSLHHRAAFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITEL
374. 43906-44007 MQQLGANRVEDIKELCLVLKVLSQRQADTPKSNV
375. 44003-44086 MFETFSPLTWYCIRTRIMKYHLLNREHG
376. 44138-44251 MTHCFNFPLPSNGAFHPLSLVSQISGKNKELFCSLMES
377. 44086-44325 MTPAQVQAPITDIQCLSDDALFQFSPSLKRSFSPSLPCVTDFREKQGAVLLFNGELKAVDLHFHLLFRWSYLLPIAKSTN
378. 44289-44348 MVISSPHSQEHKLILYCVSI
379. 44351-44437 MIYRNGDYPLIQLRGNQIVVMVLIRYPNL
380. 44489-44518 MREHRRTHTD
381. 44526-44585 MVYYMKPQLFEMMMVAEGLL
382. 44594-44692 MGKQKESWLSSSGHRLLPVCQDWDKDAGIKRRH
383. 44719-44808 MCLPLTSTKPASERLEYRPVSTFWNMERRG
384. 44670-45005 MLESKDGTETCPKFEPHVFTLNLNKACFRTPRISACQYILEHGEEGLKSTEPLQAHLFCLCHSLGACQQPNVIAHFLFAFIKDFTCIKCCNEPGPWIELPNTLPSATLFELF
385. 45028-45114 MRFRTYGFRSIPVMPVGARWMPMLYEEPS
386. 45141-45173 MTLHSAQRSAV
387. 45101-45232 MKSPHNTAGIVYMHDAPFGTTLSRVKPAVPASPAAKARLVLMVP
388. 45394-45489 MVGISFRSLSRFPLLPEQLYVFRKSSVCLERG
389. 45452-45517 MSLGKALSVWSEDETTHFSLGG
390. 45489-45524 MKPLISRLEDEK
391. 45517-45603 MRSELTEGLCRHFMKTEQQEQACSECVHV
392. 45591-45623 MCSRMMKLVCC
393. 45712-45777 MCIYGRSFLLKVSFHRVIEEKK
394. 45629-45823 MIRLFDSSVSFREEISQGLGLSFSASSLCVFMDVLSSLRSVFTVLLKKKSDIATLYFSAIHNFTS
395. 45939-45992 MFSLCWRGFPLRALVFFV
396. 46026-46094 MCVNESVSVFPRDERASAETYAV
397. 46164-46199 MQTRKKETPVPL
398. 46036-46248 MRVYQCFPEMKGHPLKHMLYKLPVHSAVATPMNLAYFLFFWRTCKLERKKLQFPCSPKTCALSELDKLYRL
399. 46417-46494 MGVSQYWVAYTTYVRIVGGSFQGGDT
400. 46528-46572 MNVKIALYSLHGLYT
401. 46559-46606 MVYIHKFNSKSKYKLS
402. 46668-46718 MQRINILLTLWLNFAIM
403. 46697-46726 MVKLCNNVNF
404. 46739-46804 MVIYCIILINNCRSCDVHTLQY
405. 46785-46877 MYTHCNIDAKRIYRSDIVTLYLVFTWEPFFT
406. 47140-47178 MPFQLQPSTGKHP
407. 47100-47213 MNRQLIQHMFYTVDALPAATQYWKTPINSHIHTFTTAN
408. 47027-47263 MLEYIHSFIFLRLSSFIHQGSPQRNEPTTYPAYVLHSGCPSSCNPVLENTHKLSHSHIHYGQLSLFNSPIAHVFRLWGN
409. 47241-47381 MCLDCGETEAPGETHANTERTCKLHTETPTDPARAQTSDLLAVRRQC
410. 47503-47532 MWVNNNNHKK
411. 47702-47737 MTTSKFSIADQK
412. 47761-47805 MQIKKNDVSYNKILL
413. 47825-47857 MHVLSRSGQIE
414. 47878-47940 MLKIVLMSVVSHGLRPENPLV
415. 47976-48008 MYTSASMEVPL
416. 48058-48225 MAISTVKRYLKANHTLPLFGYTLQGVPSTAKGYQKVELDAQLNTIGLQRNVMHTQA
417. 48230-48280 MKTKNRHFLIYSRDITS
418. 48309-48449 MVDPSSIKPFIILMNSHKAKKNKSAVSSASGFTFSRELAIARMNIYI
419. 48496-48591 MEKTRANDSFTNLNHKQTAMFIIAFWTIMNSE
420. 48591-48629 MTELLSNRGYMCC
421. 48646-48678 MVCTDWAICCL
422. 48632-48724 MMQMKWFAPTGLYVVCSFRTQIRTKCMLCNW
423. 48749-48835 MCSFMLHLFISFNCRRYSRLFHLITDLQL
424. 48846-48938 MFIKTLVMNIYTNILMCIKHQFCEKCFSYDM
425. 48931-48966 MICERPVQLYFE
426. 48987-49166 MTSTKTFCCTPPLVPFRHCKRKPDKGDPYRPVLYRTAPVSGNGPLVVILCDMCSGTGFNS
427. 49222-49284 MVSIVHNYTAAAIQFSSRRRK
428. 49327-49359 MLLSTSLSFTR
429. 49284-49391 MKTHTTKLIKHPTNHAFIYVSLFHTLTHIGIHEIAK
430. 49396-49557 MKVGTFTPLGRHTWTSQCRLAASLSPADSQALMEKIQPSQRLGIISTIKLYVQP
431. 49547-49606 MFSLEQLRDNVWLHYNSQCV
432. 49575-49640 MFGFIIIPSVFKQAAQNANKSR
433. 49640-49672 MKFEKYYQYCR
434. 49761-49799 MFLPSSYIFMWNL
435. 49679-49843 MPFPIRKSVSRIANLWLTSSFVSISLLYVSPFLIYIYVEFMRGPNKLSLDIPLIH
436. 49962-50009 MLVALRLYVCVCTYDR
437. 49984-50271 MCVCVLMTDRGPVCVSVSNSCCVHHCGSFTRHSTYSASLLIASCWSKIIVIFQPLGLKSYNIMKCLKKRGGGVLCVYIYIYFYVVLGVRLSAREAC
438. 50231-50296 MWCLGFGSVHGRPAESNVVPLE
439. 50175-50426 MSKKARGWGALCVYIYIFLCGAWGSAQCTGGLLNQMLCHLNNLLYTLESVCVCVSVCRGVFKNASKVKCLNIVYAHSKVCLCTL
440. 50378-50482 MSKYCICPLQSVFVHAVIYVLGILIQHSIQSCWTD
441. 50395-50490 MPTPKCVCARCDICPGDPDTTFDTVLLDRLDC
442. 50528-50560 MCLGTKCSGTG
443. 50603-50695 MLVMLLSLSSPFFLLQQIHQLLLRVMSEAWR
444. 50748-50822 MPPEACPPSPGITVGKLREVYVYTL
445. 50809-50847 MFTLCNAASCFIS
446. 50825-50965 MLPVVSFPKKCKWCSVNMMQVFFFFFFFFFGGGNFLKSIYNRFIRNT
447. 50979-51035 MFVELKSTLEYTVHLTAVS
448. 51043-51093 MNALWQYDASEFSSFSH
449. 51047-51157 MLCGSMMPVSSVPFHTNDIYKNILFIYFYFYFYFYMF
450. 51200-51232 MYVFIYLFIYV
451. 51196-51255 MYVCIYLFIYLCIIFLKGRY
452. 51096-51272 MIFTRTYYLFIFIFIFIFICFNFNFNLFVFLFIYVCMYLFIYLFMYNFFKRKILKDNQA
453. 51276-51374 MLFLAGSCSAVHKNIQTPLTSHSFTNEYSTNNH
454. 51352-51387 MSTVQTITKHTK
455. 51440-51487 MTSMGFLKKVSMLVLF
456. 51491-51637 MLWDLVPGFCEYIKERSLSITVFKRGVQNVILRLGCVYRMQSNVCSCFT
457. 51618-51674 MCAHVSLEGNHFIFSFISL
458. 51628-51696 MFHLKEITLFFHLSHFDYTQLFS
459. 51701-51763 MKTFLVPLKGPPLSDSDWSSS
460. 51782-51820 MQDHSNILLVFNY
461. 51838-51975 MKERKRFVFAISLLLHSFNLANAMLRTSLCLSQSVLLLIHLRYHHF
462. 51902-52036 MQCLEHHCASRNQFSCSFTCVTIIFEYFNKFLGIWYEFAGDSRSF
463. 52008-52058 MNLLETRGASKRGHKVG
464. 52171-52206 MDSINRSHRICV
465. 52288-52320 MHMHLPLLINS
466. 52320-52370 MNKHLQLVYEIGRIGEY
467. 52345-52416 MRLAGLANTDQVIKCDYQQIPIFG
468. 52516-52548 MTSFALLWTCI
469. 52542-52577 MYMKHLTQRHPE
470. 52601-52633 METVPSSGFVN
471. 52856-53074 MYLCYSYMCVHLIIIIIPIIIIIPIIIIIPIIIIIIIIIIINNNNTNNNTISTNNTNNNNNNNNNNNNVILIL
472. 53095-53157 MMIIIIIIIIIIIIIIIIIIL
473. 53266-53298 MIDYDYLSLLL
474. 53320-53373 MFRPSFNPTPKNNELLTD
475. 53445-53480 MKALPILFLVNK
476. 53637-53666 MISKDFVSFI
477. 53729-53899 MTNVVIHWLLVLTFVCRCVRGCGSNGDTGLLTMKRFGCICSGLPAACDILEPESSQG
478. 54259-54300 MSCFQTQAGESSTC
479. 54332-54379 MSKHICQPAHTAHFFA
480. 54264-54392 MFSDSSWRKFHMLTASLKYTLLTCQNTSVSRLTLLIFLHNMTK
481. 54500-54538 MCMLCTYHSYYRN
482. 54442-55125 MLSQQKQCSGSTLFYTLVSHVHAVHLSQLLQKLNNNYLQSPNLLLNLTIYLSIHPSIHPSIHPSIHPSIHPSIHPSIHPSIHLSIYPSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLPTYLSIRLSVRPSICPFIHPTIYPSVCLSVYLSVCLSVCLSVCLSVCLSVYLSIYLTIYHPSFRPSVYLSIHPSIHPSIHPSINPSIHPSFCLSVCPSVCLSVQASTFLSVIY
483. 55301-55336 MCVYKCVFLLFI
484. 55382-55423 MHYAHSTFLFLPDM
485. 55315-55461 MCVFIIYIGKYCTIQSWSFIHYHALCTQYISVSARYVISLNHFSVTPFT
486. 55389-55469 MHTVHFCFCQICNIFKSLFSYTIYLVL
487. 55530-55631 MNIFIHFSVNIGHIFWCICTKQIYFTDIFIKIIF
488. 55679-55726 MLNIGEKYKLQNFYRI
489. 55864-55989 MTYMHKYNTVKLPIENIKLNETFVRGVLIYAEHCMYIITKMY
490. 55952-56014 MLSTVCTSSLKCISFLLLECI
491. 56159-56242 MNVGYSRHLCYLQVLCNGSFIFFRYNQT
492. 56163-56258 MLDTAVTCVIYKCCAMAALFSLDITKHKPIEG
493. 56318-56347 MPLAGCSSYI
494. 56467-56523 MKESVFIQLIVIHNPANVS
495. 56589-56642 MSTFGLEVSLSLCRSLCE
496. 56706-56738 MAESLNIFHSL
497. 56770-56814 MHFKDSVGSLIFQPI
498. 56845-56916 MMLGKKKIIKQTSFIFCHTSNEFL
499. 56906-56962 MNFSNDLKTCERQIQSNNI
500. 56919-57038 MISKPAKGKSNQTISSGFHFPLHSDDPLCQRVSRRDCRSP
501. 57216-57311 MEGGENIVLFFCFQSFSFFSPPGLSRHNTAFI
502. 57209-57355 MADGGRGKYCVVFLLSKLLFFFPSRSLETQHCIYLKKPTFIQSASVSLL
503. 57404-57472 MSPLFLLFLPLTIWRVITHKKEE
504. 57487-57624 MSSNGPLTFYCSLLDNPKKKKNKEQKSSKSSGNLQSVRSATAIFLF
505. 57684-57722 MECVEERKSQDGC
506. 57715-57813 MDVRGLTQVSNLVLKKHFKYNVIIFLMNNIYFN
507. 57891-57968 MVVYVRNYVSRADIYCISTEAQVKST
508. 57913-58032 MSAEQISIVFQQRHKLSQLKSFLNSVALALVLPFIQFPSA
509. 58067-58171 MNHQLFRHMFYALPAATKYWETSIRLYSYTMANFS
510. 58098-58241 MPFQLQLSTGKHPYACIHTLWLILVNPIHLYCMSLDCGENQSTWRKPM
511. 58281-58331 MATGPVRTQTSDLLALR
512. 58413-58454 MSVIMLHSLKAYNI
513. 58454-58750 MKASLVFPCLCKIKLHYYVAKQTQCISIHCKKKKKKKKSQYNNNKKKHNPHFLFLIYSALENISCTDLKIFVSNTKTLSWVNIRLLVFWRGELLCNKTF
514. 59013-59072 MTTPFSPMCTLLLKTSVVLT
515. 58850-59134 MYSTFKFFFSPLIEIIEESIDMKVWGEGKNRHRTSRREWNSGRREHRSAICQCTNDYTIFTNVYSTFENFSCTDLKCLKLCEHITSILRNNTLTE
516. 59270-59353 MAGQQGKMLCNASHVKHAFLFFHRTMLV
517. 59319-59375 MPSCFSIELCLFNLMALMV
518. 59397-59453 MAVWCSQRPQFDSSLEVLC
519. 59450-59500 MLILPLSPLPKLSRLYS
520. 59514-59558 MFFGGHSSSAKNVFC
521. 59548-59595 MCFAENVNPTNCFLYY
522. 59564-59602 MLTQQIVFCITDQ
523. 59766-59861 MQIHKSAKIYNILLSGFYYFIDEIVHIVALRQ
524. 59830-59877 MKLYILWLYDNRQFMS
525. 60020-60094 MRMLLMLFLHGVCGGEEVSGRMLEV
526. 60048-60152 MECVEERKSQDGCWRSDSEVVVIFVTGGQSAAFGL
527. 60232-60324 MHVDAYREREREAVCGSGNFQDHITRSTKTS
528. 60329-60382 MTAHTRTHTGKYAKQALH
529. 60363-60479 MPNKHYTNHYFEIGRLFIYYALCTMCSPGREEKRKIDIR
530. 60421-60534 MHCALCAVLGEKRKEKLISDENEHCVNHINYLRFGSTC
531. 60545-60586 MGHPCGKQNGLSHN
532. 60531-60602 MLTAKWDTPVESKMVSPTINVAHL
533. 60605-60823 MVDKDCRTVHRCGTLILGVFLEKTSPPPPLPAAPLRPPPSPPPPLVSEKARKQRCRSFGVICVQKYANEYAAC
534. 60820-60849 MLINPVLHTD
535. 60801-60893 MQMNMRHANQSCPSHRLKGKTNMENEGENRA
536. 60905-61003 MGHGKLARIGFFFLNMFICCICACPLCMFLMME
537. 61017-61097 MGRLRVNSLQDVFQNLMFKLHIVPFYY
538. 61210-61263 MFYAADALPAVTQYWETL
539. 61263-61292 MTNVDYPIHQ
540. 61299-61361 MSLDCGGTQSTQRKWTMSIPL
541. 61340-61444 MDHVHPFMTTVYLSSDGYFLEHELLENDNEFTVLK
542. 61386-61475 MATSLNMNFLKMTMSSLYSNSLHSHQNSSQ
543. 61517-61552 MDVQPTNLQQLA
544. 61521-61673 MCSRQICSNLRDTIMSIFTKISEEYFQYFIESMSQRIKAVLKAKAGPTRYL
545. 61678-61749 MYLIKCPLSVSGKHCLNANLPYID
546. 61727-61768 MQTYRTLIECQNPE
547. 61753-61806 MSKSRINVFNAIVFNNLK
548. 62021-62053 MFLDNFPDIRF
549. 62086-62232 MYIEKSKNLLKKQHSAAVAKAAWSVPFLKQDLFVQNPLPDWAKTTLHWH
550. 62469-62522 MRTRNVEKGGCGTLYLGQ
551. 62526-62570 MSPNSRSLASKLLHV
552. 62691-62729 MHRVWLKPYISKV
553. 62653-62880 MCVFSCMSAVISECIVSGLNHTSAKCEFDQIIRVLNHCLPTIVLTEECERGNKLLQRARVCVCARACGCACVCVCA
554. 62905-62937 MSQCSKPQPAL
555. 62958-62999 MSVCNITNANITLN
556. 63186-63218 MLFVKVFPLFN
557. 63587-63664 MILRLFALADIVQCELEPFCEMKRNH
558. 63698-63754 MPLRSFLFCGTAVHSQGQG
559. 63667-63762 MCAWLLTVFLNAFTVVPLLWHCGAFTGTRIKT
560. 63791-63922 MDISMQTKLKAGDADSQINDKLQGLVLFIVVIFPPRTCSLFPMA
561. 64071-64154 MSSLLLEGPTSWLASSSAFLFFNFYCSY
562. 64182-64220 MYTSTNTVTFFLH
563. 64272-64310 MNNTFITVFIHAY
564. 64223-64324 MVNLYYMVNAFFNMNKNEQYIYYRIYSCILTLVY
565. 64352-64417 MFTYSALTNANAIFYNALVNSV
566. 64614-64643 MCVHLYLFSY
567. 64468-64659 MLVNTLTLMKPFINVSMPTRNLRAENSAETPRFPQIISPSLVLFIYFSKCVYIYIYSVIKLFSV
568. 64508-64675 MYPCPHGIYAQRIPQKPPDFRRLLAHHWFFLFTLVNVCTFIFIQLLNYFQYNYQLI
569. 64675-64716 MKYSYDLFTIQFVK
570. 64807-64854 MFLLALIITNALIMSC
571. 64740-65009 MTYSMSLLNNTGQFLCYCFYYLYVFVSINYYKCINYVMLVNVNLKYTPFVSFIHFSSALYLIHQVSPHQNKPPAVSAYVLCVQFNSALFV
572. 64972-65025 MFYVFNSIQLYLYSAFTM
573. 64979-65050 MCSIQFSFICIALLQCRLCQSSFT
574. 65149-65346 MSFHSPVLGSTHTLSHTHWPILFTQFTYCMSLHCAGIRGEHRENMQTPHRHANWPSWVSNQWRQQC
575. 65300-65353 MPTGPAGFRTSGDNSANH
576. 65136-65366 MYVVDVLPQPSIGKHPYTLTHTLANFVYPIHLLHEFALRRNQGRTQGEHANSTQTCQLAQLGFEPVETTVLTTEPLI
577. 65385-65483 MFILPNTVSNCWKMESVADISKQGVYKSFTNSL
578. 65545-65667 MNRQLIQHMFFTQRMPFQLQPITGKHPYTPIHTHSVHYEQF
579. 65698-65736 MSLNMQTSHRNAN
580. 65729-65782 MPTDPAEARTSDLLAVRR
581. 65989-66027 MLICTYILSSLPL
582. 66115-66183 MFTYLHICCHCAFHFILHLISNI
583. 66360-66422 MKKTTMCTQILKCSNNLKVYR
584. 66509-66547 MNNAFIIFVHISS
585. 66547-66594 MKIHLFIHSFIHFFSA
586. 66516-66803 MHLLYLFILVHENSFIHSFIHSFLFGLVPLLIWGRHSGMNRKLIQYPACCEAIVPPTAPLRHPNANLLMLTSMNLYYNNASVSELINKCWTGILYT
587. 66810-66857 MLENLTFYQKCTFSLI
588. 66779-66874 MLDRYPLYVVNVRKFNILPEMYIFTYIKSDRA
589. 66958-67086 MLEHILVHQMMSLLSHSLKCVLHTFYVKFNANVTGLTEIWGHS
590. 67074-67121 MGTFVNLFVVFICEAY
591. 67146-67265 MLIITLLKTIKAVGLIGLRTRTMTGFVQCKEHKEQNLRTK
592. 67265-67294 MNDVLFYSPF
593. 67309-67341 MKYFLFTIFMF
594. 67269-67373 MTYSFTVHFRHFCDEILFIHYIYVLISGTDNVHFW
595. 67360-67392 MYISGRMSQIH
596. 67399-67434 MKRIAKCDQLND
597. 67626-67697 MLHFKTNYTSDSVKYTTNVSIARA
598. 67797-67940 MLILVALLVRIRQQERDLLFHCSLPCLAAPCNLQPPNGQKKEGWLRYV
599. 67906-67962 MVRRRRGGCATSEWLLSKL
600. 68310-68357 MCVCEGAGRLPCAPHK
601. 68394-68444 MIDASGNRIKNTNCSPC
602. 68401-68535 MPVETALKTRTVPPVSHTRHSPNKFTPQTTRACAFNRTRESRRAL
603. 68545-68595 MGACIYRIRESKHRPSR
604. 68553-68657 MHLQNKGIQAQAKSIRGAPAACVCVCICVHMWLLF
605. 68633-68680 MCAHVVAFLMDGCEHG
606. 68668-68721 MRAWVNVHLCCSVVRSGV
607. 68676-68735 MGERPSLLLCCSERCVMKGE
608. 68738-68785 MIIRIKPPTHTHTDGV
609. 69016-69087 MGRFKRYALKISCSLLWDLGLIYP
610. 69087-69128 MSRQQCAFRKHFDT
611. 69141-69236 MHDVLVGLGMIWGYFDTGAKSILLKWHRCQNF
612. 69215-69253 MASVPKLLSHKII
613. 69376-69435 MQFHFHLGKFYSLMQVSSKD
614. 69457-69531 MEFDTACRMEREKLSHFMILVFVVL
615. 69474-69560 MSNGKRKTFAFYDFGVCGALIKSKIIVTG
616. 69579-69647 MVLIILKSEYWSPCKRFIMFPFL
617. 69717-69842 MHIFSGSVISTVASQQEGHWFESRLDLLAFLCGVCMFSPYYR
618. 69885-69962 MSVYGCFLVTGCGWKGIHCCWTTYAG
619. 69875-70009 MCVNECVWVFPSNGLRLEGHPLLLDNICWIIRRIIPLWRPLKGLS
620. 70073-70102 MYTSIHILYI
621. 70146-70190 MQYLHYAINITLAYY
622. 70265-70315 MDISNLMGCLNLNKTIV
623. 70348-70407 MFLHETVLHVIAYRSINVIT
624. 70442-70477 MYFRVFHFKFFD
625. 70592-70663 MEFDTARRGEKKPLHFTILVSVVL
626. 70717-70746 MVLIILKSEY
627. 70809-70859 MSESLLVKYSLTLERLV
628. 70872-70931 MNLIICVDESEGIRSLDAMY
629. 70894-71016 MNLKGFAHWMPCTNYTLFLLYLSNKNKHLTLMMEFVCLKVV
630. 71001-71030 MPQSCLELNV
631. 71026-71097 MFKEGVIQRILMCALVHLLMILVF
632. 71215-71253 MLTRAAFPKLKIQ
633. 71253-71294 MKKRNIVQYWYSSE
634. 71327-71407 MTFISVMAKIKTVTLVFSVTFCSVPQK
635. 71515-71637 MPNTVFKFNQSINQSINQSINQSINQSINQSINQSINQSML
636. 71511-71675 MHAKYSVQIQSIHQSIHQSINQSINQSINQSINQSINQSINAVMPYFTLSFVLPV
637. 71495-71692 MFPFLHACQIQCSNSINPSINPSINQSINQSINQSINQSINQSINQCCNALFYFVICFTSIICNVI
638. 71745-71816 MDIYIGLVVSTVPSQKEGNKLNCP
639. 71834-71908 MSVFGCFLVTLFNTFLNIIVLITHF
640. 71927-71959 MMTVNNILLVI
641. 72056-72139 MMFFSVDYKKIYSLKGATNFDLKMFFFF
642. 72375-72503 MSQGFLSQNKAQQAYQHIQKTEGIYSAKKQPFLFVTWLLPTKH
643. 72361-72528 MRGGLCPRGSYHRIKPNKLISIYKRQKEFIQQKNNHFCLLHGYFPQNIRHKHCSEP
644. 72482-72535 MATSHKTLDTNIVLNHNS
645. 72555-72644 MKSRQKQKWLNGAYTNCYSVTRWCQTVKNR
646. 72680-72721 MVKIIQSSWVSMGF
647. 72586-72813 MEHTLTVIQSQDGAKQLKTDKHMHIQAYLFSDGQDYSKFLGEHGFLGSTHLEMCIFMLLLLSINTQLKVTIFCCRI
648. 72827-72865 MLMTHLSISRLSA
649. 72981-73010 MRISWHVDAM
650. 73003-73041 MQCNLNQTSRPSK
651. 73062-73103 MWCHFKKFNCFIIV
652. 73157-73219 MITSYCPTLQHSPIEQFSNIQ
653. 73293-73355 MLIILARSESGHCILGRCKVC
654. 73390-73569 MKCRDKGENRSGPFDRDFGFLPSPFSQMPISIHACGSNIHQCHFPHFHNYYFQGSHWGLL
655. 73613-73696 MQESVGSFRNNCVKQLFHLLRINMHTYS
656. 73599-73994 MAFKSCRRVWALSEIIVSNSFFTFCESICTLIHKLTTIHQKAALLFNIHPCILMGYFSNNAADNNMRACYIPCKIGDPESLAAEHAQTSYTSFLFYLCLHNTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHDGTSH
657. 73852-74103 MLRLATPHFYFTFVCTTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHMMGLPIDLYCFYTKLMMLFIFSILSLTLMQTFFAFSLRQYVY
658. 74160-74189 MRTFGYNNAT
659. 74096-74263 MFIKLFSSWGQLADDFRFNYPYEDIWLQQCNLRHTDVQYLFFCLHLCVCSNVVLKP
660. 74182-74340 MQPEAHRRTVFVLLFAFVCLFKCSSETLRTCLVIYLFSPFTIHTSASFINFRN
661. 74494-74571 MVALIRSLCKISPGFDETTLRILPRM
662. 74659-74721 MYLLNFIITFKIASREHMFAC
663. 74727-74765 MTSCIVIGVVNFN
664. 74835-74933 MTDFRLIRTHPHAVDKQSKKVIDIKAERLFSAV
665. 74869-75021 MLLINSLRRSLILKQKDYSLLFKSTWQSREKGNAASPASAIIGELKLLQNA
666. 75021-75056 MTLPSKQCLQSF
667. 75041-75082 MPAVFLKITAANLK
668. 75082-75123 MKHKQFRVCFEPLL
669. 75123-75188 MILCIDDPPPPPLLAIYKVCKC
670. 75185-75220 MLAAAVKYINES
671. 75300-75344 MALIKFSRLFSLALY
672. 75379-75411 MTHSYVNIMCL
673. 75442-75486 MNAVSFHCAFFPSPH
674. 75446-75553 MQFHFTVLFFPPPTEREISFYLAISSALTEIIRRPD
675. 75580-75675 MQSVFTDNFGKKRSFSSTPPFTHPAFTVRYRL
676. 75762-75797 MIKWHIFSLVRD
677. 75770-75985 MAYILTRQRLMKPFRVIYWNTSKDLALPAPPSMSRCKKSNICLISAPVLNYFLEAFFFFFALLSSVYRGRVL
678. 75991-76074 MLFAAYFTSQFELHSQNDQRKSLFRAWM
679. 76040-76108 MTKENHFLEHGCEQIQADVNHYL
680. 76068-76127 MDVSKYKQMSITIYRKWKFN
681. 76115-76189 MEVQLILFAFSRILCVGVNSKKCLN
682. 76180-76230 MSKLRTVCWSLNGSASG
683. 76285-76314 MTAIFLMRSV
684. 76352-76381 MSFLCVENTN
685. 76601-76711 MCINILNGVCVCVCVCVVCVWCVCGVCVVCVCVCVLF
686. 76620-76763 MVCVCVCVCVWCVCGVCVVCVWCVCVCVCYFKKKCNQSSLITLCFSLG
687. 76748-76780 MLFFRMKNAAK
688. 76780-76830 MKICNMIKMYFTCQYAD
689. 76892-76924 MFFLVTLVFVL
690. 76885-76986 MQDVFFSYFSFCAIKKKKKKSGFVQVLEPSHKEY
691. 77001-77042 MNEKNKTTIVKHFH
692. 77158-77235 MYLIYCKHFRSKSIYFSLPGVYPGLT
693. 77317-77367 MGIIFVLVIVIANKWLN
694. 77358-77399 MVELIHQIELNHLK
695. 77399-77461 MIHVPSSIKPCTHILLKTAIL
696. 77495-77635 MLVVDCNFTVLVSKKVPYIWLSFYYTIFMLVILNPAPNKYPNLQKKI
697. 77756-77971 MNGQTEIKTIITLTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHSFILYMKTAYFSYFKILFMTNLAAKKLNNVM
698. 78015-78062 MNYMCIFFLRSVQNSS
699. 78083-78217 MLATCLFLSKFCAMETQIQASSRSWNRCYAVVRMQRNVALKSALG
700. 78302-78349 MVKGKRGAGKAMLLKL
701. 78440-78556 MRAAEHLQLSVLLFIMKQPFIITLCEEVQDHGNHAGAGC
702. 78531-78599 MEITLEQGVKSACILSSLDIALV
703. 78756-78791 MNFHHFNLQHKV
704. 78876-78920 MGIFHWEAAASSWER
705. 79274-79309 MECAMVTVEFLK
706. 79317-79406 MKMTTSTDSLPFFFSCLHPMLKDVFSNNLI
707. 79510-79557 MSCPFSESVRCGCSVM
708. 79660-79695 MFEIYRKNTPVY
709. 79752-79796 MHIVCCSYPAAVAAM
710. 79727-79819 MELYVTSINAYCLLLVSSCGCCNVVDFQVDI
711. 79843-79893 MGGIFAHCSHADKTSAC
712. 79871-80017 MQIKLQLVRSWGIFCVGLQSRILFYTSKHTHTHTRAWHSGWQPCTELYQ
713. 79999-80034 MHRTLSVNGSNI
714. 80021-80071 MEVTYRQPVPLSVELVR
715. 80093-80164 MRVSGLLKGNSSQRYGNGCTNGRV
716. 80146-80181 MYKWTCVEGLKP
717. 80136-80318 MAMDVQMDVCRGTETMRALTEPEPQKHTELLALLALSFHLQSFLLLFSFQPCCAFLFFWPN
718. 80288-80401 MLRVPLLLAELTKVCGGNMLRTWTRTFLVVCRVNVTSV
719. 80613-80657 MYKLWQIFPGNRNKK
720. 80599-80730 MHWLPCISSGRFSQETGIKNNKRKMNKLRLFWSKEATLQGTLKP
721. 80730-80843 MTVSEIMSIFFKCGLSCAKKRESLHSALVKSKANRRRG
722. 80913-81041 MISGTRAYLVPALSARQFFPLCESFPFMSCSFPSSLLALPQFF
723. 80777-81046 MCKKKRESPFCSRQIKGEQKEGLTSSVVLPAVRGLQRSRSSGEMFDDFGDTCLPCTCVVCEAILSSVRIFPFYVLLIPLLTPRPPPILLE
724. 81055-81126 MAGERIFTDGMTACLLGRGGVKQA
725. 81217-81261 MPGMCGVLRGAPVGC
726. 81310-81387 MFRVHAKAKAELCLLVQLVIPDSLAI
727. 81258-81431 MLSLWVLCVLHQQGHQRNVPGARQSQSRALSLGTAGHPRFTSHLKQGLLGPGFDKGMF
728. 81511-81570 MDCGWHSNALISFSEVKRGL
729. 81642-81704 MLREMKLSSLGVWDVLYSPKH
730. 81635-81715 MRDAERNEAVFPRRMGCVVLSQTLAET
731. 81682-81768 MCCTLPNISRNITCLNLKREKNRDTAPNL
732. 81818-81889 MQLRAEKEQRVDQDCAVSVDTPEE
733. 82039-82251 MLLSSGSSWLPRSTSSLRFSPTASSLRGSDGQLDLCRLKHLILASRHFTDLQLQLSFEKSRSFSYAFKDLI
734. 82389-82421 MFLSVRVDFVE
735. 82421-82459 MNSIIFGNRYSAS
736. 82485-82514 MLSVFRVKVV
737. 82639-82773 MCPCGAQFYNIIIKLRKDLSSLCLKHNLILIFIKSICEIVYIKLI
738. 82776-82832 MVSQCVCVFPFFSADIFMQ
739. 82955-82993 MIRPYVLSHFKED
740. 83024-83077 MIELSILPLSLSYAGISL
741. 83145-83228 MFLAFKYLSSSTSDISKRSRVAVLFEGL
742. 83249-83320 MLRMQAGRQADDAWRGSEVFLQVL
743. 83355-83423 MDPDKAFSLDARWTHAFPILLRS
744. 83383-83430 MPDGPMHSPYSCAAKT
745. 83390-83524 MDPCIPHTLAQLRPRLFSPHPLRHHHLFFLFHNKRKALWLKENHS
746. 83586-83660 MEMLFRLRRRYAFDASLNWQICLPH
747. 83648-83761 MFATLIYRCSAGNLDKIQKHTAEPEPGSECCWSTASSP
748. 83764-83820 MPIRPELGGSSVSGNVLVQ
749. 83859-83903 MTAHKRIHMDRHTPK
750. 83849-83923 MLGNDRTQTHTHGQTHTEMNVYAGR
751. 83907-84083 MFMLAVESTHTHTHNYVQLDCTNNWSALLGIQSKKSELKQIPRENENTLDSCTLNYMCS
752. 84113-84247 MFAELQVFRHDSFFSSKPPFNFYIGSYIDRIVSRTNSRIIHSSLL
753. 84141-84338 MIRFFPLSLLLIFILAHILIVLFLELIVVLFIVLCFNLFSALLKSRLHICCMFIYVVYAYWIYTVQ
754. 84287-84460 MLHVYICSLRILDIYSTVTVYIYITACTLIKIKALTYLQFTILCSGVSWMSCFRQSSS
755. 84430-84621 MDELLQTVLILALTDVLFWVPFSCSAEAGTFVSFITVKIRIWRGQTGQRLVIKGASCTLNILVG
756. 84936-84989 MAFKYLILEVFYSLFHRS
757. 85205-85255 MWCGEDAGADPLVPQTT
758. 85150-85392 MILKGFLTSCQVLQKPISHVVWGRCRSRSFSASDNIMEILSATEGNVLELKLSTLLFFKVSIRRAKVLLCAASLCVEMNNV
759. 85528-85572 MIRLNALCVLSSNCL
760. 85541-85582 MPCVSCRLIVYKWN
761. 85795-85839 MHKINQSGGGDEQFL
762. 85826-85864 MNSFCRILSKVKS
763. 85915-85977 MTTVITNYFVKQRIYSRHVAC
764. 86116-86148 MNITLCQIVFP
765. 86148-86210 MKQSKYISSLCLSPFVSSQTI
766. 86233-86319 MKKRERECEDAERWVEGWLVVLAPVHISR
767. 86329-86373 MKKTLYDSTTTTTMQ
768. 86376-86411 MRLASLYTSYAD
769. 86345-86416 MTAQPPPQCSDAVSELIHLLRRLK
770. 86523-86579 MLTGPTCTRMFTKLDIKPE
771. 86722-86991 MSCHIQSSLPPCFFSPQFLFLSSFLSFAISWSCLSFNFFPPPLSSLHLPLSLSISSSHSSVSLSRRVTSSVAPVDRIVWKDNGDTYLRSM
772. 87160-87273 MSASVVSRLKGISLFHTDFSLARAGTTLTENTQRPFTL
773. 87326-87391 MLLLCIPRSGTAVQLWNVSGLQ
774. 87375-87407 MFLDCNETGYF
775. 87370-87411 MECFWTAMKRDIFK
776. 87420-87491 MKLCCLRAMFVFFFSKCVSHLVPK
777. 87428-87496 MLSQSHVCFFFFKMRLSSGAKVV
778. 87538-87591 MTLHLKQYLRKKHYVYSK
779. 87578-87634 MFIQSKHVCFTINGNLHNF
780. 87597-87653 MSVLQLMEIYITFDPYFHF
781. 88035-88076 MNCLYFILFIFFSA
782. 88112-88225 MNRQRIQHVFTQWMPFQPQPISGKHSHKHIHTHTLQTI
783. 88252-88323 MSLNCGGNPGKCRENKQTPHRNAN
784. 88284-88361 MQGEQANSTQKRQLNQPRLKPATFLL
785. 88630-88671 MFCSCWRKFHSGYR
786. 88703-88804 MCVNESVWMFPTDGVQLEGHPLLKNICWMRFITM
787. 88713-88832 MKVYGCFPLMGCSWKGIRCLKTYAGCGSLRCDDPRFKENE
788. 88780-88941 MLDAVHYDVMTLDSKKMNERMNFTLLYFTLLYFTLLIYFIFCLVPLLIWGRQSE
789. 89159-89209 MKGLGMICKKVGEGTEK
790. 89240-89338 MELVLKNRPSCDTLMADVRLWNARSPEDGSSLV
791. 89304-89465 MPEVQKMEAVWFNMGQALSRESTNCSKLTFASPGGKKTGDRPAFNLNIQSHPPV
792. 89483-89530 MIIYLLITCNVIKAFI
793. 89573-89635 MLKKIAIVSLSSKCLRKLLMY
794. 89611-89691 MPQKIADVLSCFCIDGFRVYLIGTHSC
795. 89717-89749 MFYCTGFSIST
796. 89792-89842 MQRKLTSQRKGPISVLS
797. 89861-89905 MVHLVIYLFIFRVDV
798. 89901-89930 MYNLFQGEKC
799. 89857-89961 MYGAFSYLFIYFQSGCIIYSREKSVKDFVNSQVTI
800. 90103-90174 MKERAVMSSFDTCEKPSGHFGISI
801. 90281-90310 MQHPMNVICT
802. 90315-90362 MKSFLSLLALILYHCF
803. 90365-90571 MPYQSSKSSKNDIRLVSRVVLMPKLLFFDINVDKEKGFCQNYDCSRSFCTGPFLFQWHTVHESSVPFSG
804. 90489-90608 MTVLAHFAQDPFYFNGILCTRVACRSQDNCSFHSKKGHIN
805. 90810-90935 MGENKIFFIIKLIQSFMDSAPSGLVTDFALLRGSCCFFNRIN
806. 90952-91002 MHNKKDWSQRRSSSMCL
807. 91005-91082 MLASGSTSQILIIILLDVLCVWLLQC
808. 91104-91208 MSEGNISISTFLSLHYLFYNSILHFDLSQWNTEFS
809. 91054-91221 MFCVCGYYSVEEFKTFICQKETLASPRFFPSIIFFTIAFFILICPSGTQSSVNVHV
810. 91211-91294 MYTFRRACVLYDVLDVKGVFNRADPHHV
811. 91294-91335 MNMKTCEDESGLLE
812. 91316-91414 MSLVSWSSGWVEKKTDRLGIFIWQNNALLLPVH
813. 91392-91424 MHFYFLCTDGV
814. 91632-91706 MQSKSYKSTIFDLKAALAKVNSIIR
815. 91709-91750 MNSILMWSSHKTTV
816. 91750-91866 MNNFCGVFGLWQASGQRSAFKKIYKSQIFSFLVLHRKVS
817. 91927-92097 MWILEQLSNQAIRIKEYVMCIYITHFSYGHTPKELHNNEGGGGGSLHTTTSVQHPLG
818. 92097-92129 MMQWQPQDNCA
819. 92009-92173 MDIHPKSFTIMRGGGGGLSTPPPVCSIHLDDAMAATGQLRLAIDHTPAIDGVERQ
820. 92157-92195 MEWRDSDRASGWG
821. 92209-92259 MIGKGQTRSAIRFLICI
822. 92253-92288 MYLMSHLKDSTH
823. 92296-92373 MVCPSIYSGIRKHPVLASLTPPLTAT
824. 92384-92425 MRSPIQVLTRLSPA
825. 92481-92558 MLSLGLRFGLLLHNCDATIIALLFWE
826. 92527-92586 MQLLLPFYFGSNLQLWLVLG
827. 92571-92630 MVGFGVGNRFLNKIDVPGPT
828. 92751-92792 MFNPLQFVKSVTVG
829. 92817-92846 MNELCETLHF
830. 92821-92895 MNCVKPCIFSVSGQIMACIEQPVGE
831. 93089-93127 MLIVNLLNLRAII
832. 93147-93191 MSTVLKMLSCNHISN
833. 93208-93243 MSVKCMLSTSLI
834. 93254-93340 MQHFHLQQKKKEQTKTFFFFFDSTLNHCF
835. 93373-93408 MGLLTFLGTVNK
836. 93219-93482 MHALHLANLTEECSTSIYNKRKKNRPKLFFFFLTVPLITVFKIKSINRFKSNGFTHFFRYRQQIAFCSVSKLNHNVKLKNFKKGSDNI
837. 93707-93736 MFWLIYYVQK
838. 93685-93744 MNCHTIMYVLVDILCPKIDR
839. 93852-93923 MFSLCCVGFLLVLWFSPQVQRYAL
840. 93969-94001 MSMYGCFLVMG
841. 93959-94042 MCVNEHVWVFPSNGLRLEGHPLRKTYAE
842. 94035-94082 MLNKLAVHSAVPTPDK
843. 94122-94184 MGMCGVHGKIVSFVQAIYISV
844. 94114-94218 MNRWVCVVFMAKSSLLYKLFTLVSEFTHTFPLLVC
845. 94271-94324 MHFKHRFRVFTVTYEDHM
846. 94311-94349 MKIICDPRSQNQF
847. 94381-94419 MLLITHLHVLPIH
848. 94403-94459 MSFQFTDNSHEIRELLHPP
849. 94431-94466 MKYESFFILHRQ
850. 94573-94710 MLLCAHETKKWLYSTFFSPQCQYIVCIHKHCTVVYTLDVCTQLPVF
851. 94602-94745 MALFNIFFSSVSIYCVHSQALHSGVYPGCLHTTSCVLKLLIVLVLVDY
852. 94589-94750 MKQKNGFIQHFFLLSVNILCAFTSTAQWCIPWMSAHNFLCFEVINSISISRLLV
853. 94815-94901 MLLFILGVAHFHMAKFSNGPKKLKQVTCE
854. 94931-94975 MVYFAVPLSCHVALF
855. 95061-95090 MYIRGKSFFG
856. 95098-95136 MHYRLYIIERNNR
857. 95163-95225 MDKQLLLIDQHAFTTHHSLFI
858. 95194-95262 MLSLLIILSSYSHMCLLYNHNTL
859. 95582-95626 MFYKNINMPLSGLLC
860. 95623-95685 MLISVVTCDPVSRSGLFMYLY
861. 95716-95790 MCPVTIVSNVASFSFHPKRTFFAPK
862. 95815-95862 MVRLQIHENSNIPNKV
863. 95834-95893 MRIQIFQIKCSEWGGGQAEP
864. 95869-95973 MGGWAGRTMKTHQIYSPCLVYWATEHWMQTECKFI
865. 96055-96117 MGEGFFMKTILNKSYHHSQAL
866. 95961-96155 MQIHLIESGDAEVIVFGEMSRTSSLFFFIIINGGGVLYENHLKQKLSSLPGPVILLCHLRMWMRL
867. 96182-96217 MRFSFFSPHCEI
868. 96236-96274 MSRQVKNIHFVAV
869. 96363-96449 MYCTDWDLLAVVWGSQTFWEPLQRGKDFN
870. 96490-96528 MFLLQFVIMELPL
871. 96548-96583 MYNKVDLKKCGK
872. 96798-96845 MKQKLLHYTIVNQTGC
873. 97032-97217 MSLLIHKHQFRNRLLQYLSEDKTEDLTDQNYKAEQNNTDLHQSSNYTTNCNINWIGIYVCSV
874. 97227-97265 MSLYRCFPVMGCS
875. 97241-97297 MFSSDGLQLEGRPLCKIYA
876. 97293-97337 MLDKLTVHSAVATMD
877. 97360-97419 MNVTSMYFQLPITLNINNFY
878. 97455-97511 MRNNMQQTVILICIIQHSI
879. 97689-97733 MVIQSALHKYKCKKE
880. 97783-97836 MLKQVIKERHSVIILLNK
881. 97889-97933 MCCKSLLCKHRNIFL
882. 98259-98363 MVQFQITQFNSNHSIQFKSLRVLAFPLQSKDMWYR
883. 98368-98403 MGKPNYSYCMSV
884. 98409-98510 MFPTDELQLKGHTLCKTYSMLHKLAVQSAVATPD
885. 98572-98652 MLNCVSGVIQRSESWLNKHAFECNFES
886. 98627-98659 MLLSATLNLKI
887. 98802-98930 MCFLTVMAEYDGVTLKSLTVNLQEYKRRPLMHGVVFVACLCEL
888. 98998-99027 MGIRADQSST
889. 99045-99074 MCQSLSIPAV
890. 99041-99157 MNVSVTLNTSSLRALSVSTTQQLQKQTSPAAPLTALNGF
891. 99150-99179 MAFNSVHRLH
892. 99358-99399 MGPLQQKQGAYWIY
893. 99472-99510 MSLRGHISMCNMI

Variant Information


Variant PositionrsIDReferenceAlternate
47842483 rs41102499 G A

References

lncRNA has been predicted by:

Pauli A, Valen E, Lin MF, Garber M, Vastenhouw NL, Levin JZ, Fan L, Sandelin A, Rinn JL, Regev A, Schier AF
Systematic identification of long noncoding RNAs expressed during zebrafish embryogenesis.
Genome Research (2012) 22:577-591
PMID: 22110045

Expression information has been derived from:

Retroviral insertion lines mapping to lncRNA loci has been derived from: